विषाणूचा फायद्याने मादक मामीला ठोकले – Marathi Sexy Mami Thokathoki Katha

मी तेव्हा शिक्षण करून मामा कडे गेलो होतो नोकरी साठी. मामा कडे राहणे म्हणजे माझ्यासाठी एक पर्वणीच असायची. एक तर घर जमेल तितके मोठे. फ्लॅट जरी असला तरी खूपच मोठा होता तो. सगळीकडे एसी आणि घरी सगळ्या सुखसुविधा यामुळे तिथे कोणालाही कंटाळा येण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्यातच मामा सदोदित कामा साठी बाहेर गावी असायचा. त्यामुळे घरी कोणीच नसायचे. फक्त मामी असायची.

मामी चे नाव माझ्या सोनाली होते. सोनाली पण खुच शिकलेली होती आणि तितकीच ती पुढारलेली देखील होती. दिसायला देखणी होती ती खूपच. एकदम रापचिक माल च म्हणा ना. गोरी चमडी, घारे डोळे, सोनेरी केस अशी थोडीशी विदेशी वाटणारी तिची छबी होती. तिची फिगर बघून बस बस होत असे समोरच्याला. ती नियमितपणे जिम करत असे. त्यामुळे अतिशय साचेबद्ध शरीर होते तिचे.

तिची छाती तर काही विचारू नका. तो एक मोठा संशोधनाचा विषय होता. इतके गोलाकार उभार मी माझ्या उभ्या आयुष्यात कधी बघितले नव्हते. मला तर असे वाटत होते कि ती आत पॅड असलेली ब्रा वापरते कि काय. पण ते पण खरे नव्हते. कारण ती खूपदा साडी घातल्यावर ब्रा घालत नसे. आता ते मला कसे माहित असे मला विचाराल तर त्याचे उत्तर हे आहे कि तिच्या ब्लाउज चे गळे आणि पाठ नेहमीच मोठ्या असायच्या. त्यातून तिच्या ब्रा ची पट्टी कधीच मी बघितललेली मला तरी आठवत नाही.

ब्लाउज मधून पण इतके गोलाकार उरोज दिसत असतील तर तुम्हाला अंदाज आला असेल कि मामी काय चीज असेल ती. बर हे कमी कि काय म्हणून सोबत होती तिची गांड. आहाहा काय तो घेर आणि काय तो आकार. एखादे पूर्ण पिकलेले टरबूज किंवा कलिगड कापडाने झाकल्यावर जसा गोल आकार दिसेल ना अगदी तसेच तिच्या गांडीचा आकार होता. ती निकर जी घालत असेल ती किती लकी असेल असे मला वाटायचे. कारण त्या निकर ला नेहमीच तिच्या गांडीला चिकटून बसायला मिळत असणार ना.

तर अशी हि माझी मामी सोनाली. तिचे राहणे जसे होते तसेच तिचे विचार पण खूपच प्रगत होते. तिचे आणि माझे तर इतके चांगले जुळत असे ना कि ती मला तिच्या बद्दल बऱ्यापैकी सगळ्या गोष्टी सांगत असे. घरी आम्ही दोघेच खूप वेळ असत असल्याने मी आणि ती तसे खूपच जवळ येत होतो. आम्हाला ते जाणवत होते आणि ते आम्हाला आवडत देखील होते. पण मामा असेल तेव्हा मात्र ती माझ्या पासून अंतर ठेवूनच असायची. त्यामुळे तर मला हे नक्कीच समजले होते कि सोनाली मामी दिसते तशी नाहीये. ती चालू आहे.

त्या वेळी नेमके एका व्हायरस ने डोके वर काढले होते. शेजारील देशातून आलेला तो विषाणू संपूर्ण जगात पसरला होता. आपल्याकडे पण तो आला होता पण अजून त्याचे म्हणावे तसे काही रुग्ण आढळले नसल्याने फार काही त्याबद्दल बोलले जात नव्हते. पण अवघ्या आठवड्यातच त्याचा बोलबाला सगळीकडे झाला. त्याच दरम्यान आम्हला एका गावी काही तरी कामासाठी म्हणून जायचे होते. खूप लांब होते ते गाव त्यामुळे आम्ही ते काम करून राहूनच परत येण्याचे नियोजन केले होते.

आम्ही जाणार त्याच्या आदल्या दिवशी मामला अचानक महत्वाचे काम लागले आणि त्याने येण्यास नकार दिला. त्याने मला मामी ला घेऊन जाण्यास सांगितले. हॉटेल इत्यादी बुक केले होतेच. मामी आणि मी दोघे पण एकमेकांकडे बघून सूचक हसलो. याचे कारण हते होते कि आम्हाला जे रोज घरी फार कमी वेळ गप्पा मारण्यासाठी मिळत होता आता तो जास्त मिळणार होता. त्यामुळे आम्ही दोघेपण मनोमन खूपच खुश होतो.

आम्ही दोघे पण सकाळी लवकर निघालो. पण आम्ही वाटेत जाताच आम्हाला बातमी समजली कि सगळीकडे लॉक डाऊन करण्यात आलेले आहे. याचा अर्थ असा आहे कि घरातून कोणीच बाहेर पडायचे नाही. याचे कारण म्हणजे तो विषाणूच होता. मामानेच या बाबत आम्हाला फोन वरून माहिती दिली आणि जवळपासच एखादे हॉटेल बघून तिथे राहण्यास सांगितले. जोपर्यंत पुढील आदेश येत नाहीत तोवर बाहेर पडू नका असे सांगितले.

मला काय बरेच झाले. सोनाली मामी बरोबर एका हॉटेल मध्ये राहणार होतो मी. आम्ही जवळपास एक हॉटेल बघितले. फार काही चांगले नव्हते पण तिथले उपलब्ध असलेले तेच एकमेव बरे असे हॉटेल होते. आम्ही एकच रूम घेतली आणि रूम मध्ये गेलो. फ्रेश होऊन आम्ही टीव्ही लावला तेव्हा आम्हाला त्या विषाणू बद्दल सगळी माहिती समजली. सर्वानी तोंडाला मास्क लावण्यास सांगितले होते. मामी कडे मास्क होताच. ती गाडी वरून जाताना तो वापरायची. तिने तो लगेच काढला देखील.

गुलाबी रंगाच्या साडीत सोनाली मामी नेहमी सारखीच मादक दिसत होती. आम्ही हसी मजाक करत बसलो होतो. आमच्या गप्पा तशा चांगल्याच रंगल्या होत्या. गप्पा हळू हळू खाजगी होत असल्याचे मला जाणवत होते. एव्हाना रात्र होत आली होती. आम्ही जेवण केले आणि टीव्ही बघत बसलो तेव्हा पुन्हा एकदा तो मास्क चा विषय येताच तिने तो एकमेकांव असलेला मास्क स्वतः परिधान केला.

ते हॉटेल छोटे असल्याने तिथे असे काही उपलब्ध नव्हते. एव्हाना आम्ही लाईट बंद करून बसलो होतो. टीव्ही च्या उजेडात तसे एकमेकांना आम्ही नीट बघू शकत होतो म्हणा. त्यात दिसणारे तिचे ते मादक सौंदर्य बघून मला कसेसेच होत होते. बेड छोटा असल्याने आमच्या हाताचे दंड एकेमेकांना लागत होते. त्याच्या स्पर्श आम्हला सुखावत होता. मुद्दामच खेटून बसल्या सारखे आम्ही बसलो होतो एकमेकांना खेटून.

मास्क खूप महत्वाचा आहे आणि माझ्याकडे तो नाहीये हे लक्षात येताच ती मला म्हणाली “तुला मास्क नाही तर काही तरी दिले पाहिजे”

“काय देणार आता. इथे तर काहीच नाहीये” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “अरे मास्क नसेल तरी काय झाले. मास्क सारखे दुसरे काही पण लावले किंवा वापरले तरी चालतेच ना” ती म्हणाली.

“दुसरे म्हणजे काय पण” मी असे म्हणताच तिने तिचा मास्क काढून बाजूला ठेवला. तिच्या साडीचा पदर बाजूला केला आणि ब्लाउज ची बटणे ती सोडू लागली. माझ्या समोर बसून ती हे करत होती आणि मी प्रचंड गरम होऊन ती काय करत आहे ते बघत होतो. तिने ब्लाउज उतरवताच तिच्या काळ्या रंगाच्या ब्रा मध्ये तिची छाती भरदार छाती मला दिसू लागली. कमालीची फुगीर असलेली छाती बघून मी वेडा झालो.

त्यावर कडी करत तिने तिच्या ब्रा चे हुक सोडले आणि तिची ब्रा काढली आणि मला म्हणाली “हे बघ कोणाला सांगू नको. पण तू हि ब्रा मास्क म्हणून वापर. ठीक आहे ना. उद्या बघू काय करायचे ते”

ती असे म्हणत असताना देखील माझे लक्ष तिच्या बोलण्याकडे अजिबात नव्हते. तिची प्रचंड सेक्सी असलेली गोलाकार छातीकडेच मी रोखून एकसारखा बघत होतो. काय चालू आहे हे केवळ स्वप्नवत आहे हे इतकेच मला जाणवत होते. तिचे निप्पल्स नुकत्याच वयात आलेल्या मुली सारखे छोटे छोटे होते. तिच्या छातीकडे बघतच मी तिला म्हणालो “ब्रा कशाला? तोंड च तर झाकायचे आहे ना. मग ते  मी कसे पण झाकू शकतो”

“म्हणजे कसे?” तीने मला विचारताच मी पुढे झुकलो आणि माझे तोंड तिच्या छातीवर ठेवले आणि घुसळू लागलो. तिचे दोन्ही स्तन मी माझ्या हाताने पकडले आणि स्वतःला त्यात कोंबून घेतले आणि म्हणालो “हा उपाय थोडा जास्त चांगला आहे. नाही का?”

ती माझ्या कडे बघून हसली आणि तिने तिचें निप्पल्स माझ्या तोंडात दिले. इतके दिवस ज्या सोनाली मामीची छाती बघून मी मूठ मारत होतो ती छाती आज माझ्या तोंडात होती. मी भुकेल्या वाघा सारखा तिच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती तोंडात घेऊन चोक चोक चोकू लागलो. दाबून, ओढून आणि चोकून तिचे निप्पल्स मी खूप बाहेर आणले. तिचे सगळे कपडे मी झटकन उतरवले आणि तिने पण तसेच मला करताच आम्ही दोघे पण पूर्ण नग्न झालो.

तिला बाजूला करून मी खाली झोपलो. तिला वरून येण्यास सांगून तिला माझा सोटा तोंडात घेण्यास सांगताच ती माझा सोटा चोकू लागली. पूर्णपणे सोटा आत घेऊन तिची त्याला चोकायच पद्धत खरेच खूपच सेक्सी होती. इकडे मी माझी जीभ बाहेर काढून तिच्या गांडीच्या भोकावरून फिरवत फिरवत तिच्या योनीवर नेत होतो. तिच्या योनीत माझी जीभ घालून तिला मी चाट चाट चाटून काढू लागलो.

खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले आणि तिचे पाय फाकवुन तिला माझ्या खाली झोपवले. तिची गुलाबी योनी पाय फाकवताच फेकली आणि त्याच वेळी मी कचकन माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. अगदी आरामात आत गेलेला माझा सोटा लागलीच त्याच्या कामाला लागला. मी माझी कंबर मागे पुढे करत प्रचंड वेगाने तिला ठोकू लागलो.

माझा प्रत्येक दणका तिला हवे असलेले सुख देत होता. एकसारखे जवळपास वीसेक मिनिटे तिला ठोकून झाल्यावर मी त्यातच माझे सगळे वीर्य सोडले आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे माझ्या स्वप्नांतील एक गोष्ट, सोनाली मामी ला ठोकण्याची इच्छा पूर्ण झाली होती त्या रात्री. पुढे आम्ही तिथे एक आठवडा अडकून होतो आणि त्या आठवड्याभरात मी दिवस रात्र सलग सोनाली मामी ला ठोक ठोक ठोकून काढले होते. तेव्हापासून घरी पण मी तिला कायमच ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *