सूनबाईची संतुष्टी – १ – Marathi sex stories

नमस्कार मित्रांनो आज मी तुम्हाला मला आलेला एक अनुभव सांगणार आहे. ही गोष्ट माझ्यासोबत मागील वर्षी घडलेली एक सत्य घटना आहे.

मी कथा सुरू करण्याच्या अगोदर तुम्हाला माझ्या बद्दल थोडं सांगू इच्छितो जेणेकरून तुम्हाला ही कथा पूर्णतः समजण्यास मदत होईल. माझं नाव भानू आहे, आणि मागच्याच महिन्यात मी वयाची हाफ सेंच्युरी पूर्ण केली.

ही कथा आहे माझ्या सुनेसोबत घडलेल्या अनैतिक संबंधांची. मी माझ्या गावातील प्राथमिक शाळेचा मुख्याध्यापक आहे. मला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे.

मुलाचं लग्न मागच्याच वर्षी केलं, आणि मुलीच्या लग्नाला तीन वर्षे झाली. मुलीने मला आजोबा सुद्धा बनवलं, एक छान गोंडस अशी मुलगी झालीय तिला मागच्या वर्षी.

मी, माझी पत्नी, माझा मुलगा आणि त्याची बायको हे चार जण एकत्र राहतो. मुलाच्या लग्नाला एक वर्ष उलटून गेलं होतं, पण तो काही आम्हाला नातवाचा चेहरा दाखवण्याच्या तयारीत नव्हता.

मग माझ्या धर्मपत्नीने माझ्या सुनेशी ह्याबद्दल बोलायचं ठरवलं. आम्ही दोघेही चिंतीत होतो, सर्व ठीक तर असेल ना, कुणामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर कसं करायचं?

दुसऱ्या दिवशी माझा मुलगा प्रवीण आपल्या कामावर निघून गेल्यावर माझी पत्नी अनिता त्यांच्या खोलीत गेली. तिथे माझी सून रुपाली होती. मी मात्र बाहेर हॉल मधेच थांबलो.

पंधरा वीस मिनिटांनी माझी पत्नी बाहेर आली. बाहेर येऊन ती सरळ माझ्या बाजूला बसली. माझी पत्नी थोडी चिंतीत दिसत होती. मी तिला विचारलं, “काय झालं, सुनबाई काय म्हणाल्या?”

त्यावर ती माझ्याकडे पाहत मला म्हणाली, “सुनबाई म्हणतायत दोष आपल्या मुलातच आहे, त्याने आजवर तिला कधी संतुष्ट केलंच नाही.”

हे ऐकून मी पण थोडा थबकलो. पण मग मी लगेच माझ्या पत्नीला सांगितलं, “माझ्या ओळखीचे एक डॉक्टर आहेत, आपण त्यांना बोलून पाहू. काही महिन्यांत सर्व ठीक होईल.”

माझ्या तोंडून हे ऐकून ती परत मला म्हणाली, “सुनबाई मला सांगत होती की, मागच्या आठ महिन्यांपासून औषधे चालू आहेत. पण काही फरक दिसत नाहीये.”

एवढं बोलून अनिताने लगेच सुनबाईला एक हाक मारली. हाक मारताच सुनबाई स्वतःच्या खोलीतून बाहेर आली. आमच्या जवळ येऊन ती उभी राहिली, मी तिला समोर बसायला सांगितलं.

आता सुनबाई खाली मान घालून आम्हा दोघांच्या समोर बसली होती. मग मी तिला म्हटलं, “सुनबाई कोणत्या डॉक्टरकडे इलाज चालू आहे?”

सूनबाईने ज्या डॉक्टरचे नाव सांगितले ते ऐकल्यावर तर मग मी सर्व आशाच सोडून दिली. कारण ज्यांच्याजवळ इलाज चालू होता ते खूप नामांकित डॉक्टर होते.

मी आणि माझी पत्नी एकमेकांकडे पाहू लागलो, आम्हाला काहीच समजेनासे झाले होते. मी माझा एक हात माझ्या पत्नीच्या मांडीवर ठेवून तिला धीर धरण्यास सांगितलं.

सूनबाईला मी म्हणालो, “तुझा काय विचार आहे पुढे? दुसऱ्या डॉक्टरकडे जाऊन पाहायचं का एकदा?”

त्यावर ती मला म्हणाली, “मामाजी मी ह्यांना घेऊन तीन डॉक्टर जवळ गेले होते. त्यातील दोघांनी एक-दोन महिन्यांतच आपली आशा सोडून दिली. मला नाही वाटत त्यांचा इलाज होऊ शकेल.”

हे ऐकून मी माझ्या पत्नीकडे पाहत म्हटलं, “मग आता तुला काय वाटतं?”

ह्यानंतर मात्र कुणी काही बोलायला तयार नव्हते. घरामध्ये पूर्ण शांतता पसरली. माझी बायको माझ्यापासून काहीतरी लपवत असल्याचं मला जाणवत होतं.

तेवढ्यात सुनबाई म्हणाली, “मामाजी मी मामीला बोलले आहे, मामी तुम्हाला सांगतील तो एक शेवटचा उपाय मला दिसतोय. तुम्हाला तो उपाय कसा वाटतो ते पाहा, आणि मला सांगा.”

एवढं बोलून सुनबाई उठून परत आपल्या खोलीमध्ये निघून गेली. सुनबाई गेल्यानंतर मग मी माझ्या बायकोकडे वळलो. अनिताने सरळ माझा हात पकडला आणि मला घेऊन आमच्या खोलीत आली.

खोलीमध्ये गेल्यावर तिने खोलीचा दरवाजा आतून लावून घेतला. दरवाजा लावून तिने मला आपल्या मिठीत घेतलं आणि माझ्या छातीवर आपलं डोकं ठेवून रडायला लागली.

मी तिला सावरत म्हटलं, “सर्व ठीक होईल अनिता, तू अशी आशा सोडून देऊ नकोस.”

ह्यावर ती मला म्हणाली, “तुम्ही मला एक वचन द्या, मी जे तुम्हाला सांगेल ते तुम्ही कराल.”

मी तिला होकार देत पुन्हा जवळ ओढलं. माझ्याकडून होकार मिळताच अनिताने माझ्या पूर्ण चेहऱ्यावर चुंबन द्यायला सुरुवात केली. हे माझ्यासाठी पूर्णपणे अनपेक्षित होतं.

आम्ही आता ह्या वयात खूप कमी झवाझवी करायचो. तिने चुंबन देताच मग मी तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून एक दीर्घ चुंबन घेतलं.

मी अनिताच्या डोळ्यांत पाहिलं, तर मला तिच्या डोळ्यांमध्ये हवस दिसू लागली. मी मग लगेच तिच्या गांडीवर माझे हात ठेवून तिला माझ्या जवळ खेचलं. अनिता घरी असताना नेहमी गाऊन घालते.

आज पण तिने काळ्या रंगाचा गाऊन घातला होता. गाऊन मधून अनिता ब्लॉउज घालते, पण रात्री झोपतेवेळी काढून टाकते. मी मग तिच्या गाऊन वरूनच तिचे नितंब दाबू लागलो.

अनिता आणि मी दोघेही झवाझवी कमी आणि एकमेकांचे अंग चोळून जास्त मजा घेतो. आजवर मी अनिताला माझ्या पूर्ण घरात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या पोजिशन मध्ये झवलेलं आहे.

पण सर्व पोजिशन पैकी आम्हा दोघांनाही डॉगी स्टाईलच जास्त आवडते. डॉगी स्टाईलमध्ये एक तर बुल्ला पूर्णतः आतमध्ये जातो आणि पुच्ची पण थोडी टाइट वाटते. त्यामुळे दोघांनाही खूप मजा येते.

अनिताने सुद्धा मागे न राहता माझं शर्ट काढायला सुरुवात केली. मला समजलं की आज अनिता फुल मूडमध्ये आहे आणि म्हणून मग मी लगेच तिच्या गाऊनला वर उचलून काढून टाकलं.

गाऊन काढल्यावर अनिताने आतून फक्त पॅन्टीज घातली होती. तिचे उघडे स्तन माझ्या डोळ्यांसमोर लटकत होते. अनिताचं वय एवढं होऊन सुद्धा अजून पण तिचे स्तन मला आकर्षित करतात.

तिच्या त्या लटकणाऱ्या स्तनांना मी सरळ माझ्या तोंडात भरत माझं शर्ट काढून बाजूला फेकलं. माझ्या खोलीचा दरवाजा लावलेला असल्याने बाहेरचा काही ताण नव्हता.

आणि तसंही आता घरात फक्त सुनबाई होती, ती पण तिच्या खोलीमध्ये. म्हणून मग मी लगेच अनिताला उचलून पलंगावर आदळलं. अनिताला रफ सेक्स खूप आवडतो, म्हणून मी अधून मधून तिच्याशी निर्दयपणे वागून झवाझवी करतो.

तिला पलंगावर आपटल्यावर मी तिच्या बाजूला आलो आणि तिच्या स्तनांवर हाताने मारू लागलो. अनिताने पुढे होऊन माझी लुंगी खेचली आणि चड्डीवरूनच माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात पकडलं.

मी काही बोलायच्या आतच ती उठली, आणि मला धक्का देत पलंगावर झोपवलं. मग तिने माझ्या मांड्यावरून हात फिरवत हळूच माझी चड्डी काढून बाजूला फेकली.

आता माझा बुल्ला मोकळा होऊन इकडे तिकडे झटके देत होता. अनिताने तिचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर ठेवून माझ्या बुल्ल्याला आपल्या तोंडात भरलं.

अशाप्रकारे ती माझ्या अंगावर आल्याने आम्ही दोघेही 69 च्या पोजिशन मध्ये आलो. मी एका बोटाने तिची चड्डी बाजूला करून माझी जीभ तिच्या पुच्चीवर ठेवली.

तिकडे अनिताने पण माझ्या बुल्ल्याला आपल्या तोंडामध्ये पूर्ण भरून चोखायला सुरुवात केली होती. मी माझे दोन्ही हात तिच्या नितंबावर ठेवून तिच्या पुच्चीला चाटु लागलो होतो.

अनिता माझा बुल्ला आपल्या तोंडात आत-बाहेर करत होती आणि आपली कंबर खाली वर हलवत माझ्या तोंडावर पुच्चीचा दाब देत होती.

मी तिच्या दोन्ही नितंबांना माझ्या हातांनी फाकवुन तिच्या पुच्चीमध्ये माझी जीभ घुसवू लागलो. थोडा वेळ असंच एकमेकांना तोंडाने सुख दिल्यावर मग मी तिला उठवलं, आणि डॉगी स्टाईलमध्ये उभं केलं.

अनिता लगेच समजली, की मी आता तिला पकापक झवणार आहे.तिने स्वतःच आपली गांड वर उचलून दोन्ही पाय फाकवले. त्यामुळे आता माझ्यासमोर तिची पुच्ची आणि गांड दोन्ही पण उघडे होऊन समोर हजर होते.

मी आजवर बऱ्याचदा अनिताची गांड पण मारली आहे, तिच्या गांडीचे छिद्र पुच्चीपेक्षा थोडं टाइट असल्याने मला जास्त मजा येते.

आणि तिला तेवढाच जास्त त्रास होतो, पण माझ्या सुखासाठी ती मला काहीच बोलत नाही. मी आता तिला अशा अवस्थेत पाहिल्यावर अगोदर गांडीमध्ये बुल्ला टाकायचा विचार केला.

पण मग तिच्या गांडीच्या छिद्राला स्पर्श करताच अनिता मला म्हणाली, “आज मागे काही करू नका, समोरची खाज मिटवा अगोदर.”

हे ऐकून मी मग माझ्या बुल्ल्याला हातात घेतलं आणि तिच्या पुच्चीवर दोन वेळेस घासून एक झटका दिला. अनिताने अगोदरच पुच्ची पसरून ठेवल्याने पहिल्याच झटक्यात माझा अर्धा बुल्ला आतमध्ये गेला.

मी दुसरा झटका देणार तोच अनिताने आपली कंबर मागे केली आणि पूर्ण बुल्ला आतमध्ये घेतला. मग मी पुढे झुकून तिच्या दोन्ही स्तनांना हातात पकडून दाबू लागलो.

तिचे स्तन दाबत मी तिच्या पाठीवर चुंबन घेऊ लागलो. मी झटके बंद करताच अनिता आपली कंबर हलवायची. मग मी सुद्धा न थांबता कचाकचा तिला रगडून झवायचो.

अनिताचे स्तन भलेही लटकत होते पण त्यात तणाव यायला सुरुवात झाली होती. म्हणजेच अनिता आता लवकरच झडणार होती. मग मी सुद्धा माझ्या धक्क्यांची गती वाढवायला सुरुवात केली.

पुढील दहा-बारा धक्क्यांमध्ये आम्हा दोघांचेही वीर्यस्खलन झाले. मी तिच्या पुच्चीमध्ये माझं पूर्ण वीर्य सोडलं. मग मी तिच्या पुच्चीमधून बुल्ला काढण्याचे कष्ट पण घेतले नाही आणि तसाच तिच्या पाठीवर पडून राहिलो.

थोड्या वेळाने बुल्ला छोटा होत होत आपोआपच गप्पकन बाहेर निघून आला. बुल्ला बाहेर निघताच त्याच्या मागोमाग आम्हा दोघांच्याही वीर्याचे मिश्रण पण तिच्या पुच्चीमधून बाहेर येत होतं.

तेवढ्यात अनिता माझ्याकडे वळली आणि म्हणाली, “तुम्ही मला वचन दिलंय की मी जे सांगेल तसं तुम्ही कराल.”

मी तिला होकार देताच ती पुन्हा म्हणाली, “मग उद्या माझ्या जागी तुम्ही सूनबाईला झवून संतुष्ट करणार आहात.”

हे ऐकून माझ्या पायाखालची जमीन खिसकली. मी हताश होऊन अनिताकडे पाहत राहिलो. अनिता मात्र उठून आपले कपडे व्यवस्थित करत होती.

तर मित्रांनो ही माझ्या जीवनातील एक सत्य घटना आहे, तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली हे आम्हाला नक्की कळवा.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *