हेपऱ्या काकीची पुदी आणि गांड मारली – Marathi sex stories

मित्रांनो, माझं नाव शुभम आहे. मी चोवीस वर्षांचा आहे. पहायला मी स्मार्ट आणि जोशीला आहे. आज मी आपल्याला एक खरी गोष्ट सांगत आहे. हि गोष्ट माझी आणि माझ्या 38 वर्षाच्या काकीची आहे. मी तुम्हाला माझ्या काकीबद्दल सांगतो. माझी काकी थोडीशी जाड पण फार सेक्सी आहे. तिचे मोठे मोठे माऊ कोणत्याही पुरुषाचा लवडा उभा करण्यात सक्षम आहे. काकीला दोन मुलंही आहेत. माझी काकी शाळेत टीचर आहे. त्यामुळे तिला रोज सकाळी उठून शाळेत जावे लागते. मीही सकाळी सकाळी लवकर उठून व्यायामाला जात असतो.

तर गोष्ट अशी सुरू झाली की एक दिवस मी झोपून उठलो आणि व्यायामाला जाण्यासाठी तयार व्हायला लागलो तर माझ्या पायांमध्ये वेदना सुरू झाल्या. काकीने मला पाहिलं आणि विचारलं, “काय झालं शुभम?” मी उत्तर दिलं, “काकी, मी आता बाहेर जातच होतो की माझ्या पायांमध्ये वेदना व्हायला लागल्यात.” काकी म्हणाली, “अरे बापरे! दाखव मला, मी बघते कुठे वेदना होत आहेत तर.” मी माझा पाय समोर केला. काकी खाली बसून माझ्या पायाची नस दाबून पाहत होती. त्यावेळेस माझे लक्ष माझ्या वेदनेवर कमी आणि काकीच्या मोठ मोठ्या मावांवर जास्त होतं. काकीने माझी ही हरकत चोरून बघितली. पण माझं लक्ष तर फक्त तिच्या मोठ्या मावांवरच लागलं होतं.

काकी उभी होत म्हणाली, “तू थोडा वेळ इथेच बस, आराम कर. थोड्यावेळाने होईल बरा. मी आता आंघोळ करून येते.” मी तिथेच बसून राहिलो. काकी बाथरुममध्ये अंघोळ करत होती आणि जोराने गाणे म्हणत होती. बाहेर बसून मी तिचे गाणे ऐकत होतो. तेवढ्यात तिने मला आवाज दिला, “अरे शुभम.. मी माझा टॉवेल आणि कपडे तर बाहेरच विसरली आहे. जरा आणून दे बरं.” मी झटकन उभा होऊन टॉवेल आणि काकीची काळ्या रंगाची ब्रा आणि पॅंट उचलली. जसा मी त्यांना टॉवेल आणि ब्रा-पॅंटी द्यायला लागलो काकीने दरवाजा थोडा उघडून ठेवला होता. माझं लक्ष बाथरूममधल्या आरश्यातकडे गेलं आणि मी बाहेरच थबकलो. मला आरशात काकीचे मोठमोठे पूर्ण नग्न माऊ दिसले. माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. काकीही समजून गेली की मी तिचे नग्न रूप पाहत आहे. काकी तिचे माऊ दाबून दाबून मला आरशातून दाखवायला लागली. मग तिने तिची पॅंटी जी ओली होऊन तिच्या पुच्चीला चिकटली होती ती काढली आणि मला आवाज दिला, “अरे किती वेळ लावशील? लवकर आण ना.” मी म्हणालो, “काकी मी बाहेर उभा आहे. तुम्ही घ्या ना.” काकीने हात बाहेर केला आणि थोडसं आपल्या मावांचं दर्शन मला देत माझ्या हातून टॉवेल आणि ब्रा-पँटी घेतली. तिच्या हाताचा स्पर्श मला झाला आणि एक सिग्नल मिळाला. तिने आपल्या एका बोटाने माझ्या मनगटावर थोडसं घासलं होतं.

आता मी रोज जिमला जायच्या बहाण्याने लवकर उठून सोफ्यावर बसायचो आणि जशी काकी आंघोळीला जायची तसा मी दरवाज्यातल्या छोट्या छिद्रातून माझ्या उघड्या काकीला आंघोळ करताना बघायचो. मला फार मजा यायला लागली. असंच काही दिवसापर्यंत चाललं. मग तर काकीला समजलं की गोष्ट काय आहे ती? त्या दिवशी काकीने मुद्दाम दरवाज्याची कडी हलकीशी लावली.  थोडंसं जरी ढकललं तर दरवाजा पूर्ण उघडू शकेल अशी. रोजच्यासारखं काकीला नागडे पाहण्यासाठी मी दरवाज्याला हात ठेवून उभा झालो तसा दरवाजा पूर्णपणे उघडला आणि मी आणि काकी एकमेकांना पहातच राहिलो.

काकीने मला रंगेहात पकडलं. ती माझ्यावर थोडीशी ओरडत म्हणाली, “इथे काय करत आहेस तू? काय बघत आहेस? माझा चेहरा लाजेने लाल झाला. मी लाजेने खाली बघत होतो. तेवढ्यात तिने मला बाथरूममध्ये घेतलं आणि दरवाजा लावून म्हणाली, “वरती बघ शुभम.” जसं मी वर बघितलं तर तिच्या चेहऱ्यावर मला हास्य दिसलं. काकी म्हणाली, “तुला मला असं पाहायला आवडतं का?” मी म्हणालो, “हो काकी.” ती म्हणाली, “आधी का नाही सांगितलंस मग.” असं म्हणून तिने मला तिच्या बाहुपाशात घेतले आणि मला किस करायला लागली. मी तिला पूर्ण सहयोग देत होतो. काकी म्हणाली, “कपडे काढून घे नाहीतर ओले होतील.” मी वेळ न घालवता माझे सर्व कपडे काढले आणि नंगा झालो. काकी माझा उभा लंड पाहून म्हणाली, “तुझ्या काकीने तर तुझा लंड उभा करून दिलाय.” मी म्हणालो, “काकी तोंडात घेऊन बघा ना!”

मग मी तिचे माऊ चुसने सुरू केलं. काकी ‘उमहह.. उममहह..” करायला लागली. मला फार मजा येत होती. हळूहळू मी काकीच्या पुदीवर लंड फिरवायला सुरुवात केली. तिला फार मजा यायला लागली. काकी कन्हायला लागली. काकीची पुच्ची आता पुर्ण ओली झाली होती. ती हेपायला पूर्णपणे तयार झाली होती. पण मला एवढ्या लवकर तिला हेपायचं नव्हतं. मला तर तिला आणखी तळपवायचं होतं. मी तिला म्हटलं, “मला तुमचं पाणी प्यायचा आहे.” काकीने वेळ न लावता तिथेच लेटली आणि मी 69 पोझिशन मध्ये आलो आणि त्यांची पुच्ची चाटायला सुरुवात केली. सुरुवातीला तर मला विचित्र वाटलं पण मग मजा यायला लागली. काकीची पुच्ची फारच मांसल होती. ती जोराने सुस्कारे घ्यायला लागली, “ऊऊहहह… माझ्या राजा.. चाट.. माझ्या सोन्या.. चाट माझ्या पुदीला.. चुस आपल्या रंडीचा सारा माल.”

मी काकीच्या पुदीत दोन बोटे टाकली आणि सहलवत सहलवत चाटत राहिलो. मग थोड्याच वेळात काकी आपली गांड वर उचलत झडली आणि तिच्या पुदितून सारा माल बाहेर पडला. काकी मला म्हणाली, “आता आणखी वेळ लावू नकोस. लवकर हेप मला..! नाहीतर तुझे काका झोपून उठतील. मग धोक्याचं होईल. मी मुळीच वेळ न लावता जसं काकीला हेपायला उठलो एवढ्यात मला काकाच्या उठण्याचा आवाज आला. काका बाथरूम जवळ येऊन म्हणाले, “दरवाजा उघड गं.” आम्ही दोघही फार घाबरलो की काकाने आमचं बोलणं ऐकलं असावं. पण जेव्हा काका म्हणाले की मला बाथरूम वापरायचा आहे तेव्हा आमच्या जीवात जीव आला. काकी म्हणाली, “मला अजून वेळ लागेल. तुम्ही दुसऱ्या बाथरूममध्ये जा.” तसे काका दुसऱ्या बाथरूम मध्ये चालले गेले. अशाप्रकारे मी तिथे काकीला हेपू शकलो नाही. त्यामुळे काकीला कुठे चैन पडणार होतं? ती म्हणाली, “आता नाही झवणे झालं काही हरकत नाही पण संध्याकाळी मात्र तयार राहा.”

संध्याकाळी आमच्या एका नातेवाईकाच्या घरी लग्न होतं. मी अभ्यासाचा कारण सांगितला आणि काकीने डोकं दुखत असल्याचा बहाणा केला. आता घरात आम्ही फक्त दोघेच होतो. जसं घरून सर्व निघाले तसा काकीने मेन गेट बंद केला आणि मला आवाज दिला. मी तर आधीच सरसावून बसलो होतो. माझ्या हेपऱ्या काकीचा आवाज ऐकताच मी झटकन तिच्या खोलीत गेलो. आत मध्ये जाताच मी पाहिलं की काकी सेक्सी नाईटी घालून बेडवर लेटली आहे. तिचे मोठे मोठे माऊ जसे तिच्या नाईटीतून बाहेर लटकत होते.

मी जरासुद्धा वेळ न लावता सारे कपडे उतरवले आणि नागडा होऊन तिच्यासमोर उभा झालो. माझा लंड पाहून काकीने आपली नाईटी उतरवून फेकली आणि माझा लंड चुसायला बसली. थोड्याच वेळात मी काकीची पुदी चाटत होतो. मग काकी म्हणाली, “माझ्या राजा ये आता तुझ्या रंडी काकीला हेप. आता सकाळ सारखा अडथळा नाही येणार.”

मी झटकन काकीच्या अंगावर उडी मारली आणि लंड तिच्या पुदीत घालायला लागलो तेव्हा काकीने माझा लंड पकडला आणि म्हणाली, “माझ्या राजा एवढी कसली घाई? आधी कॉन्डोम तर लाव.” काकीने उशीखाली ठेवलेलं चॉकलेट फ्लेवर कंडोम पाकीट काढलं आणि माझ्या लंडावर आपल्या हाताने कंडोम चढवून दिलं. काकी म्हणाली, “घे आता हे चांगल्या प्रकारे हेप तुझ्या रंडी काकीला.” मी वेळ न लावता एका झटक्यात पूर्ण लवडा तिच्या पुदित घुसवला. लंड मोठा असल्याने तिच्या तोंडून किंकाळी निघाली, “मेली रे.. माझी.. पुदी.. आई इ… आरामात टाक ना रे… काय करत आहेस? फाडशील का तुझ्या काकीची पुदी? माझी पुच्ची तर आता रोजच हेपायच आहे ना? मग तुला आरामात हेप.”

मग मी हळूहळू माझा लवडा तिच्या पुदित आत बाहेर करायला सुरुवात केली. काकी आपली कंबर उचलून उचलून मला पूर्ण सहयोग देत होती. मला तिच्या मादक सुस्काऱ्यांनी फार मजा येत होती – आह.. हो.. रे.. माझ्या राजा.. जोराने हेप मला.. माझ्या पुदिचा छिद्र मोठा कर.. मला रंडी सारखं हेप.” मी पोझिशन बदलून बदलून तिला हेपत होतो. तिला कधी घोडी बनवली तर कधी कुत्री. सर्वात जास्त मजा मला रिव्हर्स काऊगर्ल पोझिशन मध्ये आली. त्या पोझीशनमध्ये काकीचा पूर्ण दम निघाला. 20 मिनिटापर्यंत आमचं असं हेपनं सुरू होतं आणि मग मी तिच्या पुच्चीतच झडलो. मग माझा लंड तिच्या पुच्चीतून बाहेर निघाला. काकीने माझ्या लवड्या वरून कंडोम काढला आणि तिथे जमा असलेलं माझं वीर्य तोंडात घातलं.

मग आम्ही दोघांनी कपडे घातले आणि बेडवर लेटूनच एकमेकांना किस करायला लागलो. आता घरच्यांची परत येण्याची वेळ झाली होती. त्यामुळे दुसरा राऊंड कठीण होता. तेवढ्यात कोणीतरी दरवाजाची बेल वाजवली. मी उठून माझ्या रूममध्ये अभ्यासाला गेलो आणि काकीने दरवाजा खोलला. घरचे सर्व लोक आले होते. दुसऱ्या दिवशी असच काहीतरी झालं. काकी सकाळी सकाळी उठली आणि रोजच्या सारखा शाळेला जायला तयार होऊन बाथरूममध्ये गेली. आज का तिने मला व्हाट्सअप वर मेसेज पाठवला- कुठे आहेस माझ्या राजा? ये ना. मी बाथरूममध्ये आहे. मी मेसेज केला- आज नाही काकी. कालच्यासारखे काका उठले तर? काकी म्हणाली, “नाही उठणार. मी रात्री त्यांना झोपेची गोळी दिली होती.” मी म्हणालो, “नाही. काकी आज नाही.” काकी म्हणाली, “असा कसा नाही येत? थांब तुला काहीतरी दाखवते.” काकीने आपला एक फोटो पाठवला ज्यात ती लाल रंगाची जाळीदार ब्रा आणि पॅंटी घालून होती. त्यातून तिचे काळे निपल्स आणि पुदीचे शेटे दिसत होते. मी म्हणालो, “या फोटोला पाहून तर या रंडीला हेपायच मन होत आहे. ठीक आहे येतो मी. पण आज मी तुमची गांड मारणार. मंजूर आहे का तुम्हाला?”

काकी म्हणाली, “गांड तर गांड! चल ठीक आहे माझ्या राजा. तुझ्यासाठी मी माझी गांड पण मारून घेईन. ये लवकर आता आणि मार तुझ्या काकीची गांड!” मग मी झटकन बाथरूम मध्ये गेलो आणि काकीची गांड मारायला तयार झालो. मी थोडासा शाम्पू काकीच्या गांडीवर लावला. मग मी तिला कुत्री बनायला सांगितलं. काकी झटकन कुत्री सारखी आपल्या हाताच्या आणि टोंगळ्याच्या आधाराने बसली. मी माझ्या लवड्याचा टोपा त्यांच्या गांडीच्या छिद्रावर ठेवला आणि हळूहळू जोर लावायला लागलो. जसा जसा मी जोर लावत होतो तसा तिच्या तोंडून दबलेल्या आवाजात किंकाळी निघत होती, ” आरामात घाल ना हरामी.! मरते.. मारली रे..यानं तर खूप आग होत आहे. काढ याला पटकन.” पण मी कुठे थांबणार होतो? मी आपले धक्के आणखी वाढविले आणि जोरजोरात तिची गांड मारायला लागलो. माझ्या प्रत्येक धक्क्यावर तिच्या तोंडून किंकाळी निघत होती. थोड्या वेळात मी माझा लंड काढला आणि माझा सर्व माल काकीच्या तोंडावर सोडला. माझी काकी आता रंडी बनली होती. तिने माझा पूर्ण माल पिऊन घेतला.

आता याप्रकारे मी प्रत्येक दुसऱ्या तिसऱ्या दिवशी माझ्या रंडी काकीला हेपत असतो. आता कधी बाथरूम मध्ये, कधी स्टोररुमध्ये तर कधी स्वयंपाकघरात आमचं झवणे होत असते.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *