वेड्याचे सोंग लै भारी – Marathi Hot Patient Sambhog Katha

शाळेत तशी मी हुशार होते. मार्क्स नेहमीच चांगले पडायचे मला. त्यामुळे माझे घरचे माझ्यावर खूप खुश असायचे. पण त्याच वेळी मला त्यांच्याकडून अपेक्षेचे खूप मोठे ओझे नेहमी वागवावे लागत असे.

त्यातच मी दिसायला देखणी होते. उंच, गौर वर्ण, तरतरीत नाक, घारे डोळे, लांबसडक केस, गरगरीत गोलाकार नितंब, भरदार छाती आणि मादक कमनीय फिगर यामुळे माझ्याकडे मुले सतत आकर्षित होत असत. नाही म्हणायला मला देखील वयात आल्यावर येणाऱ्या सगळ्या भावभावना होत्याच. मला पण वाटायचे कि मला देखील बॉयफ्रेंड असावा, त्याच्याशी गप्पा माराव्या, त्याच्याशी सम्भोग करावा. पण घरचे खूपच जुन्या विचारांचे असल्याने मला ते शक्य होत नव्हते. त्यामुळे माझी घुसमट होत असे.

मोठे झाल्यावर मी नर्सिंग चा कोर्स पूर्ण केला. त्यातही मी नंबरात आले होते. त्यामुळे माझे कोडकौतुक खूप झाले. पुढे मी एक हॉस्पिटल मध्ये नोकरी करायचा निर्णय घेतला. गावातलीच एका मोठ्या हॉस्पिटल मध्ये मला नोकरी लगेचच मिळाली आणि माझे काम चालू झाले. नर्स चा ड्रेस म्हणजे एक स्कर्ट असतो. त्यानुसार मलाहि तो घालावा लागणार होता. सुरवातीस मला थोडे अवघडल्यासारखे वाटले. पण मग लगेचच मी त्याला रुळले.

दिवस जातील तसे माझे काम चांगले चालू होते. स्कर्ट आणि वर असलेल्या अंगा बरोबरच्या शर्ट मुले माझी फिगर थोडी अधिकच उठून दिसत होती. मला पण ते जाणवत होते कि माझ्या छातीचे उभार कोणत्याही क्षणी दाबावे असे पूर्ण तयार झालेले होते. येताना जाताना माझ्याकडे सगळेच डोळे फाडून बघत असत. त्याचे कारणही तसेच होते. अशी वयात आलेली, तारुण्याने मुसमुसलेली नर्स बघणे म्हणजे त्यांच्यासाठी एक पर्वणीच होती.

माझे काम खूप चांगले चालू होते. त्यामुळे हॉस्पिटल मध्ये मला लवकरच बढती मिळाली. सुरवातीस सामान्य वार्ड मध्ये असणारी मी आता उच्चभ्रू पेशंट साठी म्हणून काम करू लागले होते. त्या मजल्यावर सगळे श्रीमंत आणि अतिश्रीमंत लोक ऍडमिट केले जायचे. तिथे काम करायला तितक्याच तोडीची नर्स लागत असे. त्यात मी एक होते.

एकदा अचानक मला डॉकटर नि बोलावले व म्हणाले “सुजाता, तुला पुढच्या आठवड्यापासून श्री मालपाणी यांच्या घरी जायचे आहे. त्यांचा मुलगा थोडा वेडा आहे. आपण औषधोपचार देत आहोत आणि तो बरा पण होत आहे. पण थोडे दिवस त्याला नर्सिंग ची आवश्यकता आहे. त्यामुळे तुला थोडे दिवस त्यांच्याच घरी राहून त्याची काळजी घ्यावी लागेल.”

मी होकार दिला आणि ठरलेल्या दिवशी त्यांच्या घरी माझी बॅग घेऊन दाखल झाले. घर कसले, राजवाडाच होता तो. इतक्या मोठ्या घरात बाप आणि लेक दोघेच राहत होते. खूप खोल्या होत्या तिथे. पण घरी दोघेच असल्याने नोकर वगैरे नव्हते. मी मालपाणी काकांना भेटले आणि पेशंट बद्दल थोडी फार माहिती घेतली.

त्यांनी त्यांचा मुलगा सुरज बद्दल थोडे फार सांगितले आणि त्याला बोलावून घेतले. माझा अंदाज होता कि सुरज शाळेत वगैरे असेल. पण जेव्हा मी समोर त्याला बघितले तेव्हा मला समजायचे बंद झाले. सूरज एक कॉलेज वयीन मुलगा होता. अतिशय गोरा, उंच, देखणा, पिळदार शरीरयष्टी, भारदस्त छाती आणि भेदक नजर.

त्याला बघून माझ्या छातीची धडधड वाढली. इतका देखणा पेशंट मी आजवर बघितला नव्हता. त्यांनी माझी व त्याची ओळख करून दिली व ते निघून गेले. मला चोवीस तास त्याच्या बरोबर राहायचे होते व त्याची संपूर्ण काळजी घ्यायची होती.

मी लगेच माझे काम चालू केले. त्याचा डायट तयार करून दिला आणि त्याची जेवणाची संपूर्ण जबादारी घेतली. त्याला अधून मधून वेदाचे झटके येत असत आणि खूप वेळा तो काही बाही बरळत असे तसेच लहान मुळा सारखे करत असे. मला हे सगळे आधीच सांगितले असल्याने माझी मानसिक तयारी पूर्ण झाली होतीच.

पेशंट जरी असला तरी मी देखील त्याला न्याहाळयाचे सोडत नव्हते. त्याच्या शरीराचा प्रत्येक भाग न भाग मी माझ्या डोळ्यात साठवून ठेवत असे. एकदा मी काम करत होते आणि सूरज अचानक माझ्या सामोरं आला आणि त्याने मला मिठी मारली व म्हणाला “चोर पकडला”

मला समजले कि याला झटका आला आहे. त्यामुळे मी काहीच बोलले नाही त्याला. पण या गडबडीत एक गोष्ट झाली. ती म्हणजे जेव्हा त्याने मला मागून मिठी मारली तेव्हा त्याचे दोन्ही हात माझ्या छातीवर आले होते. पेशंट जरी असला तरी तो पूर्ण पुरुष होता. त्याचे भारदस्त पकड आणि त्याचे हाताचे मोठे पंजे माझ्या शरीरात एक वेगळीच ऊर्जा देत होते.

मी थोडा वेळ तशीच थांबले. त्याने मिठी सोडली व तो आत गेला. त्या दिवसा नंतर हा प्रकार सारखा होऊ लागला. आता तर मला पण त्याचा तो स्पर्श आवडू लागला होता. तो केव्हा येतो आणि मला मिठी मारतो असे मला वाटू लागले होते. याचे कारण स्पष्ट होते ते म्हणजे त्याचे माझ्या छातीवर पडणारे हात. मी त्याच्या स्पर्शाने रोमांचित होत होते.

एके दिवशी तर त्याने कमालच केली. मी माझ्या खोलीत काम करत बसले होते आणि हा अचानक आला व ते हि पूर्ण नग्न. माझ्या समोर येऊन म्हणाला “जंगली माणूस आला आहे. बघा बघा” असे म्हणून तो उड्या मारू लागला.

त्याला पूर्ण नग्न बघण्याची हि पहिलीच वेळ होती. त्याचा सोटा खूप मोठा होता. साधारण आठ इंच मोठे ते पूर्ण वाढ झालेले व फुगीर हत्यार बघून माझ्या पायाखालची जमीन सरकली. मी माझे देहभान हरपले आणि त्याच्या सोट्याकडे एकसारखे बघू लागले.

त्या रात्री मला काही केल्या झोप लागली नाही. रात्रभर मी त्याच्या सोट्याच्या नावाने माझ्या योनीत बोटे घालून घेत होते. मी व्याकुळ होत होते. या कुशीवरून त्या कुशीवर करत असताना माझे मी माझी छाती दाबून घेत होते. सुरज चा सोटा माझ्या तोंडात आणि योनीत आहे या कल्पनेनेच माझी योनी ओली चिंब होत होती.

असा विचार करत मी माझ्या बेड वर पडले असतानाच अचानक सुरज माझ्या रूम मध्ये आला. यावेळी पण तो पूर्ण नग्न होता. त्याने दार लावले आणि सरळ तो माझ्या दिशेने आला. अचानक आल्याने मला माझी योनी व छाती झाकायचा वेळ मिळाला नाही.

मला देखील तश्या अवस्थेत बघून तो म्हणाला “अरे अजून एक जंगली माणूस”

असे म्हणून त्याने बेड वर उडी मारली आणि सरळ माझ्या अंगावर आला. त्याने माझ्या छातीवर हात ठेवला आणि दाबू लागला. “हे माझ्याकडे कसे काय नाही” असे म्हणून त्याने माझ्या छातीला कुरवाळायला सुरवात केली. त्याच्या हाताचा असा स्पर्श माझ्या उरोजाना होताच माझे उरोज कडक झाले, स्तनाग्रे मोठी झाली.

बघता बघता त्याने माझ्या उरोजाना त्याच्या तोंडात घेतले आणि त्यांना चोखायला सुरवात केली देखील. आता मात्र मी स्वःताला काही रोखू शकत नव्हते. मी त्याला न अडवण्याचा निर्णय घेतला व त्याला प्रतिसाद देऊ लागले.

तो उपाशी वाघा सारखा माझ्यावर तुटून पडला होता. त्याने माझी छाती चोकून चोकून अक्षरशः त्याचा चोता केला. तसेच तो खाली सरकला आणि त्याने माझे पाय फाकवले. माझी गुलाबी योनी दिसताच तो म्हणाला “अरे इथे तर मला एक रॉड आहे”

असे म्हणून त्याने त्याची जीभ बाहेर काढली आणि माझी योनी चाटायला सुरवात केली. त्याच्या जिभेचा स्पर्श होताच माझी योनी हलकीच पाझरू लागली. त्याने त्याच्या दोन्ही हाताने माझे पाय उचलले आणि त्याच्या खांद्यावर टाकले. अगदी आरामात त्याने मग माझ्या योनीला चालायचा कार्यक्रम चालू ठेवला. इकडे मी मात्र पूर्ण बेभान झाले होते.

खूप वेळाने मीच त्याला बाजूला केले आणि खाली झोपवले. खाली झोपल्यावर देखील त्याचा सोटा मोठ्या रुबाबात डौलात मागे पुढे करत होता. मी वेळ न घालवता तो सोटा माझ्या तोंडात कोंबला आणि त्याला चोखायला सुरवात केली. आजवर ज्या गोष्टीसाठी मी आतुरले होते ती आज पूर्ण होत होती. त्याचा भलामोठा सोटा माझ्या तोंडात घेताना माझी चांगलीच दमछाक होत होती. पण मला मिळणारा आनंद त्या पेक्षा कैक पटीने जास्त होता.

मी मनसोक्त त्याचा सोटा चोकून घेतला आणि पुन्हा खाली झोपले. त्याच वेळी तो माझ्यावर वरून आला आणि त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला. त्याचा तो भलामोठा माझ्या योनीत जाताच माझी योनी फाटली. भळाभळा त्यातून पाणी बाहेर येऊ लागली. सोट्याला वंगण मिळताच तो जोरजोरात मागे पुढे करून मला ठोकू लागला.

माझे दोन्ही पाय खांद्यावर घेताच त्याला माझ्या योनीला अधिक चांगले ठोकण्यासाठी जागा मिळाली. तो बेभान होऊन एकसारखे मला ठोकत होता. मी घामाने पूर्णपणे डबडबडले होते. हा गडी काही ऐकायला तयार नव्हता. शेवटी खूप वेळाने तो थकला आणि त्याने तसेच त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत फवारले. माझी योनी त्याच्या वीर्याने पूर्णपणे बहरून गेली आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

त्याने ज्या पद्धतीने मला ठोकले होते त्यावरून मला एक गोष्ट नक्की समजली होती कि सूरज वेडा नाहीये. त्याने वेडा बनून मला ठोकून काढले होते. पण मला त्याच्याशी घेणेदेणे नव्हते. मी पण त्याचे नाटक चालू दिले आणि रोज त्याच्याकडून माझे सुख मिळवत राहिले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *