शेजारच्या काकू ने घेतली मजा – Marathi Sambhog Katha

मी नुकताच मुंबई मध्ये दाखल झालो होतो. नोकरी निम्मित माझी मुंबई ला बदली झाली होती. तसा माझा जॉब चांगला होता त्यामुळे मी एका भागात अपार्टमेंट मध्ये भाड्याने फ्लॅट घेतला होता. मी मुंबई मध्ये नवखा होतो. किंबहुना मी पहिल्यांदाच मुंबई मध्ये आलो होतो. पण मी तसा खूप ठिकाणी फिरला असल्याने मला बुजल्यासारखे अजिबात वाटत नव्हते.

मी येऊन एक महिना  होऊन गेला होता. मी सकाळी गेलो कि रात्रीच परत येत असे. आले कि मग जेवण बनवणे, थोडावेळ टीव्ही पाहणे आणि झोपणे हा माझा रोजचा दिनक्रम होता. त्यामुळे मला शेजारी पाजारी कोण राहतात याबद्दल काहीच माहित नव्हते. नाही म्हणायला येता जाता बघणे व्हायचे. त्यातीलच एक म्हणजे माझ्या शेजारी राहणारे जोशी काकू.

जोशी काकूंचे वय अंदाजे ४०-४५ असावे. पण आजही या वयात त्या एखाद्या तिशीतील मुली सारख्या दिसायच्या. मुळातच त्यांची अंगकाठी सर्वसाधारण होती त्यामुळे कदाचित त्यांचा बांधा सुडौल होता. गव्हाळ वर्णाच्या जोशी काकू मला अधून मधून दिसायच्या. पण आम्ही कधी एकमेकांशी बोलायचं प्रश्न आला नव्हता. बाकी त्यांच्या घरी त्यांचा नवरा आणि त्या असे दोघेच राहायचे.

एक दिवशी मी रात्री टीव्ही पाहत रूम मध्ये पडलो होतो. तोच मला जोशी काकूंच्या घरातून जोरजोरात भांडण्याचा आवाज ऐकू आला. मी पळतच त्यांच्या घरी गेलो. जोशी काका आणि काकूंचे जोरात भांडण झाले. जोशी काका तिला मारत होते. ते पाहून मी मध्ये पडलो आणि जोशी काकूला बाजूला घेतले. काकांना मी

माझ्या भाषेत समजावले तसे ते शांत झाले. सगळे मिटवून मी माझ्या रूम मध्ये परत आलो.

साधारण ३-४ दिवसांनी मी घरी परतत असताना वाटेत जिन्यात मला जोशी काकू भेटल्या. माझ्या कडे पाहून त्यांनी स्मित हास्य केले आणि मला म्हणाल्या “मला तुमचा नाव नाही माहिती. पण त्या दिवशी मला वाचवल्या बद्दल धन्यवाद”.

मी म्हणालो “अहो त्यात काय एवढं. माझं कर्तव्यच आहे ते. आपण शेजारी आहोत. आणि हो माझे नाव निलेश आहे”.

आवांतर बोलून आम्ही निघून गेलो. त्यानंतर आमची वरचेवर भेट होऊ लागली. घरी येणे जाणे होऊ लागले. कधी कधीत्या मला  पोहे उप्पीट खायला द्यायच्या. आम्ही एकमेकाबरोबर आता बराच वेळ घालवू लागलो होतो. तसेही जोशी काका ची फिरतीची नोकरी असल्याने बहुतेक वेळा ते घरी नसायचेच आणि असले तरी ते दारू पिऊन जोशी काकू बरोबर भांडत असायचे.

त्या रात्री पुन्हा तेच झाले. जोशी काका पुन्हा दारू पिऊन आले होते आणि त्यांनी धिंगाणा करायला सुरवात केली होती. मी पुन्हा धावत त्यांच्या घरी गेलो आणि बघतो तर काकांनी काकूला तांब्या फेकून मारला होता आणि त्यांच्या डोक्याला थोडे खरचटले होते. एव्हढे होऊनही तो त्याचं कामासाठी निघून गेला होता. मी काकूला उठवले आणि माझ्या रूम मध्ये घेऊन आलो. ती रडत होती. मी तिला मलम पट्टी केली आणि पाणी प्याला दिले. थोडा वेळ झाला आणि ती शांत झाली.

ती म्हणाली “निलेश, मला त्या माणसाची भीती वाटते आहे.”

मी म्हणालो “काकू, तुम्ही घाबरू नका. मी आहे आणि आज तुम्ही इकडेच रहा.” ती ठीक आहे बोलली.

गुलाबी साडी मधील जोशी काकू आज इतक्या जवळून पहिल्यांदाच मी बघत होतो. लांब केस, भरदार उरोज आणि कवळी सारखी तिची फिगर बघून मी कासावीस झालो.

“निलेश तुझ्याशी बोलले कि खूप बरे वाटते. तू आणि तुझे वागणे किती व्यवस्थित आहे. नाही तर आमचे हे आहेत” जोशी काकू म्हणाल्या.

त्या खूपच मोकळ्या झाल्या होत्या. बऱ्याच गोष्टी त्या त्यांच्या बद्दल सांगू लागल्या.

“माझे आणि यांचे संबंध सुरवाती पासूनच चांगले नव्हते. मला मुळात यांच्याशी लग्नच करायचे नव्हते. घरच्यांनी सांगितलं म्हणून केले. आमचे खाजगी संबंध देखील फार चांगले नाहीत. माझ्यासाठी तर तो बलात्कारच असतो” असं म्हणून जोशी काकू पुन्हा रडू लागल्या. मी गडबडलो. मला काय करावे ते समजेना. माझ्या जवळच बसलेल्या जोशी काकूंचा हात मी माझ्या हातात घेतला आणि त्यांचे सांत्वन करू लागलो.

“आपण मित्रच आहोत असे समजा ना काकू. मी काही आता परका आहे का तुमहाला?” मी म्हणालो.

“अरे नाही नाही. तू परका नाहीस निलेश. तसे असते तर मी तुला माझ्या खाजगी गोष्टी सांगितल्याच नसत्या.” असे म्हणून काकू माझ्या छातीवर डोके ठेवून हुंदके देऊ लागल्या.

मी त्यांचे सांत्वन करण्यासाठी त्यांच्या खांद्याला अलगद चोळू लागलो. मला वाटले त्या संकोचतील. पण त्यांनी नकार दिला नाही.

त्यांचे हुंदके थांबले होते. त्या तरीदेखील मला खेटून बसल्या होत्या. त्यांनी त्यांचा हात मागे घेतला होता. त्यामुळे त्यांचे उरोज माझ्या छातीला टेकत होते. इतके भरदार उरोज माझ्या शरीराला लागत असल्यामुळे मी कासावीस बनत होतो. मी अजूनही त्यांचे खांदे चोळतच होतो.

“तुझे हात किती कडक आहेत रे निलेश. व्यायाम करतोस का?” त्यांनी विचारले.

“आधी करायचो पण आता नाही” मी म्हणालो.

“तरी देखील तुझे हात मजबूत आहेत. एखादा मोठाला बॉल तुझया हातात सहज मावेल” असे म्हणून ती हसली. मी देखील हसलो.

आता ती लाडात आली होती. मी माझा हात हळू हळू खांदा दाबत दाबत खालील तिच्या पाठी कडे घेतला. तिची गोरीपान पाठ मी माझ्या हाताने फिरवू लागलो. तिचा मूड पाहून मी म्हणालो “तुम्ही इतक्या गोऱ्या कसे काय आहात काकू? बाहर इतना तो गोडाऊन मी कितना” मी म्हणालो.

त्यावर ती जोरात हसू लागली.

मी हळूच तिच्या पाठीमागून माझा हात तिच्या उरोजावर नेला आणि हलकेच दाबू लागलो. ती म्हणाली “निलेश हे काय करतोयस?”

मी म्हणालो “सॉरी तुम्हाला आवडलं नसेल तर” असे म्हणून मी माझा हात बाजूला घेतला.

तिने झटकन माझा हात हातात घेतला आणि म्हणाली “अरे तसं नव्हे. असा मागून हळूच काय दाबत आहेस. सरळ पुढून तरी कर”

असे म्हणून तिने माझा हात तिच्या वक्ष स्थळावर ठेवावा आणि मला दाबण्यास सांगितले. मी एका क्षणात स्वतःला सावरले आणि जोशी काकू चे भरदार उरोज मी दाबू लागलो. त्याच वेळी तिने तिचे तोंड माझ्या तोंडात दिले आणि आम्ही एकमेकांना चुंबन देऊ लागलो. काळ्या रंगाच्या ब्लाउज मध्ये तिचे गोरेपान उरोज भलतेच उठून दिसत होते. मी तिला खाटेवर आडवी केली आणि तिच्यावर तुटून पडलो.

चुंबनाच्या वर्षात मी ती तिच्या ब्लाउज ची बटणे काढायला सुरवात केली आणि ज्यावेळी तिचे उरोज बाहेर आले ते बघून माझे डोळे दिपून गेले. मी आधाशासारखा तिच्या उरोजांवर तुटून पडलो. वाघाने लचके तोडावे तसे मी तिचे उरोज तोंडात घेऊन खात होतो. तिची निळी साडी खालून वर येत होती. मी माझा हात तिच्या साडी मध्ये घातला आणि तिची साडी अजून वर घेतली. तिच्या गोऱ्या पण मांड्या आता माझ्यासाठी तयार होत्या.

मी तिला साडी काढण्यास सांगितले. पण काकू जुन्या वळणाची असल्याने ती म्हणाली “आपण असेच करूया”

मला त्याने काही फरक पडणार नव्हता. मी काही न बोलता माझे काम चालूं ठेवले. तिची साडी वर केली आणि मी तिच्या मांडी मध्ये शिरलो. तिच्या मांसल मांड्या मी माझ्या जिभेने खाऊन टाकल्या. मी मधून मधून तिच्या मांड्यांचा चावा घेत होतो. तशी ती ओरडत होती. ती म्हणाली “निलेश तू खूपच आगाऊ आहेस. किती तो रानटीपणा. तुला कोणी कोवळी मुलगी मिळाली तर काय करशील तीच बघ”

“समोर असा आयटम असताना मी कसा शांत बसू” मी म्हणालो.

तिची गोरीपान योनी चाटून झाल्यावर  कडक झालेला सोटा तिच्या तोंडात दिला. माझा तरुण सोटा बघून ती खुश झाली होती. ती म्हणाली “मी किती वर्ष लंड तोंडात घेण्यास आतुरले होते. माझा सर्वात आवडता प्रकार आहे हा. पण आमचे हे काही करू देत नव्हते”.

“तु मनसोक्त माझा लंड चोक. मला देखील माझा लंड चोकून घेण्यास खूप आवडते” मी म्हणालो.

तीने अक्षरशः माझा सोटा चोकून चोकून लोखंडासारखा कडक बनवला होता. आताच वीर्यपतन होते कि काय असे मला वाटू लागले होते. मी तिला थांबवले आणि तिला पाय फाकवायला सांगितले. माझा कडक सोटा तिच्या योनीमध्ये मी घुसवला आणि कुत्र्यासारखा तिच्यावर तुटून पडलो. मी जोरजोरात दणके द्यायला चालू केले. माझ्या प्रत्येक दणक्यासरशी तिची योनी अधिकच ओली होत होती. ती मला त्यामुळे अधिकच प्रोत्सहन दे होती.

जवळपास वीस ते पंचवीस मिनिटे मी माझी कंबर न थांबता हलवत होतो. ती देखील न थकता मला प्रतिसाद देत होती. अखेरीस मी माझ्या सोट्यातून तिच्या योनीत माझे वीर्य गाळले. तिची खूप वर्षांची मनाजोगी संभोगाची इच्छा मी आज पूर्ण केली होती. काकू ने मला तिच्या अंगावरून खाली उतरू दिले नाही. मी तसाच पडलो होतो आणि काकू मला चुंबन देत होती. त्या दिवसापासून काका गेले कि आम्ही हा कार्यक्रम न चुकता करू लागलो होतो आणि काकू ला पण माझ्या रूपाने एक सवंगडी मिळाला होता.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *