सेक्सी रोशनीने आणली संभोगात रोशनी – Marathi Hot Office Staff Sex Story

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव राजू आहे. मी आज माझ्या चाळीशीत आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी गोष्ट तुम्ही कधी  ऐकली नसेल याची मला नक्कीच खात्री आहे. तर चला मग ऐकुया माझी एक विलक्षण कहाणी.

हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी एका मोठ्या कंपनीत नोकरीला होतो. घरापासून लांब असल्याने मी एक फ्लॅट घेऊन निवांत एकटाच राहत होतो. मी कोलेज ला असल्यापासूनच थोडा कमी बोलणारा होतो. त्यातच मी काही दिसायला वगैरे फार काही चांगला मुलगा नव्हतो. सुमार दर्जाची शरीरयष्टी आणि जेमतेम उंची यामुळे माझ्याकडे फार काही मुली नव्हत्या हे काही वेगळॆ सांगायची गरज नाहीये.

त्यामुळे माझे काम जीवन खूपच बेकार होते. ना कधी मुलगी ना कधी बाई. सगळीकडे माझी बोंबच होती. पण म्हणून काय मला भावना नव्हत्या असे नाही. उलट कसे असते ना कि एखाद्याला एखादी गोष्ट मिळत नाही म्हंटले ना तर ती मिळवायची खूपच ओढ लागते. माझे पण तसेच झाले होते. मला काही पण करून संभोग करायचाच होता आणि त्यासाठी मी काहीही करायला तयार होतो.

आमच्या ऑफिस मध्ये खूप मुली होत्या. त्या एक से एक होत्या. मला तर कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसत असे. मला त्यातल्या त्यात एक मुलगी खूपच आवडत असे. तिचे नाव रोशनी होते. ती दिसायला खूपच देखणी आणि मादक होती. तिला बघताच माझा सोटा असा काही कडक होत असे कि काही विचारू नका. तिच्यावर मी खूप वेळा मूठ मारत असे.

मला हे नक्कीच माहित होते कि रोशनी काही मला मिळणार नव्हती. पण तिला मला ठोकायची इच्छा इतकी तीव्र होती कि काही विचारू नका. रोज मूठ मारून मारून मला तसा कंटाळा आला होता. म्हणून मी एक शक्कल लढवली. मी सरळ एका मुलीच्या कपड्याच्या दुकानात गेलो आणि तिथून मी उंची ब्रँड च्या काही ब्रा व निकर खरेदी केल्या व माझ्या रूम मध्ये आलो.

त्यातील गुलाबी रंगाची ब्रा आणि निकर मी जशी एखादी मुलगी घालून बेड वर झोपली आहे अश्या बेताने माझ्या बेड वर ठेवली. मी असा मनात विचार आणला कि ती रोशनीच आहे. या विचारानेच माझ्या सोट्याला इतक्या तीव्र भावना निर्माण झाल्या कि त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत तो कडक झाला आणि डोलू लागला. मी मग माझे कपडे काढले आणि पूर्ण नग्न झालो.

नग्न होऊन मी त्या ब्रा व निकर वर स्वतःला झोकून दिले आणि माझी कंबर एकसारखी मागे पुढे करत जणू काही मी रोशनीलाच ठोकत आहे असा विचार करून त्यांना ठोकू लागलो. जसा रोशनीचा विचार तीव्र होत जात  होता तश्या माझ्या भावना अधिक तीव्र होत होत्या. शेवटी खूप वेळाने माझे वीर्य बाहेर आले आणि त्या निकर वर पसरले व मी शांत झालो.

माझा हा डाव तसा रोजच चालू होता. मी रोजच अश्या प्रकारे रोशनी ला ठोकत होतो आणि त्यातच आनंद मनात होतो. एकदा मी ऑफिस मध्ये बसलो असताना अचानक रोशनि माझ्याकडे आली मला म्हणाली “राजू एक काम आहे तुझ्याकडे.माझे बाबा मला भेटायला इकडे येणार आहेत आणि मी त्याना सांगितले होते कि मी एकटीच फ्लॅट मध्ये राहते. पण माझ्या बरोबर तर खूप जणी राहतात हे तुला माहित आहे. हे त्यांना समजले तर माझे खूप वांदे होतील. तेव्हा तुझी काही अडचण नसेल तर मी तुझ्या फ्लॅट मध्ये एक दोन दिवस राहू का? दरम्यान तुझ्या हॉटेल चा खर्च मी करते हवे तर”

मी तिला नाही म्हणायचा प्रश्नच नव्हता. तिला लगेच मी माझ्या फ्लॅट ची किल्ली दिली देखील. ती पुढे दोन दिवस तिथे राहिली. तोवर तिने ऑफिस मध्ये सुटी घेतली होती. त्या दिवशी तिचा मला फोन आला आणि ती मला म्हणाली “राजू तुझे आभार कसे व्यक्त करू मला समजत नाहीये. तू ये घरी तुझ्या.मी आहे इथेच. बाबा गेलेत सकाळी. तुझ्यासाठी मी मस्त जेवण केले आहे”

मी मनोमन खूप खुश झालो. मी घरी पोहचलो तर बघतो तर काय तिने सगळे घर चकाचक आवरले होते. सगळ्या वस्तू कशा जागच्या जागी नीट ठेवल्या होत्या. ते बघून मला पण थोडे बरे वाटले. तिला बघून मात्र मी वेडा झालो हे नक्की.

निळ्या रंगाचा टॉप आणि त्याच रंगाची शॉर्ट रोशनी ने घातली होती. ऑफिस मध्ये रोज फॉर्मल मध्ये अगदी कडक राहणारी हीच का ती रोशनी असा प्रश्न मला पडला. तिला बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला आणि मला संकेत देऊ लागला कि आता त्याला मूठ मारल्याशिवाय गत्यंतर नाही. त्यामुळे मी माझा हात माझ्या सोट्या भोवती ठेवून त्याला जमेल तितका झाकू लागलो.

मी फ्रेश झालो आणि आम्ही दोघे जेवण करू लागलो. बोलता बोलता खूपच छान गप्पा रंगल्या आमच्या. ती मला म्हणाली “राजू तू इतका चांगला असशील असे कधी वाटले नाही बघ. तसेही ऑफिस मध्ये कुठे वेळ असतो म्हणा कोणाशी बोलायला. त्यात आपण दोघे खूपच लांब बसतो” असे म्हणून ती मला म्हणाली “तुला एक प्रश्न विचारू का रे?

“हो विचार ना” मी असे म्हणताच ती मला म्हणाली “मी जेव्हा इथे रूम मध्ये आले ना तेव्हा तुझ्या बेड वर एक ब्रा आणि निकर अगदी व्यवस्थित मांडून ठेवली होती. मला तर सुरवातीला असे वाटले कि कोणी मुलगीच आहे कि काय? काय होते ते? असे का तू ते ठेवले होते? तुझ्या सोबत इथे कोणी रहाते का? कारण तसे खूप ब्रा आणि निकर चे पेयर आहेत तुझ्या कपाटात”

तिच्या बोलण्याने माझ्या लक्षात आले कि माझी  चोरी पकडली गेली आहे. मी तिला किल्ली  देताना माझ्या लक्षात हि गोष्ट आलीच नाही. तिला मी म्हणालो “तुला खर सांगू का? पण तुला ते पटणार नाही”

“नाही बोल तू. माझा  आहे तुझ्यावर विश्वास” ती असे म्हणताच मी तिला माझ्या मनात तिच्या बद्दल असलेल्या भावना आणि मी त्या ब्रा व निकर सोबत काय  करतो ते सविस्तर तिला सांगताच ती माझ्याकडे बघून हसू लागली आणि मला म्हणाली “अरे वेडा आहेस का तू राजू? इतके करायची काय गरज होती तुला? माझ्याशी बोलायचे तरी ना आणि मी कधी मॉडर्न वगैरे नाही. तुझ्या सारखीच छोट्या शहरातून आलेली आहे”

असे म्हणून ती जागची उठली आणि मी जिथे बसलेलो होतो त्याच्या मागे येऊन उभी राहिली. तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या खांदयावर मागून ठेवले आणि खाली झुकून तिचे ओठ माझ्या कानांना लावले व मला म्हणाली “बोलण्याने सगळे काही मिळते समजले का” आणि असे म्हणून तिने माझ्या कानाचा एक जोरात चावा घेतला व ती पळत बेडरूम कडे गेली.

तिच्या मनात काय आहे ते मी क्षणात ओळखले आणि तिच्या मागे मी पण बेडरूम मध्ये गेलो. बेडरूम चे दार लावताच मी तिला माझ्या जवळ ओढले आणि अक्षरशः तिच्यावर तुटून पडलो. तिच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करत असताना माझे ओठ तिच्या संपूर्ण शरीराला चुंबनात न्हाऊन घालत होते. काय करू आणि काय नको असे जसे मला झाले होते तसेच ते तिला  पण झाले होते. ती पण माझ्या सारखीच उपाशी होती.

ती पण मला तिच्यावर ओढून घेत होती आणि माझ्या सर्वांगावरुन तिचा हात फिरवत होती. माझी आजवरची इच्छा पूर्ण होत असल्याचे बघून मी वेडापिसा झालो होतो. तिच्या कपड्याना मी क्षणात तिच्या शरीरापासून अलग केले आणि तिला पूर्ण नग्न केले. तिने पण फार वेळ न दवडता मला नग्न केले. तिच्या छातीला  तोंडात घेऊन चोकून चोकून मी माझी आजवरची तहान भागवत होतो.

तिला मी ६९ पोजिशन मध्ये घेताच तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. तिचे तोंड एकसारखे वर खाली होत होते आणि ती माझ्या सोट्याला पार तिच्या घाशा पर्यंत आत जाऊ पर्यंत आत घेऊन चोकत होती. तिच्या गुलाबी योनीला इकडे मी बघून वेडा कधीच झालो होतो. माझी जीभ मी तिच्या योनीवर ठेवून चाटायला चालू केली.

तिच्या योनीच्या पाकळ्या मी माझ्या हाताने बाजूला केल्या आणि तिच्या योनीत मी माझी जीभ घातली. माझी संपूर्ण जीभ आत जाताच मी माझे तोंड मागे पुढे करत तिच्या योनीला तोंडाने ठोकू लागलो. तिच्या दाण्याला जिभेने घोळताच ती तिची योनी वर खाली करून त्याचा आनंद घेत होती. तिच्या गांडीचे  काप पण मी माझ्या हाताने बाजूला केले आणि तिच्या गांडीच्या भोकाला माझ्या जिभेने चाटायला सुरवात केली.

तिला मग मी बाजूला केले आणि तिला खाली झोपवले. तिचे पाय फाकवुन तिच्या  योनीत माझा सोटा कोंबला व तिच्यावर प्रचंड वेगाने उडू लागलो. प्रचंड ताकद आणि प्रचंड आवेगाने मी तिच्यावर उड उड  उडत होतो. आम्ही दोघे पण घामाने डबडबलेलो होतो आणि तरीही आम्हाला त्याची फिकीर नव्हती. खूप वेळ ठोकून झाले आणि मी माझे सगळे वीर्य तिच्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे शांत झालो.

अश्या प्रकारे मी खूपच अनपेक्षितरित्या रोशनीला ठोकून काढले होते. ती माझ्याच रूम वर मग शिफ्ट झाली आणि मग मी तिला रोजच ठोकून काढू लागलो होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *