सावत्र मुली सोबत केली मजा – Marathi Hot Savatra Mulgi Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार माझे नाव राजू आहे. आज मी तुम्हाला अशी गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे माझ्या आयुष्यात चार चांद लागले म्हणा ना. त्या गोष्टीमुळे मला एक अतिशय कडक आणि तरुण माल घर बसल्या ठोकायला मिळाला आणि ते हि आयुष्य भरासाठी.

तर मुळात सांगायचं म्हणजे माझी पहिली बायको अचानक मेल्यावर मी दुसरे लग्न केले. दुसर लग्न म्हणजे काही ना काही अडजस्टमेन्ट तर येतातच ना. मी पण तशीच केली होती. फक्त यात एकाच चांगली गोष्ट होती ती म्हणजे मी जिच्याशी लग्न केले होते तिला मी आधी पासून ओळखत होतो.

तिचे नाव मनीषा होते. ती माझ्या जुन्या ऑफिस मध्ये काम करायची. त्यामुळे आमची ओळख आधी पासून होतीच. तिचा पण नवरा एका ऍक्सीडेन्ट मध्ये मेला होता. त्यामुळे तिला पण माझ्या सारखेच एका जोडीदाराची गरज होती. यात मेख अशी होती कि मला काही मूळ बाळ नव्हते आणि मी मनीषा पेक्षा खूप तरुण होतो.

पण म्हणून काही मनीषा म्हातारी वगैरे नव्हती हा. दिसायला देखणी तर होतीच ती पण तिची फिगर म्हणजे एक अफलातून कारागिरी होती. तिला बघताच माझा सोटा सलामी देत असे आणि पुढे जाऊन त्याच मनीषा बरोबर मी लग्न केले होते. तर यात एक गोष्ट अशी होती कि मनीषाला एक मुलगी होती तिच्या आधीच्या नवऱ्याकडून. ती कॉलेज ला जात होती. तिचे नाव सायली होते.

मी आधी तिला कधी बघितले नव्हते. पण जेव्हा तिला बघितले तेव्हा मात्र मी घायाळ च व्हायचो बाकी होतो. सायली दिसायला मनीषा पेक्षा पण कंडका पीस होती. उंच तर होतीच ती पण दिसायला खूप गोरी पान आणि नाकी डोळी नीटस होती. तिची फिगर म्हणजे काही विचारू नका. अतिशय मादक फिगर असलेली सायली तिच्या छातीचे उभार बाहेर काढून चालताना तिच्यावर नजर खिळली नाही तर पैज. तिच्या गांडीचा घेर असा काही गोल होता कि त्याच्याकडे तासंतास बघून तिच्या नावाने मूठ मारायला कोणालाही अजिबात कंटाळा येणार नाही.

आमचे लग्न झाले आणि मीच त्यांच्या घरी शिफ्ट झालो. मी जसा मनीषा ची काळजी घेत होतो तशी सायली ची पण घेत होतो. मी तीचा बाप झालो होतो. पण मी कितीही केल तरी तिचा काही खरा बाप नव्हतो. सावत्र बाप होतो. त्यामुळे मी सगळ्यांसमोर फक्त तिच्याशी बाप म्हणून नाटक करायचो. पण एकांतात मात्र तिच्या नावाने मुठा मारायचो.

माझी नजर सतत तिच्यावर असायची. ती काय करते, काय कपडे घालते, कुठे जात इत्यादी. घरी कोणी नसताना मी सायलीचे आतील कपडे घेऊन त्यांना माझ्या तोंडाला आणि नाकाला लावून त्यांचा वास घेत तिला ठोकल्याची कल्पना करत असे. तिला प्रत्यक्षात ठोकत असल्याची अनुभूती मला मिळत असे. त्यामुळे मी कधीच अशी वेळ सोडत नव्हतो.

तिच्यात आणि माझ्यात चांगलीच गट्टी झाली होती. ती माझ्याशी बाप कमी आणि मित्र म्हणून जास्त चांगली मिसळत अशी. त्यामुळे मला कधी कधी तिचे काही समजायचे नाही. माझ्याशी बोलताना ती नको तितकी मोकळी राहायची, वागायची. त्यामुळे तर मी अधिकच तिच्या जवळ जायचा प्रयत्न करायचो. जमेल तिथे आणि जमले तेव्हा तिच्या शरीराला स्पर्श करायचो. त्यातून मिळणार आनंद मला सुखावत होता.

मी जाता येता तिला चिमटा काढ, हळूच फटका मर असे करायचो. ती पण मला तसे करायची पण मनीषा नसताना. ती असताना सायली चे वागणे खूपच सोज्वळ असायचे. ते माझ्या नजरेत भरायचे. मला समजायचे कि हिला आमच्या दोघांच्यातील गोष्टी तिच्या आई पासून लांब ठेवायच्या होत्या. मी तिला सतत पॉकेट मनी देत असे. मनीषा च्या अपरोक्ष खूप गोष्टी तिला माझ्याकडून मिळायच्या.

एकदा मनीषा ऑफिस कामासाठी एक आठवडा बाहेर गावी जाणार होती. घरी मी आणि सायली दोघेच असणार होतो. त्यामुळे माझ्या मनात लाडू फुटत होते. सायली च्या चेहऱ्यावरचा आनंद पण मला जाणवत होता.

मनीषा गेली आणि लगेच सायली मला म्हणाली “राजू आपण आज पार्टी करूया” (एकांतात ती मला माझ्या नावाने हाक मारायची). आम्ही त्या दिवशी धमाल पार्टी केली. तिने बियर पण मारली. डान्स केला.जेवण केले आणि आम्ही झोपी गेलो.

दुसऱ्या दिवशी मात्र तिच्यात कमालीचा फरक झालेला मला जाणवला.सकाळी उठल्या पासूनच ती माझ्या अंगाशी मस्ती करू लागली होती. त्यातच तिच्या कॉलेज मध्ये एका सेमिनार साठी तिला शर्ट पॅण्ट व कोट घालायचा होता. तिने आज वर कधीच शर्ट पॅण्ट घातली नव्हती. ती मला म्हणाली “राजू मला नवीन शर्ट पॅण्ट पाहिजे आहे आणि ते कसे घालायचे ते पण सांग मला”

आम्ही नवीन ड्रेस आणला आणि तिला मी घालायला सांगितले. तिने कसे बसे शर्टला ला इन केले खरे पण ते काही केल्या नीट होत नव्हते. मी मग तिला माझ्या शर्ट ला इन करून दाखवू लागलो. तरीही तिला ते येईना. ते बघून ती मला म्हणाली “या पेक्षा माझा शर्ट तूच आत घालून दाखव ना”

ते ऐकून मी लगेच पुढे झालो आणि तिला म्हणालो “ठीक आहे. एक काम कर तुझ्या पॅण्ट ची चेन आणि हुक काढ” तिने लगेच काढले. मी तिच्या मागे गेलो आणि तिची पॅण्ट खाली घेतली. तिचा शर्ट तिच्या गुढघ्याच्या वर थोडा होता. त्यामुळे तिची निकर मला दिसू शकली नाही. पण तिच्या गोऱ्या मांड्यांचे दर्शन मात्र मला झाले. ते बघून मी गरम झालो.

मी अजून पुढे झालो आणि तिची पॅण्ट उचलली आणि वर घेऊन तिचा शर्ट तिच्या पॅण्ट मध्ये कोंबायला चालू केला. माझा हात तिच्या पॅण्ट मध्ये आत जाताच मला तिच्या योनीचा स्पर्श झाला. शर्ट जमेल तितका आत कोंबताना मी माझा हात मुद्दाम तिच्या योनिवरून फिरवत होतो. त्यामुळे माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता.

माझा सोटा इकडे तिच्या गांडीवर चिकटून मी रगडू लागलो होतो. माझी पाठ तिच्या पाठीवर पूर्ण टेकलेली होती. त्यामुळे आम्ही दोघे पण पूर्ण गरम झालो होतो. तिला माझा स्पर्श हवा होताच. त्यातच तिच्या योनीला झालेल्या माझ्या हाताच्या स्पर्शाने ती अधिकच गरम झाली होती.

“तुझ्या शर्ट ची बटणे वर खाली झाली आहेत सायली. ती निट लावावी लागतील आधी” असे म्हणून मी तिच्या शर्ट ची बटणे सोडायला सुरवात केली. एकेक करत सगळी बटणे मी काढून टाकताच तिच्या छातीची कबुतरे टणकन बाहेर आली आणि मला खुणावू लागली. माझ्या हातातून तिची पॅण्ट केव्हाच खाली पडली होती आणि ती नग्न होण्याच्या मार्गावर होती.

मी तिची छाती मागून घट्ट पकडली आणि जोर जोरात दाबायला चालू केली. ते भावनेने प्रचंड वाकूळ झाली होती. तिने तिचा हात मागे घेतला आणि माझा सोटा पकडून त्याला हलवायला चालू केले. तिला मी झटकन माझ्याकडे वळवले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड घातले आणि तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव चालू केला. तिला किसिंग करताना मी तिचे ओठ चावत होतो.

माझा हात तिच्या छातीच्या उभारांना रगडून रगडून कुस्करत होता. तिच्या निप्पल्स ना मी लगेचच माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखायला सुरवात केले. माझी पॅण्ट तोवर तिने काढून मला पण पूर्ण नग्न केले होते. तिला मी तसेच उचलले आणि आमच्या बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो. मी बेडवर पाठीवर झोपलो व तिला वरून येण्यास सांगितले.

तिने माझ्याकडे तिची गांड केली आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. ती माझा सोटा चोकत होती आणि मी माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवत होतो. तिची योनी कमालीची ओली झाली होती. मी माझी जीभ जमेल तितकी आत कोंबत होतो आणि आत असलेल्या दाण्याला कुरवाळत होतो. तिच्या योनिवरून तिच्या गांडीच्या भोकापर्यंत एकसारखी मी माझी जीभ फिरवत होतो.

त्यामुळे ती अधिकच गरम होऊन माझा सोटा प्रचंड ताकदीने तिच्या तोंडात घेऊन त्याला चोकत होती. खूप वेळाने मी तिला बाजूला केले आणि तिला बेडवर झोपवून तिचे पाय फाकवले. तिच्या फाकलेल्या योनीत मी माझा भलामोठा सोटा कोंबला आणि तिच्यावर काच काच करत उडू लागलो. प्रचंड वेगाने मी तिची योनी मारत होतो. काच काच करत मी तिला ठोक ठोक ठोकून काढले.

अखेरीस मी माझा सोटा बाहेर काढून तिच्या तोंडात दिला. तिने त्याला चोखायला चालू करताच त्यातून फर्रर्रर्र फर्रर्रर्र करत वीर्याचा फवारा बाहेर आला आणि तिचे तोंड पूर्णपणे माखून गेले. सगळे वीर्य पिऊन तिने पुन्हा एका माझा सोटा चोखायला चालू केले. अवघ्या क्षणात तो पुन्हा तयार झाला. मी सायली ला पुन्हा एकदा ठोकून काढले आणि मग कुठे आम्ही दोघे थोडे शांत झालो.

मनीषा येऊ पर्यंत मी सायली ला दिवस रात्र ठोक ठोक ठोकून काढले आणि तिथून पुढे आयुष्यभर मी तिला ठोकत होतो. तिचे लग्न झाल्यावर पण तिला मी नियमीत ठोकून काढत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *