सेक्सी क्रिकेटपटूला कचाकचा ठोकले – Marathi Sexy Cricketpatu Sex Story

मी एका कॉलेज मध्ये शिक्षक म्हणून कामाला होतो. माझा आवडीचा खेळ म्हणजे अर्थातच क्रिकेट होता. क्रिकेट साठी मी काही पण करायला तयार असायचो. मी दिसायला खूप चांगला आहे असे माझ्या सहकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मी जसा दिसायला चांगला आहे तशीच चांगली माझी पर्सनॅलिटी आहे. सहा फूट उंच. गोरा वर्ण, पिळदार शरीरयष्टी आणि समोरच्याच्या मनात भरेल अशी मधुर वाणी. यामुळे मी कॉलेज मध्ये सगळ्याचा लाडका होतो.

ते कॉलेज होते ते शहरातील सर्वात उच्चभ्रू कॉलेज होते. तिचे सगळ्या ऑफिसर, पॉलिटिशयन आणि बिजिनेसमॅन चे मुले मुली शिकण्यास येत असत. त्यामुळे त्यांचे रहाणीमान देखील तसेच उंची होते. मुले तर ठीक आहे. पण मुली पण अश्या एक से एक असायच्या ना कि काही विचारू नका. त्यांना बघताच माझा सोटा वळवळ करू लागले. एकसे एक देखण्या मुलीत तिथे शिकायला होत्या.

आखूड स्कर्ट, शॉर्ट्स, तंग टॉप, घट्ट लेगिन्स, शरीराला गुदमरून टाकेल इतका घट्ट असलेला ड्रेस व टॉप, नको तितक्या मोठ्या गळ्याचे टॉप, पारदर्शी कपडे, कधी बेंबी उघडी तर कधी मांडी असे एक ना अनेक प्रकारचे ड्रेस त्या मुली घालत असत. ते बघून माझ्या रात्रीची सोय मात्र होत होती हे नक्की.

मी तिथे मुलांची क्रिकेट ची टीम खूपच चांगली बनवली होती. अगदी आजवर कॉलेज ला जमले नव्हते ते मी करून दाखवले होते. त्यामुळे कॉलेज माझ्यावर खूपच खुश होते. त्यांनी मला पगारवाढ तर दिली होतीच पण त्याच बरोबर मला अजून एक काम दिले होते. त्यांनी मला मुलांसारखीच मुलींची क्रिकेट ची टीम बनविण्यास सांगितले होते. मी पण अर्थातच त्याला तयार झालो करम मला ते आव्हान आवडले होते.

मी लगेच कामाला लागलो. खूप साऱ्या मुलींमधून मी पंधरा मुली निवडल्या आणि त्यांना रोज प्रॅक्टिस ला येण्यास सांगितले. क्रिकेट ला अपेक्षित असलेल्या फुल पॅन्ट त्या कधीच घालत नसत. सगळ्याच मुली शॉर्ट घालून येत असत. त्यामुळे प्रॅक्टिस करताना त्यांच्या छातीची आणि गांडीची होणारी हालचाल बघून माझे लक्ष विचलित होत असे. त्या गच्च मांड्या बघून मला त्यांच्यात माझे डोके खुपसून बसावेसे वाटत असे.

माझे सिलेक्शन झाले होते तेव्हा एक मुलगी अचानक माझ्याकडे आली. तिचे नाव डॉली होते. डॉली एका बड्या बिजनेसमॅन ची मुलगी होती. त्या वर्गातील सर्वात देखणी आणि मादक मुलगी कोण असेल तर ती डॉली होती. तिला बघताच भले भले घायाळ होत असत. तिची पुढे आलेली छाती आणि मागे बाहेर आलेली गांड बघून मी पण तिच्यावर मूठ मारून झाले होते.

तिला क्रिकेट खेळायचे होते. पण सिलेक्शन झाले असल्याने तिने आधीच कॉलेज चाय वरिष्ठ मॅनेजमेंट कडून तिचे शिफारस पत्र आणले होते. त्यामुळे माझा नाईलाज झाला आणि तिला मी त्या ग्रुप मध्ये घेतले देखील.

आमची प्रॅक्टिस चालू झाली. बाकी सगळ्या मुलींना त्यातल्या त्यात बरे खेळता येत होते पण डॉली ला काही केल्या नीट खेळता येत नव्हते. त्यामुळे मी तिला एक तर बॉलिंग किंवा फिल्डिंग वर जास्त लक्ष देण्यास सांगतिले. पण तिचा साला हट्ट होता कि तिला बॅटिंग च करायची होती. पण तिला तर साधी बॅट पण नीट धरता येत नव्हती. त्यामुळे सगळेच अवघड होऊन बसले होते.

शेवटी मी तिला बॅट कशी धरायची व बॅटिंग कशी करायची याचे धडे देण्याचे ठरवले. त्या दिवशी प्रॅक्टिस झाल्यावर तिला मी थांबवून घेतले आणि तिला मी बॅट पकडून दाखवली व तिला म्हणालो “हे बघ डॉली अशी बॅट पकड आणि थोडे पुढे झुक. म्हणजे तुला नीट खेळता येईल”

तिने ते करून बघतीले पण ते काही तिला जमेना. त्यामुळे ती मला वैतागून म्हणाली “सर एक काम करा ना.मी बॅट धरते तुम्ही येऊन मला कसे धरायचे ते पडकूनच दाखवा ना”

ते म्हणून तिने मला तिच्याकडे येण्यास सांगितले. तिने बॅट पकडली आणि मला तिच्या मागे येण्यास सांगिलते. तिच्या मागे मी गेलो आणि तिच्या हाताला धरून बॅट कशी पकडायची ते सांगू लागलो. पण यात मी तिच्या इतकया जवळ गेलो होतो कि माझा सोटा तिच्या गांडीवर जाऊन बसला होता. माझे हात तिच्या हातावर होते आणि माझे तोंड मी तिच्या खांद्यावर ठेवले असल्याने तिचा श्वास माझ्यात व माझा तिच्यात जात होता.

मी कमालीचा गरम झालो. माझा सोटा जागा झाला आणि वळवळ करू लागला. माझ्या सोट्याची वळवळ इतकी झाली कि तो खूपच कडक झाला आणि तिच्या गांडीला टुकटुक करू लागला. तिला ते जाणवले पण ती काही काही बोलली नाही. थोड्याच वेळात ती मला म्हणाली “सर उद्या तुम्ही माझ्या घरी येऊन मला हे शिकवाल का प्लिज कारण मला आता थोडे बाहेर जायचे आहे”

मला वाटले तिला ते आवडले नाही म्हणून ती कारण सांगून निघून गेली. पण तिने मला घरी तर बोलावले होतेच. त्यामुळे मी तिने सांगतिल्याप्रमाणे तिच्या घरी गेलो. तिच्या घरी ती एकटीच होती. आई बाबा ऑफिस ला गेले असल्याने दिवसभर ती घरी एकटीच असायची. त्यामुळे आम्हाला निवांत वेळ होता. तिने तिच्याकडे असलेली एक बॅट काढली आणि मला म्हणाली “सर कालच्या सारखेच मला शिकवा”

तिचे ते वाक्य मला आमंत्रण असल्याचे वाटले. तिने घरी पण शॉर्ट च घातली होती आणि वर खूप मोठ्या गळ्याचा स्लिव्हलेस टॉप घातला होता. त्यामुळे आधीच मी गरम झालो होतो आणि त्यात तिने मला जवळ बोलावतच मी वेडा झालो. तिच्या मागे मी जाऊन तिच्या हातावरून हात फिरवत अलगद माझा हात तिच्या हातावर मी ठेवला. तिला थोडे पुढे झुकायला सांगताच तिची गांड माझ्या सोट्यावर आली आणि माझा सोटा एका क्षणात जागा झाला.

तिच्याबरोबर मी पण पुढे झुकलो असताना तिच्या मोठ्या गळ्याच्या टॉप मधून मला तिची छाती वरून स्पष्टपणे दिसत होती. तिने चक्कपैकी ब्रा घातली नव्हती आणि तरीही तिची छाती कमालीची मादक आणि पुढे आलेली दिसत होती. तिच्या निप्पल्स ना आणि त्या छातीला बघताच मी वेडापिसा झालो. मी काय करू आणि काय नको असे मला होऊन बसले होते.

ती खाली झुकताच मी तिला काही तर इकडे तिकडे माहिती देत होतो आणि त्यामुळे तिच्या शरीराची होणारी हालचाल तिच्या गांडीला पण हलवत होती व त्यामुळे तिची गांड माझ्या सोट्यावर रगडली जात होती. तिची गांड पण गरम झाल्याचे मला जाणवले. मी तिच्या हातावरून हात काढला आणि हळू हळू करत तिच्या छातीकडे घेतला. तिचे ते लोंबणारे उरोज मी हळूच माझ्या हाताने पकडातच ती मला म्हणाली “सर हे काय करत आहात तुम्ही?”

“क्रिकेट मध्ये बॉल ला खूप महत्व असते ते तुला समजावत आहे” मी असे म्हणताच तिने तिचा हात मागे घेतला आणि माझ्या सोट्याला तिने पकडले आणि मला म्हणाली “बॉल सारखे बॅट पण तितकीच महत्वाची असते सर”

असे म्हणून ती माझा सोटा चोळू लागली. तिला मी झटकन उभे केले आणि तसेच मागून तिच्या छातीला जोरात पकडून तिची छाती जोरजोरात दाबू लागलो. तिचे पुढे आलेले निप्पल्स मी माझ्या बोटाने धरून ओढू लागलो आणि तिची छाती शब्दशः कुसकरू लागलो. तिच्या गाडीवरून माझा सोटा मी इकडे जोरजोरात रगडु लागताच ती कमालीची बेभान झाली.

तिचे कपडे मी काढताच तिने पण मला पूर्ण नग्न केले. ऐन तारुण्यातील  संभोगासाठी आसुसलेले ते मदमस्त शरीर मी आज उपभोगणार होतो. तिला मी स्मूचिंग करत करत तिला खाली बसवून मी माझा सोटा तिचं तोंडात दिला. माझी ती बॅट तिने ज्या पद्धतीने पूर्णपणे अगदी आरामात तोंडात  घेतली त्या वरून मी समजलो कि हे वापरलेले इंजिन आहे.

तिच्याकडून मी चोक चोक माझा सोटा चोकून घेतला आणि तिला पुन्हा उभे केले. भिंतीला उभे करून मी खाली बसलेलो आणि तिच्या गांडीचे काप मी माझ्या हाताने बाजूला केले. तिचे ते काप बाजूला करताच आत असेलेली तिची गुलाबी योनी मला दिसली. माझी जीभ तिच्या योनीवर ठेवली आणि तिला चाटू लागलो. सर सर करत माझी जीभ वर खाली आणि आत बाहेर करत तिच्या  होती.

चाटून चाटून ओलीचिंब झालेली तिची योनी मी आता ठोकण्यास तयार होतो. तिला थोडे पुढे झुकवून मी माझा सोटा हळूच मागून तिच्या योनीत कोंबला. हळू हळू करत तो पूर्ण शेवटाला जाऊन लागल्याची खात्री पडताच मी माझे दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले आणि जोरजोरा तिला हिसडे मारू लागलो. काच काच करत तिच्या योनीला जसा ठोकू लागलो तसे ती जोरजोरात ओरडू लागली.

आजवर कदाचित ती कॉलेज च्या मुलांकडून ठोकून घेत असेल पण आज तिला एक पूर्ण पुरुष ठोकत होता आणि त्यामुळे ती कमालिची ताणात आलेली होती. ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हापासून मी तिला रोजच घरी जाऊन बॅटिंग ची प्रॅक्टिस देऊ लागलो आणि ठोकू पण लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *