सावत्र आईने केला सिक्रेटच्या बदल्यात सेक्स – Marathi Sex Story

मी तेव्हा कॉलेज ला बाहेर गावी होतो. कॉलेज संपले आणि मला कॉलेज कॅम्पस मधूनच एका कंपनीत नोकरीची ऑफर  मिळाली.जॉब पण नेमका माझ्या गाविच्च होता. इतकी वर्ष घरा पासून लांब असल्याने आणि आता मला माझ्या गावीच जॉब मिळाला असल्याने मी भलताच खुश होतो. कधी एकदा घरी जातो आणि माझ्या वडिलाना सांगतो असे मला झाले होते. माझी आई नव्हती. वडील च होते फक्त मला.

मी घरी गेलो आणि दार वाजवले. थोडा वेळ दार उघडण्याची वाट मी बघत होतो. थोड्याच वेळात दार उघडले. माझे बाबा असतील या हिशोबाने मी दाराकडे बघत होतो. पण माझा हिरोमोड झाला. दार कोणी दुसऱ्यानेच उघडले. ते बाबा नव्हते तर ती एक स्त्री होती.

साधारण तीस वर्षे वयाची आणि अतिशय गोरी व देखणी स्त्रीने दार उघडलेले बघून मी थोडा कन्फ्युज झालो. तिने मला बघताच ती खुश झाली आणि मला म्हणाली “तू राहुल ना रे? ये ये आत ये असा”

तिला माझे नाव पण माहित होते म्हंटल्यावर तर मी अजूनच कन्फ्युज झालो. तिला मी विचारले “तुम्ही कोण? मी नाही ओळखले तुम्हाला आणि तुम्ही माझ्या घरात काय करत आहात? माझे बाबा कुठे आहेत?”

माझे प्रश्नावर प्रश्न ऐकून ती हसू लागली आणि मला म्हणाली “अरे हो हो. किती प्रश्न विचारशील. आधी थोडा बैस तरी. हे तुझेच नाही तर माझे पण घर आहे. तू आधी फ्रेश हो मग तुला मी सगळे सविस्तर सांगते” असे म्हणून तिने मला फ्रेश होण्यास सांगितले.

मी फ्रेश होऊन आलो आणि सोफ्यावर बसलो. तेव्हा ती तिथे आली. मघाशी वेगळा ड्रेस होता आणि आता वेगळा ड्रेस तिने घातला होता. दोन्ही ड्रेस तंग तर होतेच पण कमालीचे सेक्सी होते. पारंपरिक जरी ते ड्रेस असले तरी त्यातून तिच्या शरीराचे एक आणि एक अवयव खूपच उठून दिसत असलयाचे मला जाणवले. तिच्या लेगिन्स अश्या काही घट्ट होत्या कि तिच्या त्यातून दिसणाऱ्या भरगच्च मांड्या बघून माझ्या मनात चलबिचल चालू झाली.

तिने मला चहा दिला आणि ती माझ्या शेजारी बसली आणि मला म्हणाली “राहुल माझे नाव प्रिया आहे. मी तुझी आई आहे. म्हणजे सावत्र आई आहे. तुझ्या बाबांचे आणि माझे गेल्याच महिन्यात लग्न झाले आहे. आम्ही खूप वर्ष एकमेकांना ओळखत होतो आणि म्हणून आम्ही दोघांनी लग्न करायचा निर्णय घेतला आणि केले देखील. खरे तर तुला ते स्वतःच सांगणार होते जेव्हा तू येशील तेव्हा. पण तू असा अचानक आलास कि त्यामुळे मलाच तुला सगळे हे सांगावे लागले. नाही तर त्यांनीच तुला सांगितले असते.”

तिचे ते सगळे ऐकल्यावर माझ्या पाया खालची जमीन सरकली. काय चालू आहे ते माझे मलाच समजेना. मला तर तिच्याशी बोलायची पण इच्छा होत नव्हती. ते सगळे ऐकून मी माझ्या रूम मध्ये जाऊन बसलो. एव्हाना बाबा पण आले होते आणि त्यांनी मला सगळे समजवून सांगितले. पण बाकी सगळे ठीक आहे पण ती खूपच तरुण होती आणि माझे बाबा खूपच म्हातारे त्यामुळे हे कसे काय शक्य आहे हेच कोडे मला उलगडत नव्हते.

मी आता जे झाले आहे त्याला काही करू शकत नव्हतो. त्यामुळे मी गप बसलो आणि माझे रुटीन चालू केले. मी मनात एकच विचार आणला होता कि कितीही केले तरी ती सावत्र होती आणि त्यामुळे पहिल्या दिवशी तिच्या शरीराकडे बघून माझ्या मनात जे विचार आले होते त्यात काहीच चूक नव्हती. त्यामुळे तेव्हापासूनच मी तिच्याकडे एक शरीर म्हणूनच बघू लागलो होतो.

नाही म्हणायला तिची फिगर जबरदस्त होतीच होती. ३६-२४-३६ अशी फिगर होती तिची. तिच्या गांडीचा आकार असा काही बाहेर आला होता कि ती गांड मारून घेते कि काय असे मला वाटत होते. तिची छाती पण कमालीची भारदस्त आणि फुगीर होती. तिची बेंबी म्हणजे माझ्यासाठी एक पर्वणीच होती. मी सतत तिच्याकडे रोखून बघत असे. पण माझी शंका काही माझ्या मनातून जात नव्हतीच.

त्यामुळे मी तिच्यावर मी लक्ष ठेवू लागलो. ती सतत मोबाईल वर असायची. कोणाशी तरी बोलत असायची किंवा चॅटिंग तरी करत असायची. त्यामुळे माझा संशय बळावला होता. तिचा मोबाईल काही करून हस्तगत करायचे असे मी ठरवले आणि एकदा तो चान्स मला मिळालाच. ती अंघोळीला गेली आहे हे बघून मी तिचा मोबाईल घेतला आणि तिचे चॅटिंग वाचू लागलो. एका परदेशी मुलाशी ती बोलत असल्याचे त्यातून दिसत होते.

त्याचे नाव जॅक  होते. खूपच अश्लील बोलणे झाले होते त्या दोघांचे. ते बघून मी काय समजायचो ते समजलो. मी काही बोललो नाही. ती जेव्हा बाहेर आणि दुपारी पुन्हा जेव्हा ती चॅटींग करू लागली तेव्हा मी तिला विचारले “काय कोणाशी चालू आहे बोलणे?”

“माझी एक मैत्रीण आहे तिच्याशी बोलते आहे” असे तिने मला खोटे सांगताच मी म्हणालो “कोण जॅक नावाची मैत्रीण का?”

माझे वाक्य ऐकताच ती कमालीची घाबरली. तिच्या चेहऱ्याचा रंगच उडाला. ती त त प प करू लागली. कसे बसे धीर एकवटून मला म्हणाली “तू माझा मोबाईल घेतला होता का?”

“हो कारण मला तुझ्यावर शंका होतीच अगदी पहिल्या दिवसापासून आणि ती खरी निघाली” ते ऐकून ती मला म्हणाली “हे बघ मी काय आहे ते सांगते सगळे. तो काही इथे राहत नाही. परदेशी असतो मी कधी त्याला भेटले नाही. मी घरी एकटीच असते आणि त्यात तुझ्या बाबाना माझे काही घेणे देणे नाही. त्यामुळे मी वेळ घालवण्यासाठी त्याच्याशी बोलते. माझी आणि त्याची ओळख ओनलाईन झाली आहे”

असे म्हणून पुढे ती मला म्हणाली “तुझे बाबा हे समजत नाहीत कि माझ्या नैसर्गिक गरजा पण आहेत.” ती सगळे मला सांगत असताना मी मधेच तिला म्हणालो “मी हे सगळे बाबाना सांगणार आहे आज आल्यावर”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “आपण हे आपल्या दोघांच्यातच मिटवू शकेन. शेवटी काय आहे ना कि मी काही तुझी खरी आई नाहीये. सावत्र आहे आणि तुला पण माझ्या शरीराचे आकर्षण आहे हे मी पूरती जाणून आहे. तू नाही म्हणूच शकत नाहीस हि गोष्ट” असे म्हणून ती पुढे आली तिने माझ्या सोट्यावर हात ठेवून त्याला चोळायला सुरवात केली आणि मला म्हणाली “तुझ्या बाबाना न सांगण्याची योग्य किंमत तुला मी देत आहे. आता तुझे तू ठरव ती घ्यायची कि नाही ते”

असे म्हणून ती अजून जोरात माझा सोटा हलवू लागली. मला पण ती आवडत होतीच शेवटी आणि आपणहोऊन आलेली आयती संधी सोडायला मी काही मूर्ख नव्हतो. त्यामुळे मी तिला झटकन माझ्याकडे ओढले आणि तिला माझ्या मिठीत घेतले. मिठीत घेताच आम्ही एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला. तिला पण खूप वर्षांनी कोणी तरुण पुरुष असा जवळ घेत असलयाने तिला पण भावना अनावर होत असल्याचे लक्षात आले.

तिने फार वेळ न घालवता माझे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले. माझा सोटा तिने तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला चालू करताच मी  पण तिच्या केसांना धरून तिची मुंडी मागे पुढे करून जमेल तितका सोटा आत कोंबू लागलो.  ती चोकत असतानाच मी तिचे कपडे काढून तिला पण नग्न केले. मला तिच्या योनीला कधी एकदा बघेन असे झाले असल्याने मी तिला थांबवले.

मी खाली झोपून तिला मी ६९ पोजिशन मध्ये येण्यास सांगितले . तिने माझा सोटा पुन्हा चोखायला चालू करताच तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ फिरवू लागलो. अतिशय सेक्सी होती तिची योनी. तिचे पदर  फुलाच्या पाकळ्या प्रमाणे होते. चाटून चाटून मी तिची ओली केली. तिच्यातून पातळ द्रव बाहेर येऊ लागल्याचे दिसताच ती थांबली.

तिने मला तसेच झोपवून ठेवले आणि तिने माझ्याकडे तोंड केले. वरून तिने तिची योनी अलगद माझ्या उभ्या सोट्यावर ठेवली आणि हळू हळू करत ती खाली बसली. लगेचच  तिच्या योनीने माझ्या सोट्याला पूर्णपणे सामावून घेतले आणि मग ती एकसारखे माझ्या सोट्यावर वर खाली करू लागली. तिचे तोंड माझ्याकडे असल्याने मी तिची छाती दाबत दाबत खालून माझी कंबर उंचलून जमेल तितक्या जोरात तिच्या योनीला ठोकत होतो.

खूप वेळ तिने मला असे केल्यावर आमचा सर्वोच्च क्षण आलाच. ती बाजूला झाली आणि तिने पुन्हा एकदा माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला व त्याला चोखायला चालू केले. बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.  ते सगळे वीर्य तिने पिऊन टाकले आणि माझा सोटा आहे तसा चोकून साफ करून दिला आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

मी काही बाबांना सांगितले नाही. तिने पण जॅक शी बोलणे बंद केले कारण तिला घरच्या घरी तिचा जॅक मिळाला होता. आज देखील मी तिला रोज ठोक ठोक ठोकून काढतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *