सेक्सी अँटीला तिच्याच घरी झवले – Marathi Sex Story

मी पुढील शिक्षणासाठी म्हणून शहरात जाणार होतो. घरा पासून लांब रहायचा तो माझा पहिलाच अनुभव होता. त्यामुळे माझ्या घरच्यांनी मला हॉस्टेल ला न ठेवता कोना पाहुण्यांकडे ठेवण्याचा विचार चालू केला होता तोच माझ्या वडिलांच्या लक्षात आले कि त्यांचा एक मित्र त्याच शहरात राहतो. त्यांनी लगेच त्याला फोन केला आणि माझ्या बद्दल सांगताच तो म्हणाला “अरे त्याला माझ्याकडे राहू दे ना. कारण तसेही या मोठ्या घरात मी आणि नीलम दोघेच राहतो. त्यामुळे उलट आम्हाला पण बरे होईल थोडे”

मग काय माझी रहायची सोय त्यांच्याकडे करण्यात आली. मी त्यांना कधीच भेटलो नव्हतो. माझ्या कॉलेज आणि माझ्या बद्दल म्हणाल तर आजवर मी गावातच राहिलो होतो आणि असा अचानक मी जात असल्याने मी आजवर जितक्या मुली पटवल्या होत्या त्यांच्याशी माझा कॉन्टॅक्ट बंद होणार होता. कारण मी दिसायला चांगला होतो. खेळाडू असल्याने माझे शरीर खूपच देखणे होते आणि पिळदार स्नायू असल्याने मी बघताच क्षणी माझ्या मागे मुली लागत असत आणि त्याच मुळे तर मी तिथे खूप मुलींना उपभोगले होते. आता ते सगळे बंद होणार होते. पण त्याला नाईलाज होता.

मी त्यांच्या घरी गेलो. त्यांचा तो फ्लॅट म्हणजे एक आलिशान घरच होते. प्रत्येकाला स्वतंत्र बेडरूम, आलिशान हॉल, उंची फर्निचर आणि सजावटीच्या खूप साऱ्या गोष्टी यामुळे त्या घराला एक खूपच छान गेटअप आला होता. मी तिथे गेलो तेव्हा ते काका म्हणजे माझ्या वडिलांचे मित्र होते. त्यांनी मला आत घेतले आणि माझी खुप चांगली विचारपूस केली. गवाडकडील सगळी माहिती विचारून त्यांनी मला माझी रूम दाखवली.

मी गेलो तेव्हा ते एकटेच होते. त्यांची बायको म्हणजे नीलम अँटी कुठे दिसत नव्हत्या. पण मला काय त्याच्याशी घेणे देणे होते. कारण काका इतके म्हातारे होते कि त्यांच्या  बायकोला बघण्यात मला अजिबात रस नव्हता. मी प्रवासाने थकलो होतो. त्यामुळे मी रेस्ट घेतली आणि संध्याकाळी चहा साठी म्हणून माझ्या रूम मधून बाहेर येताच मला एक अतिशय  दर्शन झाले.

अतिशय देखणी, गोरी गोरी पान, सरळ नाक, मागे ओढून बांधलेले केस, अतिशय उंची पारंपरिक ड्रेस, कानात आणि गळ्यात साजेसे दागिने, लेगिन्स मधून दिसणारी तिची ती गच्च मांडी, ड्रेस चे ते अफलातून फिटिंग ज्यातून तिच्या ३६-२४-३६ फिगर चे होणारे दर्शन, छातीचे उभार असे कि जणू काही त्यात नारळाच्या करवंट्या ठेवल्या  आहेत असे वाटावे, तिच्या गांडीच्या गोलाकार आकाराकडे बघून मी तर डोळे च मोठे करून बघू लागलो. तिला मी तसेच काही क्षण बघत राहिलो आणि तोच तिने माझी तंद्री मोडली.

“गुड इव्हनिंग महेश. मी नीलम. तू आलेले समजले पण सॉरी मी काही काम होते म्हणून बाहेर गेले होते त्यामुळे तुझी भेट होऊ शकली नाही” ती बोलत होती आणि मी तिच्याकडे एकसारखे रोखून बघत होतो. ती इतक्या सहजतेने माझ्याशी बोलत होती कि आम्ही पहिल्यांदा भेटलो आहे असे मला वाटतच नव्हते. ती खूपच देखणी होती आणि तिचे एकंदरीत राहणीमान खूपच उंची होते हे मी समजून चुकलो.

सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे तिच्यात आणि काकांच्यात असलेला खूप जास्त फरक. ते खूप वयस्क होते आणि ती त्या मानाने खूपच देखणी होती. मी फार विचार केला नाही त्यावर. मी पण तिच्याशी तितक्याच मोकळेपणाने बोललो आणि त्यामुळे ती पण माझ्यावर खुश झाली. माझे रुटीन चालू झाले. काका सकाळी गेले कि रात्री उशिरा परत येत असत. मी मात्र सकाळी लवकर क्लास झाला कि तसा दिवसभर घरीच असे.

त्यामुळे घरी मी आणि नीलम दोघेच असल्याने आमच्यात जवळीक चांगलीच वाढत होती. दिवस जातील तसे आम्ही जणू काही जन्मोजन्मीचे मित्रच आहे असे आम्हाला वाटू लागले. पण माझी नजर होती ती तिच्या शरीरावर. तिच्या शरीराची होणारी प्रत्येक बारीक हालचाल मी माझ्य नजरेने टिपत होतो आणि माझ्या मनात साठवून घेत होतो. त्याचा उपयोग मला रोज रात्री तिच्या नावाने मूठ मारण्यास होत असे.

त्या दिवशी मी घरी मी एकटाच होतो. ते बघून मी हळूच तिच्या बेडरूम मध्ये गेलो. मला तिचे आतील कपडे बघायचे होते. मी तिचे कपाट उघडले आणि तिचे आतील कपडे शोधू लागलो. लगेचच मला तिथे ठेवलेली एक गुलाबी रंगाची एक ब्रा आणि त्याच रंगाची निकर दिसली. ती मी माझ्या हातात घेतली आणि तीचा वास घेऊ लागलो. त्या मध्ये असलेल्या माझ्या भावना इतकया तीव्र होत्या कि काही विचारू नका. मी माझे डोळे बंद केले आणि त्याचा वास घेत घेत तिला मी उपभोगत असल्याची अनुभूती करू लागलो.

खुप वेळ मी हा प्रकार केला आणि मग मी माझ्या रूम मध्ये गेलो. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा मी नीलम ला बघितले तेव्हा मी लगेच  ओळखले कि तिने मी जे काल गुलाबी रंगाची ब्रा आणि निकर बघितली होती तीच घातली असणार कारण मला तिच्या साडीमधून गुलाबी रंगाच्या ब्रा ची पट्टी स्पष्टपणे दिसत होती. मी मनोमन तिचे आतील अंगाची अनुभूती घेऊ लागलो.

त्या दिवशी पुन्हा मी एकटाच होतो आणि मी पुन्हा तिच्या रूम मध्ये गेलो. त्या दिवशी त्याच  ठिकाणी मला काळ्या रंगाची ब्रा आणि निकर दिसताच मी पुन्हा एकदा त्याची अनुभूती घेतली आणि मी माझ्या रूम मध्ये परत आलो.

माझा हा प्रकार खूप दिवस असाच चालू होता. पण त्या दिवशी एक अशी गोष्ट घडली कि जिचा मी कधीच विचार केला नव्हता. मी तिची एक ब्रा आणि निकर घेतली. मी शक्यतो तिथे उभे राहूनच तिची  मजा घेत असे. पण त्या दिवशी मी का कोणास ठाऊक ती ब्रा व निकर घेऊन माझ्या रूम मध्ये गेलो आणि पडलो व त्या ब्रा निकर ला माझ्या चेहऱ्याला ठेवून तिचा वास घेऊ लागलो.

थोडा वेळ झाला असेल तोच अचानक माझ्या रूम चे दार उघडले गेले. समोर नीलम होती. तिला बघून मी घाबरलो.माझ्या हातात तिची ब्रा आणि निकर बघून ती मला म्हणाली “मला माहित होते कि तू माझी ब्रा आणि निकर रोज बघतो.  कारण तिची जागा रोजच बदललेली असायची. मी आज मुद्दामच तुला सरप्राईज देण्यासाठी म्हणून अचानक आले”

मी खूप घाबरलो आहे ते बघून ती मला म्हणाली “अरे घाबरू नको.या वयात हे होतच असते” असे म्हणून ती माझ्या जवळ येऊन बसली आणि तिने तिचा हात माझ्या सोट्यावर ठेवला. तिचा हात लागताच तो कमालीचा कडक झाला. ती मला म्हणाली “तुला फक्त ब्रा निकर बघायची आहे कि ती घातलेली पण बघायची आहे?” असे म्हणून तिने तिचा ड्रेस उतरवला आणि ती ब्रा निकर वर आली देखील.

हे सगळे इतक्या क्षणात झाले कि माझे मलाच काही समजेना. तिला ब्रा आणि निकर मध्ये बघून मला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तिची फिगर अफलातून मादक होती. तिला मी जवळ ओढले आणि तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु केला देखील. तिची छाती दाबत दाबत मी तिची ब्रा काढली आणि तिच्या भरदार छातीला मोकळे करून मी तिला चोखायला सुरवात केली. मनुक्या सारखे तिचे निप्पल्स चोकत चोकत मी तिच्या योनिवरून हात देखील आता फिरवू लागलो होतो.

तिची निकर मी काढली आणि तिला पूर्ण नग्न केली. तिने पण माझे कपडे काढले आणि मला पण नग्न केले. तिने मला खाली झोपवले. माझ्या तोंडाकडे तिची गांड करून ती खाली बसली आणि तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला. ती माझा सोटा जोरजोरात चोकू लागताच त्याचा आकार असा काही मोठा झाला कि त्याच्या शिरा देखील दिसू लागल्या. एखाद्या लोखंडी रॉड सारखा त्याचा आकार झाला होता.

इकडे मी माझी जीभ तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो होतो. तिच्या गुलाबी योनीला मी जसे जोरजोरात चाटू लागलो तसे तिची योनी लाल झाली आणि ते बघून मला एखादे सफरचं खात असल्याचे वाटले. तिची योनी चाटून चाटून मी ओलीचिंब केली.

मी तिला मग खाली झोपवले. तिचे पाय फाकवुन तिच्या योनीचे भोक मोकळे करताच त्यात मी माझा सोटा कचकन कोंबला. एका हिसड्यातच माझा सगळा सोटा मी तिच्या योनीत कोंबला आणि जोरजोरात मी माझी कंबर हलवू लागलो. एकसारखे प्रचंड वेगाने माझी कंबर मागे पुढे करत होती आणि मी तिच्यावर उडत होतो. माझे दणके तिला खूपच उत्तेजित करत होते आणि त्यामुळे ती तिची कम्बर उचलून मला प्रतिसाद देत होती.

खूप वेळ तिला ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो. अश्या प्रकारे मी नीलम ला त्या दिवशी जे ठोकले ते आज तागायत तिला मी ठोकत आहे. तिला पण घराच्या घरी माझ्या सारखा ठोक्या मिळाला असल्याने ती पण खूप खुश होती.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *