सावत्र आईने झवायला शिकवलं – Marathi sex stories

नमस्कार वाचक मंडळी, मी रोहित आज तुम्हा सर्वांसमोर माझी एक काल्पनिक कथा घेऊन आलो आहे.

कथा सुरू करण्या अगोदर मी तुम्हाला माझ्या बद्दल सांगतो. मी मूळचा महाराष्ट्रातील रहिवाशी आहे, पण माझे वडील कोलकतामध्ये जाऊन स्थित झाले.

मला जन्म देताच पुढील दोन वर्षांत माझी आई वारली. मग कोलकता मधेच एक मुलगी पाहून माझ्या वडिलांनी दुसरं लग्न केलं. माझी दुसरी आई माझ्या वडीलांपेक्षा खूप लहान होती.

दोघांमध्ये बारा वर्षांचा फरक होता. खैर त्या दोघांनी अगोदरच ठरवलं होतं की, आता ते दुसऱ्या मुलाला जन्म देणार नाहीत. म्हणजे घरात मी एकटाच राहणार होतो.

हळूहळू माझ्या बालपणीचे दिवस निघून गेले. आता मी जवान व्हायला लागलो होतो. माझ्या शरीराची सुद्धा वाढ होत होती. आता पर्यंत रोज मला माझी दुसरी आईच अंघोळ घालायची.

माझे सर्व काम ती स्वतः करायची. मी तिला मॉम म्हणून हाक मारायचो. एकंदरीत घरामध्ये माझा खूप लाड होत होता. माझ्या दुसऱ्या आईचं नाव रूपा आहे.

ती दिसायला फार सुंदर आहे, आणि आता माझे वडील म्हातारे झाले होते. तसंही ते कापड उद्योग करत असल्याने महिन्यातून चार-पाच दिवसच घरी यायचे.

मी लहान असताना रूपा म्हणजेच माझी सावत्र आई मला खूप लाडात वाढवू लागली. नेहमी ती माझ्या शरीराची मालिश करण्याच्या निमित्ताने मला नागडं करायची.

मग माझ्या अंगाला तेल लावून मालिश करत असे. मालिश करून झाल्यावर ती मला दूध पाजण्याचं निमित्त करून तिचे स्तन चोखण्यास देत असे.

मी पण मस्त तिचे स्तन चोखून दूध पिण्याचा प्रयत्न करायचो. पण खूप अगोदरच दूध येणं बंद झालेलं होतं. लहानपणापासूनच ती माझ्या नुनु ची पण मालिश करत असे.

थोडं मोठं झाल्यावर जेव्हा ती माझ्या बुल्ल्याला मसाज देत असे, तेव्हा तो कडक व्हायला लागला. कडक होताच ती मसाज करणं सोडून त्याला आपल्या हातात घेऊन चमडी मागे सरकवून नीट पाहत असे.

आणि नंतर मग स्वतः ब्लॉउज काढून मला तिचे स्तन दूध पिण्यासाठी देत असे. मी फक्त शाळा आणि घर करायचो, माझे जास्त मित्र पण नव्हते. त्यामुळे मला ह्या सर्व गोष्टी खूप उशीरा समजू लागल्या.

पाहता पाहता माझा बुल्ला बराच मोठा झाला होता. वरून त्याला रोज तेल लावून मसाज मिळत असल्यामुळे खूप जाड पण दिसत असे. आता सध्या माझ्या शाळेला सुट्या होत्या.

त्यामुळे मी दिवसभर घरीच असायचो. जेव्हा घरी माझे वडील नसत, तेव्हा ती खूप कमी आणि कामुक कपडे घालायची. वडील घरी असताना मात्र ती नेहमी साडी मध्ये राहायची.

एके दिवशी असंच वडील बाहेरगावी असताना नेहमीसारखे आम्ही रात्री जेवण केलं. जेवण झाल्यावर सर्व काम आटोपून मॉम माझ्याजवळ आली.

मॉमच्या हातात तेलाची वाटी पाहून मी रोजच्या प्रमाणे माझे कपडे काढू लागलो. पण आज मॉम काहीतरी वेगळं करण्याच्या बेतात होती.

मी सर्व कपडे काढून नग्न होताच, ती मला म्हणाली, “रोज मी तुझी मालिश करते ना, मग आज तू माझी मालिश कर.”

मी पण मॉमला लगेच होकार दिला आणि कपडे काढायला सांगितले. मॉमने पण क्षणाचाही विलंब न लावता चड्डी सोडून बाकी सर्व कपडे काढून टाकले.

मॉमचे स्तन तर मी रोजच पाहत होतो, त्यांना तोंडात घेऊन चोखत होतो. पण मी मॉमला ह्या रुपात आज पहिल्यांदा पाहात होतो. मॉमला अशा प्रकारे पाहून माझ्या लवड्यात तणाव निर्माण होऊ लागला.

मग मी मॉमला म्हटलं, “माझी मालिश करताना तर तू मला पूर्ण भोंगळं करतेस, आणि तू स्वतः चड्डी काढत नाहीस.”

हे ऐकताच मॉमने मला स्वतःजवळ ओढून घेतलं. जवळ ओढून घेऊन ती मला म्हणाली, “आज मी तुला एक खूप महत्वाची गोष्ट शिकवणार आहे.”

मी तिला लगेच विचारलं, “आज असं काय शिकवणार आहेस?”

त्यावर ती म्हणाली, “मुलं कसे जन्माला येतात, ते मी तुला शिकवणार आहे. पण ही गोष्ट फक्त आपल्या दोघांतच राहिली पाहिजे.”

मी लगेच तिला म्हटलं, “ठीक आहे. पण मग तू आज माझी मालिश नाही करणार?”

आता मला सुद्धा मॉम कडून मालिश करून घेण्यात मजा यायची. हे ऐकून मॉम हसू लागली.

मॉमला हसताना पाहून मी तिला विचारलं, “काय झालं? तू अशी का हसत आहेस?”

त्यावर ती मला गालावर चुंबन देत म्हणाली, “आता तू मोठा झाला आहेस. पण नेहमी घरामध्ये राहून तुला बाहेरच्या गोष्टी कशा समजतील? आज जे आपण करणार आहोत ते नवरा-बायको करतात. आई-मुलगा नाही.”

एवढं म्हणून मॉमने माझा बुल्ला आपल्या हातात घेऊन चोळायला चालू केले. अगोदरच अर्धवट ताणून असलेला माझा बुल्ला आता पूर्णतः ताठ झाला.

मग मॉमने मला तिची चड्डी काढायला सांगितले. लगेच मी मॉमची चड्डी खाली खेचून पायांतून काढून बाजूला ठेवली. मॉमची चड्डी काढताच मॉम पूर्ण नग्न अवस्थेत माझ्या समोर उभी होती.

मी मॉमला म्हटलं, “तू खूप सुंदर दिसतेस नागडी झाल्यावर.”

मॉमने हसत हसत माझ्या हातात तेलाची वाटी दिली, आणि मालिश करायला सांगितलं. मग मी मॉमला माझ्या पलंगावर झोपवलं. मॉम अगोदर पालथी झोपली, त्यामुळे तिची पाठ आणि गांड वर होती.

मग मी वाटीतले थोडं तेल मॉमच्या पाठीवर ओतून मालिश करू लागलो. आता आम्ही दोघेपण काहीच न बोलता आपलं काम करत होतो. पाठीनंतर मी मग मॉमच्या नितंबावर आलो.

मॉमची गांड मोठी आणि मुलायम होती. मला गांड मालिश करताना खूप मस्त वाटू लागलं. मी मॉमच्या गांडीच्या दोन्ही खापा पसरवून आतमध्ये पण बोटांनी मसाज केला.

मॉमच्या गांडीच्या छिद्रावर बोट जाताच मॉम पुरती शहारली. नितंबाना हलवू लागली. मग मी मॉमला सरळ व्हायला सांगितलं. मॉम सरळ होऊन झोपताच मॉमचे दोन्ही स्तन वर आले.

मी अगोदर पोटापासून मालिश करण्यास सुरू केली. पोटावरुन मग मी हळूहळू वर सरकत मॉमच्या स्तनांवर आलो. स्तनांवर थोडं तेल ओतून स्तनांना आपल्या हातात घेऊन गच्च दाबू लागलो.

मॉमच्या तोंडातून आता आह ओहह हम्मम असे आवाज निघू लागले होते. मॉमने मग तिचा एक हात स्वतःच्या लघवी करण्याच्या जागी नेऊन तिथे बोटांनी घासू लागली.

दुसरा हात तिने माझ्या बुल्ल्यावर आणून चोळण्यास सुरुवात केली. मी मॉमला विचारलं, “तू हे काय करत आहेस?”

त्यावर ती मला म्हणाली, “आता आपल्या दोन शरीराचं मिलन होऊन तिसरा या जगात येईल. आपलं मिलन होण्यासाठी तुझा हा बुल्ला माझ्या पुच्चीमध्ये जायला हवा. तेव्हाच मग मूल जन्माला येतं.”

एवढं बोलून मॉम मला स्वतःच्या अंगावर ओढू लागली. मी मॉमच्या पुच्चीवर माझा हात ठेवून पाहिला. मला मॉमची पुच्ची खूप गरम लागली, म्हणून मी लगेच माझा हात काढून घेतला.

परत मॉमने माझा हात पकडला आणि पुच्चीवर ठेवला. मग मी मॉमच्या दोन्ही पायांना फाकवुन पुच्चीला उघडं पाडलं.

पुच्ची उघडी होताच मी माझ्या बोटांनी पुच्चीला फाकवुन आत पाहू लागलो. मॉमची पुच्ची आतून गुलाबी रंगाची होती.

मॉमने मला म्हटलं, “माझ्या पुच्चीला आपल्या जिभेने चाटून बघ, तुला चव आवडते का?”

मॉमने सांगितल्या प्रमाणे मग मी पुच्ची चाटून पाहिली, मला चव काही तेवढी समजली नाही. मी पुच्चीवर जीभ ठेवताच मॉमने वरून माझं डोकं आपल्या पुच्चीवर दाबायला सुरुवात केली.

मी पण मस्त होऊन आता मॉमच्या पुच्चीला चाटु लागलो. मॉमने मला लगेच म्हटलं, “आता तुझी जीभ आत घुसवण्याचा प्रयत्न कर.”

मॉमचे ऐकून मी माझी जीभ पुच्चीमध्ये घुसवू लागलो. आता मात्र मला मॉमच्या पुच्चीची चव येऊ लागली. सुरुवातीला थोडी कडवट चव आली, पण नंतर मला पुच्ची चाटायला खूप आवडलं.

थोड्या वेळाने मॉम उठली, आणि मग मला पलंगावर झोपवलं. मी झोपताच मॉमने माझा बुल्ला आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरू केले.

बुल्ला पूर्ण ओला होताच मॉम मला म्हणाली, “आज तुला शिकवत आहे, म्हणून मी वर आहे. ह्यापुढे रोज तूला वर राहावं लागेल.”

मी काहीच बोललो नाही. मग मॉमने माझ्या कंबरेच्या दोन्ही बाजूने आपले पाय ठेवून पुच्चीला माझ्या बुल्ल्यावर ठेवलं. मग हळूहळू मॉम खाली बसू लागली.

मॉम खाली बसताच माझा बुल्ला मॉमच्या पुच्चीमध्ये गायब होत होता. मॉमने दोन मिनिटात माझा पूर्ण बुल्ला आपल्या पुच्चीत घुसवून घेतला.

मग हळूहळू ती आपली कंबर वर-खाली करत माझ्या बुल्ल्यावर बसत होती. मी पण लगेच माझे हात मॉमच्या स्तनांवर नेऊन ठेवले आणि तिच्या स्तनांना चोळू लागलो.

मॉमने मग हळूच खाली वाकून माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले. मी आजपर्यंत मॉमच्या ओठांवर चुंबन दिलं नव्हतं.

त्यानंतर मग मी मॉमला म्हटलं, “आता तू खाली झोप, मी तुझ्यावर येतो.”

मॉम लगेच एका बाजूला झाली. मग मी मॉमच्या ओठांवर चुंबन घेत तिला पलंगावर मध्यभागी झोपवलं. मग तिचे पाय फाकवुन मी माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीच्या छिद्रावर ठेवला.

मॉमने मला धक्का न मारता हळूहळू दबाव द्यायला सांगितलं. मॉमने सांगितल्याप्रमाणे मी दबाव देताच माझा बुल्ला आत घुसायला लागला.

पूर्ण बुल्ला आत घुसताच मी धक्के मारत तिला झवायला चालू केलं. पुढील दोन मिनिटांत माझं वीर्य मी तिच्या पुच्चीमध्ये सोडलं.

माझ्या वीर्याने मॉमची पुच्ची पूर्ण भरली, आणि तिच्या पुच्चीतून वीर्य बाहेर गळायला लागलं. माझ्या बुल्ल्यातून वीर्य निघाल्यावर मी मॉमच्या बाजूला तसाच पडून राहिलो.

थोड्या वेळाने मॉमने उठून आमचे अंग पुसून साफ केले. त्या रात्री मी अजून एकदा मॉमच्या पुच्चीत माझा बुल्ला घुसवून तिला पकपक झवलं. त्या दिवसापासून मग आमची ठोकाठोकी चालू झाली.

वडील घरी नसताना मी रोजच मॉमला झवायचो.

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *