ఎదురింటి అమ్మాయి Part 7 – telugu sex stories

నేను ఉండలేను. నిన్ను విడిచి విజయ ఉండలేదు. కాబట్టి నువ్వు మాకు కావాలి. అంతే. ఇంక మీరు లోపలకు వెళ్లండి. ” అని బయటకు వెళ్లిపోయాడు.
నేను విజయను రెండు చేతులతో పొదివి పట్టుకొని లోపలకు తీసుకెళ్లాను. అచ్చం శోభనం గదిలా అలంకరించారు. పాలు పండ్లు స్వీట్సు అ గరొత్తులు.
“ఏమిటిదంతా” అన్నాను.

మనకోసమే. ఇన్నాళ్లు భయం భయంగా చేసుకున్నాము. ఈరోజునుండి మన ఇష్టం.” అంటూ నన్ను బెడ్మీదికి తోసి విజయ
నామీద పడింది.
నేనూ అలాగే విజయను పట్టుకొని పక్కమీదికి దొర్లాను. ఇద్దరం ఒకరిని ఒకరం వాటేసుకొని ఆ డబల్ కాట్మీద దొర్లాము. విజయ కిలా కిలా నవ్వుతూ కేరింతలు కొడుతూ ఉంది. ఒక్కసారి పంజరం నుండి విడివడిన పక్షిలా స్వేచ్చగా మదనసామ్రాజ్యంలో విహరిస్తూంది.

లేచి కూర్చుని ఒక స్వీటు నా నోటికి అందించింది. నేను కొంచెం కొరికి మిగిలింది విజయ నోటికి అందించాను.
“విజయా నీకు ఒకసారి శోభనం అయింది. నాకు ఇంకా పెళ్లేకాలేదు. శోభనం అసలేకాలేదు. నువ్వే ట్రైనింగు ఇవ్వాలి” అన్నాను నవ్వుతూ.

‘అవునా నా బుజ్జీ! మూడు రోజులనుండీ నా పూకు పగల దెంగి
ఇంకా ట్రైనింగు కావాలా” అంది.
“అదిగో నువ్వు ఇప్పుడు శోభనం పెళ్లి కూతురివి బూతులు మాట్లాడకూడదు.” అన్నాను.

‘తొక్కేం కాదూ. ముందు పాలు తాగి తరువాత పని చూడవోయ్ బడుద్దాయ్” అంది.
“నాకు ఆ పాలు ఎందుకూ ఈ పాలు కావాలి” అన్నాను విజయ సళ్లు జాకెట్ మీదినుండి నిమురుతూ.

“నువ్వు నా మొగుడు కలిసి ఎంత త్వరగా నాకు కడుపు చేస్తే అంత త్వరగా నాకు పాలు పడతాయి. పుట్ట బోయే బిడ్డ నువ్వు కలిసి తాగవచ్చు” అంది గోముగా విజయ.
“కిక్ కొట్టి ఇంజన్ స్టార్టు చెయ్యడం వరకే నా పని. తరువాత పిస్టను కొట్టడం నీమొగుడి వంతు. ”
“అదేరా మగడా! కిక్ కొట్టి స్టార్ట్ చెయ్యి. ఇక్కడ నా ఇంజను వేడిక్కెంది” అంది విజయ నన్ను అల్లుకుపోతూ.
నేను విజయను అలాగే బెడ్ మీదికి తోసాను. నేను మీద పడ్డాను.
“మదన్ మా వారిని పిలవనా. మనం చేసుకొనే చిలిపి చేష్టలు చూస్తుంటే ఆయనకు తొందరగా మొడ్డ లేస్తుందేమో” అంది.

‘అది కాదే విజయా! దెంగించు కోవడం అనేది ఇద్దరు చేసుకొనేది. అంటే మూడోవాడు చూస్తుంటే నాకు మొడ్డ ఎలా లేస్తుందే” అన్నాను.
‘అది కాదండీ ఆయనే ఒప్పుకున్నాడు కదండీ” అంది.

“సరే నీ ఇష్టం ఎదురుగా కూర్చుని మొడ్డ నలుపుకోమను.” అన్నాను.
“తాంక్స్ మదన్ ఉమ్మ్మ్ నా ముద్దులమదన్” అంటూ నామొడ్డను ముద్దు పెట్టుకొని
“ఏమండీ లోపలకు రండీ హాయిగా మా ఎదురుగా కూర్చుని మేను చేసేది చూస్తూ మొడ్డ లేపుకోండి” అంది పెద్దగా.
“మరి మదన్ గారు వద్దన్నారు కదా అందుకని ఇక్కడ నుండి చూస్తున్నాను” అన్నాడు అంకుల్.
ఇంక నాకు తప్పలేదు.
“అంకుల్ రండి. నాకేం ఇబ్బంది లేదు. మీరు ఇక్కడే ఉండి లేపుకోండి” అన్నాను.

ఆ మాట అనడమే తడవు తలుపు తోసుకొని లోపలకు వచ్చాడు
అంకుల్. మా బెడ్ పక్కన ఉన్న కుర్చిలో కూర్చున్నాడు. కట్టుకున్న లుంగీ విప్పేసాడు. వడలిపోయిన తోటకూర కాడలా వేలాడుతూ ఉంది అంకుల్ మొడ్డ. దానిని సాగదీస్తున్నాడు. అప్పటికే నా మొడ్డ బాగా నిక్కేసింది.
ఎదురుగా విజయ మిడ్డిలో నిలబడి ఉంది. ఈ లోపల డ్రెస్ మార్చింది. ఒంటి మీదతెల్లటి బ్రా, మిడ్డి ఉన్నాయి. అక్కడే ఉన్న టేబుల్ మీదకు ఒంగి సళ్లు చూపిస్తూ నవ్వుతూ ఉంది.

” ఏమిటి ఇంకా బట్టలు విప్పలేదా. మదన్ గారు చూడు ఎంచక్కా బట్టలు విప్పేసుకుంటున్నారు.” అన్నాడు అంకుల్.
అంటే నాకు బట్టలు విప్పుకోమని ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాడు. నేను విజయ వంక చూసాను. దానికి అర్ధం అయింది. నా వద్దకు వచ్చి నా షర్టు విప్పేసింది. నా పాంటు మీద చెయ్యి వేసి జిప్ కిందికి లాగింది. నా నడుము చుట్టూ చెయ్యివేసి నా పాంటును కిందికి జార్చింది. నేను నా కాళ్లతో నా పాంటును పక్కకు తన్నేసాను. ఇంక నా ఒంటి మీద అండర్ వేర్ మాత్రం ఉంది. అందులో నుండి నా మొడ్డ ఎత్తుగా కనపడుతూ
ఉంది.

అంకుల్ నా అండర్ వేర్ వైపు ఆశగా చూస్తున్నాడు. ఉండబట్టలేక నా అండర్ వేర్ మీద చెయ్యివేసి నా మొడ్డను నిమురుతున్నాడు. విజయ అంకుల్ చేతి మీద ఒక దెబ్బ వేసింది. అంకుల్ వెంటనే తన చెయ్యి తీసాడు.
“నేను నా అండర్ వేర్ విప్పుతున్నాను. మీ చెయ్యి నా పూకు మీద వేసి నిమరండి. మదన్ మొడ్డ బాగా లేచింది మీరేం లేపనక్కరలేదు”
అంది విజయ.
“అలాగే లేవే! ఏదో అలవాటు కొద్ది చెయ్యి వేసాను” అని
నసిగాడు.
‘ఆ వెధవ అలవాటు మానుకోండి” అంది విజయ అంకుల్ వంక కోపంగా చూస్తూ.
అంకుల్ ఇంకేమీ మాట్లాడకుండా విజయ పూకు వంక ఆశగా చూస్తున్నాడు. విజయ తన అండర్ వేర్ను కొంచెం కొంచెం గా

ఊరిస్తూ కిందికి జార్చింది. అంకుల్ తన చేతిని విజయ పూకు మీద పెట్టి నిమురుతున్నాడు.
విజయ పూకు మీద ఆతులు ట్రిమ్ చేసినట్టుంది. కొంచెం కొంచెం ఉన్నాయి. నున్నటి బొడ్డు, పల్చటి పొట్ట, లావుపాటి సళ్లు, దానికి తగ్గట్టు పిర్రలు విజయ దేవకన్యలా మెరిసి పోతూ ఉంది. నాకు విజయ పూకు మీద నాలుక పెట్టి కసా కసా నాకెయ్యాలని కోరికగా ఉంది. నాలుక తో నా పెదాలు తడుపుకుంటున్నాను విజయ పూకు వంక ఆశగా చూస్తూ.
విజయ ముందుకు ఒంగి తన అండర్ వేర్ విప్పుతూ ఉంది. విజయ సళ్లు బంగిన పల్లి మామిడి పళ్లలాగా వేలాడుతున్నాయి. వాటి వంక ఆత్రంగా చూస్తూ అంకుల్ మొడ్డ నలుపుకుంటున్నాడు. కాని ఆయన మొడ్డ ఓ పట్టాన లేచేట్టు కనపడలేదు.
ఇది చూచిన విజయ ఇంక లాభం లేదు అనుకొని నా మొడ్డను పట్టుకొని నోట్లో కుక్కుకుంది. జుబుకూ జుబుకూమంటూ చీకసాగింది.
ఒక్కసారిగా నా మొడ్డను నోట్లు పెట్టుకొని చీకుతుంటే నేను కొంచెం ఆశ్చర్యపోయాను. విజయకు నా మొడ్డ చీకడం అంటే ఎంతో842787cookie-checkఎదురింటి అమ్మాయి Part 7

  • Jyoti anty ni Kasi teera Ela denga chepatha part1

  • పెద్దమ్మ తో ఇద్దరు కొడుకుల దెంగులాట part – 1

  • అత్తతో మొదటిసారి 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *