सिक्युरिटी गार्ड ने मला आणि माझ्या मैत्रिणीला चोदले – Marathi sex stories

हॅलो फ्रेंड्स, मी शनाया आहे. माझं वय एकोणीस वर्षाचं असून मी कॉलेजला शिकत आहे. आज मी तुम्हाला आमच्या अपार्टमेंटच्या सिक्युरिटी गार्ड मला आणि माझ्या मैत्रिणीला ब्लॅकमेल करून कसे चोदले त्याची खरी घटना सांगत आहे. माझ्या मैत्रिणीचं नाव सिल्विया आहे. ती पण माझ्याच अपार्टमेंट मध्ये राहते आणि आम्ही दोघेही एकाच क्लासमध्ये शिकतो. आम्ही दोघेही अतिशय श्रीमंत घरचे आहोत आणि आम्ही अतिशय महागड्या कॉलेजमध्ये शिक्षण घेत आहोत. आम्हाला पार्ट्या करण्याचा अतिशय नाद आहे. आम्ही आमच्या क्लासमधल्या मुलांसोबत नेहमीच पार्ट्या करत असतो.

तर त्या दिवशीही आमच्या ग्रुप मधल्या एका मुलाचा बर्थडे असल्याने त्याने रात्री 10 वाजता पार्टी त्याच्या घरी आयोजित केली होती. त्याच्या घरी त्या दिवशी कोणीच नव्हते. त्याचे घरचे त्याच दिवशी संध्याकाळी बाहेरगावी गेले होते. त्या पार्टीला आम्हा मुला-मुलींचा आठ-दहा जणांचा ग्रुप जाणार होता. पार्टी रात्री एक वाजता पर्यंत तरी चालणार होती त्यामुळे आम्हा दोघींना घरून परवानगी मिळेल याची काहीच शक्यता नव्हती. पण आम्हाला पार्टीमध्ये तर जायचंच होतं! त्यामुळे आम्ही दोघींनी लपून पार्टी मध्ये जायचे ठरवले.

त्याप्रमाणे त्या दिवशी रात्री दहा वाजता आम्हा दोघींच्या घरचे मंडळी झोपल्यावर आम्ही हळूच घराबाहेर पडलो. आम्ही चोरपावलांनी गेट कडे जायला लागलो इतक्यातच सिक्युरिटी गार्ड न आम्हाला अडवलं. आम्ही त्याला खरी गोष्ट सांगितली व मग आम्ही त्याला नोटांचे बंडल देऊन त्याला आमच्या बाजूने केलं आणि त्याला आम्ही सांगितलं की प्लीज ही गोष्ट कोणाला सांगू नको. आम्ही दोन वाजता पर्यंत परत येऊ घरी. यावर तो तयार झाला. आमचा एक मित्र खाली गाडी घेऊन हजर होताच.

आम्ही सरळ कार मध्ये शिरलो आणि मग त्या फ्रेंड च्या घरी जाऊन पार्टी मध्ये सामील झालो. तिथे आम्ही खूप मजा केली. मी आणि सिल्व्हिया खूप दारू प्यायलो, सिगारेट फुंकल्या. सिगारेटी चा तर खच पडला होता बाकी मुलामुलींच्या. आम्ही सर्व मग खूप डान्स केला आणि मग रात्री एक वाजता पर्यंत आम्ही तिथे सेक्स पार्टी ही केली. आम्ही मुलं मुली मनसोक्त झवलो. आमच्या मित्रांनी आम्हा मुलींच्या पुच्च्या चोदून काढल्या.

त्यानंतर आमची घरी परतण्याची वेळ झाली आहे हे बघून आम्हा दोघींनाही एका मित्राला आमच्या अपार्टमेंट मध्ये सोडून द्यायला सांगितलं. त्याने आम्हाला आमच्या अपार्टमेंट च्या गेट जवळ सोडलं आणि आम्ही दोघी भीत भीत आत मध्ये आलो. सिक्युरिटी गार्ड न आम्हाला परत अडवलं. आम्ही नशेत होतो हे त्याला कळून चुकलं. त्याला हेही कळलं होतं की आम्ही पार्टीमध्ये चुदाई करून आलो आहोत. त्याने आपले नशीब आजमावायचं ठरवला.

तो आम्हाला म्हणाला, “सिल्विया, शनाया मला माहिती आहे तुम्ही दोघी पार्टीमध्ये आपली चुदाई करून आलेला आहात. आपले बोलणे फक्त पार्टीमध्ये जाऊ देण्या बद्दलची होती. पण तुम्ही तिथून नशा, दारू, स्मोकिंग आणि सेक्स करून आला आहात. आता ही गोष्ट मी तुमच्या पेरेंट्स ना सांगेन.” तो असं म्हटल्याबरोबर आम्ही घाबरलो. आम्ही त्याची गयावया करायला लागलो. आम्ही त्याला आणखी पैसे देऊ केले पण तो काही मानला नाही. तो म्हणाला, “मला तुम्हा दोघींना शिक्षा करायची आहे, माझ्याशी खोटं बोलल्याबद्दल!”

आम्ही घाबरून म्हणालो, “कसली शिक्षा करणार आहेस तू आम्हाला?” तो म्हणाला, “त्या वरच्या गॅलरीतला कोपऱ्यात चला, मी तुम्हाला दाखवतो माझी शिक्षा.” असं म्हणत तो आम्हा दोघींना त्या कोपऱ्या मध्ये घेऊन गेला आणि आम्हाला भिंतीकडे तोंड करून तिला चिकटून उभा राहायला सांगितलं. मग त्याने आमचे शॉर्ट स्कर्ट्स वरती करायला सांगितलं. आम्ही त्याला म्हणालो, “प्लीज असं नका करू ना.! आम्ही आत्ताच थकून आलो आहोत.” तो म्हणाला, “नाही तर मग मी तुमची कंप्लेंट तुमच्या परेन्ट्स जवळ करेल.” तो असं म्हटल्याने आम्ही निमूटपणे आमचे स्कर्ट आमच्या कमरेवरती केले. त्याबरोबर आमच्या चड्डी घातलेल्या गांडा उघड्या पडल्या!

तो सिक्युरिटी गार्ड जवळ आला. त्याने सिल्व्हियाच्या मोठ्या, गोऱ्या गांडीवर हात फिरवला आणि दोन तीन चपटा मारल्या. सिल्विया वेदनेने चित्कारली, “आऊच….आह..” तिच्या नंतर माझा नंबर आला. त्याने माझ्या मोठ्या गांडीवर हात फिरवत त्यावर मोठ्याने चपट्या मारायला लागला. मीही चित्कारली, “आआऊऊ….चचच…. हहह..” आता तो आम्हा दोघांच्याही गांडावर जोराने चपटा मारायला लागला. मग त्याने सिल्व्हिया ची पॅंटी खाली केली आणि तिच्या उघड्या गांडीवर थपडा मारायला लागला.

चापटा मारताना त्याने तिच्या पुच्चीवर बोट फिरवत एक बोट आत मध्ये शिरवला आणि ती सुस्कारली, “आहहहहह……ओह माय.…आआऊऊ….” मग एका हाताने त्याने माझीही पॅंटी खाली खेचली आणि एकाच वेळेस आम्हा दोघांच्याही गांडावर थपडा मारत आमच्या पुच्च्या मध्ये बोट घालायला लागला. मग तो माझ्या पायांशी बसला आणि दोन्ही हाताने माझी गांड धरली आणि ती फाकवत माझी पुची चाटायला लागला. मी सुस्कारली, “मममहहहह…… ओऊहहहह..… डोन्ट.…डू …. माझी पुच्ची… हहह..”  तो आता एक एक करुन आम्हा दोघींचेही पुच्च्या चाटायला लागला.

मग तो उठला आणि त्याने आपला लवडा बाहेर काढला आणि तो आम्हाला म्हणाला, “शनाया, सिल्विया माझा लंड चुसा आता तुम्ही.” तसा आम्ही दोघी निमूटपणे खाली बसलो आणि दोघे मिळून त्याचा लंड चूसायला लागलो. आम्ही दोघी श्रीमंत घरच्या पोरी ह्या सेक्युरिटी गार्डचा लंड चाखत होतो. आमचा नाईलाज होता ना! आम्ही सेक्युरिटी गार्ड ला म्हणालो, “तू आम्हाला नेहमीच रात्री पार्टी ला बाहेर जायला मदत करत जाशील ना?” यावर तो म्हणाला, “हो तुम्ही मला चुदाई करू द्या, मग तुम्ही रात्री केव्हाही बाहेर जायला मोकळ्या आहात. मी तुम्हाला मदत करत जाईन.”

तो असं म्हटल्यावर आम्ही खुश होत आणखी जोर जोरात त्याचा लंड चूसायला लागलो. तो आम्हा दोघींचे डोकं पकडून आपले लंड आमच्या गळ्याच्या आत मध्ये टाकत होता. मी त्याचे लवड्याचे बॉल्स हाताने दाबत होते. मग त्याने आम्हाला उठवलं आणि त्यांनी आमचा टॉप काढून आमचे छोटे बुब्स उघडे केले. तो आमचे बुब्स हाताने दाबत चूसायला लागला. एकावेळेस याला दोन दोन पोरींच्या बुब्स मिळाले होते. तो आमच्या बुब्स हातात धरून आमच्या ओठांचे चुंबन घ्यायला लागला आणि आम्ही त्याच लंड हलवतच होतो. मग त्याने मला पलटी करून भिंतीला चिकटवले आणि माझी एक टांग हातात धरून वर उचलत आपला लंड मागून माझ्या पुच्ची त घातला आणि मला झवायला लागला. मी आत्ताच पार्टी मध्ये झऊन आले होते. त्यामुळे माझी पुची आधीच ओली झाली होती. त्यामुळे त्याचा लंड माझ्या पुच्ची मध्ये आरामात घुसत होता.

मग त्यांनी माझ्या पुचीतून लंड काढला आणि सिलविया ची गांड धरून तिला चोदायला लागला. तो मोठ मोठ्याने ठोके घालत होता. सिलविया चित्कारत होती, “आआह्ह.. ओह्ह्ह.. फक मी… माय पुसी…उऊ..” तीनही पार्टीमध्ये चुदाई केली असल्याने तिचीही पुच्ची ओलीगच्च झाली होती. त्यामुळे चुदाई चा पच्च पच्च पच्च असा आवाज त्या रात्रीच्या अपार्टमेंट च्या शांतते मध्ये घुमत होता. तो असं आमची पाठीमागून ठुकाई करून, आमचे चुदाई करताना आमचे बुब्स दाबत त्याने आम्हाला भरपूर ठोकलं.

मग चोदतानाच तो आम्हाला आमच्या पार्टीबद्दल विचारत होता. तो म्हणाला, “शनाया सांग ना मला तुमच्या पार्टीबद्दल! काय काय केला तिथे तुम्ही? कसे झवल्या ना तुम्ही पार्टीत?” मी म्हणाले, “मग काय पार्टी काय गप्पा मारायला असते का? चांगले झऊन आलो आम्ही तिथून आणि आता परत तुझ्याकडून ठोकून घेत आहोत.” तो म्हणाला, “तुम्ही दारू आणि सिगारेट पण घेताना?” आम्ही म्हणालो, “हो आम्ही आज पार्टी खूप एन्जॉय केली आणि आता इथे पण तुझ्यासोबत एन्जॉय करत आहोत. आधी तर वाटली ही शिक्षाच आहे पण आता कळलं की शिक्षा नसून मजाच आहे.”

मग तो खाली लेटला आणि त्याने आम्हाला त्याचा वर बोलावले. मी त्याच्याकडे तोंड करत त्याचा लंड माझ्या पुचीत घातला आणि मी त्यावर उड्या मारायला लागले. तर सिल्विया त्याच्या तोंडावर बसली आणि त्याच्या तोंडावर आपली गांड घासायला लागली.

थोड्या ठुकाई नंतर मग मी उठले आणि माझ्या जागी सिलविया आली आणि ती त्याचा लंड पुच्चीत घालून झवायला लागली. आणि मी इकडे त्याच्या तोंडावर माझी गांड घासायला लागली. आम्ही दोघेही मैत्रिणी या सिक्युरिटी गार्ड चा लंड चोदत होतो. आमच्या पुच्च्या त्याच्याकडून मनसोक्त चाटून घेतल्याने त्यातून आता परत पाणी वहायला लागल. सिल्वियान दोन-चार दनके दिले आणि तिला ऑर्गसम आले. ती ओरडली, “आहहहह.. आय एम कमिंग…. यंम्म्म..”

इकडे त्याच्या चुसण्यामुळे मीही ऑर्गसमवर येऊन पोचली. मीही माझं पुच्ची तल पाणी त्याच्या तोंडावर सोडलं. मग तो उठला आणि आम्हाला खाली बसवत आमच्या तोंडावर आपला लंड धरत त्याने आपले वीर्य आमच्या तोंडावर सोडल.

त्या सिक्युरिटी गार्ड चा गाढ वीर्य आम्हा दोघीही मैत्रिणीचा तोंडावर होता. घरच्यांना कळू नये म्हणून आम्ही ते चाटुन घेतलं आणि मग सिक्युरिटीला म्हटलं, “आता आम्ही जाऊ ना घरी?” तो म्हणाला, “हो आता तुम्ही जाऊ शकता, भेटू पुढच्या पार्टीला!”

मग आम्ही दोघेही हसत त्याला गुड नाईट म्हटलं आणि घरी येत हळूच दरवाजा खोलून आत मध्ये आपल्या रूममध्ये गेलो आणि सुखाने झोपलो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *