ఆధారపడిన మూడవ భాగం | Telugu srungara kathalu | Dependent third part

“హేమంత్. నిన్ను అర్ధం చేసుకోగలను. ఒక బలమయిన వ్యక్తిత్వం కోసం నువ్వు ఎంతగా ఆరాట పడుతున్నావో నాకు తెలుసు. ఈ క్షణం నుండి నీకు నేను వున్నాను. నీ గురిచి ఎన్నో రకాల మార్గాలద్వారా తెలుసుకున్నాను.

ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఒక మూడు రోజుల క్రితం మీ రిసెప్షనిస్టుతో లెస్బియన్ గా గడిపి మరికొన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాను” ” అతనికి ఆనందంతో ఆశ్చర్యంతో నోట మాట రాలేదు “హేమంత్, ఇక నుండి నేను మీ సామ్రాజ్ఞిని. నీ కుర్చీలో నుండి లే” అన్నాను ఆజ్ఞాపిస్తూ మంత్ర ముగ్ధుడిలా లేచాడు నేను వెళ్ళి అతని సీటులో కూర్చున్నాను. నా ఎదురుగా వున్న సీటులో కూర్చో మన్నాను కూర్చున్నాడు.

అతనికి ఇదంతా కలో నిజమో అర్ధం కావడం లేదు “ఈ క్షణం నుండి హేమంత్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నేను” అతని నోరు తెరిచాడు “మరీ అంత ఆశ్చర్యం చెందకు. ఈ హాస్పిటల్ వ్యవహారం నాకు వదిలేయి.

మిగతావి ఎన్నో వున్నాయిగా నువ్వు చూసుకో. నా సమర్ధత మీద నీకు న మీద నీకు నమ్మకం లేదా?” సూటి గా అడిగాను అతడు విభ్రాంతుడై అలాగే వున్నాడు “మాట్లడవేం” గద్దించాను అతను ఉలిక్కిపడి “వుంది. నీకు ఆ సమర్ధత వుంది” అన్నాడు “మరింకేం. ఇక నుండి నేనే దీనికి MD సి. OK!” “Ok. Ok” అన్నాడు హడావిడిగా. ఇంకా ఇది వాస్తవమేనా కాదా అన్న సంశయంలో వున్నాడు.

“ఇదంతా నిజమేనా!?” “నిస్సందేహంగా” అని మళ్లీ నా పాదాలని అతని ముందు పెట్టి “చీకు” అన్నాను. ఈలోగా ఇంటర్ కం మ్రోగింది. ఎత్తి డిస్ట్రబ్ చేయవద్దని చెప్పాను. హేమంత్ నా పాదాలని చీకసాగాడు “ఇక నుండి నువ్వు నా బానిసవి.

నా ఆర్డర్స్ ని జవదాట కూడదు. సరేనా?” అతను నా పాదాలు ఆబగా చీకుతూనే తల ఊపాడు “ఈ హాస్పిటల్ పేరును నా పేరు మీదుగా స్పందనా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అని మార్చి వేస్తున్నాను” అతను నా పాదాలు చీకటం ఆపి దిగ్గున తల ఎత్తి కంగారుగా “మా ఇంట్లో వాళ్ళు తిడతారు” అన్నాడు అతడి తలని నా పాదాలతో విసురుగా ఒక్క తన్ను తన్నాను “సిగ్గులేదూ, ఇంకా చిన్న పిల్లాడివనుకుంటున్నావా? ఇంట్లో వాళ్లకి భయపడటాని కి ! – ఏం చెప్పుకుంటావో చెప్పుకో, అది నీ సమస్య నా సమస్య కాదు.

నీ వ్యక్తిత్వం పెంచుకో. ఇంకో సారి నాకు ఎదురు చెబితే సహించను” అత ను ఒక వైపు నిర్ఘాంత పోయినా మరో వైపు నా అథారిటీ కి బాగా సంతో షిస్తున్నాడని గ మనించాను. అతను నాకు సబ్ మిసివ్ గా మారిపోయాడు.

నాకు సంతోషం వేసింది. ఇక అతనిని నేను అనుకున్నట్టల్లా ఆడించ వచ్చు. “సారీ” అన్నాడు “సరే గానీ ఇక చీకు” అని “ఇంతవరకు ఎంతమంది అమ్మాయిలను దెంగావు?” అడిగాను ” “మరీ ఎక్కువ మంది ఏమీ కాదు. 120 మందికి పైగా” “మరి అంత మంది అమ్మాయిలు అంత బాగా తెలుసు కదా, వాళ్ళలో ఎవరయినా నాలాగా నీకు నచ్చారా?” “ఊహల “నాలో ఏం నచ్చింది నీకు అంత గా?” అతడు పాదాల అడుగుభాగం చీకుతూ వుంటే అక్కడి నరాలు వేడేక్కి నాలో కామొద్రేకం కలగసాగింది “నీ అందం, చురుకుదనం, తెలివితేటలు.

వీటికి మించిన డా మినే షన్” “గుడ్. మరి ఇక నాకు కుక్కలా పడివుండాలి. సరేనా” “నేను ఒక వేళ ఇక నుండి నన్ను తప్ప ఎవరినీ దెంగ వద్దంటే ఏం చేస్తావు?” చీర పైకి లాగుతూ అడిగాను అరటి బోదెల్లాంటి నా తొడల అందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ” మరో మాటలే కుండా మానివేస్తాను” అన్నాడు తెలుసు. “గుడ్. కానీ నేను అలా ఏమననులే. సెక్స్ నాదృష్టిలో చాలా చక్కటి విషయం. నువ్వు బాధ్యతగా ఏ రోగాలూ తగిలించుకోకుండా చేస్తావని నాకు ఇంతవరకూ ఏ అమ్మాయినీ కాండోం లేకుండా చేయలేదని అర్ధం చెసుకోగలను.

దెంగటం మానమని నిన్ను అనను కానీ…” నా తొడలని చూస్తూ పాదాలని ఆబగా చీకుతున్న వాడు తలెత్తి ” కానీ..?” విస్మయంతో అడి గాడు “నేను వాయించ మన్నదానిని మాత్రం తప్పక వాయించాలి” “సరే” “గుడ్. ఇక పాదాలని చీకడం ఆపి నా కాళ్ళు చీకు” అని మరి కొంత పైకి లేపాను. నా చీర కనిపిస్తున్నదతనికి ప్యాంటీ “అలా అని చెప్పి నన్ను దెంగనిస్తాననుకునేవు.

నేను ఇప్పటికీ కన్యనే. నా కానె పొర ఇంకా చిరగలేదు. నా కన్నెపొర చూపిస్తానులే తొందరలోనే” అతను విస్మయంతో మళ్ళీ తలెత్తాడు నేను ఫక్కున నవ్వి ” ముందుది ఒకరికి రిజర్వ్ చేసాను. అది ఎవరొ తరువాత చెబుతానులే” కాళ్ళు ఎడం చేస్తూ అన్నాను “నీ భర్త కా?” “అలా అని నీకు చెప్పానా? ఒరే కుక్కా ఇంకో సారి అతి తెలివి ప్రశ్నలు అడక్కు. చెప్పింది విను అంతే” “సారీ” “సరే. నా వెనకదాన్ని దెంగనిస్తాలే.

అదీ ఇప్పుడు కాదు. నేను చెప్పినవన్నీ బుద్ధిగా చేస్తే నా గుద్ద నీకు ప్రసాదంలో ఇస్థాను. దాన్ని కూడా ఇంతవరకూ ఎవరూ దెంగలేదు. అది నీకు రిజర్వ్ చేసాను. ఇక పైకి రా నా తొడలు చీకు”. ఆబ గా నా నా తొడలు చీక సాగాడు. మదన మంది రంలోనుండి వస్తున్న ఘాటు రసాల వాసన అతడిని పురి కొలుతున్నది.

వాటంగా వాటేసుకొని నా మీద ఎక్కేయాలని వుంది కానీ నా అధికారానికి బద్ధుడయి అంత ధైర్యం చేయడం లేదు. కాసేపు అలా నా తొడలతో ఆడుకోనిచ్చి “ఈ రోజుకి ఇంతవరకు చాలు గానీ లే” అన్నాను. అతడు బుద్ధిగా తొడలు విడిచి పెట్టి లేచి నిలుచున్నాడు “ఇప్పుడు నువు చెయాల్సిన పని ఏమిటి?” ” మీరే చెప్పండి” “సెక్రటరీ ని పిలిచి నన్ను MD గా నియమిస్తూ ఆర్డర్ టైప్ చేయించి సంతకం పెట్టి నాకివ్వు” (ఇంకా వుంది)7105617cookie-checkఆధారపడిన మూడవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *