संभोग- एक विलक्षण अनुभव भाग २

प्रिय वाचकांनो, मागच्या भागात तुम्ही माझ्या आणि शीनाच्या शालीन प्रेमाबद्दल वाचलत. लग्नाआधी संभोग न करण्याचा तिचा विचार ही तिने बोलून दाखवला होता. पण तरीही एके दिवशी आम्ही कसे जवळ आलो आणि समोर काही घडणार इतक्यात मी तिचा हात माझ्या लिंगावरून काढत लग्नाआधी संभोग न करण्याचा तिच्या विचारांची आठवण करून दिली. ह्या कहाणीचा मागील भाग वाचा: संभोग- एक विलक्षण अनुभव भाग १

आता समोरच्या भागाला सुरुवात करतो.

दोन वर्षें पालटले आणि आमचं प्रेम आणखी दृढ झालं होतं. माझा इन्शुरन्स च्या व्यवसायात जम बसत होता. आम्हाला आता लग्नाच्या बेडीत अडकण्याची घाई झाली होती. आमच्या प्रेमाबद्दल आमच्या घरी कुणालाच खबर न्हवती. शीनाच्या घरी तिच्या लग्नाबद्दल गोष्टी सुरू झाल्या होत्या आणि काही दिवसांतच तिला पाहायला एक मुलगा येणार होता.

तिने ही गोष्ट मला सांगितली. आमच्या प्रेमाला तर तसं कुठलंच बंधन न्हवतं. पण जे बंधन होतं ते होतं आमच्या लग्नाला. कारण आम्ही दोघे भिन्न जातीचे होतो. ती वरच्या जातीतील असल्यामुळे आमच्या लग्नाला तिच्या घरचे तयार होणार नाहीत हे आम्हाला माहिती होतं. पण आम्हाला घरच्यांच्या संमतीनेच लग्न करायचं होतं. कारण होते आमच्यावर असलेले संस्कार आणि आई वडिलांवर असलेलं प्रेम. आम्ही एकमेकांच्या प्रेमात एवढे बुडालो होतो की त्यावेळी आपल्या लग्नाला असा अडथळा येईल याची जाणीवच झाली नाही. आम्ही तर आमचं संभोगही लग्नानंतरच करायचं ठरवलं होतं.

पण आम्हाला हे जातीचे बुजाड फेकून द्यायचं होतं. आम्ही एकमेकांशिवाय जीवन जगण्याची कल्पनाही करू शकत नव्हतो. आम्ही आपापल्या घरी आमच्या प्रेमाविषयी आणि लग्नाबाबत सांगायचं ठरवलं. माझ्या नोकरीतून मिळकत छान होत असल्याने, आपल्या एकुलत्या एक मुलीच्या खुशीसाठी शीनाचे वडील कसेतरी लग्नाला मानतील अशी आमची आशा होती.

मी तर माझ्या घरी माझ्या आणि शीनाच्या प्रेमाबद्दल सांगितलं. माझी आई म्हणाली, “अरे आपली जात वेगळी आहे. ते वरच्या जातीतील आहेत. ते लग्नाला तयार होणार नाहीत.” माझ्या घरचे तर माझ्या लग्नाला तयार होते पण अडचण शीनाच्या घरून होती. मी तिला माझ्या घरच्यांचं मत सांगितलं.

मग एके दिवशी वडिलांचा चांगला मूड बघून तिने आमच्या प्रेमाची आणि लग्नाबद्दलची गोष्ट छेडली. पण तिचे वडिल चांगलेच भडकले. त्यांना फार मोठा धक्का बसला होता की त्यांची सुशील मुलगी प्रेमप्रकरणात पडली आहे म्हणून. त्यांना तस कधी वाटलंच न्हवतं. त्यांची तर मनोकामना होती की तिने त्यांच्याच पसंत केलेल्या मुलाशी संसार करावा.

पण ती त्यांचं मन वळवण्यासाठी प्रयत्न करायला लागली. तिने तिच्या आईचीही मदत मागितली पण तिचाही आमच्या लग्नाला विरोधच होता. आता तिला कोणता मार्गच दिसत न्हवता. आई वडिलांना मन राखून त्यांनी पसंत केलेल्या मुलाशी लग्न करावं तर तिला माझा दुरावा कायमस्वरूपी सहन करावा लागणार होता. जर ती माझ्याशीच लग्न करायला ठाम राहिली तर तिचे आई वडील दुखावले जाणार होते. नातेवाईकांना तोंड दाखवू शकले नसते ते. माझी शीना फारच द्विधा मनस्थितीत होती.

माझ्या आई वडिलांसोबत मीही तिच्या वडिलांना शीनाच्या हात मागायला गेलो पण त्यांनी आमचा अपमान करून आमच्यासोबतचे संबंध तोडून टाकले.

आता तर शीनाच्या वडिलांनी तिच्यासाठी मुलं बघायला लागले. दर आठवड्याला कुणी मुलगा तिला बघायला यायचा. पण माझी शीना त्यांना नकार द्यायची. तिला माझ्याशिवाय दुसरा कुणी दिसतच नव्हता.

शीनाच्या बाहेर जाण्यावर प्रतिबंध आले होते. आमचं भेटणं कठीण झालं होतं. फोनवरच आम्ही एकमेकांना दिलासा देत होतो. एकदा तर संधी बघून ती माझ्या घरी आली आणि आम्ही एकमेकांच्या बाहुपाशात सामावलो. शीना ढसाढसा रडत होती. मी तिचे अश्रू पुसत तिला धीर दिला. त्या दिवशी पहिल्यांदाच मी माझ्या शीनाचं चुंबन घेतलं.

तिने तिचा निर्णय सांगितला की लग्न करेन तर तुझ्याशीच! मी फार आनंदी झालो. मला तिच्या घरच्यांची पर्वा नव्हती. मला फक्त माझी शीना मला हवी होती. शीना तिच्या घरी परत गेली आणि तिने तिचा निर्णय तिच्या वडिलांना सांगितला. तिचे वडील तर रागाने लालबुंद झाले आणि तिच्यावर हात उगारला. त्यांनी तडकाफडकी नात्यातीलच एक मुलगा बघितला आणि तिचं लग्न ठरवून टाकलं.

शीनाचं घराबाहेरही निघणं कठीण झालं होतं. सतत तिच्यावर तिच्या आईवडिलांची पाळत असायची. तिने मला फोन केला आणि सांगितलं की आपण घरून पळून जाऊन लग्न करू. मीही तिच्यासाठी घरदार सोडायला तयार झालो.

एक दिवस संधी बघून ती तिची बॅग घेऊन स्टेशनवर गेली. मीही तयारच होतो. शहराबाहेर जाणारी पहिली ट्रेन आम्ही पकडली आणि आम्ही दोघे प्रेमी एकमेकांच्या हातात हात घालून नव्या जगात जायला निघालो.

इकडे शीना माझ्यासोबत पळून गेल्याचं माहिती होताच तिच्या वडिलांना हार्ट अटॅक आला. माझ्या आईने आणि तिच्याही आईने आम्हाला विनवणी केली की परत या नाहीतर तिचे वडील जगणार नाहीत. शीनाचं ह्रदय पिळवटून निघालं. मी तिच्या डोळ्यांत बघितलं. तिच्या डोळ्यांत असहायता दिसत होती. मी माझ्या छातीवर मोठा दगड ठेवून तिला परत जायला सांगितलं. मला माहिती होतं की माझं प्रेम आता माझ्या हातातून जाणार होतं.

आम्ही परत आलो. तिच्या वडिलांना बघायला दवाखान्यात गेलो. आपल्यामुळे झालेली वडिलांची स्थिती बघून शीना ढसाढसा रडायला लागली. वडिलांनी तिच्याकडून वचन घेतलं की ती फक्त त्यांच्याच पसंतीच्या मुलाशी लग्न करेल. शीनाने माझ्याकडे क्षमायाचनेच्या नजरेनं पाहिलं. मी तिला मोठ्या जड अंतकरणाने संमती दिली.

काही दिवसांनी तिचे वडील बरे झाले. तिच्या लग्नाची तारीख जवळ येत होती. तिला माझं दुःख स्पष्टपणे जाणवत होतं. काही दिवसांनी आम्ही एकमेकांना भेटुही शकणार नव्हतो.

एक दिवस ती तिच्या लग्नाची पत्रिका देण्यासाठी माझ्या घरी आली. घरी मी एकटाच होतो. आम्ही दोघेही रडवेले झालो आणि एकमेकांना घट्ट मिठी मारली. आम्ही एकमेकांची समजूत काढली. आम्हाला एकमेकांच्या डोळ्यात अतिव प्रेम दिसत होतं. आम्ही एकमेकांचं घट्ट चुंबन घेतलं. आमचे हात एकमेकांच्या पाठीवरून फिरायला लागले. आमच्या मनाचं तर केव्हाच मिलन झालं होतं पण आता आमच्या शरीराचंही मिलन होऊ पाहत होतं.

माझी शीना म्हणाली- तुला आठवते मी तुला सांगितले होते की आपण शरीरसुख आपल्या लग्नानंतरच घेऊ. आणि माझ्या शरीरावर फक्त तुझाच अधिकार राहिल आणि दुसरा कुणी माझ्या शरीराला भोगू शकणार नाही म्हणून?

मी म्हणालो- हो शीना. आपलं प्रेम किती सात्विक आहे की आपलं पहिलं संभोग आपण आपल्या लग्ना नंतरच करणार होतो.

शीना- आता आपलं लग्न तर अशक्य आहे पण मी तुला दिलेलं माझं वचन आज पूर्ण करते. माझं शरीर मी तुला समर्पित करत आहे. लग्नानंतर माझा नवरा माझ्या शरीराला भोगेलच, माझा त्याला नाईलाज आहे. पण त्या आधी मी माझं कौमार्य तुला समर्पित करते.

असं म्हणून तिने तिच्या कमीज वरची ओढणी खाली पाडली. मी तिला माझ्या छातीशी घट्ट कवटाळलं आणि तिच्या अंगावर चुंबनांचा वर्षाव सुरू केला. मी तिची कमीज काढून घेतली. इतक्या वर्षांच्या प्रेमाच्या बंधनातही आम्ही एकमेकांना कधी नग्न पाहिलं नव्हतं. तिने माझा टी शर्ट काढून टाकला.

माझी शीना आता ब्रा वर होती. मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवत, गळ्यावर किस करत तिच्या ब्रा ची हुक काढली आणि तिचे वक्ष मोकळे केले. मी माझी बनियान काढली आणि तिचे वक्ष माझ्या छातीशी चिपकले.

मी तिच्या वक्ष्यांना प्रथमच पाहत होतो. मी ते हातात धरले आणि ते चूसायला लागलो. शीना माझा पॅण्ट काढत सुस्कारे टाकत होती, “आह्ह्ह… अंकित…. म्म्मम्हहह…. आय लव्ह यु…हहहहम्मम्म..!”

माझा पॅण्ट माझ्या पायाबाहेर झाला आणि मी अंडरवेअर वरच राहिलो. मी खाली बसलो आणि तिच्या नाभिवर चुंबन केलं. ती कळवळली, “आआहहह….!!” मी तिच्या सलवारीचा नाडा सोडला आणि तिचा सलवार तिच्या पायांशी पडला.

माझी शीना आता माझ्या समोर पँटीवरच होती. माझ्या शीनाची योनी बघायची माझी फार इच्छा होती. मी तिच्या पँटीवरच योनीच्या जागी किस केलं तशी ती परत कळवळली, “आऊऊउहहहहहह…..!” ती माझ्या डोक्यावरून हात फेरीत होती. मी हळूच तिची पॅंटी खाली सरकवली आणि मला माझ्या शीनाच्या सात्विक पुच्चीचं दर्शन घडलं. मी तिची कम्बर पकडत त्या कुमाऱ्या पुच्चीवर चुंबन केलं. तशी शीना सुस्कारली, “ईइहहहह….आआहहह….!”

मी तिच्या नितंबावरून हात फेरत तिची योनी तोंडात भरली आणि मनसोक्त तिचं रसपान केलं. शीना त्या रोमांचक भावनेने थरथरली. मी तिला उचलून बेडवर लेटवलं आणि माझी अंडर वेअर काढली. मीही आता पूर्ण नग्न झालो होतो. मी तिच्या अंगावर लेटलो आणि तिच्या ओठांच रसपान करायला लागलो. आमचे ओठ एकमेकांत घट्ट बसले होते.

इकडे खाली माझं लिंग माझ्या शीनाच्या योनीवर घर्षण करत होतं. तिचे वक्ष माझ्या छातीशी दबले होते. शीना माझ्या उघड्या पाठीवरून हात फेरीत होती.

मी थोडं खाली येत तिच्या वक्षांचे मर्दन करत तिचे निप्पल्स चुसले. ती मादकपणे कण्हत होती. मी आणखी खाली आलो आणि तिच्या बेंबीवर किस करत तिच्या मांड्या फाकवल्या. त्या बरोबर माझ्या शीनाची योनीही फाकली. मी तिच्या योनीच्या भेगेत माझी जीभ फिरवायला लागलो. ती मोठयाने कन्हायला लागली, “आईईई… गगग…. हहहुऊ… म्म्मम्म…!

मी तिच्या जांघेवर, मांड्यावर पापे घेतले आणि तिच्या योनीच्या भेगेत माझं लिंग घासलं. ती मोठयाने कण्हली, “आईईई ….. गगगगग..!!” ती उठली आणि माझं लिंग हातात धरून त्यावर पापे घ्यायला लागली. तिने माझं लिंग तोंडात भरलं आणि ती त्याला चूसायला लागली. मला स्वर्गीय सुख लाभत होतं.

आता मला तिच्यात प्रवेश करायची तीव्र इच्छा झाली. तिही संभोग करण्यासाठी तयार झाली. मी तिला लेटवलं आणि तिच्या मांड्यांच्या मध्ये आलो. माझ्या शीनाची पुच्ची कुंवारी होती. तिचा पडदा अजूनही तसाच होता.

मी माझं लिंग तिच्या योनीवर ठेवलं. तिने तो नीट तिच्या होल वर ठेवला. मी तिचं एक दीर्घ चुंबन घेत माझं लिंग तिच्या योनीचं पटल फाडत आतमध्ये टाकलं. माझी शीना वेदनेने तडफडली, “आईईईई…..!!” तिच्या योनीतून रक्ताचं पाट वाहायला लागलं. माझ्या शीनाने तिचं कौमार्य मला दिलं होतं.

मी तिचे ओठ माझ्या ओठांत भरले आणि लिंग आणखी आत सोडलं. आता माझं लिंग पूर्णपणे तिच्या योनीत सामावलं होतं. मी तिच्या जांघेवर माझी कम्बर हळूहळू आपटायला लागलो. ती माझ्या पाठीवरून, नितंबावरून हात फेरत होती. आमचं संभोग आम्हाला पती पत्नी असल्याचं सुख देत होतं. त्या वेळेसाठी आम्ही पती पत्नीच होतो.

मी संभोग करण्याची माझी गती वाढवली. तिच्या टाईट योनीने माझ्या लिंगाला अगदी घट्ट जखडून ठेवलं होतं. लिंग-योनीचं ते घर्षण अत्यंत सुखदायी होतं. माझं लिंग सटासट आतबाहेर व्हायला लागलं तसं तिची योनी पाणी सोडायला लागली. माझ्या शीनाला परमोच्च बिंदू लाभत होते. ती अगदी मोठ्याने कण्हत, माझी पाठ ओरबडत झडली.

मीही त्याच वेळी परमोच्च बिंदू वर पोचलो आणि तिच्या पुच्चीतच स्लखीत झालो. थोडावेळ मी तसंच तिच्या अंगावर पडून राहिलो. आम्ही संभोग करून घामाघूम झालो होतो. तिच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू वाहत होते. मी तिला शांत केलं आणि तिच्या नग्न देहाला कुरवाळत राहिलो.

आम्ही त्याच स्थितीत एकमेकांच्या प्रेमाची अनुभूती घेतली. आम्हाला एकमेकांना सोडायचं अजिबात मन नव्हतं करत. पण तिला आता घरी जाणं गरजेचं होतं.

मी तिला तिचे कपडे परिधान करून दिले. एकमेकांना चुंबन केलं आणि तिने माझा निरोप घेतला.

काही दिवसांनी तिचं लग्न आटोपलं. आम्ही एकमेकांच्या संपर्कात फोनद्वारे होतोच. ती माहेरी यायची तेव्हा आम्ही शरीरसंबंध बनवायला लागलो, संभोग करायला लागलो.

नंतर तिच्या वडिलांची बदली झाली आणि तिचं येन जाणं थांबलं. नंतर ती तिच्या संसारात रममान झाली आणि मी माझ्या. पण आमचं एकमेकांवरील प्रेम मात्र अबाधितच राहिलं.

मित्रहो, कशी वाटली तुम्हाला माझ्या जीवनातील ही अभूतपूर्व घटना? कळवा: [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *