सुहाग रात्र – Marathi Hot Navra Bayko Sambhog katha

माझे लग्न ठरले होते. मी काही तसा छोटा नव्हतो. खूप मुली बघून देखील मला पाहिजे तशी मुलगी काही मिळत नव्हती. त्यामुळे मला तसा लग्नाला उशीरच झाला होता. पण खूप खटाटोप करून झाल्यावर शेवटी एकदा माझे लग्न ठरलेच.

मला अपेक्षा होती त्या पेक्षा खूपच देखणी आणि सुदंर मुलगी मला मिळाली होती. तिचे नाव प्राची होते. मला मुळात कॉलेज मध्ये असताना किंवा नंतर कोणी गर्लफ्रेंड नव्ह्ती. त्यामुळे माझे काम सुख काही अजिबात झाले नव्हते. त्या आघाडीवर मी उदासच होतो. त्यामुळे माझी कामेच्छा खूपच तीव्र होती. मी येणाऱ्या जाणाऱ्या मुली आणि बायकांकडे नजर रोखून बघत असे. त्यांना कधी एकदा ठोकतो असे मला होत असे.

थोडक्यात काय तर माझी नजर वासनांध झाली होती. मी कोणालाच सोडत नसे माझ्या वासनापूर्ण नजरेतून. त्याला कारण होते म्हणजे माझे उशिरा होत असलेले लग्न. म्हणुनच वेळेत लग्न होणे किती आवश्यक आहे ते मला समजत होते आता. पण आता समजून काय उपयोग नव्हता. वेळ निघून गेली तर होतीच पण त्यात एकच सुखाची गोष्ट म्हणजे प्राची सारखी देखणी आणि तरुण मुलगी मला बायको म्हणून मिळणार होती.

ठरल्या प्रमाणे लग्न झाले देखील आमचे. लग्न झाल्यावर पहिल्या रात्री काय करतात ते मी चांगलेच ओळखून होतो आणि मी ज्या रात्रीची आजवर आतुरतेने वाट बघत होतो ती रात्र आली होती. मी जेवण केले आणि थोडेसे बाहेर फिरून आलो. आमची ती पहिली रात्र होती. म्हणजे सुहाग रात्र होती ती. मी खूपच खुश होतो. मला आता एक तरुण मुलगी ठोकायला मिळणार याचा प्रचंड आनंद झाला होता.

लग्न कशा साठी करतात बाकीचे ते मला काही घेणे देणे नव्हते. मला माझ्या सोट्याची सोय झाली होती हेच महत्वाचे होते. त्यामुळे मी थोडा वेळ फिरून माझ्या बेडरूम मध्ये गेलो. दार उघडून आत जाताच मी आ करून उभा राहिलो. माझी बेडरूम पूर्णपणे सजवली होती. बेड वर गुलाबांची फुले अंथरली होती. बेड ला सगळीकडे गुलाब आणि विविध इतर फुलांच्या माळा लावलेल्या होत्या. एकंदरीत तिथलं वातावरण मादक होईल याची पुरेपूर काळजी घेतली गेली होती.

मी आत जाताच दार लावले. प्राची बेड वर बसली होतीच. लाल रंगाच्या पारंपरिक ड्रेस मध्ये प्राची तिचे तोंड झाकून बसली होती. शेजारी दुधाचा ग्लास होता. दूध पिऊन ताकद यावी आणि संभोग चांगला व्हावा यासाठी त्यात दूध देतात म्हणे. मी लाईट काढली. बेड शेजारी असलेल्या दिव्यातून बारीकसा उजेड येत होता तितका आम्हाला बस होता.

मी प्राची जवळ गेलो आणि बसलो. तिच्या पाठीमागे मी बसलो होतो. मागून तिची फिगर कमालीची मादक दिसत होती. तिच्या खांदयावर मी हात ठेवताच ती शहारली. तिचा चेहरा मी माझ्या हातात घेतला आणि तिला माझ्याकडे बघायला लावले. ती माझ्याकडे वळाली पण अजूनही घुंघट असल्याने तिचा चेहरा मला दिसत नव्हता.

पूर्ण फिल्मी स्टाईल ने सगळे चालू होते. तिचा पदर मी बाजूला करताच तिचा गोरापान चेहरा मला दिसला. तिचे ते आरस्पानी सौंदर्य बघून मी वेडा व्हायचो बाकी होतो. तिचे डोळे, तिचे ओठ, तिचे नाक, तिच्या भुवया काय बघू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते. तिच्या सौंदर्याकडे बघत मी हळूच माझे ओठ तिच्या ओठावर ठेवले आणि तिचे हलकेसे चुंबन घेतले.

मी गरम झालो आणि तिला माझ्याकडे ओढून घेऊ लागताच ती मला म्हणाली “आधी दूध तरी प्या”

असे म्हणताच मी भानावर आलो आणि शेजारी ठेवलेल्या दुधाचा ग्लास मी रिकामा केला. दूध पिताच मात्र मी काही स्वतःला रोखू शकलो नाही. मी तिचा पदर पुन्हा बाजूला केला आणि तिच्या डोळ्यात डोळे घालून बघू लागलो. ती पण आता थोडी रिलॅक्स झाली होती. लग्नातील च ड्रेस असल्याने तिच्या अंगावर खूप सारे दागिने आणि मेकअप होता.

मी हळू हळू करत तिचे दागिने उतरवू लागलो. एकेक करत जसे मी तितके दागिने उतरवत होतो तसे तसे ती मला नग्न होत असल्याचा भास होत होता. तिचा चेहरा जितका गोरा होता त्या पेक्षा किती तरी पटीने गोरी तिची मान दिसत होती मला. तिचा गळा म्हणजे जणू काही प्रदर्शित असल्याचे वाटत होते मला. तिच्या ओठांची ठेवण म्हणजे मुद्दाम केल्यासारखी होती.

तिच्या नाजूक ओठांना मी माझ्या ओठाने स्पर्श केला आणि तिचे हळू हळू करत चुंबन घेण्यास सुरवात केली. सुरवातीस असलेला माझा वेग थोड्याच वेळात इतका जोरात झाला कि हलक्या चुंबनाची जागा स्मूचिंग ने कधी घेतली हे आम्हा दोघांना पण समजले नाही. मी आणि ती दोघे पण बेभान होऊन एकमेकांवर चुंबनाचा वर्षाव करत होतो.

मुलीच्या शरीराला मी पहिल्यांदाच स्पर्श करत होतो आणि ते पण प्राची सारख्या मादक स्त्री च्या. त्यामुळे माझा सोटा कमालीचा कडक झाला होता. तिच्या गळ्यावरून मी माझे तोंड फिरवू लागताच ती अधिकच गरम झाली. तोंड फिरवत फिरवत मी माझी जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या त्या गोऱ्यापान गळ्यावरून फिरवू लागलो.

उन्हाळयात आईस्क्रीम जसे चाटून खातात तसे मी तिचा गळा चाटत होतो. खूप वेळ तिच्या मानेशी, गळ्याशी आणि ओठांशी खेळून झाल्यावर मी माझा मोर्चा तिच्या छातीकडे वळवला. तिच्या साडीचा पदर बाजूला करताच तिची भरदार छाती उघडी झाली.तिला मी तसेच बेड वर झोपवले. तिची छाती मला कमालीची मादक असल्याचे लक्षात आले.

तिच्या छातीला मी दाबायला चालू करताच तिची छाती अजून जास्त वर येत होती. मी तिला लग्नाआधी दोन तीन वेळा भेटलो होतो पण आपण काही लगेच असे इतके रोखून कोणाकडे बघत नाही ना. त्यामुळे मला समजले कि मी समजत होतो त्यापेक्षा किती तरी पटीने मोठी तिची छाती आहे. मी आता स्वतःला त्या छातीला माझ्या तोंडात घेण्यापासून रोखू शकत नव्हतो.

तिच्या ब्लाउज ची बटणे मी हळू हळू काढू लागलो. तिच्या लाल रंगाच्या ब्रा मध्ये तिची गोरी गुमटी छाती कमालीची उठून दिसत होती. त्या ब्रा वरच मी माझे तोंड ठेवून आधाशा सारखा तिला चावू लागलो. तिच्या अंगाखाली मी हात घातला आणि तिच्या ब्रा चे हुक सोडताच तिची छाती रिकामी झाली आणि पूर्ण उघडी पडली.

त्या गोऱ्या छातीला मी माझ्या तोंडात घेतले आणि चोखायला चालू केले. तिचे निप्प्प्ल्स भुऱ्या रंगाचे होते. त्यांना मी माझ्या तोंडात घेऊन चोक चोक चोकू लागलो. त्यांना दातात धरून चावताना मला आसुरी आनंद मिळत होता. तिचे निप्पल्स ताठुन बाहेर येत होते. एका स्तनाला चोकत असताना दुसऱ्या स्तनाला मी माझ्या हाताने प्रचंड ताकदीने दाबून काढत होतो, रगडत होतो.

खूप वेळ तिच्या छातीचा उपभोग घेतल्यावर मी तिची साडी फेडली आणि तिला पूर्ण नग्न केली. तिची लाल रंगाची निकर मी माझ्या हातात घेतली आणि तीचा वास घेऊ लागलो. त्या वासाने मी अधिकच उद्युक्त झालो. तिच्या त्या गोऱ्या देहावर मी स्वतःला झोकून दिले. तिच्या लुसलुशीत मांड्या मी हाताने बाजूला केल्या

तिच्या मांड्या बाजूला करताच तिच्या गुलाबी योनीचे उभे दर्शन मला झाले. मी माझे तोंड तिच्या जांघेत घातले आणि त्या लुसलुशीत मांसाचा आनंद घेऊ लागलो. तिचं ते मांस मी माझ्या तोंडात घेऊन चोकताना मला प्रचंड भावना जागृत होत असल्याचे जाणवले. तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ लगेच फिरवू लागलो. कारण तिची योनी कमालीची गोरी आणि गुलाबी रंगाची होती.

तिची योनी चाटून चाटून मी तिला खूपच गरम तर केली होतीच पण ती इतकी ओली झाली होती कि ती स्त्रवू लागली होती. तिची योनी फुगीर झाल्यावर मी लागेचच उठलो आणि माझा सोटा माझ्या हातात घेतला. हातात घेऊन मी हळूच त्याला तिच्या योनीत कोंबला आणि पूर्ण आत जाऊ पर्यंत मी तिच्या कलाने घेतले.

माझा सोटा पूर्ण आत जाताच मात्र मी प्रचंड वेगाने माझी कंबर हलवू लागलो. इतक्या वर्षाचा माझा उपवास आज तुटला होता. त्यामुळे मी खाऊ कि गिळू अश्या अविर्भावात तिला ठोकत होतो. थोड्या वेळाने मी तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांदयावर घेतले आणि तिचं गांडीखाली उशी दिली. त्यामुळे तिची कंबर वर उचलली आणि मला तिला ठोकताना अधिक आरामदायी पोजिशन मिळाली.

खूप वेळ एकसारखे ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा तिच्या योनीत गाळला आणि आम्ही शांत झालो. अश्या प्रकारे मी माझ्या आयुष्यातील पहिला संभोग माझ्या बायकोशीच केला. त्या रात्री मी प्राची ला अजिबात झोपू दिले नाही. दिवसभर लग्नातील कार्यक्रमामुळे आम्ही दोघे तर खरं म्हणजे खूपच थकलो होतो. पण हा आनंद काही औरच होता.

तिला रात्रभर ठोकून काढल्यावर पहाटे केव्हा तरी आम्ही दोघे झोपलो. पण झोपताना देखील आम्ही तसेच नग्न झोपलो होतो. एकमेकांच्या कुशीत नग्न झोपल्याने आम्हाला रात्रभर आमच्या शरीराची उब एकमेकांना देता येत होती. त्यामुळे आम्हाला खूपच चांगली झोप लागली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *