सेक्सी हुतूतू खेळत तिला उपभोगले – Marathi Hot Mulgi Sambhog Katha

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव अमित आहे. आज मी तुम्हाला अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि जी ऐकून तुम्हाला माझा हेवा वाटेल. कारण त्या घटनेने माझे आयुष्य भराची ठोकायची सोय झाली. ते देशील अश्या एका मुलीबरोबर कि जी आमच्या ऑफिस मधील सगळ्यात हॉट मुलगी होती.

मी तेव्हा नोकरी साठी एका मोठ्या कंपनीत लागलो होतो. मी काही माझ्या गावात नव्हतो. दुसऱ्या मोठ्या शहरात होतो. त्यामुळे मी रूम वर एकटाच राहायचो. मी जिथे काम करायचो तो तिथे मुलींची काही कमी नव्हती. एक से एक आयटम लोक तिथे होत्या. कोणाला बघू आणि कोणाला नको असे होऊन बसायचे. त्यामुळे माझा वेळ तसा चांगला जायचा.

आमच्या फ्लोअर वरच एक मुलगी होती. माझी सहकारी होती ती. तिचे नाव रोशनी होते. रोशनी पण माझ्या सारखीच बाहेर गावची होती. त्यामुळे ती पण फ्लॅट वर राहायची एकटी. मी आणि ती एकत्रच काम करायचो. दिसायला म्हणाल तर रोशनी म्हणजे एक अप्सराच होती. उंच, गोरीपान, घारे डोळे आणि धारधार नाक यामुळे ती एखाद्या पिक्चर मधील नटी च वाटायची.

तिचे रहाणीमान खूपच चांगले होते. ती एका मोठ्या घरातील मुलगी होती. रोज नवनवीन ड्रेस घालून ती येत असल्याने तिला बघतच राहावे असे मला वाटत होते. तिची फिगर ३६-२४-३६ अशी होती. छातीचे उभार म्हणजे नुकत्याच वयात आलेली दोन कबुतरे लपवून ठेवली आहेत कि असेच वाटावे. तिची छाती म्हणजे माझ्या रोजच्या रात्रीच्या मुठीची सोय होती. इतकी गोलाकार छाती मी कधीच बघितली नव्हती.

चालताना तिची गांड वर खाली होऊ लागली कि इकडे माझा सोटा वर खाली होऊ लागे. एकंदरीतच रोशनी जमेल तितकी देखणी तर होतीच पण त्याच बरोबर जमेल तितकी मादक देखील होती. ती आणि मी एकत्र च काम करत असल्याने आमच्यात चांगलीच मैत्री झाली होती. मी पण काही वाईट नव्हतो दिसायला. खूप गोरा जरी नसलो तर माझी शरीरयष्टी पिळदार असल्याने मी समोरच्याच्या मनात लगेच घर करत असे.

तर अश्या या आमच्या ऑफिस मध्ये खो खो च्या स्पर्धा ठेवल्या होत्या. आमच्या विभागातून मी आणि रोशनी ने नाव दिले होते. मुले आणि मुली अशी मिक्स टीम असायला हवी अशी अट होती. मी आणि रोशनी खूप खुश होतो. खूप दिवसांनी आम्ही काही तरी असा खेळ खेळणार होतो. त्यामुळे कधी एकदा ते चालू होते आणि आम्ही त्याचा आनंद घेतो असे आम्हाला होऊन बसले होते.

आमची प्रॅक्टिस चालू झाली. पहिल्या दिवशी मी लवकर पोहचलो होतो. थोड्याच वेळात एक एक करत सगळे बाकीचे येऊ लागले. फक्त खेळाडू तिथे येऊ शकत होते. मी वाट बघत होतो ती रोशनी ची आणि त्याच वेळी ती आली. तिला बघून माझ्या पाया खालची जमीनच सरकली. रोज चुडीदार मध्ये असलेली रोशनी त्या दिवशी मात्र शॉर्ट घालून आली होती.

काळ्या रंगाच्या शॉर्ट मध्ये तिच्या त्या गोऱ्या गुबगुबीत मांड्या कमालीच्या उठून दिसत होत्या आणि ती प्रचंड मादक दिसत होती. तिला बघून मी आ वासून उभा राहिलो. तिच्या त्या लुसलुशीत मांड्या बघून माझा सोटा कमालीचा कडक झाला. तिने वर टीशर्ट तर घातला होता खरा पण तो इतका घट्ट होता कि त्यातून तिचे ते गोलाकार छातीचे उठाव कमालीचे मादक दिसत होते. त्या टीशर्ट मधून तिच्या छातीचे निप्पल्स बाहेर येऊ पाहत होते. तिच्या छातीकडे मी एकटक बघू लागलो होतो.

ती माझ्या जवळ आली आणि म्हणाली “आता प्रॅक्टिस चालू करूया का?” तिच्या त्या वाक्याने मी भानावर आलो. माझी चोरी पकडली होती तिने. त्यामुळे मी थोडासा ओशाळलो. मी लाजूनच तिच्याकडे बघून हसलो आणि “चल” म्हणालो.

खो खो खेळताना खाली बसलेल्या आपल्या खेळाडूला पास द्यायचा असतो. त्या नुसार आम्ही सगळे जेव्हा खाली बसलो होतो आणि रोशनी प्रतिस्पर्ध्याला पकडण्यासाठी धावत होती तेव्हा ती नेहमी मलाच पास देत होती. मला ती असे का करत असेल याचा काही अंदाज येत नव्हता. पण आमचे इतके प्रॅक्टिस सेशन होऊन देखील ती दुसऱ्या कोणालाच पास देत नव्हती. फक्त मला देत होती.

त्या दिवशी पण असेच झले. तिने माल पास देण्यासाठी म्हणून ती खाली वाकली आणि तिने माझ्या चक्कपैकि गांडीवर हात मारला. मी सुरवातीस विचार केला मी चुकून झाले असेल. पण नंतर नंतर तर ती मुद्दामच करत आहे हे मी ओळखले. मी समजलो कि तिला काय हवे आहे ते. मग काय मी कशाला सोडतो. मी पण तोच डाव तिच्यावर उलटवायचा ठरविले.

मी डाव घेऊ लागताच ती बसली होती तिथे जाऊन मी पण तिच्या गांडीला स्पर्श केला आणि तिला पास दिला. तिला पण ते लगेचच लक्षात आले.पण ती काही बोलली नाही. ते बघून माझे धाडस जास्तच वाढले. सतत तिच्या गांडीला माझ्या हाताचा स्पर्श होत असल्याने मला पण ते खेळ कमी आणि तिच्या गांडीकडेच जास्त लक्ष देऊ होऊ लागले होते.

नंतर नंतर तर मी काय केले कि पास देते वेळी तिच्या गांडीला खालून पास देण्यास सुरवात केली आणि ते करते वेळी तिची गांड हळूच दाबली. तेव्हढ्याश्या कमी वेळांत देखील मला तिच्या गांडीच्या मऊ मऊ स्पर्श सुखावत होता. ती काहीच बोलली नाही आणि माझ्याकडे पळत जाताना बघून हसू लागली. मला समजले कि पाखरू आता गरम झाले आहे आणि त्याला आपल्या कवेत घेतले पाहिजे.

मी मग पास देते वेळी जोरात गांड दाबायला सुरवात केली. कधी गांड दाब तर कधी मुद्दाम पाठीवरून हात फिरवत गांडीकडे नेऊन पास दे असे एक ना अनेक प्रकार मी करू लागलो.त्यातही तिची गांड मला इतकी वेडी करत होती कि काही विचारू नका. मी खूप जोरजोरत तिची गांड दाबायला चालू केली होती. ती पण आता मी काय करेल ते करून घेत होती.

त्या दिवशी प्रॅक्टिस संपली आणि ती मला म्हणाली “मला घरी ड्रॉप कर” तिचे घर जवळच होते. तिला घरी सोडताच तीने मला आत चहा साठी बोलावले. मी आत जाताच तिने दार लावले आणि माझ्या जवळ आली. माझ्या जवळ येताच तिने मला मिठी मारली. तिने मला मिठी मारताच मी तिच्या पाठीवरून हात फिरवू लागलो. पाठीवरून हात फिरवत फिरवत तिची गांड दाबू लागलो.

इतके दिवस जी गांड मी हळूच दाबत होतो ती गांड आता मी पूर्ण ताकदीने दाबत होतो. तिची कमालीची वक्राकार असलेली गांड दाबताना माझा सोटा तिने कधी तिच्या हातात पकडला होता ते मला देखील समजले नाही. तिच्या तोंडात तोंड घालून मी आवेगाने एकमेकांचे चुंबन घेऊ लागलो होतो. तिच्या रसाळ आणि मधाळ ओठांना मी चावून चावून माझी तहान भागवत होतो. तिची छाती माझ्या छातीला येऊन दबली होती.

तिचा टीशर्ट काढून मी तिच्या टपोऱ्या छातीला मोकळे केले. एकमेकांचे कपडे आम्ही चुंबन घेत घेतच काढले आणि आम्ही पूर्ण नग्न झालो. तिचा तो कमालीचा मादक देह बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले होते. तिला मी तसेच खाली बसवले आणि तिच्या तोंडात माझा सोटा दिला. माझे ते भलेमोठे हत्यार तिने कसेबसे तिच्या तोंडात घेतले आणि त्याला ती चोकू लागली. चोकताना तिच्या तोंडातून पडणारी थुंकी ती पुन्हा तिच्या जिभेने चाटत होती आणि पुन्हा माझा सोटा चोकत होती.

खूप वेळ चोकून घेतल्यावर मी तिला बाजूला केले. तिला बेड वर झोपवले आणि तिच्यावर तुटून पडलो. तिची छाती तोंडात घेऊन तिच्या निप्पल्स ना चोकत चोकत मी माझा हात तिच्या योनिवरून फिरवू लागलो. माझ्या हाताचा स्पर्श होताच तिची योनी कमालीची फुगीर झाली. तिच्यात मी हळूच दोन बोटे घालून मागे पुढे करू लागलो.माझी बोटे आत बाहेर होऊ लागलाच तिची योनी कमालीची ओलसर झाली आणि स्त्रवू लागली.

माझा सोटा मग मी माझ्या हातात घेतला आणि कचकन तिच्या योनीत कोंबला. एका हिसड्यातच माझा संपूर्ण सोटा आत गेला. आत जाताच तिचा एक पाय मी वर केला आणि माझी कंबर मी जोरजोरात हलवू लागलो. तिच्या ओल्याचिंब योनीत माझा सोटा मोठ्या डौलाने आत बाहेर करत होता. काच काच करत तिची योनी मी ठोक ठोक ठोकून काढली आणि शेवटी त्यातच माझे सगळे वीर्य सोडले व आम्ही दोघे पण शांत झालो.

आमचा खो खो चा खेळ तिच्या घरी चांगलाच रंगात आलेला होता. तिला मी पास कसा द्यायचा, घ्यायचा. कसे करायचे आणि काय करायचे नाही याचे एक वेगळ्या प्रकारचे प्रशिक्षण दिले होते. त्या रात्री मी तिच्याकडेच थांबलो व तिला ठोक ठोक ठोकून काढले. तेव्हापासून मी नियमितपणे रोशनी ला ठोकू लागलो होतो. रोशनी कडे मी रोजच जाऊ लागलो होतो. ऑफिस सुटले कि तिला ड्रॉप करायचे आणि एक शॉट काढून मगच बाहेर पडायचे. हा आमचा दिनक्रम होऊन बसला होता आणि आम्ही त्यात खुश होतो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *