ఎదురింటి అమ్మాయి Part 4 – Telugu sex stories

మరునాడు రాత్రి పది అయింది. ఎదురింటి వైపు చూస్తున్నాను. ఆయన బయటకు వచ్చాడు. “ఏమేవ్ తలుపు వేసుకో” అన్నాడు. వెనక చేతులు పెట్టుకొని నడుస్తున్నాడు.
నేను కూడా బయటకు వచ్చాను. నాకోసం చూస్తూ ఉన్నట్టు ఉంది. విజయ నన్ను చూసి చెయ్యి ఊపింది. నేను చెయ్యి ఊపాను. అది ఒక

ముద్దు నాకు విసిరింది. నేను నా మొడ్డ మీద చెయ్యివేసి “ఇది నీకే అంటూ నానడుము ముందుకు నెట్టాను. విజయ కూడా తక్కువ తినలేదు. తన తొడల మధ్య చెయ్యిపెట్టి అదుముకుంటూ అదీ తన

నడుము ముందుకు నెట్టింది. నేను నవ్వుకుంటూ విజయ మొగుడు పోయిన వైపు వెళ్లాను.
కొంచెం దూరం ఆయన వెనకే వెళ్లాను. జేబులో నుండి సిగరెట్ తీసుకొని ఆయన దగ్గరకు వెళ్లి “సార్ అగ్గి పెట్టె ఉంటే ఇస్తారా” అన్నాను.
“లేదయ్యా నేను అంగడి దగ్గరే కొని అక్కడే వెలిగించుకుంటాను ఎందుకంటే మా ఆవిడకు సిగరెట్ అంటే పడదు” అన్నాడు.

“మీరు చాలా గ్రేట్ అండీ. ఈ రోజుల్లోకూడా భార్య మాటకు విలువ ఇస్తున్నారు అంటే మీరు చాలా చాలా గ్రేట్’ అని కొంచెం ఆకాశానికి ఎత్తేశాను.
పొగడ్తలకు పొంగిపోని వాడు ఎవడు. ఆయనా అంతే.
“ఏదో నీ అభిమానం బాబూ ఇందులో నేను చేసేదేముంది. నా భార్య దేవత. అభం శుభం తెలియని పిల్ల. అది కాబట్టి నాకు రెండో పెళ్లి

అయినా, నా కన్నా వయసులో చాలా చిన్నది అయినా నన్ను చేసు కొంది” అన్నాడు.
“అవునండీ. నేను రోజూ చూస్తున్నానుగా” అన్నాను.

“అంటే నువ్వు మా ఎదురింట్లో ఉండే కుర్రాడివా! గుర్తే పట్టలేదు. ఎక్కడా బాబూ ఉద్యోగం” అన్నాడు.
అప్పటికి ఇద్దరం కిల్లిబంకుకు చేరుకున్నాము. రెండు పాన్లు, రెండు 555 సిగరెట్లు తీసుకొని ఆయనకొకటి ఇచ్చి నేను ఒకటి కాల్చాను.

ఎందుకు బాబూ ఇంతటి ఖరీదైనవి” అంటూ
నోట్లో పెట్టుకున్నాడు.
ఇద్దరం అలా నడుచుకుంటూ వెళుతున్నాము.
“మీకు పిల్లలా అండీ ” అన్నాను.

“లేరు బాబూ అదే నా భార్యకు కొరత. పెళ్లి అయి 3 ఏళ్లు అయినా పిల్లలు లేరు. అన్నాడు. ఎన్నో పూజలు వ్రతాలు చేయించాను. కాని లాభంలేదు.”
“పూకు పూజ చెయ్యకుండా మిగిలిన పూజలు వ్రతాలు చేస్తే పిల్లలు ఎలా పుడతారు” అని మనసులో అనుకున్నాను.
“పోనీ మంచి డాక్టరును చూడకపోయారా” అన్నాను
యాదాలాపంగా.

ముందు నేనే చూపించుకున్నాను బాబూ” అని ఆగిపోయాడు.
” ఏం చెప్పారు” అన్నాడు.
కొంచెం సంకోచించాడు.

“ ఫరవాలేదు చెప్పండి ” అన్నాను.
“వద్దులే బాబూ చెప్పి ప్రయోజనం లేదు” అన్నాడు నిరాశగా.

అసలు పాయింటు దొరికినట్టయింది.

పోనీలెండి. నన్ను మీరు పరాయి వాడుగా అనుకుంటున్నారు.
ఏదో ఎదురింటి కుర్రాడిని కదా అని చనువుగా అడిగాను. అంత రహస్యం అయితే వద్దులెండి” అన్నాను.

“అబ్బే అదేంకాదు బాబూ. ఇది అందరికీ తెలిసిందే” అన్నాడు.

“ఏమిటి? ” అన్నాను.
“అవును నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదుకదా” అన్నాడు.
“కాలేదు” అన్నాను.

“మరి నేను ఒకటి అడుగుతాను చెపుతావా” అన్నాను.
“మీరు మీ విషయం చెబితే నేనూ చెబుతాను” అన్నాను.

అది చెప్పడానికే కదా ఆ ఉపోద్ఘాతం అంతా. నాకు ఆ వర్కర్లతో తిరిగి బూతులు అలావాటయ్యాయి ఏమీ అనుకోకు. నువ్వు ఎవరన్నా దెంగించు కోడం చూచావా” అన్నాడు.
కధ ఏదో గొప్ప మలుపు తిరుగుతున్నట్టు అనిపించింది.
“లేదండీ నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఎందుకు అలా అడిగారు”
అన్నాను.
“నాకు ఉంది. ఆ అలవాటే నా కొంప ముంచింది” అన్నాడు.
కొంచెం వివరంగా చెప్పండి అన్నాను.

“నాకు 17 ఏళ్లప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక భార్యభర్త అద్దెకు ఉండే వాళ్లు. వాళ్ల పోర్షనుకు మాకు గోడ అడ్డు. ఒక రాత్రి మా ఇంట్లో వాళ్లు అంతా పక్క ఊరికి వెళ్లారు. నేను ఒక్కడినే ఉన్నాను. పక్క పోర్షనునుండి మూలుగులు వినపడ్డాయి. నాకు కొంచెం కుతూహలం కలిగింది. స్టూలు వేసుకొని ఎక్కి పైన ఉన్నా వెంటి లేటరు లోనుండి చూచాను. అప్పుడు చూచాను.” అన్నాడు.

“ఏమి చూచారు” అన్నాను.
“ఏముంది దెంగులాట. ఆ అంటీ పగలంతా మడి దడి అంటూ
పూజలు పునస్కారాలు చేస్తుంటుంది. ఇప్పుడు ఒంటి మీద నూలుపోగు లేకుండా దెంగించు కుంటూ ఉంది.” అన్నాడు.

“అవునండీ. అలాంటి వాళ్లకే కామం ఎక్కువ అంటారు” అన్నాను మొడ్డ మీద చెయ్యివేసి అదుముకుంటూ.
ఆయన నా వంక చూసి నవ్వుతూ
“నేను నీకు చెబుతుంటేనే నీకు అలా ఉందే చూసిన వాడిని నాకు ఎలా ఉండాలి” అన్నాడు.
“నేను చూసే టప్పటికి ఇలా నిలబడి ఉంది. మరి నాకు మొడ్డ లేవదా చెప్పు.”

“నా పాంటు కిందికి జార్చి మొడ్డ నలుపుకున్నాను.” అన్నాడు.8427212cookie-checkఎదురింటి అమ్మాయి Part 4

  • ఎదురింటి అమ్మాయి Part 8

  • ఎదురింటి అమ్మాయి Part 6

  • ఎదురింటి అమ్మాయి Part 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *