सूनबाईची संतुष्टी – ३ – Marathi sex stories

सर्व वाचक मंडळींना माझ्याकडून नमस्कार. मी तुम्हा सर्वांचे इथे स्वागत करतो. तुम्ही आपल्या मौल्यवान वेळातला वेळ काढून इथे ही कथा वाचण्यासाठी आलात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार.

आज मी माझ्या कथेचा पुढील भाग घेऊन तुमच्या समोर हजर आहे. माझ्या कथेच्या मागील भागात तुम्ही वाचलं की, मी माझ्या सुनेला तिच्या खोलीमध्ये झवत होतो.

माझ्या बायकोने मला तिला झवण्याची परवानगी दिली होती. माझा मुलगा कामाला गेल्यावर अनिता पण बाजारच्या निमित्ताने बाहेर गेली.

मग मी आणि रुपाली दोघेच घरात असताना, तिने मला तिच्या रूपाच्या जाळ्यात फसवून झवाझवीचे आमंत्रण दिलं. मग ती मला तिच्या खोलीत घेऊन गेली, आणि आम्ही दोघांनी एकमेकांचे कपडे काढून टाकले.

पूर्ण नागडे होऊन आम्ही झवाझवी करत होतो.शेवटी मी माझं सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीमध्ये सोडून तसाच तिच्या अंगावर पडून होतो.

आता पुढे –

आम्ही दोघेही तसेच नागडे एकमेकांना जवळ घेऊन झोपलो होतो. थोड्या वेळाने रुपालीच्या पुच्चीमधून आम्हा दोघांच्या विर्याचं मिश्रण होऊन बाहेर येऊ लागलं.

रुपालीने तिची पॅन्टीज घेऊन ते पुसून टाकलं. मग ती परत माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन खेळायला लागली. मला बाईच्या पूर्ण शरीरात त्यांचे स्तन सर्वात जास्त आकर्षित करतात.

रुपालीचे स्तन मुलायम आणि सुडौल होते. मी पण तिच्या एका स्तनाला माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. आणि दुसऱ्या स्तनाच्या निप्पलला माझ्या दोन बोटांमध्ये पकडून खेचायचो.

थोड्याच वेळात रुपालीचे स्तनाग्र ताठ होऊन उभे झाले. माझ्या बुल्ल्यासोबत खेळत असल्याने त्यात सुद्धा तणाव यायला लागला. मी मग रुपालीच्या स्तनाला सोडून तिच्या ओठांवर माझे ओठ ठेवून चुंबन देऊ लागलो.

रुपालीने लगेच मला पाठीवर लोटलं आणि ती माझ्या अंगावर चढली. आता रुपाली माझ्या अंगावर बसून चुंबन घेत होती, आणि आपल्या हातांना माझ्या छातीवर फिरवत होती.

तेवढ्यात खोलीमध्ये कुणीतरी आल्याचा भास झाला. मी बाजूला पाहिलं तर अनिता म्हणजेच माझी बायको दरवाज्यातून आत येत होती. तिला पाहून मी थोडा घाबरलोच.

मला एकदम असं दचकलेलं पाहून सूनबाईने सुद्धा वळून मागे पाहिलं. आपल्या सासूला पाहून ती फक्त हसली आणि परत माझ्या ओठांवर आपले ओठ ठेवले.

अनिता आमच्या जवळ येत म्हणाली, “सासरेबुवाला सुनबाई आवडलेली दिसतेय.”

मी काहीच न करता निपचित पडून होतो, आणि रुपाली माझ्या ओठांना आपल्या ओठांमध्ये घेऊन त्यांचा रस पीत होती. मला शांत झालेलं पाहून रुपाली उठली, आणि म्हणाली, “सासूबाई तुमची तर मजा आहे, एवढा मस्त रांगडा पती मिळालाय तुम्हाला.”

त्यावर अनिता म्हणाली, “पती दांडगा आहे म्हणूनच तर तुझ्या सोबत वाटून तुला पण मजा देतेय.”

त्या दोघींचे संभाषण ऐकून मी त्यांना म्हणालो, “आता बोलून वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आपण तिघांनीही जर सोबत मिळून मजा घेतली तर चालेल का?”

हा विचार माझ्या पत्नीला तर आवडला आणि ती लगेच ह्यासाठी तयार सुद्धा झाली. पण रुपालीला हा विचार आवडलेला नसावा, ती अजून पूर्ण संतुष्ट झालेली नव्हती.

पण तिच्या जवळ अजून काही पर्याय नव्हता. खैर मग रुपालीने स्वतः पुढाकार घेऊन अनिताचे कपडे काढून बाजूला ठेवले. अनिताने फक्त तिची पॅन्टीज रुपालीला काढू दिली नाही.

अनिताला चांगलंच माहिती आहे, मला पुच्ची चाटायला खूप आवडते. मी उठून मग अनिताला पलंगावर झोपवलं. अनिताला झोपवून मी तिची पॅन्टीज काढली, आणि पुच्चीवर एक पप्पी दिली.

रुपालीने माझ्या बुल्ल्याला आपल्या हातात घेऊन चोळायला सुरुवात केली. आता सर्वात वर अनिता झोपून होती, अनिताच्या पुच्चीवर माझं तोंड होतं, आणि माझ्या बुल्ल्याखाली रुपाली येऊ पाहत होती.

मी रुपालीला सुद्धा अनिताच्या बाजूला येण्यास सांगितलं. मग अनिता आणि रुपाली एकमेकींच्या बाजूला झोपताच मी त्या दोघींच्या पुच्चीवर माझा एक-एक हात ठेवला.

अनिताच्या पुच्चीमध्ये बोट घुसवून मी रुपालीच्या पुच्चीवर माझं तोंड ठेवलं. रुपालीने आपले डोळे बंद केले आणि लगेच आपल्या तोंडून कामुक आवाज काढू लागली.

अनिताने थोड्या वेळात एका बाजूला होत, रुपालीच्या स्तनांवर आपला एक हात ठेवला. रुपालीने डोळे उघडून अनिता कडे पाहिले. दोघीही एकमेकांकडे पाहून गालातल्या गालात हसल्या आणि मग रुपालीने सुद्धा अनिताचे स्तन दाबण्यास सुरुवात केली.

आता दोघीही सासू आणि सून एकमेकींचे स्तन दाबत होते आणि मी इकडे त्यांच्या पुच्चीसोबत खेळत होतो. थोड्याच वेळात रुपाली थोडी अधिकच उत्तेजित झाली आणि ती उठून अनिताच्या अंगावर चढली.

अनिताच्या अंगावर चढून तिने आपले स्तन तिच्या स्तनांवर रगडून मजा घ्यायला चालू केली. आता अनिता खाली होती आणि रुपाली तिच्या अंगावर चढून तिच्या अंगावर चुंबन देत होती.

त्या दोघींच्या पुच्ची एकमेकांना स्पर्श करत होत्या. मी त्यांचे पाय फाकवुन त्या दोघींच्या पुच्चीला माझ्या हाताने घासू लागलो. मी हात लावताच दोघींनी पण आपल्या पुच्ची हलवायला सुरुवात केली.

मग मी हळूच खाली वाकून त्या दोघींच्या पुच्चीच्या जवळ माझं तोंड नेलं. आणि जीभ बाहेर काढुन बारीबारीने त्यांच्या पुच्ची चाटु लागलो.

मी वर होऊन एकदा त्या दोघींकडे पाहिलं तर त्यांचे ओठ एकमेकांना मिळालेले होते. रुपालीने आपले हात समोर घेऊन अनिताच्या स्तनांना दाबण्यास पण सुरुवात केली होती.

त्या दोघींची अशी ही लीला पाहून मी उठून त्यांच्या बाजूला आलो. मला बाजूला आलेलं पाहून अनिता म्हणाली, “तुम्ही काय पाहत बसलाय, लवकर सूनबाईच्या पुच्चीत लवडा टाकून झवायला सुरू करा.”

हे ऐकून सुनबाई मात्र थोडी लाजू लागली. मग मी उठून रुपालीच्या मागे आलो आणि तिच्या गांडीवर हात ठेवून गुडघ्यांवर बसलो. आता माझ्यासमोर दोन-दोन बायका अशा नागड्या अवस्थेत होत्या.

त्यांना पाहून मी पार वेडा होऊन गेलो होतो. लगेच मी माझ्या बुल्ल्याला रुपालीच्या पुच्चीवर घासलं. आणि पुढच्याच क्षणी एका झटक्यात अर्धा बुल्ला आतमध्ये घुसवला.

बुल्ला आत घुसल्यावर रुपालीला त्रास होऊ लागला, म्हणून तिने अनिताचे चुंबन घेणं बंद केलं. अनिता अनुभवी होती, तिने लगेच आपले हात रुपालीच्या स्तनांवर ठेवून दाबण्यास सुरुवात केली.

अनिता रुपालीचे स्तन दाबत मला म्हणाली, “तुम्ही थांबू नका, झवणं चालू ठेवा.”

बायकोच्या तोंडून असलं ऐकून मग मी अजून जोशमध्ये आलो आणि जोरजोरात धक्के मारायला सुरुवात केली. मी रुपालीच्या मागून तिच्या पुच्चीमध्ये बुल्ला घुसवला होता, त्यामुळे माझ्याकडे तिची पाठ होती.

मी तिच्या पुच्चीत बुल्ला घुसवताच रुपाली सोबत अनिता सुद्धा घपाघप हलू लागली. मी रुपालीच्या पुच्चीत धक्के मारत-मारतच तिच्या गांडीवर हाताने चापटा मारू लागलो.

थोड्याच वेळात रुपालीची गांड पूर्णतः लाल होऊन गेली. काही वेळातच रुपालीचं अंग अकडायला सुरुवात झाली. तिचं अंग अकडताच अनिताने तिच्या स्तनांना आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली.

इकडे मी पण आपल्या धक्क्यांची गती वाढवली. तेवढ्यात मला तिच्या पुच्चीतून काहीतरी गरम बाहेर आल्याचा भास झाला आणि रुपाली थंड पडली.

माझं वीर्य एकदा निघालेलं होतं, आणि आता दुसरी वेळ असल्याने खूप वेळ लागणार होता. रुपाली स्खलित झाल्यावर सुद्धा मी तिच्या पुच्चीत लवडा टाकून तिला झवत राहिलो,पण थोड्याच वेळात तिने हार मानली.

रुपाली मला म्हणाली, “मामाजी आता माझ्याने अजून तुमचा बुल्ला पुच्चीमध्ये घेणं शक्य नाही. तुम्ही अगोदर बाहेर काढून घ्या, माझ्या पुच्चीजवळ खूप जळजळ होतेय.”

हे ऐकून मग मी लगेच माझा बुल्ला तिच्या पुच्चीतून बाहेर काढला. बुल्ला बाहेर काढून घेताच रुपाली अनिताच्या अंगावरून उठली आणि बाजूला झाली. आता माझ्यासमोर अनिता आपले पाय फाकवुन पसरली होती.

मग मी तसाच तिच्या पुच्चीमध्ये बुल्ला घुसवून तिला झवण्यास सुरुवात केली. मी बुल्ला आतमध्ये घुसवताच अनिताने आपले दोन्ही पाय माझ्या कंबरेवर ठेवले.

मी तिच्या स्तनांना माझ्या हातात भरून दाबू लागलो, आणि अनिता कधी माझ्या छातीवर हाट फिरवायची तर कधी माझ्या पाठीवर. अनिताला चांगलंच माहीत होतं की मी आता लवकर वीर्य सोडणार नाही म्हणून तिने मला तोंडात बुल्ला द्यायला सांगितलं.

पण मी त्या गोष्टीला नकार दिला आणि तिच्या पुच्चीमध्ये माझ्या बुल्ल्याला आत-बाहेर करत राहिलो. थोड्याच वेळात मी माझं पूर्ण वीर्य अनिताच्या पुच्चीमध्ये सोडलं आणि तसाच तिच्या अंगावर पडून राहिलो.

रुपाली पण माझ्या बाजूलाच झोपून होती. मी स्खलित होऊन थंड पडताच रुपालीने माझ्या अंगावर आपला हात ठेवून फिरवायला चालू केलं.

आता मात्र माझ्या घरात असलेल्या दोन्ही बायकांना मी झवलं होतं, आणि ते दोघींनाही माहीत होतं. तेव्हापासून मग नेहमी माही तिघे एकत्र सेक्स करू लागलो.

काही दिवस अशाप्रकारेच मुलगा रोज कामाला गेल्यावर आम्ही झवाझवी सुरू करायचो. दोन-तीन आठवडे मस्त होऊन मजे घेतल्यावर सुनबाई मला म्हणाली, “मामाजी आता मी पूर्णतः संतुष्ट झाली आहे, आता मला एक बाळ हवंय.”

रुपालीच्या तोंडून हे ऐकून अनिता पण खुश झाली. लगेच अनिताने रुपालीचा गाऊन वर उचलून पुच्चीमध्ये बोट घुसवलं.

मग त्या दिवसापासून पंधरा दिवस रोज प्रत्येकवेळी मी माझं वीर्य रुपालीच्या पुच्चीमध्ये सोडलं. काही दिवसांतच रुपाली गर्भवती असल्याचं समजलं.

रुपाली गर्भवती आहे हे समजताच मी त्या रात्री रुपालीला माझ्या मुलासोबत सेक्स करायला सांगितलं. आणि अशाप्रकारे माझा मुलगा पण खुश झाला, आणि आम्ही पण.

मला आजपर्यंत समजलं नाही, आता रुपालीच्या पोटी जे मुल जन्माला येईल त्याचं माझ्याशी काय नातं असेल?

तुम्हाला माझी ही कथा कशी वाटली, हे आम्हाला कळवायला विसरू नका.

धन्यवाद.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *