सेक्सी मामे बहिणीची घेतली मजा – Marathi Hot Mamebahin Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज तुम्हला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्या गोष्टीत एक अफलातून मजा आहे. ती ऐकून तुम्ही पण माझ्यावर जेलस झाल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला पण असेच वाटेल कि जी गोष्ट माझ्या आयुष्यात झाली ती कधी ना कधी तुमच्या आयुष्यात पण व्हावी आणि तुमची पण संभोगाची सोय व्हावी.

तर हि गोष्ट तेव्हची आहे जेव्हा मी सुटीसाठी मामा कडे गेलो होतो. माझ्या  मामाचे गाव काही फार लांब नव्हते. फक्त अर्ध्या एक  तासातच तिकडे पोहचत असू. मामाची शेती होती खूप त्यामुळे त्याच्याकडे जाण्याची एक वेगळीच मजा होती. मामाकडे जायचे मी निम्मित शोधात असू. मामा कडे मामा मामी आणि माझी मामे बहीण रूपा रहात असत. मी आणि रूपा एकाच वयाचे होतो.

लहान असताना ठीक आहे पण मोठे झाल्यावर मात्र माझी रूपा कडे बघायची नजर पुरती बदलून गेली होती. कारण त्याला तसेच होते. ते म्हणजे रूपाचे शरीर.  सुरवातीस साजूक असलेला मी आता मात्र पूर्ण बदलून गेलो होतो. माझी नजर वासनांध झाली होती. मला तिच्या शरीराचे भलतेच आकर्षण निर्माण झाले होते. त्यामुळे मी काही ना काही तरी कारण काढून मामा कडे जात असे व जास्तीत जास्त वेळ रूपा बरोबर कसा घालवता येईल ते बघत असे.

मला माहित नव्हते कि रुपाला माझी नजर समजते कि नाही पण मला त्याच्याशी काहीच घेणे देणे नव्हते. ती कधीच शेतात जात नसे. मामा आणि मामी दोघेच सकाळी लवकर गेले कि रात्री उशिरा परत येत असत. त्यामुळे दिवसभर रूपा घरी एकटीच असल्याने मला ती आयतीच संधी असत असे. त्यामुळेच तर माझे आणि तिचे चांगलेच पटत असे. ती आणि मी खूपच जवळ आलो होतो.

तिच्या छातीचे उभार बघत मी तिच्याशी गप्पा मारत असे. ती घरची सगळी कामे करत असत. ते करत असताना तिच्या शरीराच्या होणाऱ्या प्रत्येक अवयवाच्या हालचाली मी बारीक टिपून घेत असे. मला तिच्या छातीचे जसे आकर्षण होते तसेच किंबहुना त्या पेक्षा किती तरी जास्त आकर्षण तिच्या गांडीचे होते. वयात आणि ताणात आलेला माल होती रूपा. नैसर्गिक होणारे  तिच्यात पण  होतेच.

मला  आठवते त्या दिवशी मी असाच मामा कडे गेलो होतो. मामाची तब्येत काही ठीक नव्हती. त्यामुळे तो थोडा उशिरा शेतात जाणार होता. तो झोपला होता. त्याचे नियम भलतेच होते. तो झोपला असताना जर का कोणी आवाज केला तर कोणाची काही खैर नसे. तो खूप जोरात त्यांच्यावर ओरडत असे. त्यामुळे तो झोपला कि त्याच्या रूम मध्ये कोणच जात नसे. आम्ही पण त्याला अपवाद नव्हतो.

तो आत झोपला होता आणि मी व रूपा बाहेर गप्पा मारत बसलो होतो. आम्हाला टीव्ही लावायचा होता आणि नेमका रिमोट आत जिथे मामा झोपलं होता तिथलंय तिजोरीत होता. आता आली का पंचाईत. आत जावे कसे आणि तो रिमोट कसा घ्यावा याचा विचार करत असताना रूपा मला म्हणाली “आपण दोघे पण एकदम आत जाऊन. सापडलो तर दोघे पण शिव्या खाऊ”

मी होकार दिला. आम्ही हळूच आत गेलो. मामा घोरत आत पडला होता. आम्ही दोघे पण हळूच आत गेलो खरं पण आमची गांड चांगलीच फाटली होती. मला तिने पुढे केले होते. मी हळूच तिजोरी उघडू लागताच त्याचा आवाज झाला आणि त्या  आवाजाने मामा वळवळ करू लागला. ते बघून आम्ही दोघे जाम घाबरलो. आम्ही लपायचे म्हणून तिथेच शेजारी असलेल्या भिंतीतील एक कपाट करण्यासाठी म्हणून असलेल्या जागेत गेलो.

मी पुढे असल्याने मी  आधी आत शिरलो. मागोमाग रूपा पण आली. भिंतीला टेकून उभा राहिलो. माझ्या कडे पाठ करून ती उभी राहिली आणि तिने पडदा ओढून घेतला आणि ती तिचे पाय दिसू नये म्हणून मागे सरकली. ती मागे सरकली खरी पण मागे वासनांध मी उभा होतो याची तिला कितपत जाणीव होती ते मला नंतर समजणार होतेच.

ती जशी माझ्या कडे सरकली तशी तिची गांड माझ्या सोटयावर येऊन अलगद थांबली. तिच्या गांडीचा स्पर्श माझ्या सोट्याला होताच तो जागा झाला नसता तरच नवल. तो जागा झाला आणि वळवळ करू लागला. तिची थोडी थोडं जशी हालचाल होत होती तसे तसे माझा सोटा अधिकच कडक होत होता. नंतर तो इतका प्रचंड कडक झाला कि सरळ तिच्या गांडीत तो घुसण्याचा प्रयत्न करू लागला.

तिला जे लगेच जाणवले कि तिच्या गांडीला माझ्या सोट्याचा स्पर्श होत आहे ते. पण ती काही बोलली नाही. वेळ जाईल तसे तिची गांड पण गरम झाल्याचे मला जाणवले. याचा अर्थ हाच होता कि तिला पण माझ्या सोट्याचा स्पर्श आवडू लागला होता. मी थोडे धाडस करायचे ठरवले आणि माझा हात मी तिच्या कमरेवर ठेवला. तिने अजिबात विरोध केला नाही. ते बघून मी तिला अजून थोडे मागे ओढले आणि माझा सोटा गोल गोल करत तिच्या गांडीवरन फिरवू लागलो.

माझा सोटा जसा तिच्या गाडीवरून रगडु लागताच ती कमालीची गरम झाली. तिने तिचा हात मागे घेतला आणि तिने सरळ माझ्या सोट्याला तिच्या हातात पकडले. आता मात्र सावज माझ्या पूर्ण कब्ज्यात आले आहे याचे मला भान आले. मी लगेच माझा हात मागून तिच्या छातीवर नेला आणि आजवर ज्या छातीने मला घायाळ केले होते तिला मी जोरजोरात दाबू लागलो.

मी माझा हात तिच्या टीशर्ट मधून खालून आत घातला ते सरळ ब्रा च्या आतून पण नेत सरळ तिच्या निपल्स वर ठेवला. आता मात्र आम्ही दोघे पण बेकाबु झालो. तिची छाती मी माझ्या हाताने जशी दाबू लागलो तसे तिचे निप्पल्स कमालीचे कडक झाले आणि ते बाहेर आल्याचे मला जाणवले.

इकडे तिने माझ्या पॅन्ट ची चेन काढली व तिचा हात घातला. माझ्या निकर ला कसेबसे हाताने बाजूला करून तिने माझा सोटा तिच्या हातात पकडला आणि त्याला हलवायला चालू केले. माझा सोटा इतका कडक झाला होता कि ती कितीही ताकद लावून त्याला खाली घेऊ पहात जरी असली तरी तो काही केल्या खाली होत नव्हता. त्यामुळे तर अधिकच व्याकुळ होत होती.

आम्ही खूप वेळ तिथे गरम डाव करत होतो. मामा चा आवाज थांबलेला बघून आम्ही तिथून बाहेर पडलो व बाहेर हॉल मध्ये येऊन बसलो. तिथे काही करणे खूपच रिस्की होते. आम्ही मामा जाण्याची वाट बघत असलो. थोड्याच वेळात मामा निघून गेला. तोवर आम्ही दोघे पण एकमेकांकडे खाऊ कि गिळू अश्या नजरेने बघत होतो. कधी एकदा आम्ही एकमेकांचा उपभोग घेतो असे आम्हाला झाले होते.

मामा जाताच रूपा ने दार लावले. ते लावत असतानाच मी तिला पाठीमागून मिठी मारली आणि तिला उचलून सरळ बेडरूम मध्ये गेलो. तिच्या टीशर्ट ला मी अक्षरशः फाडून काढले आणि तिची छाती माझ्या तोंडात घेतली. तिचे निप्पल्स मी हातानी आधीच ओढून बाहेर आणले होतेच. त्यांना मी तोंडात घेतले आणि चोखायला चालू केले. चोकून चोकून त्यांना मी पुरे कडक केले.

तिने मग मला थांबवले आणि माझे कपडे काढून मला देखील नग्न केले. माझा कमालीचा मोठा सोटा बघून ती मला म्हणाली “पिक्चर मध्ये दाखवतात अगदी तसाच आहे कि रे तुझे हे हत्यार.किती मोठे आहे हे”

ते म्हणत ती “आह आह” असा आवाज करत त्याला तिच्या हाताने हलवू लागलो. हलवत हलवत तिने त्याला तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला चोकू लागली. चोकून चोकून ती त्याला पूर्ण ओलाचिंब करून देखील तिचे मन भरत नव्हते. कधी सोटा तर कधी गोट्या असे आधाशा सारखे ती त्यांना तोंडात घेऊन चोकून काढत होती.

खूप वेळ चोकून झाल्यावर ती बाजूला होताच तिची जीन्स मी उतरवली. तिच्या गच्च मांडयांमध्ये माझी जीभ घालून मी ती तिच्या मांड्या, जांघ आणि मग तिची योनी असे करत सगळे चाट चाट चाटून काढले. तिच्या योनीचे पदर कमालीचे नाजूक होते. त्याने जिभेने बाजूला करून आत असलेल्या दाण्याला कुरवाळताना आम्हा दोघांना पण खूप आनंद होत होता.

मग मी माझा सोटा तिच्या योनीत कोंबला. तिचे दोन्ही पाय मी हाताने वर केले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. माझे प्रचंड ताकदीचे हिसडे ती कसे बसे सहन करत होती. “आह आह. आई ग. मेले मी आह आह” असे करत ती त्या हिसड्यांचा आस्वाद घेत होती. खूप वेळ एकसारखे ठोक ठोक ठोकून झाल्यावर मात्र मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही शांत झालो. तेव्हा पासून मी नियमितपणे रूपा ला ठोकू लागलो होतो.

कधी तरी मामा कडे जाणारा मी आता आठड्यातून चार वेळा तर जाऊ लागलो होतो. त्याचे कारण होते ती म्हणजे रूपा. रूपा ला मी तिच्या घरी तर ठोकत होतोच पण तिला मी बाहेर नेऊन पण मनसोक्तपणे ठोकत होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *