అక్కను దేన్గుతుంటే కడుపు వచ్చింది telugusexkathalu

ఎప్పటిలాగానే ఇంట్లో ఉన్నన్ ఆ రోజు అనుకోకుండా
నా అక్క ఫోన్ చూసాను అందులో మొత్తం bf ఉన్నాయి అక్కను అడిగాన్ ఇవి ఎవర్ చూసర్ అని అప్పుడు అక్క బావ చూసాడు అని చెప్పింది
అప్పుడు నేను ఇందులో bf మంచిగా ఉండవ్ అన్నన్
అప్పుడు అక్క మరి ఎందులో మంచిగా ఉంటాయి అని అన్నది అప్పుడు x videos open చేసి
sister brother sex videos చూపించాను
అప్పుడు అక్క నేను చూస్తున్నావు అందులో అక్కను

సెక్స్ చేస్తున్నాడు నేను అడిగన్ ఎలా ఉన్నాయి
అని సూపర్ ఉన్నాయి అన్నది
ఆ రోజు నుండి అక్క నేను ఫోన్ చేసి అదిగేవడిని బావ పుకూ లా పెట్టిందా అన్నాన్ దేన్గలేదు
అని అన్నది ఆ రోజు నుండి అక్కను దెంగాలి అనీ
అనుకున్న నా అక్క బ్రా వేస్తుంది అది కూడా టైటుగా
నా అక్క మా అక్క ఇంటికి వచ్చినప్పుడు స్నానం

చేసి వచ్చాక నేను వెళ్లి ఆ బ్రా తీసుకొని వాసన చూసి
Hp కొట్టేవాడని అల అలా అక్కను దెంగాలి అనే కోరిక పెరిగింది ఇక అప్పటినుండి డబుల్ మీనింగ్
Dialogue చెప్పే వాడిని
అక్క నేను bf చూసుకుంటా మాట్లాడు కొంటాం
నన్ను అడిగింది నువ్వు నీ పెళ్ళాం మోడ్డ చికుతుందా
అని అడిగింది నేను హా అన్నావ్

మరి నువ్వు బావ మోడ్డ చీకుతవా అని అన్నవ్
లేదు అన్నది అప్పుడు నేను మరి నాది చీకుతవా అన్నాను చీకుతా అన్నది అప్పుడు నా మోడ్డ తీసి అక్క ముందు పెట్టాన్ మంచిగా చికినంక అడిగాన్
ఎలా ఉంది అన్నాను సూపర్ గా ఉంది అన్నది
అప్పటి నుండి అక్కను దేంగేవాడిని బావ లేనప్పుడు పుకూ గుద్దా దెంగేవాడిని అప్పుడప్పుడు లాడ్జ్ కి తీసుక పాయి దెంగేవాడిని నా అక్కకి పుకూ నాకే వాడిని 69 మోడల్ చేసేవాళ్ళం అల నా మొడ్డకి అలవాటు పడి బావను దగ్గరకు రనిచ్చేది కాదు

నా దగ్గరకు పుకూ ఉపుకుంట వచ్చేది రోజు అక్కను
దేంగి దేంగీ కడుపు చేసాన్ అప్పుడ్ నేను అడిగాను
నీ కొడుకు ఎమైతడు అని అన్న అప్పుడు అక్కా అందరి ముందు నీ మేనల్లుడు ఎవర్ లేనప్పుడు నీ కొడుకు అని చెప్పింది 9 months తర్వాత కొడుకు పుట్టాడు వాడికి నా పోలికలు వచ్చాయి నాకు ఎక్కడ మచ్చలు ఉన్నాయే వాడికి అక్కడే ఉన్నాయి

బావ అక్కాను అడిగాడు నేనూ నిన్ను దెంగడమే లేదు మరి నీకు కొడుకు ఎలా పుట్టాడు అని
అప్పుడు అక్కా నా తమ్ముడు దెంగుతున్నాడు అన్నది అప్పుడు నాకు ఫోన్ చేసి ఇంటికి రమ్మని చెప్పాడు నేను సరే అన్నాను వచ్చేటప్పుడు మందు తెమ్మనాడు ok అనీ తిసుకవెళ్ళాను ఇద్దరం మందు తాగేటప్పుడు బావ అడిగాడు నీ అక్కను నువ్వు

దేంగు నా ముందు అన్నాడు వద్దు ఆన్నన్ అక్క కుడా బావ ముందు వేరే వాళ్ళతో పుకూ గుద్దా దెంగిచ్చుకోవాలి అని అన్నది అది నా కోరిక నేను సరే అని నా మోడ్డ తిసాన్ అక్కముందు పెట్టన్
అక్కనొట్లో పెట్టి నోరు దెంగుతున్న అక్క అప్పుడు బావను ఫోన్ లో వీడియో తియ్యమన్నది నేను అక్కను వంగా పెట్టీ దెంగుతున్న న నా పైన కూర్చోపెట్టుకొని దెంగుతూ ఉన్నా అప్పుడు బావకు మూడు వచ్చి బావ కూడా దేన్గడానికి వచ్చాడు

అప్పుడు ఇద్దరు దేన్గండి అన్నది
సరే అని ఇద్దరం పుకూ + గుద్దలొ పెట్టం అలా రోజు నేను బావ కలిసి అక్కను దేంగే వాళ్ళం కొన్ని రోజులకు మళ్ళీ కడుపు వచ్చింది ఈ సారి కూతురు పుట్టింది600535cookie-checkఅక్కను దేన్గుతుంటే కడుపు వచ్చింది

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *