सेक्सी ऑफिस स्टाफला तिच्याच घरी झवले – Marathi Sex Story

त्या दिवशी एक तर खूपच उशीर झाला होता मला ऑफिस मध्ये. त्यातच बाहेर पाऊस पडत होता आणि मला एटीएम मधून पैसे पण काढायचे होते. त्यामुळे मी कसा तरी बाहेर पडलो आणि ऑफिस पासून थोड्या अंतरावर असलेल्या एटीएम मध्ये रांगेत जाऊन उभा राहिलो. सगळ्यात शेवटी मी होतो. मी माझ्याच तंद्रीत इकडे तिकडे बघत होतो तोच माझ्या समोर उभ्या असलेली स्त्री मला म्हणाली “सर तुम्ही इथे कसे काय?”

माझे आता पर्यंत तिच्याकडे लक्ष फार काही नव्हते. म्हणजे असे नव्हते असे नाही. कारण मागून तिच्या साडीमधून दिसणारी तिची ती मादक फिगर बघून मी थोडा चलबिचल झालो होतोच. त्यातच तिची गोरीपान आणि उघडी असलेली पाठ बघून तर मला कसे तरीच झाले होते हे नक्की. तिच्याकडे पाठमोरी बघून हे माझ्या लक्षात तर आले होतेच कि ती एक अतिशय मादक स्त्री होती. पण आपण कशाला काय करणार ना असे बघून. म्हणून मी तिच्याकडे चोरट्या नजरेने बघत बघत माझा नंबर कधी एकदा येतो हे बघत होतो. खूपच वैतागलो होतो मी.

तिनेच मला नेमकी हाक मारल्याने मी थोडा कॉन्फ़्युज झालो. मी तिने मला हाक मारताच मी तिच्याकडे निरखून बघू लागलो. पण मला काही केल्या ती ओळखेना. कारण तिची फिगर जशी कमालीची कडक व मादक होती तशीच ती दिसायला पण खूपच देखणी आणि मादक होती. तिच्या घाऱ्या डोळ्यांना बघून मी वेडा च झालो. तिच्या गोऱ्या रंगाला जशी तिची फिगर उठून दिसत होती तसेच तिचे घारे डोळे तिच्या एकूण पर्सनॅलिटी ला खुलवत होते.

इतकी देखणी स्त्री मला कशी काय ओळखते या विचारात मी असताना मी तिला म्हणालो “सॉरी मी तुम्हाला नाही ओळखले”

त्यावर ती हसली आणि मला म्हणाली “अहो सर ओळखाल कसे? रोज मला युनिफॉर्म मध्ये बघता ना तुम्ही आणि आज असे साडी मध्ये बघून मला तुम्ही कसे ओळखू शकाल?” ती असे म्हणतच मी माझ्या मेंदूवर थोडा अधिक जोर दिला आणि माझ्या लक्षात आले कि अरे हि तर आपल्या ऑफिस मध्ये रोज चहा पाणी देणारी मनीषा आहे. रोज ऑफिस च्या विशिष्ट ड्रेस मध्ये तिला बघून मला सवय होती त्यामुळे मी तिला अजिबातच ओळखले नाही.

मी तिला सॉरी वगैरे म्हणून झाल्यावर आम्ही तिथेच थोडा वेळ गप्पा मारू लागलो. रोज ऑफिस मध्ये असणारा एक आखूडपणा एकदमच कमी किंबहुना  नाही झाला होता. त्या दिवसापापासून ऑफिस मध्ये पण आम्ही दोघे रोज गप्पा मारू लागलो. ऑफिस मध्ये खूपच स्टाफ असल्याने असे चटकन कोणी कर्मचारी लक्षात येत नसे. त्याचमुळे तिला मी त्या दिवशी तिथे ओळखू शकलो नव्हतो.

दिवस जातील तसे आमचे रिलेशन खुपच चांगले होत होते. आम्ही ऑफिस मध्ये तर बोलत असूच पण बाहेर पण आम्ही आता भेटायला चालू केले होते. तिच्यात आणि माझ्यात एक वेगळीच जवळीक निर्माण झाली असल्याचे आम्हाला जाणवत होते आणि आम्हाला ते आवडत पण होते.

एकदा ती मला अचानक म्हणाली “सर आज घरी रात्री जेवायला याल का माझ्या?”

“का ग मनीषा? आज काय विशेष? आणि तुझ्या घरचे काय म्हणतील? माझे काय मी तर रूम वर एकटाच असतो. मला इथे विचारणारे कोणाचीच नाहीये. पण  तुझे काय?” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “सर अहो मी पण एकटीच राहते. माझा डिवोर्स होऊन चार वर्षे झाली. त्यामुळे तुम्ही त्याची अजिबात काही काळजी करू नका. येणार का सांगा”

मी थोडीच नाही म्हणणार होतो. मी लगेच होकार दिला आणि रात्री ठरलेल्या वेळी तिच्या फ्लॅट मध्ये गेलो. निळ्या रंगाच्या साडी मध्ये मनीषा अफलातून दिसत होती त्या रात्री. तिला बघून माझ्या मनात चलबिचल केव्हाच चालू झाली होती. तिच्या छातीचे उभार, तिची खोलगट बेंबी, तिची मदमस्त फिगर, ३६-२४-३६ फिगर ने समोरच्याला घायाळ करणारी अदा आणि गोलाकार कमालीची कडक असलेली तिची गांड यामुळे तिच्याकडे मी रोखूनच बघू लागलो. मला काय समजेना कि मला नेमके काय होत आहे ते.

तिने जेवण छान बनवले होते. जेऊन झाल्यावर आम्ही गप्पा मारत बसलो होतो. ती एकदम मला म्हणाली “सर तुम्हाला एक प्रश्न विचारू का?”

“हो विचार ना” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “त्या दिवशी एटीएम च्या दारात तुम्ही मला कसे काय ओळखले नाही?”

त्यावर मी म्हणालो “खरे सांगू का मनीषा. ऑफिस मधील ड्रेस खूपच विचित्र आहेत आपल्या. इतके ढगळे आहेत ना ते ड्रेस त्यामुळे सगळ्या स्त्रिया एकाच वयाच्या वाटतात मला तर आणि जेव्हा तुला साडी मध्ये बघितले तेव्हा माझा विश्वासच बसला नाही कि हि तू आहेस ते”

मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “का असे काय आहे इतका फरक?”

त्यावर तिला मी म्हणालो “म्हणजे काय? अग तुझी फिगर बघ ना किती कडक आहे” मी धाडस करून म्हणालो तशी ती लाजली आणि मला म्हणाली “तुमचे आपले काहीही असते हा सर”अशी म्हणून ती माझ्याकडे मादक नजरेने बघू लागली आणि म्हणाली “असे काय वेगळे आहे माझ्या फिगर मध्ये जे बाकी कोणाच्यात नाही?” तिला आता तिची तारीफ ऐकायची होती.

मी मग तिच्या जवळ गेलो आणि शेजारी जाऊन बसलो व तिचा हात हातात घेत म्हणालो “अग तुझे सगळे शरीर, तुझ्या केसा पासून तुझ्या पायाच्या नखा पर्यंत किती मादक आहे ते तुला कसे सांगू?” असे म्हणून तिच्या साडीच पदर मी बाजूला केला आणि तिच्या छातीला मोकळे केले व तिला म्हणालो “हे तुझ्या छातीचे उभार बघून कोणीही तुझ्या प्रेमात वेडा होईल” तिला उभे करूंन तिच्या साडीचा पदर खाली काढून फेकला आणि तिला फक्त ब्लाउज व पारकर वर आणून तिला मी म्हणालो “तुझी हि कातिल फिगर बघून तुला प्रेम करायचे कोण राहील?”

असे म्हणून मी गुडघ्यावर जमिनीवर बसून तिच्या गांडीला माझ्या हाताने पकडले व तिच्या खोलगट बेंबीला माझ्या ओठानी एक हलकासे चुंबन देताच ती वेडी झाली. तिने माझे तोंड तिच्या पोटावर दाबून घेतले व ती मला म्हणाली “कोणी रोखले आहे तुम्हाला मला प्रेम करण्यापासून? मी तुमचिच आहे सर. मला प्रेम करा अगदी शेवटच्या सर्वोच क्षणा पर्यंत”

असे म्हणताच मी तिच्या बेंबीचे जोरजोरात चुंबन घेऊ लागलो. माझी जीभ मी तिच्या पोटावरून फिरवत फिरवत तिच्या प्रकारची नाडी मी सोडली आणि तिला निकर वर आणली. तिच्या ब्लाउज, ब्रा आणि निकर ला बघता बघता मी फेडले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तीचा तो मदमस्त देह माझ्यसाठी तयार होता. मी तिच्या तोंडात तोंड देऊन तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव सुरु करताच माझा हात आपसूकच तिच्या छातीकडे गेला.

तिची छाती मी माझ्या हाताने जोरजोरात दाबू लागलो असतानाच तिने पण माझे कपडे सर सर करत काढले व मला पण पूर्ण नग्न केले. तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला आणि ती त्याला हलवू लागली. आमचे स्मूचिंग चालू असतानाच तिची छाती दाबत दाबत मी तिच्या योनिवरून माझा हात फिरवू लागलो. तिच्या योनिवरून हात फिरवत फिरवत तिच्या योनीच्या पाकळ्या मी मोकळ्या करू लागलो.

मी खाली झोपून मग तिला मी ६९ पोजिशन मध्ये घेतले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला जोरजोरात चोकू लागली. माझ्या गोट्यापासून माझ्या सोट्याच्या शेंड्या पर्यंत ती वेड्यासारखे माझा सोटा चोकत होती. एकसारखे वर खाली होणारे तिचे तोंड माझ्या सोट्याला ओलेचिंब करून सोडत होते आणि त्याचा मी आनंद घेत होतो.

तिची योनी मी इकडे माझ्या जिभेने चाटून चाटून तिच्या योनीच्या पदरामागे असलेल्या दाण्याला देखील मी कुरवाळू लागलो होतो. तिच्या गांडीचे भोक पण मी चाटून चाटून ओले चिंब केले होते.

मग तिला मी खाली घेतले, तिचे पाय फाकवले आणि तिच्या योनीत माझा सोटा मी कोंबला. वेळ न घालवता मी माझी कम्बर मागे पुढे करत करत तिच्यावर उडू लागलो. काच काच करत तिला मी जसा ठोकून काढू लागलो तसे घामाने आमचे दोघांचे शरीर ओलेचिंब झाले. तिच्या योनीचे पदर माझ्या सोट्याने पूर्ण फाडून टाकले होते.

खूप वेळ तिला ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने तो सोटा चोखायला चालू केला. त्याच्या शेंड्याला तिने चोकताच त्यातून वीर्याचा फवारा सर सर करत बाहेर आला आणि तिचे तोंड सगळे माझ्या वीर्याने माखून गेले. माझे ते वीर्य मनसोक्त पिऊन झाल्यावर आम्ही दोघे शांत झालो आणि निपचित काही वेळ तसेच एकमेकांच्या बाहुपाशात पडून राहिलो. अश्या प्रकारे मी तेव्हा पासून रोजच मनीषा ला तिच्या घरी जाऊन ठोकू लागलो होतो.

ऑफिस मध्ये पण जेव्हा आणि जिथे शक्य असेल तेव्हा तेव्हा मी तिला उपभोगत होतो. आजही यात काहीच खंड पडलेला नाही.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *