विद्यार्थीनीला संभोग कथा वाचताना पकडलं – १ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो मी सुनील आज तुम्हा सर्वांसमोर माझी कथा सांगत आहे. ही कथा आहे माझी आणि माझ्या एका विद्यार्थिनीची.

कथेच्या अगोदर मी तुम्हाला माझ्या बद्दल काही सांगू इच्छितो, म्हणजे कथेत तुमची रुची वाढेल. मी तुमच्या सारखाच एक सर्वसामान्य माणूस आहे. सध्या माझे वय २९ वर्षे आहे.

तीन वर्षांपूर्वी माझं लग्न झालंय आणि आता मला दोन वर्षांची एक मुलगी आहे. मी प्राथमिक शाळेत एक शिक्षक म्हणून कामाला आहे. शाळा झाल्यावर मी गावातील मुलांचे कंप्युटरचे शिकवणीचे वर्ग घेतो.

जवळपासच्या गावामध्ये दुसरं कुणी कंप्युटरची शिकवणी घेत नसल्यामुळे माझ्याकडे बरेच विद्यार्थी येतात. रोज एक तास मी त्यांना शिकवतो.

आता तुमचा अधिक वेळ न घेता मी सरळ माझ्या कथेवर येतो. मागच्या वर्षीपर्यंत सर्व काही व्यवस्थित चाललं होतं.

पण मागच्या या एका वर्षात माझ्यात आणि माझ्या बायकोमध्ये खूप कमी शारीरिक संबंध होऊ लागले. माझा मूड असेल तेव्हा मी तिला तसं बोलून दाखवायचो, पण तिचे कारण नेहमी तयार असायचे.

मग असं होऊ लागल्याने मी तिला सेक्ससाठी विचारणं सोडूनच दिलं. घरी असं होऊ लागल्याने मी मग माझी सेक्सची भूख भागवण्यासाठी बाहेरचा पर्याय शोधू लागलो.

तेव्हाच माझ्या शिकवणीच्या वर्गात एक नवीन मुलगी आली. तिचं वय आता लग्नाचं झालं होतं, आणि तरीपण ती आता शिकण्यासाठी आली होती.

आमच्या गावाकडे मुलगी वीस वर्षांची झाली, म्हणजे लग्नाला आली. पहिल्या दिवशी जेव्हा ती आली, मी तिच्याकडे पाहतच राहिलो. मीच काय पूर्ण वर्गातील मुलं तिच्याकडे पाहत होते.

ती होतीच इतकी सुंदर. ती वर्गाच्या खोलीत येऊन थेट माझ्याजवळ आली. ती जवळ येऊन उभी टाकल्यावर सुद्धा मला माझं भान राहिलेलं नव्हतं.

ती म्हणाली, “मी कॉलेजच्या प्रथम वर्षाची परीक्षा दिली आहे. आणि ह्या सुट्यांमध्ये कंप्युटर शिकावं म्हणून इकडे आले.”

थोड्या वेळाने भानावर येत मी तिला म्हटलं, “तुझं नाव काय?”

तिने मला तिचं नाव सुजाता सांगितलं. मी माझ्या जागेवरून उठून तिला तिची जागा दाखवली, आणि रोज इथेच बसण्यास सांगितलं. सुजाता दिसायला हुबेहूब कॅटरिना सारखी दिसायची.

रंग गोरा पान, दुधाला सुद्धा लाजवेल असा. शरीर पूर्ण भरलेलं, असं वाटायचं की हिला बनवताना देवाने खूप विचार करून बनवलेलं असावं. सुजाताचे स्तन आणि गांड एकदम फिट होते.

चालताना तिचे दोन्ही नितंब एकदम ताला-सुरात वर खाली व्हायचे. आणि त्यात भर म्हणजे तिच्या लांबसडक केसांची. तिची वेणी तिच्या नितंबा पर्यंत यायची.

गांड मटकण्या सोबतच तिची वेणी पण इकडून तिकडे व्हायची. तिला चालतेवेळी जर कुणी पाठीमागून पाहिलं, तर त्याचा लवडा तिथे जागेवरच उभा टाकेल.

एक-दोन दिवसांतच ती अभ्यासात हुशार आहे, हे माझ्या लक्षात आलं. मग मी एका दिवशी शिकवणी संपल्यावर तिला थांबायला सांगितलं. सर्वजण गेल्यावर ती माझ्या जवळ आली.

मी तिला म्हणालो, “हे बघ सुजाता, तू इथे सर्वात मोठी आहेस. आणि तुला जर कंप्युटर मध्ये एक्सपर्ट व्हायचं असेल तर तुला अजून जास्त वेळ द्यावा लागेल.”

हे ऐकून सुजाता पण खुश झाली. ती स्वतःहून मला म्हणाली, “ठीक आहे सर, उद्यापासून मी रोज दोन तासांसाठी येईल.”

मग मी आज तिला जाण्यास सांगितलं. सुजाताला पाहून माझा लवडा अगोदरच ताठलेला होता, ती जाताच मी अगोदर मूठ मारून वीर्य गाळलं. दुसऱ्या दिवशी सर्वांबरोबर सुजाता आली.

आज तिने काळ्या रंगाची सलवार कमीज घातली होती. तिला पाहून असं वाटायचं की, इथेच हिला झोपवून चढावं हिच्या अंगावर. कसाबसा एक तास पूर्ण झाला आणि मग बाकीचे सर्वजण निघून गेले.

आता वर्गात फक्त मी आणि सुजाता दोघेच होतो. मी उठून मग तिच्याजवळ गेलो, आणि ती काय करत आहे ते पाहू लागलो. तेव्हा माझी नजर अचानक मिनीमाईझ केलेल्या टॅबवर गेली.

सुजाता गुगल क्रोम उघडून काहीतरी करत होती. मी तिच्या हातातून माउस घेऊन पाहिलं, तर मी चक्क हादरून गेलो. मला माझ्या डोळ्यांवर विश्वासच होत नव्हता.

सुजाता मराठी संभोग कथा वाचत होती. सुजाताची चोरी पकडताच तिने शरमेने आपली मान खाली टाकली. मला पण काहीच सुचत नव्हतं. मग माझ्या डोक्यात एक विचार आला.

आता जर मी हिला धमकी दिली, ही सरळ माझ्या जाळ्यात फसेल आणि मग मी सुजाताला भोगेल.

ह्या विचाराने मी तिला म्हटलं, “हे काय चाललंय सुजाता?”

ती माझ्याकडे पाहत सुद्धा नव्हती. सुजाता अशी बसून असताना सुद्धा खूप मनमोहक दिसत होती. सुजाताला पाहून पहिल्याच नजरेत मी तिच्या रूपाचा दिवाना झालो होतो.

तिला अजून घाबरवण्यासाठी मी म्हटलं, “तुझ्या घरी माहीत आहे का, तू इथे येऊन काय करत आहेस ते?”

त्यावर ती माझ्याकडे चोर नजरेने पाहत म्हणाली, “आज पहिली वेळ मी ही वेबसाईट उघडली. ह्या नंतर मी असं कधी करणार नाही.”

मी तिला मग माझ्या तिथे वर्गात लावलेला एक बोर्ड दाखवला, ज्यावर लिहिलं होतं की, “पॉर्न साईट उघडल्यास दंड भरावा लागेल.”

ते पाहून ती म्हणाली, “माझ्याकडे आता काहीच नाही आहे सर, तुम्ही जे म्हणाल ते मी करेन पण माझ्या घरी हे समजता कामा नये.”

मलापण हेच हवं होतं. मी लगेच तिला म्हटलं, “आताच विचार कर, नंतर मग मी जबाबदार राहणार नाही.”

त्यावर ती काहीच बोलली नाही. मग मी म्हणालो, “तुझ्या घरी सांगितलं नाही, तर मला काय मिळेल?”

त्यावर ती म्हणाली, “तुम्हाला जे हवंय ते मी आणून देईल.”

मी मग तिच्या खांद्यावर हात ठेवत तिला म्हटलं, “आणि जर का मला तू हवी असशील तर?”

आता हे ऐकून मात्र सुजाताच्या चेहऱ्याचा रंग उडाला होता. तिने कधी विचार केला नसेल की मी तिला भोगण्याची स्वप्नं पाहतोय.

थोडा वेळ विचार केल्यानंतर ती मला म्हणाली, “ठीक आहे, पण मग माझ्या अजून काही मागण्या आहेत. त्या पण तुम्हाला पूर्ण कराव्या लागतील.”

सुजाता कडून होकार मिळताच मला माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला.

मी तिला तेव्हा म्हटलं, “तुझ्या सर्व मागण्या पूर्ण होतील, त्याची काळजी नको करू.”

ह्यावर सुजाता म्हणाली, “ठीक आहे, मग आता इथे एक मस्त अशी पॉर्न मुव्ही लावून लगेच मला झवून टाका.”

हे मला अनपेक्षित होतं, हे ऐकून मी जागीच थांबून तिच्या चेहऱ्याकडे पाहत राहिलो. तिने मग मला धक्का दिला तेव्हा मी माझ्या भानावर आलो. लगेच मी वर्गखोलीचा दरवाजा आतून बंद केला.

दरवाजा बंद करताच सुजाताने कंप्युटर वर एक पॉर्न मुव्ही लावली. सुजाता अगोदरच कथा वाचून उत्तेजित झालेली होती. मी तिच्याजवळ जाताच तिने माझ्या शर्टला पकडून मला जवळ ओढलं.

मी पण लगेच तिच्या कंबरेत हात घालून तिला माझ्या मिठीत घेतलं. मिठीत येताच मी तिच्या चेहऱ्यावर चुंबन द्यायला सुरुवात केली. गालावर, माथ्यावर मग तिच्या ओठांवर चुंबनाचा वर्षाव केला.

सुजाता खूप जास्त उत्तेजित झाली होती, तिच्याने आता जास्त वेळ थांबणं शक्य नव्हतं. तिने लगेच माझ्या शर्टची बटणं काढण्यास सुरुवात केली.

हे पाहून मग मी सुद्धा तिला पप्पी देत-देतच तिची कमीज वर उचलु लागलो. कमीज थोडी फिट असल्यामुळे वर उचलायला अवघड जात होतं.

हे सुजाताच्या लक्षात येताच तिने मला वेगळं करून स्वतःची कमीज आणि सलवारचा नाडा काढून अर्धनग्न रुपात आली. सुजाताला पाहून कुणीपन तिच्या ह्या अवताराची कल्पना सुद्धा करू शकत नव्हतं.

मी लगेच तिच्या स्तनांना माझ्या हातात पकडून दाबू लागलो. आज सुजाताने पूर्ण कपडे काळ्या रंगाचे घातले होते, ब्रा आणि पॅन्टीज पण.

एक हात मी तिच्या पॅन्टीज मध्ये घुसवून तिची गांड दाबायला सुरुवात केली. थोडा वेळ असंच उभं राहून एकमेकांना चोळून झाल्यावर मग मी तिला तिथेच खाली झोपवलं.

लगेच सुजाताने माझी पॅन्ट काढण्यास सुरुवात केली. पुढच्या काही क्षणातच तिने माझ्या बुल्ल्याला सर्व बंधनातून मुक्त केलं. माझा बुल्ला अगोदरच ताठलेला होता.

मी पण मग सुजाताच्या ब्राचे हुक काढून तिचे स्तन मोकळे सोडले. तिचे ते गोरेपान स्तन आणि त्यावर गुलाबी निप्पल पाहून मी स्वतःला थांबवू शकलो नाही.

तिच्या स्तनांना बारी-बारीने मी तोंडात घेऊन चोखण्यास सुरुवात केली. तिचे स्तन खूपच मुलायम असून सुद्धा लटकत नव्हते. मी तिच्या निप्पल्सना माझ्या दातात पकडून हळूच चावायचो.

तेव्हा तिच्या तोंडातून आह ओह्हह हम्मम्म्म असे कामुक आवाज निघू लागले. सुजाताने आपला एक हात खाली घेऊन स्वतःची पॅन्टीज पण खाली खेचायला चालू केली.

मी मग तिला मोकळं सोडून माझं शर्ट पण काढून पूर्णतः नागडा झालो. तिकडे सुजाता सुद्धा आपली पॅन्टीज काढून पूर्ण नग्न झाली होती.

आम्ही एका क्षणासाठी एकमेकांच्या डोळ्यात पाहिलं, आणि लगेच ओठ जवळ आणून चुंबन सुरू झाले. मग मी तिची पप्पी घेत असतानाच माझे हात तिच्या नाजूक अशा अंगावरून फिरवायला लागलो.

सुजाताने पण माझ्या पाठीवर हात फिरवत खाली आणून माझ्या गांडीवर कधी चापट मारायची तर कधी दाबू लागली. मी लगेच तिचा एक हात माझ्या हातात घेऊन माझ्या बुल्ल्यावर ठेवला.

बुल्ला तिच्या हातात मिळताच तिने त्याला चोळण्यास चालू केले. मी आता माझा एक हात तिच्या गांडीवर नेऊन दाबू लागलो. थोड्या वेळाने मी माझं एक बोट तिच्या गांडीच्या छिद्रात घुसवण्याचा प्रयत्न केला.

पण छिद्र खूप लहान असल्याने बोट आत जात नव्हतं. मग मी बोटाला थुंक लावून प्रयत्न केला. बोटाचा थोडा भाग तिच्या गांडीमध्ये घुसला, पण सुजाताला खूप वेदना व्हायला लागल्या.

म्हणून मला माझं बोट परत काढून घ्यावं लागलं. मग मी तिच्या स्तनांना आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो, आणि सुजाता माझा लवडा चोळत होती. आज इथपर्यंतच लिहू शकलो.

ह्या पुढची कथा पुढच्या भागात लिहीन. जर कुणाला त्यांचे काही कामुक क्षण सर्वांसमोर मांडायचे असतील तर आम्हाला नक्की कळवा.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *