सेक्सी टीचरने दिले तिच्या कामुक शरीराचे ज्ञान – Marathi Sexy Teacher Chudai Katha

मी सुरज माझे वय चाळीस आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या  टीचर ना उपभोगू शकलो.

मी तेव्हा मेडिकल चे शिक्षण  घेत होतो. कॉलेज मध्ये असल्यापासूनच मी थोडा चालू स्वभावाचा आहे. मेडिकल ला असलो म्हणून काय झाले? मेडिकल ला शिकतात ती काय माणसे नसतात का? मी पण एक मुलगाच होतो ना शेवटी. त्यातच माझी तब्येत वगैरे खूप चांगली होती. इतके बेकार शेड्युल असते कॉलेज चे तरीही मी त्यातून जिम करत असे. त्यामुळे माझी तब्येत खूप चांगली होती.

माझ्या कॉलेज मध्ये मुली पण खूप देखण्या देखण्या होत्या. देशातील विविध भागातून मुली तिथे शिकायला येत असल्याने विविध प्रकारच्या मुली मला तिथे बघायला मिळत होत्या. सगळ्याच काही देखण्या नव्हत्या. पण बऱ्यापैकी क्राउड हे जरा भारीच होते. त्या कमी कि काय म्हणून टीचर ज्या होत्या त्या पण अश्या आयटम होत्या ना कि काही विचारू नका.

एकेकदा तर असे होत असे कि मुली कोणी टीचर कोण हेच कधी कधी समजत नसे आणि  असे त्यांचे राहणीमान. या सगळ्या टीचर मध्ये एक अशी होती जी खासमखास होती. तिचे नाव प्रिया होते. प्रिया चे वय तेव्हा साधारण तीस वर्षे वगैरे असेल. पण तिच्याकडे बघताच क्षणी असे अजिबात वाटत नसे कि तीस वर्षाची आहे आणि तिचे लग्न देखील झालेलं आहे.

प्रिया चीज च काही और होती यार. गोरी गोरी पान, उंच, भरगच्च छातीचे वरदान तिला लाभलेले होते, तिचे नाजूक गुलाबी ओठ म्हणजे समोरच्याला घायाळ करणारे यंत्रच होते, तिची कंबर म्हणजे तासून काढलेली असेल असे वाटत होते. ३६-२४-३६ फिगर त्यातच पुढे आलेले वक्राकार उरोज, गोलाकार आणि जमेल तितके भरलेलं नितंब या मुले तिला जो बघेल तो बघतच रहात असे. अशी हि प्रिया आमची टीचर होती.

माझा तिच्यावर डोळा होताच. पण ती टीचर असल्याने मी फार काही धाडस करू शकत नव्हतो. पण म्हणून मी काही हार मानणार असे नव्हते. मी माझे प्रयत्न चालू ठेवले होतेच. पण ते थोडे हळू हळू तिच्या कलाने असे चालू होते. ती जे काम सांगेल ते मी अगदी फास्ट मध्ये करून देत असे तिला. याची सुरवात झाली होती ती वर्गात असाइनमेंट करण्यावरून. तिने ज्या असाइनमेंट सांगितल्या होत्या त्या फक्त मी एकट्यानेच केल्या होत्या आणि तेव्हा पासून मी तिच्या गुड नोट मध्ये गेलो होतो आणि तीने मला तिच्या विषयाचा हेड केले होते.

हेड झाल्याने तिला जे काही वर्गाला सांगायचे होते ते ती माझ्या करवी सांगत असे आणि त्यामुळे मी तिच्या जवळ जाऊ शकलो. तिला मग मी माझ्या गोड गोड बोलण्याने मोहित करण्यास सुरवात केली आणि बघता बघता ती माझ्या जाळ्यात हळू हळू करत येऊ लागली. ती मला आता अभ्यासा व्यतिरिक्त तिची काही खाजगी कामे पण सांगू लागली आणि ती सगळी कामे मी अगदी मन लावून जमेल तितक्या फास्ट करून तिला नेहमी खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असे.

एकदा क्लास मध्ये ती माणसाचे आणि स्त्री चे शरीर कसे असते व त्यातून नवीन जीवाची उत्पत्ती कशी होते हे शिकवत होती.समोर दोन्हींचे मॉडेल होते. मी आपले मन लावून सगळे ऐकत होतो.मला काही गोष्टी समजल्या नाहीत त्यामुळे क्लास झाला आणि मी तिला भेटून म्हणालो “मॅडम मला आज तुम्ही जे शिकवले ते समजले नाही”. त्यावर तिने मला सांगायचा प्रयत्न केला. पण तितक्यात बेल वाजली. ते बघून ती मला म्हणाली “सुरज एक काम कर. उद्या दुपारी माझ्या घरी ये. मी तुला सगळे नीट समजावून सांगते”

तिच्या घरी जायला मिळणार म्हणून मी खूप खुश झालो. दुसया दिवशी मी वेळेत तिथे पोहोचलो. निळ्या रंगाच्या साडी मध्ये त्या दिवशी प्रिया कमालीची मादक दिसत होती. स्लिव्हलेस ब्लाउज मधून तिचे झळकणारे गोरेपान दंड बघून माझ्या मनात पाप आले नसते तरच नवल. तिने साडी बेंबी खाली घातली होती आणि त्यामुळे तर तिची फिगर कमालीची उठून दिसत होती. तिने मला बसायला सांगितले.

ती मला सगळे शिकवू लागली. पण त्यात एक अडचण अशी होती कि आमच्याकडे स्त्री आणि पुरुष यांचे मॉडेल्स नव्हते आणि त्या शिवाय शिकवून काहीच उपयोग नव्हता. त्यामुळे तीला समजत नव्हते कि काय करावे ते. ती जेव्हा शिकवत होती तेव्हा मी माझी सगळी नजर तिच्या  शरीराकडे रोखून बसलो होतो. तिची बोलताना आणि शिकवताना इकडे तिकडे होणारी हालचाल मी माझ्या नजरेने टिपत होतो. तिला मी तिच्याकडे वासनांध नजरेने बघत आहे हे लक्षात आले होते. तरीही ती मला काही बोलत नव्हती.

ती मला म्हणाली “आपल्याकडे मॉडेल्स नाही आहेत. तेव्हा आपण तू आणि मी हेच मॉडेल समजू आणि त्यावर मी तुला शिकवते”

मी होकार देताच तिने तिच्या साडीचा पदर बाजूला केला आणि तिची साडी तिने बघता बघता फेडून टाकली. पारकर आणि ब्लाउज वर ती उभी राहिली आणि तिच्या शरीराची माहिती देऊ लागली. माहिती राहिली बाजूला पण मी तिच्या त्या मदमस्त देहाकडे डोळे फाडून बघत होतो. तिच्या त्या शरीराकडे बघून इकडे माझा सोटा इतका मोठा झाला होता कि काही विचारू नका.

तिने मग माझा शर्ट व पॅन्ट काढली आणि मला निकर वर उभे केले. माझी बॉडी बघून तिच्या नजरेत झालेला बदल मी लगेचच टिपला. ती माझ्या छातीवर हात ठेवून मला माहिती देत होती आणि ते करत असताना ती नको तितक्या जवळ अली होती. तिने मग तिचे उरले सुरले सगळे कपडे काढली आणि ती पूर्ण नग्न झाली.माझी पण तिने निकर कडून मला पण नग्न केले.

ती मग या टॉपिक वर आली कि नवीन जीव कसा निर्माण होतो ते आणि ते सांगताना ती मला म्हणाली “आपण आता नवीन जीव उत्पत्तीचे प्रात्यक्षिक करून बघणार आहोत” असे म्हणून ती माझ्या अजून जवळ आली आणि तिने माझा सोटा तिच्या हातात घेतला. तिच्या हाताचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच तो खूपच मोठा झाला आणि  मागे पुढे करत डोलू लागला.

तिने माझा सोटा हातात घेतलाच मी मग तिच्या छातीवर माझा हात ठेवला आणि तिची छाती दाबू लागलो. तिच्या तोंडात तोंड देऊन मी तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत करत तिला खाली सोफ्यावर पाडले. तिच्यावर मी तुटून पडलो. तिचा तो नाजूक पण मदमस्त देह बघून माझ्या तोंडातून पाणी पडत होते. तिच्या छातीला मी जोरजोरात दाबत होतो. दाबून दाबून तिच्या छातीवर माझ्या हाताचे व्रण उठले होते.

तिच्या छातीचे निप्पल्स मी चोकून काढले. मग तिला मी बाजूला केले. मी खाली झोपलो आणि तिला मी वरून घेतले. तिने माझ्या तोंडाकडे गांड केली आणि तिने मग माझ्या सोट्याला तिच्या तोंडात घेतले. तिने माझा सोटा तिच्या पूर्णपणे तोंडात घेऊन चोकू लागताच तो इतका मोठा झाला कि त्याच्या शिरा दिसून तो तुटतो कि काय असे मला वाटू लागले होते.

इकडे  तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत फिरवू लागलो. तिच्या योनीचे पदर म्हणा किंवा तिच्या योनीच्या आतील मांसल गुलाबी भाग म्हणा सगळे मी माझ्या जिभेने चाटून चाटून लाल केले होते. तिच्या दाण्याला मी जेव्हा चोकू लागलो तेव्हा तिच्या भावना कमालीच्या अनावर झाल्या. तिला मी मग बाजूला केले आणि खाली झोपवले.

तिचे दोन्ही पाय मी हाताने फाकवले. माझ्या सोट्यावर मी थुंकी लावली आणि हळू हळू करत तिच्या योनीवर माझा सोटा ठेवला. एकाच हिसड्यात मी माझा सगळा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिच्यावरून तुटून पडलो. काच काच काच काच करत माझी कंबर मी मागे पुढे करू लागलो. माझ्या कमरेचे हिसडे प्रचंड वेगाने पडत होते आणि माझ्या प्रत्येक हिसड्याने तिची योनी ठोकली जात होती.

खूप वेळ तिला ठोकून झाले आणि मग मी बाजूला झालो. तिला मी उठवले. तिच्या तोंडात मी माझा सोटा दिला आणि तिला चोखायला लावले. तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेऊन चोखायला चालू करताच त्यातून वीर्याचा फवारा सर सर करत बाहेर आला आणि तिचे सगळे तोंड माझ्या वीर्याने भरून गेले. तिने ते सगळे वीर्य तिचे मन भरू परंत पिऊन टाकले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

थोदा वेळ थांबून मी पुन्हा एकदा तिच्यावर अश्याच प्रकारे उडालो आणि तिची पुन्हा एकदा खाज भागवली. तिने मला चांगलेच ज्ञान दिले होते. पण प्रॅक्टिकल मध्ये मात्र मीच तिच्या पेक्षा किती तरी पटीने पुढे होतो हे नक्की. अश्या प्रकारे त्या दिवशी मी तिला जे ठोकले ते आज पण तिला मी नियमितपणे तिच्या घरी जाऊन ठोक ठोक ठोकून काढतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *