फ़ुटबाँल शिकवताना घेतली मजा – Marathi Chavat Mulgi Katha

नमस्कार मित्रानो माझे नाव महेश आहे. सहा फूट उंच, धिप्पाड शरीरयष्टी, सावळा रंग आणि खेळात पारंगत अशी माझी ओळख लहानपानापासून आहे. मी फ़ुटबाँल खेळात चांगलाच पारंगत होतो. पुढे तर मी अगदी राज्य आणि देश पातळीवर खेळून आलॊ होतो.

मोठा झाल्यावर मी क्रीडा प्रशिक्षकाची शिक्षण घेतले. त्यातही मी चांगलाच चमकलो. माझ्या कर्तृत्वावर मला एका कॉलेज मध्ये क्रीडा शिक्षकाची चांगल्या पगाराची नोकरी चालून आली. मी ताबडतोब तिथे माझा होकार कळवला.

मी त्या शाळेत रुजू झालो. ती एक मुलींची शाळा होती. मला मुळात मुलींच्याबरोबर फार एकत्र वेळ घालवता आला नव्हता कधीच. ना शाळेत ना कॉलेज मध्ये. म्हणूच कि काय मला आता अशी नोकरी मिळाली होती कि जिकडे मुलीच मुली होत्या.

तेथील प्रिन्सिपॉल नि माझे स्वागत केले आणि मला मुलींचा फ़ुटबाँल चा एक संघ तयार करणाया सांगितले. मुळात त्यांचा एक संघ होताच पण तो तितकासा चांगला नव्हता. त्यामुळे माझ्यापुढे संघ उभा करण्याचे आव्हान होते. मी तयारी ला लागलो.

माझी ओळख करून दिली मी त्या मुलींना.ते कॉलेज शहरातील नावाजलेले होते. तिकडे सगळ्या बड्या बापाच्या मुली शिकायला येत असत. त्यामुळे त्यांचे राहणीमान तसेच असायचे. त्यांचे ड्रेस, फॅशन, वागणे, बोलणे बघून मी पण थोडा अवघडल्यासारखं झालो.

बाकी संघाच्या मुलींपेक्षा हा संघ खूपच मॉडर्न होता ने नक्की. त्यामुळे मला थोडे बरेच वाटले होते म्हणा. कारण अश्या मुलींशी थोडे मोकळेपणाने बोलता येते. हवी ती कवायत करून घेता येते.

माझे प्रशिक्षण चालू झाले. मी त्या मुलींना माझ्या पद्धतिने त्यांच्या कडून कवायती करून घेऊन लागलो होतो. सगळ्या मुली एकसे एक दिसायला देखण्या होत्या. गोऱ्या पान, उंच, चकचकीत ड्रेस, जमेल तितक्या छोट्या शॉर्ट्स घालून त्या खेळायच्या. त्यातून त्यांच्या उघड्या मांड्या मला चलबिचल होण्यास पुरेश्या असायच्या.

मला अंतिम बारा जणींचा संघ निवडायचा होता. स्पर्धा खूप होती. त्यातच एक मुलगी होती निशा. बाकी मुलींपेक्षा थोडी अधिक देखणी आणि अधिक मादक म्हंटलं तर वावगं ठरणार नाही. निशा चे खेळापेक्षा इतर अवांतर गोष्टीतच जास्त वेळ वाया जात असे. त्यामुळे तिचा खेळ अपेक्षे इतका चांगला होत नसे.त्यामुळे मी तिला विशेष भाव देत नसे.

हे तिला पण समजले होते. मी एकदा रोजच्या खेळानंतर माझ्या ऑफिस मध्ये एकटाच बसलो होतो. तेव्हा निशा तिकडे आली आणि मला म्हणाली “सर मला तुमच्याशी बोलायचे आहे”

“अरे निशा. ये ना. बोल. काय काम आहे?” मी म्हणालो.

“सर तुमचे माझ्याकडे अजिबात लक्ष नसते. मी कितीही चांगली खेळले तरी तुम्ही मला न बघितल्यासारखे करता. मी इतकी वाईट आहे का?” तिच्या या प्रशांवर मी चमकलो.

“अग तस नाही. तुझा काही तरी गैरसमज होत असेल” मी म्हणालो. पुढे अर्धा तास आम्ही मग आवांतर गप्पा मारल्या. माझ्यात आणि तिच्यात एक अवघडलेपणा होता तो नाहीसा झाला. निशा आता माझ्याशी थोडी जास्तच जवळीक करू लागली होती.

त्या दिवशी आमची प्रॅक्टिस चालू झाली. निशा खेळता खेळता माझ्या अंगावर येऊन धडकली. माझे लक्ष नव्हते. पण तिचे पूर्ण लक्ष होते हे मला समजले होते. ती माझ्या अंगावर आदळताच मी खाली पडलो आणि ती वरून माझ्या अंगावर येऊन पडली. त्याच वेळी तिची भरदार छाती माझ्या माझ्या छातीवर येऊन आदळली. माझ्या छातीत कळच आली.

मी लागलीच बाजूला झालो. या सगळ्या गोंधळात तिच्या पाय मुरगळला. आम्ही प्रॅक्टिस थांबवली. बाकी मुली गेल्या. निशाला नीट चालत येत नव्हते. त्यामुळे मी तिला आसरा देत कसाबसा माझ्या ऑफिस मध्ये घेऊन आलो. तिला खुर्चीवर बसवले आणि पाणी दिले.

“सर खूप दुखत आहे पाय माझा. प्लिज काही तरी करा” ती म्हणाली.

माझ्याकडे नेमके काहीच औषध नव्हते. मी तिचा पाय धरून इकडे तिकडे जमेल तसा वळवू लागलो जेणेकरून तिची कळ कमी होईल. पाय वर खाली करत असताना मला तिच्या मांड्या अगदी आत पर्यंत दिसत होत्या. एखाद्या मुलीला इतक्या जवळून मी पहिल्यांदाच बघत होतो. माझी नजर तीक्ष्ण झाली. अजून काही आत दिसतंय का मी बघू लागलो.

“सर थोडे वर पर्यंत  हात फिरवा ना” तिच्या वाक्याने मी भानावर आलो.

मी हळू हळू करत माझा हात तिच्या गुडघ्याच्या वर नेला आणि तिच्या गोऱ्या मांड्यांवरून फिरवू लागलो. माझ्या  स्पर्शाने ती प्रफुल्लित झाली. तीला माझा स्पर्श आवडला होता. तिने अलगद  तिच्या मांड्या फाकवल्या देखील. तिच्या मांड्या फाकताच मला तिची गुलाबी निकर दिसू लागली. माझा सोटा जागा झाला. त्याला समजले होते कि आज त्याला खाऊ मिळणार आहे.

मी गोल गोल करत माझा हात तिच्या मांड्यावरुन घेऊन हळूच तिच्या जांघे त नेला. माझा हात तिच्या योनीच्या जवळून फिरू लागताच ती अधिकच गरम झाली. शॉर्ट मोठी असल्याने माझा हात आरामात तिच्या योनीजवळून फिरत होता. ती आता पूर्ण गरम झाली आहे हे बघून मी माझा हात तिच्या योनीवर ठेवला आणि गोलाकार फिरवू लागलो. मघापासून शांत बसलेली निशा आता थोडी पुढे आली आंटी तिने माझ्या केसात हात घातला.

तिचा होकार लक्षात येताच मी तिची शॉर्ट उतरवली आणि तिला नग्न केले. तिची गुलाबी योनी माझ्यासाठी वाट बघत होती. मीही लागलीच तिच्या मांडीत माझे डोके खुपसले आणि तिच्या योनिवरून माझी जीभ फिरवू लागलो. सर सर करत माझी जीभ तिची योनी खात होती. तिचा प्रत्येक पदर मी अगदी चाखून चाखून खात होतो.

तिच्या गुलाबी योनीतील गुलाबी दाणा माझ्या जिभेच्या शेंड्याने मी चोकून चोकून लाल भडक केला होता. मी विव्हळत होती. तिने माझे डोके घट्ट पकडून ठेवले होते. तिला माझे योनी चाटणे खूपच जास्त आवडले होते.

मी आता बाजूला झालो. मी तिचा टीशर्ट काढला आणि तिच्या भरदार उरोजाना मोकळे केले. तारुण्याने मुसमुसलेली निशा माझ्याकडून रेमटून घेण्यास पूर्णपणे तयार होती. मी तिच्या उरोजांवर चढाई केली. गोरेपान सफरचंदासारखे तिचे उरोज मी माझ्या पूर्ण ताकदीने दाबू लागलो, कुस्करु लागलो. ती एक खेळाडू असल्याने तिला माझी ताकद तशी सोसत होती.

तिचे पुढे आलेले स्तनाग्रे मी माझ्या तोंडात घेतली आणि त्यांना चोकून चोकून अधिक जास्त बाहेर काढू लागलो. माझे मन काही केल्या भरत नव्हते. मी एकाचवेळी तिचे दोन्ही स्तनाग्रे माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोकायचा प्रयत्न करत होतो. मला स्वर्गाहून अधिक सुख यात मिळत होते. माझ्या थुंकीने तिची स्तनाग्रे ओली चिंब झाली होती.

त्याच आवेगात मी तिला उभे केले आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात कोंबला. लॉलीपॉप सारखा तिने माझा सोटा तिच्या तोंडात घेतला आणि ती त्याला चोकू लागली. उपाशी असल्यासारखे ती त्याच्यावर तुटून पडली होती. माझ्यासाठी तर हे चांगलेच होते. मी मनसोक्त माझा सोटा चोकून घेतला.

मग मी तिला तशीच सोफ्यावर गुडघ्यावर बसवले. मागून तिची गोरी गोलाकार गांड मला चांगलीच खुणावत होती. मी तिच्या गांडीचे ते दोन फाक बाजूला केले आणि तिच्या सुपारीच्या दर्शनाने मी व्याकुळ झालो. तिची गुलाबी रंगाची अगदी मापात असलेली सुपारी बघून माझ्या जिभेला तर पाणीच सुटले होते. मला स्वतःला सावरणे कठीण होऊन बसले होते.

मी तिचे गांडीचे काप एका हाताने बाजूला केले आणि माझा भलामोठा ताठरलेला सोटा तिच्या सुपारीत कोंबला. हळू हळू करत मी तो पूर्ण आत सारला आणि तिच्या कमरेला माझ्या हाताने घट्ट पडकले. मला अपेक्षित पोजिशन मिळाली आणि ती माझ्या कमरेची कमाल दाखवायला चालू केली. काच काच काच काच करत मी तिच्या योनीवर आक्रमण केले.

माझ्या हिसाड्यानी तिची गांड माझ्या सोटयावर जोर जोरात येऊन आदळत होती. माझा सोटा पूर्ण आत गेला होता. त्यामुळे आत बाहेर होणाऱ्या घर्षणाने तिची योनी अधिकच झिरपत होती. तिचे उरोज खाली पूर्ण पिकलेल्या आंब्यासारखे लोंबत होते. मी मधेच तिच्या पाठीवर पडत होतो, तिचे दोन्ही उरोज माझ्या हातात घट्ट पडकून त्यांना पाहिजे तसे कुसकरत होतो.

हाताने तिचे स्तनाग्रे ओढताना मला एक राक्षसी आनंद मिळत होता. आम्ही दोघेपण पूर्ण घामाघूम झालेलो होतो. इसारखे माझे हिसडे देऊन झाल्यावर अखेरीस मी माझा सोटा बाहेर काढला आणि तिच्या गांडीवर माझ्या सोटयातून वीर्याचा फवारा सोडला. तिची गांड माझ्या वीर्याने पूर्णपणे माखून गेली. मी तसाच तिच्या पुढे गेलो आणि माझा सोटा तिच्या तोंडात दिला. तिने पुन्हा थोडावेळ त्याला चोकला. आम्ही शांत झालो. लागलीच कपडे घालून खुर्चीत बसलो. मी माझ्या ऑफिस मधेच निशाला ठोकले होते.

“काय मग सर. माझा खेळ कसा वाटला?” ती मला म्हणाली.

“खूपच छान” माझ्या उत्तरावर ती हसली आणि म्हणाली “मग माझे संघातील स्थान पक्के ना सर?”

“हो हो अगदी पक्के. किंबहुना तुझा खेळ असाच चांगला राहिला तर तू संघाची कर्णधार देखील होऊ शकते बर का” मी म्हणालो आणि पुन्हा हसत एकमेकांच्या बाहुपाशात शिरलो पुढील खेळासाठी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *