सेक्सी भाभीची योनी चाटली घरीच – Marathi Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे  नाव सुरज आहे. मी  आज चाळीस वर्षाचा आहे. मी आज तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यामुळे मी माझ्या एक कस्टमर ला नियमितपणे उपभोगू लागलो. मला कधी वाटले पण नव्हते कि माझ्या आयुष्यात अशी एक एक स्त्री येईल ते.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज संपवून काय करायचे या विचारत होतो. मी शाळेत असताना म्हणा किंवा पुढे कॉलेज ला गेल्यावर असेल म्हणा मी काही मुळात अभ्यासात फार हुशार माणूस अजिबात नव्हतो.  जेमेतेम मार्क्स पोटा पुरते मिळवायचे  कसेबसे पुढे जायचे हे माझे आपले प्रतयेक वर्षीचे होते. पण हे  जरी असले तरी मी आर्टस् मध्ये खूपच हुशार होतो.

माझी चित्रकला चांगली होती. एखाद्याचे चित्र मी बघता बघता मी हुबेहुब काढत असे. हाच विचार करून मग जेव्हा माझे कॉलेज संपले तेव्हा मी असे काही तरी करावे असे माझ्या मनात येत होते कि जेणे करून माझ्या या आर्टस् चा मला उपयोग होईल ते.

मी या संदर्भात माझ्याएका माझ्या मित्राशी बोलत असताना तो मला म्हणाला “सुरज अरे तुझ्या हातात तर जादू आहे. तुला कलेची नजर आहेच. तुला माहित आहे का कि आजकाल वयक्तिक केयर ला सध्या खूप मागणी आली आहे. पुरुष आणि महिला दोघे पण स्वतःची खुप काळजी घेतात. त्यामुळे तू अश्या ठिकाणी लाग कि जाते हे दोन्ही येत असतील.”

“म्हणजे कुठे नेमके सांग.उगीच फिरवत नको बसवू” मी असे म्हणताच तो मला म्हणाला “तू युनी सेक्स सलून मध्ये लाग.  तुझी कलात्मक कामी येईल आणि तुला तिथे चार पैसे चांगले पण मिळतील”

त्याने मला एक मार्ग दाखवला आणि मी त्यावर खूप विचार करून मग फायनली सलून मध्ये नोकरी करायचे ठरवले. मी एका मोठया सलून मध्ये लागलो पण. गावातील ते  नामांकित सलून होते इथे जास्त करून महिला येत असत. पण ज्या महिला येत होत्या त्या कमालीच्या होत्या. एक से एक आयटम. कोणाला बघू आणि कोणाला नको. सगळ्याचा उंची घराण्यातील असल्याने सगळ्यांचे राहणीमान उंची होते.

मी खूपच कमी कालावधीत सगळे काम शिकलो आणि मी केस कापायला सुरवात पण केली.माझा हात खूपच नाजूक पद्धतीने फिरत असे आणि त्यामुळे मी केस कापताना बायकांना समजायचे पण नाही कि मी केस कापलेत कि नाही ते. त्यामुळे बघता बघता माझी मागणी तिथे वाढली. माझी कलेची नजर मला इथे उपयोगी येत होती. कोणाला कोणता कट चांगला दिसेल ते मी बिनचूक सांगत असे. त्यामुळे तर मी सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनलो.

या सगळ्यात एक भाभी जी नियमितपणे येत होती ती म्हणजे शालिनी. दिसायला अतिशय देखणी. साधारण तीस वर्षाची असेल ती. पण नेहमी फॅशनेबल कपडे आणि डिझायनर साड्या घालून येत असे ते. त्यावरून ती उच्चभ्रू असणार हे साहजिकच होते. ती जेव्हा पासून एकदा माझ्याकडून केस कापून घेतले होते तेव्हा पासून तिने दुसऱ्या कोणा कडून केस कापून घेण्यास तिने नकार दिला होता.

मी तिला अशी काही सर्व्हिस देत असे कि तिचा माझ्यावर जीवच बसला होता. केस कापताना असेल कि फेशियल करताना असेल मी तिच्याशी अवांतर अश्या इतक्या गप्पा मारत असे कि तिचा वेळ कसा निघून जात असे ते तिचे तिला  समजत नसे. तिने माझा नम्बर पण एकदा माझ्याकडून मागून घेतला. खरे तर आम्हाला आमचे खाजगी नंबर देणे आलौड नव्हते. पण तिने माझ्याकडून तो हळूच घेतला होता.

एकदा मी घरी असतांना मला तिचा फोन आला आणि ती मला म्हणाली “सुरज अरे इथे फेशियल करण्या पेक्षा तू माझ्या घरी येऊन केले तर बरे पडेल. कारण मला तिथे खूप वेळ थांबणे नको वाटते. उगीच बाकी सगळे बघत असतात आणि मला ते आवडत नाही. तुझी जी फी असेल ती मी देते”

तिने स्वःताहुन बोलावले आहे म्हंटल्यावर मी नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. मी दुसऱ्या दिवशी तिच्या घरी गेलो. त्या आलिशान फ्लॅट मध्ये ती एकटीच होती. तिचा नवरा मोठा बिजनेसमॅन होता आणि तो काही कामासाठी म्हणून परदेशी गेला होता.त्यामुळे ती घरी एकटीच होती.  निळ्या रंगाच्या साडीमध्ये शालिनी कमालीची सुंदर दिसत होती.

तिने घातलेले ते स्लिव्हलेस ब्लाउज तिच्या गोऱ्यापान दंडाचे दर्शन मला घडवत होते. तिची छाती मी आज कधी नव्हे ते इतक्या जवळून बघत होतो. तिच्या छातीचे उभार कमालीचे सेक्सी होते. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशीच होती आणि तिच्या गांडीच्या घरावर तर मी जाम फिदा झालो. सलून मध्ये येताना ती मोठे ड्रेस घालून येत असे. त्यामुळे तिला त्या दिवशी असे  सेक्सी लूक मध्ये पहिल्यांदाच मी बघत होतो.

तिचे फेशियल करायचे होते. ती खाली झोपली आणि मी माझे काम  चालू केले. माझा हात तिच्या चेहऱ्यावरून फिरत होता. मी तिच्या डोक्याच्या बाजूला होतो आणि तिच्या चेहऱ्यावरून हात फिरवत असताना माझी नजर तिच्या छातीकडे गेली. तिच्या श्वासाबरोबर वर खाली होणारी तिची छाती बघून मी वेडा झालो. तिच्या छातीचा पदर हळू हळू करत खाली आला होता. ते बघून मी वेडा झालो.

तिच्या चेहऱ्या वरून हात फिरवत फिरवत मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या गळ्याकडे नेऊ लागलो. तिथून पुढे तिची छाती अगदीच जवळ होती. तिचा  साडीचा पदर पूर्णपणे खाली निघून पडला होता. तिचे पोट आणि तिची बेंबी मला पूर्णपणे दिसत होती. तरीही ती तिचा तो पदर वर घेत नव्हती. त्यामुळे ती माझ्या फेवर मध्ये आहे हे मी ओळखले.

मी माझा हात हळू हळू करत तिच्या छातीकडे नेला आणि तिच्या ब्लाउज मधून जितकी छाती बाहेर आली होती त्यावरून फिरवू लागलो. त्या सरशी तिची वळवळ चालू झाली. मी तिच्या कानात हळूच म्हणालो “कसे वाटत आहे?”

“खूपच छान” ती मला म्हणाली आणि मग मी माझा हात तिच्या छातीवर पूर्णपणे ठेवला आणि हळू हळू करत दाबू लागलो. ती मग आता पूर्ण गरम झाली. तिने मला तिच्या अंगावर ओढले. तिच्या अंगावर जाताच मी तिचे चुंबन घेऊ लागलो. तिच्या नाजूक ओठांना चोकताना मला कमालीची मजा येत होती.  तिची साडी मी अजिबात वेळ न घालवता काढून टाकली आणि तिला पूर्णपणे नग्न केले.

तिची छाती मी तोंडात घेऊन तिचे निप्पल्स माझ्या दातांनी चावू लागलो. तिच्या छातीला मी प्रचंड ताकदीने दाबत होतो. तिचे अंग इतके गोरे होते कि तिच्या अंगाला हात लागला कि तो  भाग लाल होत असे. तिने पण माझे कपडे काढून मला पण नग्न केले. मी खाली सरकलो आणि तिच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये माझे तोंड घातले आणि माझे तोंड मी घुसळू लागलो.

तिच्या योनिवरून मी माझी जीभ सर सर करत फिरवू लागताच त्यातून बघता बघता पातळ स्त्रव बाहेर आला आणि तिची योनी पाझरू लागली. तिला मी लगेच मग माझा सोटा तोंडात दिला आणि तिला तो चोखायला लावला. चोकून चोकून तिने त्याला ओलेचिंब तर केलेच पण त्याचा आकार इतका मोठा केला कि त्याच्या शिरा दिसू लागल्या.

खूप वेळ चोकून झाले आणि मग मी तिचे पाय फाकवुन तिला खाली झोपवले. तिच्या योनीत मी माझा सोटा एकाच हिसड्यात कचकन कोंबला. तिचे दोन्ही पाय मी माझ्या खांद्यावर घेतले आणि माझी कंबर मी प्रचंड वेगाने मागे पुढे करू लागलो. काच काच काच काच करत मी तिच्यावरून तुटून पडलो.जवळपास वीसेक मिनिटे मी तिच्यावर एकसारखे उडत होतो. प्रचंड घामेघूम झालेलो होतो आम्ही आणि त्याचा आनंद घेत होतो.

शेवटी खूप वेळाने मी माझ्या सर्वोच्च क्षणाला पोहचलो आणि मी बाजूला झालो. मी माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. ती त्याच्यावर पुन्हा एकदा तुटून पडली. तिने त्याला तिच्या पूर्ण घशा पर्यंत तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. खूप वेळ ती एकसारखे तिचे तोंड आत बाहेर करत त्याला चोकत होती आणि बघता बघता त्यातून वीर्यचा फवारा बाहेर आला.

तिने माझे सगळे वीर्य मनसोक्तपणे पिऊन टाकले आणि पुढे खूप वेळ ती त्याला तिच्या तोंडात घेऊन त्याच्याशी खेळत होती. त्याला तिच्या तोंडावरून ती फिरवत बसली होती आणि त्याचा आनंद घेत होती. अश्या प्रकारे तिला मी त्या दिवशी जे ठोकले ते आज पण तिला न चुकता तिच्या घरी जाऊन ठोकून काढतो.

माझ्या मित्राने जरा मला त्या दिवशी याचे मार्गदर्शन केले नसते तर मी कदाचित त्या सलून मध्ये कामाला लागलो नसतो ना मला शालिनी उपभोगायला मिळाली नसती. तिने नंतर सलून मध्ये येण्याचे बंद केले आणि तिला मी घरी जाऊनच तिला पाहिजे ते सगळे देत होतो आणि ती पण मला पाहिजे ते सगळे देत होती आणि आज देखील ती देत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *