सेक्सी दीपाला रंगवले माझ्या विर्याने – Marathi Chavat Pranay Katha

रंगपंचमी जवळ आली होती. सगळे आम्ही खूप उत्सुक होतो. काय करायचे आणि काय नाही याचे नियोजन चालू होते. मी पण त्यात आघाडीवर होतोच. गल्लीत रंगपंचमी खेळण्याची मजा काही औरच असते. पण यावेळी थोडे काही तरी वेगळे करायचे असे आम्ही ठरविले होते.

आमचा एक ग्रुप होता. त्यात खूप मुले आणि मुली होत्या. पण त्यात देखील आम्ही चार जण अगदीच जवळचे होतो. मी रीना निलेश आणि दीपा असे चौघेजण नेहमी एकत्र फिरत असू. सगळ्या गोष्टी करत असू. खूप चांगले मित्र होतो आम्ही.

त्यातील दीपा जरा माझ्या जास्त जवळ होती. मला पण ते आवडायचे म्हणा. याचे कारण होते तिची फिगर आणि तिचे दिसणे. दीपा एका उच्चभ्रू घरातील मुलगी होती. तिचे राहणीमान चांगले होते. तिचे कपडे म्हणजे एक से एक असायचे. त्यात ती दिसायला म्हणजे जरा कमी अप्सराच होती. उंच आणि गोरी तर ती होतीच पण तिने स्वतःला असे काही ठेवले होते ना कि काही विचारू नका.

ती नियमित जिम ला जायची आणि ते तिच्या शरीराकडे बघतीले कि लगेचच लक्षात येत असे. तिची छाती म्हणजे मुद्दाम ठरवून गोल काढल्या सारखे गोल होते. नेहमी जीन्स आणि टीशर्ट ती वापरात असे. त्या टीशर्ट मधून तिचे निप्पल्स नेहमीच बाहेर आलेले दिसत असत. ते बघून मी किती वेळा तिच्या नावाने मुठ मारली असेल ते माझे मला माहित नाही.

तिच्या छातीचे गोळे चालताना देखील टुणटुण करत उडायचे. ते बघून इकडे माझी हालत बेकार व्हायची. तिची कंबर म्हणजे सिंहकटी कंबर च होती. ३६-२४-३६ अशीच तिची फिगर होती. तिच्या गांडीला घट्ट पकडून बसलेल्या तिच्या जीन्स मधून तिच्या योनीचा आकार खूपदा मी स्पष्टपणे बघितला होता. चालताना तिची गांड एकसारखी वर खाली होत असे. त्यातून तिच्या निकर च्या कडा देखील दिसायच्या.

अशी हि दीपा होती. मग अशी मुलगी आपल्या जवळ असलेली कोणाला आवडणार नाही सांगा बरं. तिने यावेळी एक टूम काढली होती. ती म्हणाली “यावेळी आपण रंगपंचमी फार्महाउस वर करायची.”

ते ऐकून आम्ही सगळे खूप खुश झालो. तिने सगळी सोय केली होती. ओळखीचे एक फार्म हाऊस तिने बुक केले होते. तिथे जायचे आम्ही फायनल केले. आमच्या चौघांशिवाय तिथे कोणीच येणार नव्हते. त्यामुळे आम्ही खूप उत्सुक होतो तिथे जाण्यासाठी. ठरलेल्या दिवशी आम्ही सकाळी लवकरच तिथे गेलो. तिकडे जाताना आम्ही रंग, पिचकारी, फुगे आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे भांग घेऊन गेलो होतो.

त्या फार्म हाऊस मध्ये स्विमिंग पूल पण होता. त्यामुळे आम्हाला पाण्याची काही कमी पडणार नव्हती. आम्ही चौघांनी पूर्ण तयारी केली होती म्हणा ना. दीपा ने शॉर्ट घातली होती. त्यातून तिच्या वॅक्स केलेल्या मांड्यांच्या दर्शनाने माझा सोटा वळवळ करू लागला होता. वर घातलेला टॉप इतक्या मोठ्या गळ्याचा होता कि त्यातून कधी पण तिची छाती बाहेर येणार असे मला वाटत होते.

आम्ही तिघे गेलो आणि म्युजिक लावले. गेल्या गेल्या आम्ही भांगेवर तुटून पडलो. आम्ही तिथे त्या दिवशी राहून दुसऱ्या दिवशी परत येणार होतो. त्यामुळे आम्हला भरपूर वेळ होता. आम्ही रंग खेळायला चालू केले. सुरवातीस आम्ही एकमेकांना लांबून रंग मारत होतो. पण जस जसे भांग चढू लागली तस तसे आम्ही एकमेकांच्या जवळ जाऊ लागलो. मी अजून पूर्ण धुंदीत गेलो नसल्याने मला ते लक्षात आले होते.

पण दीपा फक्त मलाच तिच्या जवळ येऊ देत होती. अंगाला स्पर्श करू देत होती. अंगाला रंग लावू देत होती. त्यामुळे आपसूकच आम्ही दोघे वेगळे पडत चाललो होतो. आम्ही दोघे एका बाजूला आणि ते दोघे एका बाजूला असे रंग खेळणे चालू होते. तिच्या अंगाला माझा जसा स्पर्श होत असे तसे माझा सोटा जास्तच उड्या मारू लागत असे.

त्या सगळ्यांनी इतकी भांग पिली होती कि त्यांना काय चालू आहे ते समजत देखील नव्हते. खूप वेळाने ते दोघे म्हणाले “आम्हाला खूप झोप येत आहे. आम्ही जातो. तुमचं तुम्ही खेळा.” असे म्हणून ते दोघे वर असलेल्या रूम मध्ये झोपायला गेले पण.

मी आणि दीपा दोघेच आता तिथे होतो. हा डाव मी साधायचे ठरविले आणि तिला पुन्हा रंग लावू लागलो. ती मला बघून पळू लागली आणि पळत पळत शेजारी असलेल्या स्वीमींग पूल मध्ये उतरली. मी पण लगेच तिच्या मागोमाग त्यात उतरलो आणि तिचा पाठलाग करू लागलो. तिला त्यात पळता येणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे ती लगेचच माझ्या तावडीत सापडली.

मी तिच्या जवळ आलेले बघून तिने माझ्याकडे पाठ केली. मी लगेच तिला मागून मिठी मारली आणि रंग लावू लागलो. ती मला हसून हसून विरोध करू बघत होती. पण मी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हतो. तिला मी मागून हात घालून तिच्या चेहऱ्याला रंग लावताना माझा हात तिच्या छातीवर पडत होता. तिची छाती माझ्या हाताला लागताच मी जास्तच गरम झालो.

ती खाली पाण्यात बसली. मी तिला धरून उठवू लागलो आणि ते करत असताना मी पण तिच्या बरोबर खाली पाण्यात गेलो. आत जाताच तिला धरून बाहेर आणताना मी सरळ तिची छाती पकडली आणि तिला वर आणले. हे करत असताना मी तिची छाती व्यवस्थित माझ्या हातात पकडली होती. तिला मी हळू हळू दाबू लागलो. ती काही बोलली नाही.

तिला पण तेच हवे होते ना. ती वर येताच मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि तिच्या तोंडात माझे तोंड दिले. तिच्यावर चुंबनांचा वर्षाव करत करत मी तिच्या ओल्याचिंब देहावरून हात फिरवू लागलो. तिची छाती कमालीची कडक झाली होती. तिला स्मूचिंग करत करत तिला मी पूल च्या बाहेर घेतले आणि तिला घेऊन सरळ खाली असलेल्या बेडरूम मध्ये गेलो.

बेडरूम मध्ये जाताच तिला मी बेड वर पाडले. तिच्यावर मी पडून तिच्या नाजूक ओठांची मजा घेऊ लागलो. तिचे मध्ये मध्ये येणारे ते केस हाताने बाजूला करताना तिचे इतक्या जवळून होणारे दर्शन मी पहिल्यांदाच घेत होतो. तिचे ते सौंदर्य निश्चितच अवर्णनीय असे होते. तीचा शर्ट मी काढताच तिची गोरीपान छाती बाहेर आली.

तिने ब्रा घातलीच नव्हती. तरीही तिची छाती इतकी सुडौल असल्याने मी खुश झालो. तिचे ते रोज मला खुणावणारे निप्पल्स मी माझ्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोखायला चालू केले. तिची छाती एका हाताने दाबत दाबत तिचे निप्पल्स मी चोकत असताना तिने मला बाजूला ढकलले. माझ्या सोट्यावर तिने तीचा हात ठेवला आणि ती त्याला चोकू लागली.

तिचा हात खूपच मऊ होता. मी पण तिच्या शॉर्ट मध्ये लगेच माझा हात घातला आणि तिच्या योनीला कुरवाळायला चालू केले. माझा हात तिच्या योनीला लागताच तिचा फुगीरपणा अधिकच वाढला. आम्ही एकमेकांचे कपडे झटकन काढले आणि आम्ही पूर्णपणे नग्न झालो.

तिने मला खाली झोपवले आणि ती खाली माझ्या सोट्याकडे गेली. माझ्या सोट्याला तिने तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला ती चोकू लागली. तिचे चोकने असे काही होते कि त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो ताठला. ती वेड्या सारखे माझा सोटा चोकत होती. मी तिच्या चेहऱ्या वरचे हावभाव बघून अधिकच गरम होत होतो. चोकून चोकून तिने त्याला ओलाचिंब केला होता.

खूप वेळाने तिला मी बाजूला केले आणि तिला गुडघ्यावर बसवले. मी तसाच खाली सरकलो आणि तिच्या योनीत माझे तोंड खालून घातले. तिची योनी मी चाटायला चालू केली. योनी चाटत चाटत तिच्या गांडीचे भोक देखील मी चाटू लागलो. माझ्या जिभेचा शेंडा तिच्या योनीत आणि गांडीच्या भोकात एकसारखा आत बाहेर होत होता. तिची योनी पण लागेचच ओलीचिंब झाली.

तिला मग मी खाली झोपवले. तिचे पाय फाकवुन माझ्या खांद्यावर घेतले. माझे दोन्ही हात बेड वर ठेवले आणि माझा सोटा तिच्या योनीत कचकन कोंबला. एकाच हिसड्यात माझा सगळा सोटा तिच्या योनीत पूर्ण आत गेला. आत जाताच मी प्रचंड वेगाने माझी गांड मागे पुढे करत तिला ठोकु लागलो. भांगेच्या नशेपेक्षा माझ्या सोट्याची नशा जास्त चांगली होती.

ती तिची कंबर उंचलून मला प्रतिसाद देत होती. काच काच करत तिला मी ठोक ठोक ठोकून काढले खूप वेळ ठोकून झाल्यावर मी माझा सोटा बाहेर काढला. मी तिला उठवले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. वेडया सारखे ती त्याला पुन्हा एकदा चोकू लागली. तिचे चोकने इतके अफलातून होते कि बघता बघता त्यातून वीर्याचा फवारा बाहेर आला.

तिने ते सगळे वीर्य तिच्या तोंडात घेतले आणि मनसोक्तपणे पिऊन टाकले. तिने माझा सगळा सोटा चोकून चोकून साफ केला आणि पुढे बराच वेळ ती त्याला तोंडातच ठेवून त्याचा आस्वाद घेत होती. अश्या प्रकारे तेव्हापासून मी दीपा ला नियमितपणे ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *