शेठच्या सेक्सी बायकोला दुकानातच झवले – Marathi Hot Bhabhi Sambhog Katha

माझे नाव निलेश आहे. मी नुकताच कॉलेज मधून पास  झालो होतो तेव्हा. शिक्षणात तसा ठीक ठाकच असल्याने मी पुढे मोठ्या शहरात जाऊन काही तरी काम मिळवण्याचे ठरविले. त्या नुसार मी माझ्या मामा ला या बद्दल बोललो. तेव्हा त्याने मला लगेचच त्याच्याकडे बोलावून घेतले. मी तिथे गेलो खरा पण मी या आधी कधीच शहारत राहिलो नव्हतो.त्यामुळे मला ते तिथले वातावरण तसे पूर्णतः नवीनच होते.

मामा जिथे काम करायचा त्या दुकानाचा शेठ मोठा भला माणूस होता. त्याचे मोठे किराणा मालाचे दुकान होते. त्याने मला त्याच्याकडे दुकानात कामाला ठेवून घेतले. खूप सारी दुकाने होती त्याची. त्यातील एकात मला त्याने पाठवून दिले. मी लगेचच कामाला सुरवात केली देखील. मी जिथे जात होतो तिथे त्याची बायको जिला सगळे रीना भाभी म्हणत ती नेहमी येत असे. म्हणजे खरे तर ते दुकान तसे तीच बघत असे.

मी तिला बघून सुरवातीस वेडाच झालो आणि आजही तिच्यासाठी वेडाच आहे म्हणा. रीना भाभी सेठ ला अजिबात शोभत नव्हती. शेठ म्हणजे एक ढोल नगारा होता. तर रीना भाभी त्याच्या बरोबर उलट. कमालीची मादक फिगर लागभलेली रीना भाभी दुकानात आली कि तिथले वातावरण कसे प्रफुल्लित होऊन जात असे. तिला बघत बघत बघत कामाचा वेळ कसा निघून जात असे ते माझे मला समजत नसे.

तिची ती कमनीय शरीरयष्टी, कधी खुले सोडलेले तर कधी मागे चापून चोपून बांधलेले केस, नेहमी साडी आणि स्लिव्हलेस घालून ती येत असे. साडी पण अशी घाले कि तिची बेंबी मला तरी पूर्णपणे दिसत होती. तिच्या त्या खोलगट बेंबीला बघत बघत मी दुकानातील माल पिशवीत भरत बसे. त्यामुळे माझे काम खूप जास्त होत असे. तिला माझे काम खूपच आवडले होते. कारण आजवर तिथे जितके कामगार आले होते ते संगे कामचुकार होते.

मी तिचे मन अल्पावधीतच जिंकले. माझे काम बघून तिने तीन महिन्यातच पगार वाढ तर केलीच केली पण दुकानात असलेल्या एका वयस्कर माणसाला कामावरून काढून देखील टाकले. तेव्हा पासून ते दुकान पूर्णपणे माझ्या ताब्यात आले होते. मीच त्याचे सगळे काही बघत असे. त्यामुळे दुकानात तेव्हा पासून मी आणि रीना भाभी दोघेच असत असू. मी सकाळी लवकर दुकान उघडत असे आणि नंतर उशिरा ती येत असे. ती येण्याची मी आतुररतेने वाट बघत असू. तिला कधी एकदा बघतो असेच मला होत असे.

आम्ही आता दोघेच तिथे असल्याने आमच्यात चांगलीच जवळीक होत चालली होती. तिच्या एकंदरीत बोलण्याने माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली होती ती म्हणजे ती काही शेठ पासून खुश नव्हती. कारण तिच्या सारख्या मदमस्त स्त्री ला तो ढोला माणूस काय समाधान देऊ शकणार होता म्हणा. पण म्हणून काही याचा अर्थ असा नव्हता कि मी तिला आवडत होतो.

त्या दिवशी आम्ही दुकानात नेहमीप्रमाणे दोघेच होतो. दुकानाच्या मागेच एक छोटसे गोडावून होते. तिथे आम्ही जेवायला बसत असू. तिथे खूप सारी धान्याची पोती ठेवली होती. तिथे उंदरांचा त्रास खूप होता. पण दुरी जागाच नव्हती बसायला त्या दिवशी म्हणून ना इलाजाने आम्ही दोघे तिथे जेवायला बसलो. दुपारी दुकान जेवणासाठी एक तास बंद असे.

तिने त्या दिवशी निळ्या रंगाची सिल्क ची साडी घातली होती. ती सिल्क ची साडी सतत तिच्या खांद्यावरून खाली पडत होती. तिचा पदर खाली पडला कि तिच्या भरदार छातीचे दर्शन मला होत होते. ते बघून माझा सोटा वळवळ करू लागे. ती नेहमीपेक्षा त्या दिवशी जरा जास्तच मादक दिसत होती. तिचे उरोज म्हणजे एक अफलातून कारागिरी होती. चालताना तिच्या कमरे भोवती असलेल्या साडीतून दिसणारी तिची साडी तिच्या मदसमस्त गांडीला कशीबशी गुंडाळून बसली होती.

तिने ब्लाउज पण खूपच मोठ्या गळ्याचे घातले होते. स्लिव्हलेस ब्लाउज मधून तिच्या गोऱ्यापान दंडाचे दर्शन घेत घेत आम्ही दोघे जेवायला बसलो. ती माझ्या समोरच बसली होती. तिची मादक शरीरयष्टी बघत बघत दंगा मस्ती करत करत आम्ही जेवायला चालूं केले. थोडा वेळ झाला असेल आणि तिथे तिच्या शेजारी नेमका एक उंदीर आला. झाले. ती तर उंदराला खूपच जास्त घाबरत होती.

तिच्या मांडीजवळ तो उंदीर येताच तिने हातातील घास खाली टाकला आणि तिने टुणकन उडी मारली व तीने सरळ माझ्याकडे झेप घेतली. तिने माझ्याकडे झेप घेऊन ती माझ्या चक्कपैकी मांडीवर येऊन बसली. ती माझ्या मांडीवर बसताच मला कळायचे बंद झाले. तिची हि कृती मला अनपेक्षित होती. त्यामुळे मला काय करू आणि काय नको हेच नेमके समजेना.

ती जशी माझ्या मांडीवर बसली तशी तिने मला त्या उंदराला घाबरून घट्ट मिठी मारली. तिने मला मिठी मारताच तिची छाती माझ्या छातीवर येऊन आदळली व चेपली गेली. माझ्या छातीच धस्स झाले. तिच्या गांडीचे गोलाकार मऊ मऊ भाग माझ्या मांडीवर रुतले होते. माझ्या भावना कमालीच्या जागृत झाल्या असल्याचे मला स्पष्टपणे जाणवत होते.

माझा सोटा कमालीचा कडक झाला आणि तो उभा झाला होता. माझा सोटा उभा होताच तिच्या गांडीला तो टुक टुक करू लागला. तिने मला मिठी मारल्यावर मी पण कशाला तिला असा सोडेन. मी पण तिला माझ्या मिठीत सामावून घेतलेच. माझे ते राकट हात तिच्या उघड्या गोऱ्यापान पाठीवर मी ठेवताच ती पण शहरलेली मी स्वतः बघितले.

माझा सोटा तिच्या गांडीला जसा धडके देऊ लागला तशी ती सावध झाली तिला काय होते आहे ते लगेच समजले. पण तिने अजिबात विरोध केला नाही. जे आहे ते होऊ दिले. ती मला म्हणाली “तो खरा उंदीर तर केव्हाच गेला आहे. पण तुझ्या या उंदराचे काय करायचे रे?” असे म्हणून तिने तिचा हात सरळ माझ्या सोट्यावर ठेवला. मी तिच्याकडे बघून हसलो आणि म्हणालो “जसा टन उंदीर त्याचे खाद्य मिळाले म्हणून गेला तसा हा उंदीर पण त्याचे खाद्य मिळाले कि निघून जाईल ना”

मी असे म्हणताच ती माझ्याकडे बघून हसली आणि ती माझ्या मांडीवरून बाजूला झाली. तिने माझ्या पॅन्ट ला हात घातला आणि सरळ माझी पॅन्ट काढली. माझे ते अस्सल गावरान भलेमोठे हत्यार बघून ती वेडी झाली आणि मला म्हणाली “अरे किती मोठे आहे रे तुझे हे हत्यार” असे म्हणून तिने त्याला तिच्या हाताने हलवायला सुरवात केली. मागे पुढे आणि वर खाली करत ती त्याला एकसारखे हलवू लागली.

तिच्या हाताने ते हत्यार अजून मोठे होताच तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि ती त्याला चोकू लागली. मालकीणबाई कडून सोटा चोकून घेण्याचा आनंद काही वेगळाच होता. मी तिच्या शरीराची होणारी मादक हालचाल टिपत होतो. ती जसे माझा सोटा चोकू लागली तसे मी जमेल तसे तिचे कपडे फेडू लागलो. ती काही केल्या माझा सोटा सोडत नव्हती. त्यामुळे मी जरा ताकदीनेच तिची साडी आणि ब्लाउज काढून टाकले व तिला पूर्ण नग्न केले.

तिला अजूनही माझा सोटा चोकायचा होताच. त्यामुळे मी तसाच खाली जमिनीवर पडलो आणि तिला माझ्याकडे तिची गांड करायला लावली. तिने माझ्याकडे तिची गांड करून ती पुन्हा माझा सोटा चोकू लागली. इकडे माझ्या तोंडाकडे आलेल्या तिच्या गांडीला व तिच्या योनीला बघून मी लाळ टपकवू लागलो. मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या सुपारी सारख्या योनिवरून फिरवू लागलो.

जशी ती गोरी होती तशीच गोरी तिची योनी देखील होती. माझी जीभ तिच्या योनीच्या पदराना मोकळे करत करत त्यांना चाटून काढत होती. तिच्या दाण्याला तर मी माझ्या जिभेच्या शेंड्याने असे काही कुरवाळले होते कि ती पुरी बेभान झाली होती. तिच्या गांडीचे भुरे रंगाचे भोक मी चाटून चाटून लाल चुटुक करून सोडले होते. तिची योनी चाटून चाटून मी ओलीचिंब करून सोडली होती.

खूप वेळाने मग मी बाजूला झालो. तिला तसेच गुडघ्यावर बसवून मी तिच्या गांडीवर माझा सोटा ठेवला आणि त्याला रगडु लागलो. गाडीवरून रगडत रगडत मी तिच्या योनिवरून पण माझा सोटा रगडु लागलो. थोड्याच वेळात मी माझा सोटा कचकन तिच्या योनीत कोंबला  माझ्या हिसड्याने एकाच दणक्यात माझा सोटा सगळा तिच्या योनीत गेला. पूर्ण आत जाताच मी तिच्या कमरेला माझ्या हाताने जोरात पकडले आणि तिच्यावर तुटून पडलो.

माझ्या कमरेची एकसारखी हालचाल होत होती आणि माझा सोटा तिच्या योनीत आत बाहेर करून तिला ठोकून काढत होता. काच काच काच काच करत मी तिच्यावर उडत होतो आणि मध्ये मध्ये तिच्या छातीला जोरजोरात दाबत पण होतो. खूप वेळ झाला आणि जेव्हा माझा सर्वोच्च क्षण आला तेव्हा मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

अश्या प्रकारे मी त्या त्या दिवशी रीना भाभीला ठोकून काढले आणि तेव्हापासून मी तिला रोजच दुकानात ठोकू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *