सेक्सी दिराचा सोटा घेतला घालून – Marathi Sexy Dir Vahini Sex Story

मी सुनीता. माझे वय आता चाळीस वर्षे आहे. चाळीस वय जरी झाले असले तरी माझी खाज काही कमी झालेली नाही. मुळातच असलेला माझा खाजूक स्वभाव माझ्या वया बरोबर अधिकच वाढत गेला. आज हि मला रोजच कामसुख लागते आणि ते जर नाही  मिळाले तर मी सैरभैर होऊन जाते. संभोगासाठी मी अक्षरशः काहीही करायला तयार असते आणि आजही मी तशीच असल्याचा मला अभिमानच आहे.

तर माझे लग्न झाले तेव्हा मी पंचिवस वर्षाची होते. आपल्या इकडील हिशोबाने म्हणाल तर तसे माझे लग्न उशिराच झाले होते. पण नाईलाज होता. नाही मिळाले कोणी लग्न करण्या योग्य. त्यामुळे माझे लग्न कसे तरी करत एकदा झालेच. शाळा आणि कॉलेज ला असल्या पासूनच मी दिसायला देखणी होते. माझ्या सौंदर्याचे किस्से सगळ्या पंचक्रोशीत प्रसिद्ध होते. नटरंगी नारच होते म्हणा ना मी.

सुनीता बाहेर पडली हि बातमी समजताच रस्त्यावर टपोरी पोरे जमा होऊ लागत असत. मी घातलेल्या ड्रेस वर तर इतके कमेंट्स होत असत कि काही विचारू नका. माझ्या छाती कडे सगळे असे काही रोखून बघत असत कि त्यांना त्याचे किती अप्रूप आहे याची मला जाणीव लगेचच होत असे. माझी गांड म्हणजे त्यांच्यासाठी एक पर्वणीच असायची. “आज मी सुनीता वर मूठ मारली” “आज माझ्या स्वप्नांत सुनीता आली” “सुनीताने आज माझ्या हस्तमैथुनाची सोय केली” हि आणि अशी कित्येक वाक्ये मी कित्येक वेळा माझ्या स्वतःच्या कानाने येता जाता ऐकलेली होती. त्यावरून मी त्यांच्या मनात माझ्या बद्दल काय आहे हे मी लगेचच ओळखू शकत होते आणि मला ते आवडत देखील होते.

माझ्या नवऱ्याचे नाव संदीप होते. तो एक साधा सरळ माणूस होता. दिसायला तसा बरा होता. पण संभोगात फार काही चांगला नव्हता. कारण मला तो काही केल्या तृप्त करू शकत नव्हता. त्याची पण काही चूक नव्हती म्हणा त्यात. कारण लहान पणापासून सतत अभ्यास एके अभ्यास करणाऱ्या मुलांचे हे पुढे असेच होते. त्यांना समजतच नाही एका स्त्री ला नेमके काय हवे असते ते आणि म्हणूनच तो मला संभोग सुख देऊ शकत नव्ह्ता.

पण आता नाईलाज होता. मी काहीच करू शकत नव्हते. त्याच्या कडून तर मी नंतर नंतर अपेक्षा करणेच सोडून दिले होते. पण असे किती दिवस चालणार ना. शेवटी मला पण माझ्या भावना आहेतच ना. त्यामुळे मी यावर काही तरी उपाय शोधून काढायचे ठरवले होते. लवकरच मला एक आशेचा किरण दिसला. तो म्हणजे दुसरा तिसरा कोणी नसून माझा दीर होता. मी त्याच्यावर गळ टाकायचे ठरविले.

त्याचे नाव राजू होते. राजू एका कंपनीत कामाला होता. अजून त्याचे लग्न झाले नव्हते. पण तो दिसायला खूपच हँडसम होता. त्याची शरीरयष्टी पण माझ्या नवऱ्या पेक्षा खूपच वेगळी होती. अतिशय  कडक आणि पिळदार शरीरयष्टी त्याने कमावली होती. त्याला उंची पण चांगली असल्याने त्याला ते सगळेच कसे अगदी शोभून दिसत होते. त्यामुळे असा कोणी तरी आपल्याला मिळाला तर कोणालाही आवडणारच होते ना.

माझे आणि त्याचे तसेही चांगलेच जमत असे. त्यामुळे तो मला त्याच्या सगळ्या गोष्टी कश्या अगदी डिटेल मध्ये सांगत असे. त्या दिवशी आमच्या घरी कोणीच नव्हते मी आणि राजू दोघेच घरी होतो. तो लॅपटॉप वर काम करत बसला होता. त्याला चहा हवा होता. त्याने मला हाक मारली आणि मला म्हणाला “वहिनी मला प्लिज चहा करून देणार का?”

“हो देते. एक पाचच मिनिटे थांब” मी म्हणाले आणि माझ्या कामाला लागले. माझ्या मनात एक आयडिया आली. मी त्याला चहा च्या आधी थोडे स्नॅक्स देण्यासाठी म्हणून काही तरी घेऊन बाहेर आले. येत असताना मी माझ्या साडीच्या पदराला लावलेली पिन मुद्दाम काढून टाकली होती. त्याला तो खाऊ देताना मी त्याच्या समोर असलेल्या टेबल समोर वाकले आणि तोच माझा पदर खाली पडला.

माझा पदर खाली पडताच माझ्या भरदार छातीचे दर्शन राजू ला झाले. त्या ब्लाउज चा गळा नेमका इतका मोठा होता कि त्यातून फक्त माझे निप्पल्सच दिसणे बाकी होते. त्यामुळे त्याने जरा कमी माझी सगळीच छाती बघतीली होती म्हणा ना. ते बघून त्याचे लक्ष लॅपटॉप मधून उडाले आणि तो माझ्या छातीकडे एकसारखे रोखून बघू लागला. मी पण मुद्दाम काही झाले नसल्या सारखे करून तो पदर काही लवकर वर घेतला नाही आणि तशीच त्याच्याशी थोडा वेळ बोलत राहिले.

मी मग आत गेले आणि चहा करू लागले. पण मी हळूच जेव्हा जेव्हा बाहेर बसलेल्या राजू आकडे नजर टाकत असे तेव्हा तेव्हा त्याचे सगळे लक्ष माझ्याकडे असल्याचे मला जाणवले. मला समजले होते कि सावज आता सापडले आहे. मी पुन्हा एकदा बाहेर आले. यावेळी त्याचा चहा तयार होता. पण त्यात मी दूध मुद्दामच घातले नव्हते.

पुन्हा एकदा मी तो चहाचा कप देण्यासाठी म्हणून खाली वाकले आणि पुन्द्हा एकदा माझा पदर खाली पडला. राजू ला समजले कि हे काही अनवधानाने होत नाही तर ते मी मुद्दाम करत आहे. त्यामुळे तो पण मग माझ्या छातीकडे रोखून मला जाणवेल असे बघू लागला. त्याने तसाच तो चहाचा कप उचलून तोंडाला लावला आणि एक घोट घेताच मला म्हणाला “वहिनी यात दूध नाहीये”

मी मुद्दाम त्याला म्हणाले “अरे दूध नाहीये घरी. तुला सांगायचे विसरलेच मी” आणि असे बोलत असतानाच मी माझ्या छातीला माझ्या हाताने हलकेच दाबू लागले आणि त्याच्याकडे रोखून एकसारखे त्याच्या डोळ्यात डोळे घालून बघू लागले. त्यावर तो म्हणाला “आहे ना वाहिनी. तुम्ही मनात आणले तर मला दूध देऊ शकता”असे म्हणत त्याने माझ्या छातीकडे एकटक बघिलते आणि माझ्याकडे वासनांध नजरेने तो बघू लागला.

“कसे काय देऊ शकते मी?” मी असे विचारताच तो जागाच उठला आणि सरळ माझ्याकडे येऊन त्याने माझ्या छातीकडे बोट दाखवले व म्हणाला “या इतक्या भरदार छातीत थोडे फार दूध तर नक्कीच असेल ना”. त्याचे ते  आणि त्याला म्हणाले “काय माहित नाही रे. तूच बघ आता काही आहे का ते”

असे म्हणताच तो माझ्या छातीवर तुटून पडला. त्याने माझ्या ब्लाउजची बटणे सर सर करत काढली आणि माझ्या छातीला जोरजोरात तो दाबू लागला. त्याला अनपेक्षितपणे माझी छाती मिळाले असल्याने त्याला काय करू आणि काय नको असे होऊन बसले होते. तो वेड्यासारखा माझ्यावरून तुटून पडला होता. त्याने माझी साडी  झटकन फेडली. कारण कोणत्याही क्षणी माझा नवरा येऊ शकत होता. आमच्याकडे वेळ कमी होता.

त्यामुळे त्याने मला जसे नग्न केले  तसेच मी पण त्याला लगेच नग्न केले. त्याचे ते भलेमोठे हत्यार बघून माझ्या तोंडातून पाणी बाहेर येऊ लागले. माझ्या नवऱ्याचे हत्यार इतके छोटे कि काही विचारू नका. त्याला मी एकदाच दीर्घ चुंबन दिले आणि त्याला बाजूला केले. मी लगेच खाली बसले आणि ज्या गोष्टीसाठी मी आसुसलेली होते त्याला माझ्या हातात घेऊन कुरवाळू लागले. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच त्याचा सोटा कमालीचा कडक झाला.

हाताने मागे पुढे करत करत मी त्याचा सोटा जमेल तितका कडक बनविला आणि मग मी त्याला माझ्या तोंडात घेतले. रोज नवऱ्याचा छोटा सोटा हातात आणि तोंडात घेऊन कंटाळलेल्या मला तो भलामोठा सोटा चोकताना अतिशय आनंद होत होता. मी वेड्या सारखे त्याचा सोटा चोक चोक चोकून काढला. त्या चोकण्यानेच माझी योनी फुगीर तर झाली होतीच पण ओलसर होऊन ती गळू पण लागली होती.

मी लगेच बाजूला झाले आणि सोफ्यावर माझे पाय फाकवून बसले. माझी योनी बघून तो पुढे आला. त्याने त्याचा सोटा त्याच्या हातात घेतला आणि त्याचा शेंडा माझ्या योनीच्या भोकावर ठेवला. कचकन त्याने एक हिसडा मारताच त्याचा पूर्ण सोटा माझ्या योनीत गेला. माझी योनि काय वापरलेलीच होती त्यामुळे त्याचा सोटा आरामात आत गेला होता. आत जाताच त्याने त्याच्या कमरेची मागे पुढे हालचाल करण्यास सुरवात केली.

प्रचंड वेगानी त्याची कंबर माझ्या योनीचा फडशा पाडत होती. आह आह आह आह करत मी माझी कंबर उचलून त्याला प्रतिसाद देत होते. माझ्या प्रतिसादाने तो अधिकच गरम होत होता आणि त्याचा वेग वाढवत होता. एकसारखे जवळपास वीस एक मिनिटे एकसारखे मला ठोक ठोक ठोकून काढल्यावर त्याने त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो.

अश्या प्रकारे मी एकच डावात माझ्या दिराला माझ्या बाहुपाशात घेतले होते. तेव्हापासून राजू मला नियमितपणे ठोकून काढू लागला होता. आम्ही दोघे पण घरच्या घरी संभोगाची सोय झाली असल्याने खूपच खुश होतो. मला माझ्या नवऱ्यात काहीच रस राहिला नव्हता. पण फक्त तिथे राजू असल्याने मी रहात होते. तो मला माझी कामवासना पूर्ण करण्यास अतिशय योग्य जोडीदार म्हणून मिळाला होता.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *