समलिंगी मित्राच्या सेक्सी बायकोला झवले – Marathi Sext Story

आमच्या गल्लीत राहणारा दीपक माझा चांगला मित्र होता. त्याचे नुकतेच लग्न झाले होते. त्याची बायको कुठल्या तरी खेडे गावातील होती. त्यामुळे तिला शहरातील काहीच माहित नव्हते. त्यामुळे तिला सगळ्याच गोष्टींचे अप्रूप होते. माझे दीपक च्या घरी सतत येणे जाणे होते त्यामुळे मला त्याची बायको पण चांगलंच ओळखत होती.

तिचे नाव निशा होते. निशा दिसायला एक नंबर कडक माल होती. गावा कडची असल्याने तिची फिगर गच्च होती. लुसलुशीत शरीराची देणगी तिला लाभली होती. तिला बघताच क्षणी माझा सोटा वळवळ करू लागे. त्याला कारण पण तसेच होते. ते म्हणजे निशा ची फिगर. तिची छाती बघून मला असे वाटे कि ती छाती खोटी आहे कि काय. कारण इतके गोलाकार उरोज मी आजवर कधीच बघितले नव्हते. तिच्या छातीला मी जमेल तेव्हा आणि जमेल तसे बघत असे. तिच्या छातीचा मी दिवानाच झालो होतो म्हणा ना.

जशी तिची छाती भरदार होती तशीच भरदार तिची गांड होती. तिच्या गांडीच्या गोलंकारापुढे मी घायाळ होऊन जात असे. अगदीच ज्याला आपण इंग्लिश मध्ये कर्वी असे म्हणतो तशीच काहीशी तिची गांड होती. ती उभी राहिली कि तिच्या छातीचा उभार पुढे आणि गांडीचा उभार मागे असा काही बाहेर आलेला दिसे कि ते बघून तर माझ्या रात्रीच्या रात्री मी तिच्यावर मूठ मारण्यात घालवत असे.

दीपक चा चांगला मित्र असल्याने माझे व तिचे पण चांगलेच सूत जुळले होते. ते दोघेच घरी राहायचे. त्यामुळे नवीन काही बनवले कि ती मला हमखास बोलावून घेत असे आणि खाऊ घालत असे. दीपक ला पण मी तिथे येण्याचा काहीच प्रॉब्लेम नव्हता. मी मात्र मला त्या खाण्यापिण्या पेक्षा तिचं शरीर बघायला मिळते याचे जास्त अप्रूप होते. तिला बघण्यासाठीच मी तिथे जात असे हे मात्र नक्की.

दीपक चा जॉब काही फार चांगला नव्हता. जेमतेम पगार असल्याने तो निशा चे फार काही लाड करू शकत नव्हता. त्या उलट माझा व्यवसाय खूप चांगला चालत. त्यामुळे मीच त्यांना खूप वेळ खाणे पिणे करत असे. अनेकदा तर दीपक ला माहित नाही ते मी कित्येक वेळा निशा ला परस्पर खाण्याचे सामान नेऊन देत असत. त्यामुळे तिच्यात आणि माझ्यात एक वेगळी जवळीक निर्माण झाली होती.

एकदा मी माझ्या दुकानात बसलो असताना अचानक दुपारी निशा चा फोन आला. तिने मला संध्याकाळी घरी बोलावले. काही तरी काम असेल म्हणून मी नेहमी प्रमाणे दुकान बंद करून तिच्याकडे गेलो. मला वाटले दीपक पण असेल घरी. पण तो काही नव्हता. मी त्या बद्दल तिला विचारले असता ती मला म्हणाली :भाऊजी ते बाहेर गावी गेलेत. एक आठवडा येणार नाहीत”

“हो का? मला काही बोलला नाही दीपक पण” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “तुम्हाला फोन करत होते ते पण फोन लागला नाही तुमचा. म्हणून त्यांनी मला तुम्हाला सांगण्यास सांगितले होते”

मी काही बोललो नाही. मी तिला म्हणालो “मला का बोलावले आहे पण?”

“मला तुमच्याशी महत्वाचे बोलायचे आहे” ती मला म्हणाली.

“हो बोल ना काय झाले? सगळे नीट आहे ना निशा?” मी असे म्हणताच ती रडू लागली. मला काहीच समजेना. मी म्हणालो “काय झाले निशा? मला सांग. इकडे बघ पण प्लिज रडू नको”

असे म्हणत मी जागचा उठलो आणि तिच्या जवळ जाऊन उभा राहिलो. ती रडत रडत म्हणाली “भाऊजी तुम्हाला तर आमची आर्थिक परिस्थिती माहित आहेच. मला त्या बद्दल काहीच म्हणणे नाही. डाळ भात खाऊन पण मी सुखी राहीन. पण माझ्या आयुष्यात एक खूप मोठा प्रॉब्लेम आला आहे” ती असे म्हणताच मी म्हणालो “का? काय झाले?”

त्यावर ती मला म्हणाली “माझा नवरा समलिंगी आहे” तिचे ते वाक्य माझ्या कानावर पडताच मी अवाकच झालो.

“काय बोलती आहेस तू निशा? तुला समजते का?” मी असे म्हणताच ती म्हणाली “हो मी पूर्ण शुद्धीत आहे. गेले वर्षेभर आमच्यात संबंध आले नाहीत. सुरवातीस मी असा विचार केला कि लग्न झाल्यावर सगळे नवीन असते म्हणून कदाचित ते बुजत असतील. पण नंतर पण ते माझ्या जवळ अजिबात येत नव्हते ते बघून शेवटी मी त्यांना या बद्दल विचारले असता त्यांनी मला सांगितले कि त्यांना माझ्यात नाही मुलांच्यात रस आहे”

ते ऐकून मला काय . मला दीपक या बद्दल काहीच बोलला नव्हता. त्यामुळे मी पण स्तब्ध झालो होतो. पुढे ती म्हणाली “मला सांगा आता मी हे कोणाला सांगू ? गावी गेले तर सगळे मलाच नावे ठेवतील. पण असे कसे जगू मी? माझ्या नैसर्गिक भावना आहेत त्यांचे काय?”

असे म्हणून ती रडू लागली. मला समजेना कि मी नेमके काय करावे ते. तरीही तिला धीर देण्यासाठी मी तिच्या अजून थोडे जवळ गेलो आणि तिला म्हणालो “हे बघ निशा. तुला तर माहित आहे कि मला तुमचे सगळे माहित आहे. पण मला हि गोष्ट खरेच माहित नव्हती. अन्यथा मी दीपक ला लग्नच करू दिले नसते. मी तुझे दुःख समजू शकतो. माझी काही मदत लागली तर नक्की सांग”

मी असे म्हणताच ती अधिकच रडू लागली आणि रडत रडत तिने मला मिठी मारली. तिच्या भावनांचा तो आवेग होता. तिने मला घट्ट मिठी मारली आणि तिच्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली खरी आपण या सगळ्यात माझ्या छातीला तिची छाती लागत होती त्याचाकडे माझे सगळे लक्ष लागून राहिले होते. तिच्या छातीचे जे मला आकर्षण होते ते कसे तरी का होईना पण माझ्या शरीराला लागले होते.

तीचा आवेग थोड्या वेळाने कमी झाला. पण तिने माझी मिठी काही सोडली नाही. उलट ती माझ्या पाठीवरून तिचा हात वर खाली फिरवू लागली. मला झटकन लक्षात आले कि तिला काय हवे आहे ते. मी पण शेवटी एक पुरुष होतो. मी पण मग काही सोडले नाही. मी पण तिला मिठी मारली आणि तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो.

एक पुरुषी हात तिच्या शरीरावर पडला होता, एका पुरुषी मिठीत ती पहिल्यांदाच शिरली होती. त्यामुळे तिच्या भावना अनावर झाल्याचे जाणवत होते. तिला माझ्या मिठीत येताच तिची छाती मोठी होत असल्याचे जाणवले. मी तिच्या तोंडात तोंड दिले आणि तिनेच मग माझ्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. चुंबनावर चुंबन घेत आम्ही दोघे एकमेकात रममाण झालो.

तिच्या साडीला मी झट झट करत फेडून तिला पूर्ण नग्न देखील केले जितक्या अनावर तिच्या भावना होत्या त्या पेक्षा जास्त माझी वासना होती. तिचं ते आजवर मला खुणवत असलेले शरीर मला उपभोगायला मिळत आहे हि कल्पनाच किती मस्त होती. तिच्या छातीला मी जोरजोरात जसे दाबू लागलो तसे ती विव्हळू लागली. तिला बेड वर पाडून मी तिच्यावर तुटून पडलो.

तिच्या छातीचे निप्पल्स मी तोंडात घेतले आणि त्यांना चोक चोक चोखायला चालू केले. चोकत चोकत माझ्या एका हाताने मी तिच्या योनीला कुरवाळण्यास सुरवात केली देखील. तिची योनी आधीच फुगीर झाली होती. माझ्या हाताच्या स्पर्शाने तर ती अधिकच फुगीर झाली. ते बघून मी झटकन खाली सरकलो आणि तिचे दोन्ही पाय फाकवले.

तिच्या फाकलेल्या पायात मी माझे डोके खुपसले आणि तिच्या योनीला मी चाटू लागलो. एका क्षणात तिची योनी ओलीचिंब झाली. तरीही मी वेड्या सारखा तिची ती गुलाबी योनी चाटून चाटून पार तिला बेधुंद केले. ती कमालीची गरम झाली होती. अजूनही मला तिची योनी चाटायची होती. पण तिने मला थांबवले आणि मला माझा सोटा तिच्या योनीत घालण्यास सांगितले.

मी माझे हत्यार हळूच तिच्या योनीवर ठेवले आणि एक जोराचा हिसडा दिला. तिची योनी ओली असल्याने माझा सोटा अगदीच आरामात तिच्या योनीच्या शेवटच्या टोकाला जाऊन लागला. मी लगेचच माझीही कंबर काच काच करत मागे पुढे करून तिला ठोकू लागलो. तिचे दोन्ही पाय मी वर गेहून प्रचंड वेगाने तिच्यावर उडू लागलो.

खूप वेळ तिच्यावर उडून झाल्यावर मग मी थांबलो. मी उठलो आणि तिला पण जागचे उठवले. तिला मी खाली गुडघ्यावर बसवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. माझे ते भलेमोठे हत्यार तिने चोखायला चालू करताच त्यातून सर सर करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला. तिने ते सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले. तिला अजूनही माझा सोटा तिच्या तोंडातुन काढवत नव्हता. खूप वेळ ती त्याला चोकत पडली होती आणि जेव्हा तिचे मन भरले तेव्हाच तिने तो बाहेर काढला आणि मग कुठे आम्ही दोघे पण शांत झालो.

त्या आठवडाभर मी निशा कडेच राहायला गेलो आणि तिला दिवसरात्र ठोक ठोक ठोकून काढले. पुढे पण आमचा हा डाव नियमितपणे चालू राहिला हे नक्की.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *