विधवा शेजारणी सोबत रात्र – Marathi sex stories

नमस्कार वाचक मित्रांनो मी विशाल आज तुमच्या समोर माझ्या पहिल्या झवाझवीची कथा सांगणार आहे. माझं वय २७ वर्षे आहे, आणि मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत आहे.

मी माझ्या जीवनात पहिल्यांदा माझ्या घराच्या शेजारी राहणाऱ्या एका विधवा वहिनीला झवलं. ती दिसायला खूप सुंदर होती, आणि तिचं वय पण जास्त नव्हतं.

कथा सुरू करायच्या अगोदर मी तुम्हाला वहिनी बद्दल काही गोष्टी सांगतो. वहिनीचे लग्न कमी वयात झालेलं होतं. तिला एक दोन वर्षांचा लहान मुलगा आहे. त्याचं नाव शुभम होतं.

मागच्या वर्षी एका अपघातात वहिनीच्या पतीचं निधन झालं होतं. तेव्हापासून ती तिच्या एका लहान मुलासोबत माझ्या शेजारी राहत होती. ती नेहमी माझ्या आईसोबत गप्पा मारायला यायची.

तिला बाहेर काही काम असलं की, ते काम सरळ माझ्यावर पडायचं. मी पण खुशीने तिचे सर्व काम करायचो. कारण माझ्या मनात मी फक्त तिला कसं भोगता येईल हाच विचार करत असायचो.

पतीचे निधन झाल्यावर घरात कमावणारे कुणी नव्हते. म्हणून मग वहिनी स्वतः स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू लागली. कोणत्याही जागा निघताच वहिनी त्याचे फॉर्म भरायची.

फॉर्म भरायचं आणि वहिनीला परीक्षेला नेऊन आणायचं काम माझ्याकडेच असायचं. मी पण स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असल्याने अधून मधून वहिनी माझ्या खोलीत येऊन अभ्यास करायची.

तर कधी मी तिच्या घरी जाऊन वाचत बसायचो. कोणताही पेपर जवळ आला की, वहिनी आणि मी दोघे सोबत बसूनच वाचन करायचो. आता वहिनी आणि मी एकमेकांच्या बरेच जवळ आलो होतो.

आम्ही नेहमी इकडच्या-तिकडच्या गोष्टी करायचो. वहिनी नेहमी मला माझ्या गर्लफ्रेंडचा विषय काढून चिडवत असायची. वहिनीला विश्वासच बसत नव्हता की, मी सिंगल आहे.

खैर आमचं जीवन मस्त सुरळीत चाललं होतं. एके दिवशी वहिनी आणि मी, त्यांच्या मुलास माझ्या घरी सोडून फॉर्म भरायचा म्हणून बाहेर पडलो. फॉर्म लवकर भरून मग मी वहिनीला फिरायला घेऊन आलो.

वहिनी मनातून खूप खुश झाली, पण बाहेरून दाखवत नव्हती. मग आम्ही दोघे एका पार्क मध्ये जाऊन बसलो,आणि गप्पा मारू लागलो.

संध्याकाळ होताच तिथे आलेले कपल उठून झाडाच्या आडवं जाऊन बसत होते. हे पाहून वहिनी लाजू लागली. मी फक्त वहिनीकडे पाहत होतो.

थोड्या वेळाने वहिनी मला म्हणाली, “चल आता आपल्याला निघायला हवं. तसंही बराच वेळ झालाय.”

मी वहिनीचा हात पकडून खेचला, आणि म्हणालो, “एवढं सुंदर वातावरण आहे, आणि तुम्ही आता घरी जायचं म्हणताय.”

हे ऐकून वहिनी पण माझ्या अजून जवळ येऊन बसली. पार्क बंद व्हायच्या समोर आम्ही तिथून निघालो. घरी गेल्यावर रात्री वहिनीने मला अभ्यासासाठी तिच्या घरी बोलावून घेतलं.

मी जेवण करून वहिनीच्या घरी गेलो. तेव्हा वहिनी तिच्या मुलाला दूध पाजत होती. तिने मला पाहून सुद्धा तिचे स्तन झाकण्याची काही घाई केली नाही. एक स्तन पूर्णपणे उघड माझ्या डोळ्यासमोर होतं.

मला पाहून ती म्हणाली, “तू बस मी ह्याला झोपवून लगेच येते.”

मी जाऊन वहिनी समोरच बसलो, आणि तिच्या स्तनांकडे पाहत होतो. वहिनीला सुद्धा ते माहीत होतं, पण ती काही बोलत नव्हती. खैर थोड्याच वेळात तिचं मुल झोपी गेलं.

मग वहिनी त्याला आतल्या खोलीत झोपवून आली. येऊन माझ्याजवळ बसली आणि म्हणाली, “असं एका स्त्रीकडे एकटक पाहायचं नसतं, विशाल.”

मी हसत हसत वहिनीला म्हटलं, “एवढ्या सुंदर शरीराकडे जर दुर्लक्ष केलं तर या सौंदर्याचा अपमान झाला असता.”

हे ऐकून वहिनी हसायला लागली, आणि म्हणाली, “चल बदमाश कुठला, काहीपण बोलतो. मी आणि सुंदर ह्या वयात कुठे?”

मला वाटलं हाच मोका योग्य आहे, आणि आज वहिनी पण मूडमध्ये दिसत होती. मग मी आज नेहमीपेक्षा थोडं जास्त खुलून जवळीक साधण्याचं ठरवलं.

मी वहिनीला म्हटलं, “आता सुद्धा जर बाहेर कुणी तुम्हाला पाहिलं, तर चार माणसे उठून लगेच तयार होतील.”

एवढं बोलून मी शांत बसलो. वहिनी म्हणाली, “तयार होतील, कशासाठी तयार होतील.”

आता वहिनी माझा पाय खेचत होती. वहिनीला माहीत होतं की, मी तिला चोरून पाहतो आणि मला ती आवडते. मी पण मग शांत न बसता आता पूर्णपणे खुलून बोलायचं ठरवलं.

वहिनी लगेच पुढे म्हणाली, “माझं एवढं नशीब कुठे, जे माझ्यासाठी रांग लागेल.”

मग मी म्हणालो, “वहिनी मला तर तुम्ही फार सुंदर दिसता. मला तर तुम्हाला पाहून मनात गिटार वाजायला लागतं.”

हे ऐकताच वहिनीने पुस्तक बाजूला ठेवलं, आणि मला अजून चिटकून बसली. मग माझ्या हृदयावर हात ठेवत म्हणाली, “इथे गिटार वाजत की अजून दुसरीकडे कुठे?”

त्यावर मी म्हणालो, “दुसरीकडे कुठे वाजणार आहे वहिनी?”

त्यावर लगेच तिने माझ्या हृदयावरचा हात काढून बुल्ल्यावर ठेवला. वहिनीने आपला हात माझ्या लिंगावर ठेवून त्यांच्या कडून मला परवानगी दिली होती.

हे पाहून मी पण माझं पुस्तक बाजूला ठेवलं, आणि वहिनीकडे तोंड करून बसलो. मी पुस्तक बाजूला सारताच वहिनीने माझं शर्ट पकडून मला स्वतःजवळ ओढलं.

मी पण वेळ वाया न घालवता वहिनीच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून चुंबन घ्यायला सुरू केले. वहिनी पण माझा साथ देत होती. वहिनी चुंबन घेत माझ्या अंगावर चढून माझ्या मांडीवर येऊन बसली होती.

ह्या अगोदर मी तीन वेळेस सेक्स केला होता. पण स्वतःपेक्षा वयाने मोठी असणारी वहिनी माझ्या जीवनात पहिलीच होती. वहिनीच्या केसांनी आमच्या दोघांचे डोके झाकून टाकले होते.

मी माझ्या एका हाताने वहिनीचे सर्व केस एका बाजूला सारले. आणि मग परत वहिनीच्या ओठांवर झडप टाकली. वहिनीने दोन-तीनदा माझ्या ओठांना चावलं होतं.

मी थोड्या वेळात वहिनीचे ओठ सोडून मानेवर चुंबन घेण्यास चालू केले. वहिनी आता तिच्या हातांना माझ्या केसांतून फिरवत होती. सोबतच तिच्या तोंडून कामुक आवाज निघू लागले होते.

तिच्या तोंडून कामुक आवाज ऐकून मला अजून जोश चढत होता. वहिनीने लगेच माझं शर्ट वर उचलून माझ्या अंगावर हात फिरवण्यास सुरुवात केली.

हे पाहून मी सुद्धा लगेच वहिनीच्या साडीचा पदर काढून बाजूला टाकला. आता वहिनीचे स्तन ब्लॉउज मधून बाहेर यायला पाहत होते. दोन्ही स्तनांच्या निप्पल जवळ थोडं ओलं होतं.

तिथे दूध बाहेर आल्यामुळे ब्लॉउज निप्पल जवळ ओलं झालेलं असावं. वहिनीने लगेच स्वतः ब्लॉउज काढून स्तनांना मोकळं केलं. मग माझ्या समोर वहिनीचे नग्न स्तन येताच मी त्यांना तोंडात घेऊन चोखण्यास चालू केले.

जसं मी स्तन चोखू लागलो, तसं वहिनीच्या स्तनांतून दूध यायला लागलं. हे पाहून मग मी अजून जोरात स्तन चोखू लागलो. वहिनीने लगेच माझ्या मांडी वरून उठून माझा पॅन्ट काढून टाकला.

मी सुद्धा लगेच वहिनीची उरलेली साडी काढून बाजूला ठेवली. वहिनीची साडी काढल्यावर परकरचा नाडा सोडला. आता आम्ही दोघेपण फक्त चड्डीवर एकमेकांसमोर उभे होतो.

आम्ही दोघेपण एकमेकांच्या डोळ्यात पाहून स्वतःच चड्डी पण काढून पूर्णतः नग्न झालो. चड्डी काढताच वहिनी पळत येऊन माझ्या अंगावर चढली.

अचानक वहिनी माझ्यावर चढल्याने मी मागे सोफ्यावर पडलो. वहिनीने माझ्या अंगावर चुंबनाचा वर्षाव सुरू केला. मी पण वहिनीच्या स्तनांना हळूहळू दाबत होतो.

वहिनीच्या स्तनांतून दूध निघून माझ्या अंगावर पडत होतं. वहिनीने चुंबन घेत घेत मग माझ्या लवड्या जवळ येऊन लवड्याला तोंडात घेतलं.

मग मी वहिनीच्या तोंडाला पकडून माझा लवडा आत घुसवला आणि वहिनीला चोखायला लावला.

चोखून माझा लवडा ओला होताच वहिनी म्हणाली, “हे सर्व आपण नंतर करू, आता अगोदर माझ्या पुच्चीची खाज मिटव.”

हे ऐकताच मी वहिनीला माझ्या अंगावरून बाजूला लोटलं. मग उठून वहिनीला सोफ्यावर बरोबर झोपवलं. सोफ्यावर झोपताच वहिनीने आपले पाय फाकवले.

दोन्ही पाय फाकवताच वहिनीची पुच्ची माझ्या समोर उघडी झाली. वहिनीने अगोदरच त्यांची पुच्ची चिकणी करून ठेवली होती. पुच्ची जवळ एक सुद्धा केस उरलेला नव्हता.

वहिनीची पुच्ची बाहेरून थोडी काळी होती, पण आतून तर लाल दिसत होती. मी लगेच वहिनीच्या दोन्ही पायांमध्ये येऊन दोन बोटांनी पुच्ची फाकवुन पाहिली.

तेवढ्यात वहिनीने माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन पुच्चीवर ठेवू लागली. वहिनी खूप उत्तेजित झाली होती, आणि एवढ्या दिवसांनी तिला लवडा मिळाला होता.

म्हणून मग मी पण अजून जास्त वेळ न लावता सरळ तिच्या पुच्चीच्या छिद्रावर माझा लंड ठेवला आणि जोरदार धक्क्यासोबत माझा बुल्ला आत टाकला.

पहिल्या धक्क्यात माझ्या बुल्ल्याचा फक्त पुढचा भागच तिच्या पुच्चीत घुसला. तेव्हढ्यानेच वहिनीच्या तोंडून किंकाळी निघायला झाली होती. ती किंकाळणार होतीच की मी माझ्या हाताने वहिनीचं तोंड बंद केलं.

मग वहिनीचे तोंड बंद ठेवूनच मी अजून चार-पाच धक्के मारले. चार-पाच धक्क्यांत माझा पूर्ण बुल्ला तिची पुच्ची फाडून आत घुसला. एवढ्या दिवसांत वहिनीने लंड न घेतल्याने तिची पुच्ची पण खूप टाइट झालेली होती.

पूर्ण बुल्ला आत गेल्यावर मग मी माझा हात काढला, तर वहिनी म्हणाली, “तुझा बुल्ला तर जबरदस्त आहे, माझा दम काढला.”

मग मी हळूहळू माझी कंबर हलवण्यास चालू केली, खालून आता वहिनी सुद्धा आपली गांड हलवून माझा साथ देत होती. थोड्याच वेळाने वहिनीने मला जोरात धक्के मारायला सांगितलं.

वहिनीला हळूहळू केलेली झवाझवी आवडत नाही, तिला हार्ड सेक्स हवा. म्हणून मग मी तिला वर येण्यास सांगितलं. वर येऊन ती थोडा वेळ माझ्या बुल्ल्यावर वर खाली होताच आपलं वीर्य सोडून मोकळी झाली.

मग परत मी तिला खाली झोपवलं, आणि वर चढून जोरदार चुदाई चालू केली. घपाघप धक्के देत मी तिच्या पुच्चीत माझा बुल्ला आत बाहेर करू लागलो.

वहिनी पण पुढच्या काही वेळातच परत उत्तेजित झाली आणि माझ्यासोबतच आपली कंबर हलवू लागली. आता मी तिच्या स्तनांना चोखत दूध पीत वहिनीला झवत होतो.

काही वेळाने माझं वीर्य पण बाहेर यायला तयार होतं. मगमी माझ्या धक्क्यांची गती वाढवली, आणि तिच्या पुच्चीतच माझ्या वीर्याची धार सोडली. माझ्या वीर्याने मी वहिनीची पुच्ची भरून टाकली.

थोडा वेळ आम्ही दोघेही तसेच पडून राहिलो. मग उठून मी वहिनीला बाथरूममध्ये नेलं, आणि अंग साफ केलं. त्यानंतर तर मग आम्ही रोज रात्री झवाझवी करू लागलो.

वहिनीने माझ्याकडून गांड पण मारून घेतली. आणि माझ्या आग्रहाने वहिनीने माझ्या एका मित्राकडून पण झवून घेतलं. ती गोष्ट मी नंतर कधी तुम्हाला सांगेन.

ही कथा तुम्हाला कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *