सॅन्डविच मसाज ची घेतली मजा – Marathi Hot Group Sex Katha

मी पहिल्यापासून मुळातच खाजूक स्वभावाचा होतो. मला ठोकाठोकीत तसा भलताच आनंद मिळत असे. तसेही कोणाला मिळत नाही म्हणा. पण मला नेहमी असे वाटयचे कि मला थोडे अधिकच खाज आहे.

आजवर मी कित्येक बायकांना मनसोक्त ठोकले आहे. कॉलजेच्या मुलींची तर गणनाच होऊ शकत नाही. काळी, गोरी, उंच, बुटकी, देखणी, सुमार दर्जाची अश्या एक ना अनेक स्त्रिया माझ्या खाली आजवर झोपल्या होत्या आणि मला त्याचा सार्थ अभिमान होता.

पण अजूनही माझी खाज काही केल्या भागतच नव्हती. त्यातच आता मी नोकरी ला लागलो होतो. त्यामुळे कामाच्या प्रचंड व्यापामुळे मला हवा तितका फावला वेळ मिळत नव्हता. त्यामुळेच मला नवीन माल कटवणे शक्य होत नव्हते. त्यामुळेच कि काय मी शेवटचा संभोग कधी केला हे देखील मला आठवत नव्हते इतकी बेकार परिस्थतीत मी जगत होतो.

आता मात्र मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते. काही ना काही करून मला एक तर माल कटवावा लागणार होताच होता अन्यथा मी वेडा होईन असे मला वाटू लागले होते.

मी एकदा असेच माझ्या एका मित्राबरोबर दारू पित निवांत बसलो होतो. बोलता बोलता आमच्यात एक विषय चालू झाला. तो मला म्हणाला “अरे विन्या साल्या इकडे माल मारून मारून कंटाळा आला रे. आता काही तरी वेगळे करायला हवे”

माझ्या मानतील विषय तो बोलत असल्याने मी पण खुश झालो आणि म्हणालो “होय रे. पण काय करायचे काय समजेना बघ”

त्यावर तो मला म्हणाला “अरे आपण जवळच असलेल्या एका दुसऱ्या देशात जाऊ शकतो. तिथे धंदा करणे कायद्याने चालते. खूप ऐकले आहे त्या देशा बद्दल. खूप मजा येईल आपल्याला असे मला तरी वाटते. जायचे का बोल.”

त्याचे ते बोलणे ऐकून मी पण थोडा चलबिचल झालो. पुढे अर्धा तास त्याने मला त्या देशाबाबद्दल आणि तिथे असलेल्या मुबलक प्रौढांच्या मनोरंजाचे रोचक किस्से सांगून माझा सोटा कडक बनवून सोडला होता. मी पुढे एक आठवडा त्यावर विचार केला आणि शेवटी ठरवले कि आपण जायचेच.

आम्ही त्या नुसार दोघांनी योग्य ती तयारी केली आणि निघालो. आम्ही त्या देशात पोहचलो तेव्हा पहाट झाली होती. आम्ही तडक हॉटेल वर गेलो आणि आमच्या रूम मध्ये जाऊन झोपी गेलो. पुढचा पूर्ण दिवस आम्ही झोपूनच काढला. कारण आम्हाला दिवसभर काही कामच नव्हते. आमचे काम होते तेच मुळी रात्री.

आम्ही रात्री साधारण नऊ वाजता आवरून बाहेर पडलो. तिथे एक रस्ता होता तिथे तुम्हाला अपेक्षित सगळे मिळते असे आम्हाला समजले होते. त्यानुसार आम्ही तिथे जायचे ठरवले. हॉटेल पासून चालण्याच्या अंतरावर होते ते. अगदी पंधरा मिनिटात आम्ही तिथे पोहचलो देखील.

आम्ही तिथे जातो न जातो तोच आम्हाला चहुबाजूनी लायटिंग लावलेलं दिसले. रस्ता तसा छोटा होता पण खूप मोठा होता. रस्त्याच्या दुतर्फा उंचच उंच इमारती होत्या. सगळ्या इमारती या काचेच्या होत्या. त्या काचेच्या इमारतींच्या प्रत्यके मजल्यावर शोकेस होते आणि त्या प्रत्येक शोकेस मध्ये एकेक मुलगी जमले तितके तोकडे कपडे घालून डान्स करत होत्या आणि येणाऱ्या जाणाऱ्या खुणावत होत्या.

माझ्यासाठी हे सगळे अदभूत होते. मी आ करुन ते बघत बसलो होतो. आम्ही हळू हळू पुढे जात होतो. रस्त्यात आम्हाला पावलोपावली मुली हातात कसलेसे बोर्ड घेऊन उभ्या असलेल्या दिसत होत्या. आम्ही कुतूहल म्हणून ते काय आहे ते बघायला गेलो तर त्या बोर्ड वर विविध मुलींचे फोटो लावलेलं होते आणि पुढे त्यांच्या समवेत संभोग करायचा असेल तर त्याची किंमत. ते बघून मी चलबिचल झालो.

तिथे त्या रस्त्यावर जगातील सगळ्या प्रकारच्या मुली बघायला मिळत होत्या मला. त्यामुळे मी खुश होतो. देशी, विदेशी ललनांचा भरणा होता तिथे. माझे डोळे दिपून गेले होते. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसले होते माझे.

आम्ही पुढे जाऊ तसे गुहेत खजिना मिळालाय असे वाटू लागले होते आम्हाला. आमचे पाय दुखू लागले पण माल काही संपेनात. शेवटी आम्ही कुठे तरी घुसायचे ठरविले. आम्हाला आवडलेल्या एका इमारतीत आम्ही शिरलो. आत जाताच बाहेर असलेल्या रिसेप्शनिस्ट ने आमचे स्वागत केले आणि आम्हाला आत बसायला सांगितले.

थोड्याच वेळात आम्हाला कोल्ड ड्रिंक देण्यात आले आणि आमी पिण्यास चालू करतो न करतो तोच आमच्या समोर फॅशन शो असल्यासारखे एकेक मुली येऊ लागल्या. बापरे बाप. काय त्या मुली. सगळ्याच उंच, विदेशी महिला न मुली, गोऱ्या गोऱ्या पान, सोनेरी केस, निळेशार डोळे, जबरदस्त फिगर, कमालीचे गोल उरोज, चालणे असे कि त्याची ती लटकणारी कंबर बघूनच माझा सोटा उभा राहिला, बहुतांश मुली ब्रा आणि बिकिनी मध्ये होत्या, सगळ्यांचेच मॅचिंग असे होते कि दिल खुश झाले. त्या बिकिनी तर नावालाच होत्या. आतील सगळे वाजिद आरामात दिसत होते.

सँडविच मसाज एक खूप प्रसिद्ध गोष्ट आहे असे मी ऐकले होते. मी ठरवले कि नेमका हा प्रकार आहे तरी काय हे बघायचे आणि मी माझ्या हातात त्यांनी दिलेले दर पत्रक बघितले. माझ्या बजेट मध्ये ते आरामात बसत असल्याने मी त्यांना सांगितले मी मला सँडविच मसाज घेण्याचा आहे.

त्यानुसार त्यांनी मी दोन अतिशय देखण्या मुली निवडल्या. त्या हसतच माझ्या जवळ आल्या आणि माझ्या हाताला धरून मला आतील खोलीत घेऊन गेल्या. अतिशय सौम्य उजेड असलेल्या त्या खोली जाताच त्यांनी दार लावून घेतले. त्या माझ्याशी अतिशय आदबीने वागत होत्या. मला असे वागवत होत्या कि मी जणू काही राजाच आहे. त्यामुळे मला बरे वाटत होते.

त्यांनी दोन्हीकडून एकदम माझ्या गालाचे चुंबन घेणे आणि माझे हळू हळू करत माझे सर्व कपडे उतरवले. मी क्षणात पूर्ण नग्न झालो. त्यातील एकीने माझा हात तिचं हातात घेतला आणि तिच्या छातीवर ठेवून दाबायला सांगितले. मग काय मी सुसाट सुटलोच. मी पण त्यांचे कपडे काढले आणि आम्ही सर्व नग्न झालो.

त्यांनी मला बाथरूम मध्ये नेले आणि स्वच्छ अंघोळ घातली. त्यांची पद्धतच होती ती. बाहेर येताच समोर असलेल्या एअर बॅग वर त्यातील एक मुलगी पाठीवर झोपली. लगेच दुसरीने तिच्या अंगावर तेलाची धार लावली. तिने ते तेल स्वतःच्या अंगाला फासून घेतले. पूर्ण चिंब झाली होती ती. मी हे सगळे आवडीने बघत होतो.

लगेच मग तिने मला तिच्याकडे ओढून घेतले आणि पाठीवर च झोपायला सांगितले. मी झोपेतच दुसऱ्या मुलीने माझ्या अंगावर तेलाची धार लावली आणि मला पण ओला चिंब करून सोडले. मग ती माझ्या अंगावर आली आणि तिने हाताने माझा मसाज न करता ती तिचे संपूर्ण शरीर माझ्या शरीरावरुन वर खाली करत घासू लागली.

कल्पना करा माझ्या खाली एक मुलगी आणि वर एक मुलगी. माझी काय अवस्था झाली असेल. तेव्हा मला समजले कि सँडविच मसाज म्हणजे नेमके काय ते. वरून आणि खालून त्या दोघी मला वर खाली करत पूर्ण घासत होत्या. तेलाचे प्रमाण इतके जास्त होते कि त्या दोघी सर सर करत वर खाली होत होत्या. माझ्या सर्वांगावर त्या दोघींच्या शरीराचा स्पर्श होत होता. माझा सोटा आजवर जितका कडक झाला नसेल तितका झाला होता.

थोड्या वेळाने खालची मुलगी वर आली आणि ती सरळ माझ्या तोंडाजवळ येऊन बसली आणि खाली वाकून तिने तिचे उरोज माझ्या तोंडात दिले. ते गोरेपान उरोज माझ्या तोंडात येताच मी त्यांना चोखायला सुरवात केली. इकडे दुसऱ्या मुलीने माझे पाय फाकवले आणि ती सरळ माझ्या गांडीच्या भोकाकडे गेली. तिने तिची जीभ माझ्या गांडीच्या भोकावरून फिरवत फिरवत गोट्यांकडे नेली. थोडा वेळ गोटया तोंडात घेऊन ती त्यांना चोकत बसली आणि लगेच मग माझा भलामोठा सोटा तोंडात घेऊन सराईतासारखे त्याला चोखायला लागली.

माझ्या साठी हा प्रकार नवीन होता. पण दोन मुलींसोबत डावाची मजा येत होती मला. खूप वेळ झाल्यावर त्या दोघी जागच्या उठल्या आणि गुडघ्यावर बसल्या. दोघींच्या गांडा मला खुणावत होत्या. मी लगेच पुढे गेलो आणि एकीच्या योनीत मागून माझा सोटा कोंबला. काचा कच मी तिची योनी मारू लागलो आणि ती वेदनेने ओरडू लागलो.

थोडा वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तसाच दुसरीच्या योनीत कोंबला. तिला दणक्यावर दणके देत असताना पहिलीने माझ्या गोट्या खालून तोंडात घेऊन चोखायला सुरवात केली. यामुळे माझ्या गोट्या आणि सोटा अधिकच कडक बनले. मी बेभान होऊन तिला हिसडे दिले आणि खूप वेळाने मी सोटा बाहेर काढला.

त्याच वेळी दोघी पण गुडघ्यावर बसल्या आणि माझ्या सोट्याशी खेळू लागल्या. लागलीच त्यातून वीर्यचा फवारा बाहेर आला आणि त्या दोघींचे पण तोंड त्याने पूर्णपणे माखून गेले. अश्या प्रकारे मी सँडविच मसाज चा पूर्ण आनंद घेतला होता. पुढे एक आठवडा आम्ही तिथे होतो आणि सकाळ संध्याकाळ मी याचा आनंद घेत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *