ఎప్పుడైనా చూదాం | Telugusexstory

ఒక రోజు సాయంత్రం అమ్మ నేను చెల్లి మా ఇంటి బయట కూర్చున్నాం. మా అమ్మ చెల్లికి గోరింటాకు పెడుతూ ఉంది. నేను అమ్మ పక్కనే కూర్చుని ఉన్న, అప్పుడు మా బాబాయ్ వచ్చాడు వదినా వదినా అంటూ ఏంటి విషయం బాలముని అంటూ లేచింది.

అన్న ఫోన్ చేసాడు, పాప పెద్దమనిషి అయింది అంట వదిన. కొత్త ఊరిలో పాపకి తోడు ఎవరు లేరు అని బాధపడుతూ. సెలవు కావాలి అని ఆడిగాడాంట. వాళ్లు ఇప్పుడు కుదరదు రాఘవ అనడంతో CEO పై చెయ్యి చేసుకున్నాడు అంట. అన్నయ్య ని జైల్ లో పెట్టారు అన్నాడు.

ఆ మాట వినగానే అందరం పెద్దనాన్న ఇంటికి చేరుకున్నాం. అక్కడ మా బంధువులు మొత్తం ఉన్నారు. మా తాత అమ్మని చూడగానే. నేను మొదటి నుండే చెప్తూ ఉన్న లక్ష్మి నీకు. అయిన వాళ్ళ మధ్య ఉండాలి
ఉద్యోగం అంటూ ఊరుకాని ఊరు వెళ్లారు.

ఇప్పుడు చూడు నా మనవరాలు దిక్కులేని దానిలా అక్కడ ఒక్కతే ఉంది. అల్లున్ని జైల్ లో పెట్టారు అదే ఇక్కడ మీరు ఉండి ఉంటే అల్లుడు పై ఎవడినైన చెయ్యి వెయ్యనించే వాళ్ళమ. మనకేం తక్కువే ఆ జాబ్ వదిలేసి రమ్మను. మనకు ఎన్ని లారీలు లేవు?? వచ్చి మన ఆఫీస్ లో కూర్చోమను.

మీకు 11 ఎకరాలు భూమి ఇచ్చాను కదా వ్యవసాయం చెయ్యటానికి ఎం రోగం మీకు అని అరిచాడు. నేను మా ఆయనకి చెప్పుకుంటాను నాన్న నన్ను క్షమించండి మీ మాట వినలేదు. మా ఆయన్ని విడిపించండి అని అడిగింది. ఆల్రెడీ అన్ని పనులు అయిపోయాయి లెవే. అల్లున్ని మీ కూతుర్ని మీ అన్నయ్యలు తీసుకువస్తున్నారు.

మీ సామాను కూడా తెమ్మని మన డ్రైవర్లకు చెప్పాను రేపు వెళ్లి తెస్తారు. ఈ ఇంటి అల్లున్ని అలా ఎలా వదిలేస్తా అనుకున్నావ్ తల్లి. కంగారు పడకు కూర్చో అన్నాడు తాత. అక్కడకి వెంకటేష్ పెద్ద నాన్న అన్నలు తమ్ముళ్లు కూడా వచ్చారు.

మా పెద్ద పెద్దనాన్న శేషాద్రి, రెండో పెద్దనాన్న గోపాల్, మూడో పెద్దనాన్న మీకు తెలుసు వెంకటేష్.
నాలుగో వాడు మా బాబాయ్ బాలముని, చివరి వాడు మా బాబాయ్ ఓబయ్య. అందరూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఆరడుగుల పైనే బలంగా ఉంటారు. ఒక్క మా ఓబయ్య బాబాయ్ తప్ప తనకు కాస్త పోలియో వచ్చింది అంట సన్నగా ఉంటూ.

కాళ్ళు కాస్త మెలితిరిగి ఉండటం వల్ల కుంటుతూ నడుస్తాడు పాపం మా బాబాయ్. ఇక నేను మా అమ్మ చెల్లి మా ఇంటికి వచ్చేసాం. నేనెప్పుడూ కూడా 11 గంటల వరకు మేలుకొని ఉండలేదు కనుక ఇంటికి రాగానే మత్తుగా నిద్రపోయాను. ఏదో అలికిడి అవ్వటం వల్ల సగం తెరిచిన నిద్ర కళ్ళతో చూస్తున్న అమ్మ ఎవరితోనో మాట్లాడుతుంది.

కళ్ళు మూసుకు పోతున్నాయ్ నాకు. అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు కూడ వాళ్ల పై. కంటినిండా నిద్రపోవాలి అనే ఆలోచన తప్ప కానీ వాళ్ళ గుస గుస లు మాత్రం వినిపిస్తున్నాయి. అందులో మగ గొంతు ఎక్కడో విన్నటు అనిపించింది నాకు. ప్లీజ్ వదిన ఒప్పుకో నీ కాళ్ళు మొక్కుతా అంటున్నాడు.

బాలముని బాబాయ్ అని అర్థం అయింది నాకు. అమ్మ కాళ్ళు మొక్కుతా అంటున్నాడు ఏంటాని కళ్ళు తెరిచి చూసా. బాబాయ్ అమ్మని ఎంతో ప్రాధేయ పడుతున్నాడు ఒకే ఒక్కసారి వదిన. ఇంకెపుడు నిన్ను అడగను. అమ్మ పిచ్చేమైన పట్టిందా నీకు బాలముని. ఎం అడుగుతున్నావో నీకు తెలుస్తుందా.

మన బంధువులు అందరూ మన ఊరికి వచ్చారు. మీ అన్నయ్యలు తమ్ముడు కూడా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఉంటున్న ఇంటికి ఈ ఇంటికి కేవలం 2 klm మాత్రమే దూరం అర్ధం అవుతుందా. రేపు మీ అన్నయ్య వస్తున్నాడు తెలుసుగా బాలముని అంది. అయ్యో నాభయం అంత అదే వదిన. ఈ రాత్రి నాకు చివరి రాత్రి.

ఈ రాత్రిని మిస్ చేసుకుంటే ఈ అవకాశం నాకు ఇక జీవితంలో రాదు. రాఘవ అన్నయ్య వచ్చాడు అంటె ఇక ఈ ఊర్లోనే ఉండిపోతాడు. మీరు ఈ ఊరికి వచ్చి మూడు వారాలు అవుతున్న మిమ్మల్ని దూరంగా ఉండి చూడటం తప్ప. ఏదైనా చెడు గా ప్రవర్తించాన వదిన మీతో?

అయ్యో అలా ఎం లేదు మరిది. నేను అలాంటి దాన్ని కాదయ్య బాబు. వదినని అలా ఎవరైనా అడుగుతార నాతో పడుకో వదిన అని సిగ్గు లేకుండా. అమ్మ కొంచెం గట్టిగా చెప్పింది. బాబాయ్ నేల చూపులు చూస్తూ కన్నీళ్లు బొట బొట కారుస్తున్నాడు. అమ్మ అయ్యో ఏంటిది మరిది ఏడుస్తున్నవా?

అయిన ఏంటయ్యా నువ్వు, అనుభవించడానికి మా చెల్లిని ఇచ్చి పెళ్లి చేసాం కదా. నా వెనుక పడుతున్నావ్ ఏంటి అని అడిగింది. మీ చెల్లిని కూడా మిమ్మల్ని తలుచుకొనే దెంగుతున్న వదిన. అయిన మీ చెల్లి నా మీద అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపటం లేదు. నన్ను దూరం పెడుతుంది భర్తని ఎలా చూసుకోవాలో.

ఎంత పద్దతిగా ఉండాలో దానికి తెలీదు. ఇప్పటికి వంట చెయ్యటం కూడా రాదు. కానీ మీరు అలా కాదు మీరు స్వచ్ఛమైన మనిషి భర్త అంటే ఎంతో గౌరవం మీరు ఏక పతివ్రత. పర పురుషుని కన్నెతైన చూడని స్త్రీ మీరు. ఎంతో సౌమ్యంగా సాంప్రదాయంగా ఉంటారు పూజలు వ్రతాలు చేస్తూ పెద్దలను గౌరవిస్తూ అమాయకంగా ఉంటారు.

మీ సిగ్గు మీ బిడియం నన్ను పిచ్చి వాన్ని చేస్తున్నాయి వదిన. పర పురుషుణ్ణి చూడను కూడ ఇష్టపడను అని తెలిసి కూడా నా పై ఇంత మంచి అభిప్రాయం పెట్టుకొని. నన్ను అనుభవించాలి అనే కోరిక ఎలా వచ్చింది అయ్యా నీకు. మీ లాంటి పతివ్రతలను అనుభవించే అదృష్టం ఎవ్వరికి దొరకదు వదిన.

నాకు కూడా మొదట్లో మీ పై ఆ ఆలోచన లేదు. మా స్నేహితుడు మీ గురించి చాల నీచంగా మాట్లాడాడు వదిన. మొదట్లో వాడిని నేను కొట్టిన, దాని తరువాత ఒంటరిగా మీ ఆలోచనలతో బెడ్ పై పడుకున్న. వాడు మీ పై వాడిని పచ్చి బూతులు వింటుంటే. మిమ్మల్ని తలచుకున్నపుడల్లా నా మడ్డ గట్టిపడేది.

అవునా, ఏమన్నాడు వాడు. బాబాయ్ భయపడుతూ మీ బలిసిన పిర్రలు దెంగే అవకాశం వస్తే మిమ్మల్ని కుక్కని దెంగినట్టు దెంగుతాడు అంట. అమ్మ కళ్ళు పెద్ద వి చేస్తూ నోరు ఎల్లబెట్టి చ్చిచి ఏంటి ఆ బూతు మాటలు మరిది. క్షమించండి వదిన వాడు అన్నపటి నుండి మిమ్మల్ని అనుభవించాలనే కోరిక పుట్టింది నాకు.

నా ఈ ఒక్క కోరిక తీర్చండి వదిన అని ఏడుస్తూ అమ్మ కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. అమ్మ అయ్యాయో ఏంటయ్యా ఇది లేవు అరరె ఎడవకు కళ్ళు తుడుచుకో. సరేనయ్య ఒప్పుకుంటున్న ముందు ఆ ఏడుపు ఆపు నీకు ముందే చెప్తున్నా. ఈ ఒక్క సారి మాత్రమే నీకు ఈ అవకాశం గుర్తుపెట్టుకో సరేనా అంది.

అబ్బా చాలు వదిన ఆ ఒక్క అవకాశం చాలు నీకు ఎలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవాలో అర్థం కావటం లేదు కానీ. కొన్ని షరతులు బాలముని అంది అమ్మ. బాబాయ్ ఏంటవి వదిన? నెంబర్ 1 నిరోధు వాడాలి, నాకు నొప్పి అనిపిస్తే వెంటనే తీసేయాలి. నేను నీది చీకను. ఈ షరతులు నీకు సరే నా అంది అమ్మ.

సరే వదిన నాకు ok కానీ నేను నిరోధు తెచ్చుకోలేదు అని నిరాశతో తల దించుకున్నాడు. పర్లేదు నా దగ్గర ఉన్నాయి లే అంది. అమ్మ బాబాయ్ ని డాబా మీదకు తీసుకెళ్లింది. నాకు వీళ్ళ మాటలు వినేసరికి నిద్రమత్తు వదిలింది. నేను కూడా డాబా మీదకు వెళ్ళాను. చుట్టూ పక్క ఇళ్ళలో అందరుకుడా మిద్దె మీదే పడుకొని వున్నారు.

ఇప్పుడెలా వదిన కిందకే వెళదాం అన్నాడు బాబాయ్ వద్దు కింద పిల్లలు ఉన్నారు ఇక్కడే. త్వరగా పని చేసుకుని వేళ్ళు అంది. అమ్మ నేను సిద్ధం మరిది అని నించొని ఉంది. బాబాయ్ వెంటనే అమ్మని గట్టిగా కౌగిలించుకొని మెడ పై ముద్దులు పెడుతూ మెడ నుండి చెవి వరకు నాకుతూ. తన రెండు చేతులతో అమ్మ పిర్రలు గట్టిగా పిసికాడు .

ఆహ్హ్ అని అమ్మ మూలిగింది బాబాయ్ అమ్మ చీర విప్పి మిద్దె కాంపౌండ్ మీద బట్టలు ఆరబెట్టినట్టు గోడ పై వేశాడు. అమ్మని అణువణువు నాకుతూ వాసన చూస్తూన్నాడు అమ్మ నడుము పై జబ్బలపై మెడ పై పంటి గాట్లు పెట్టింది కాక. ఇప్పుడు అమ్మ కింద పెదవుని బయటకు లాగి తన నోట్లో వేసుకుని చీకుతున్నాడు.

అమ్మ ఇబ్బందితో కళ్ళు మూసుకుని చేతులు బిగబెట్టుకోని శరీరం మొత్తం బిగుసుకుపోయి ఉంది. అమ్మ మళ్ళీ ఇలా ఎందుకు చేస్తుందో. అస్సలు అమ్మకు మళ్ళీ ఏమైందో? బాబాయ్ ఎందుకు మా అమ్మని అలా చేస్తున్నాడు వెళ్లి అడుగుదాం అంటే అమ్మ కోపడుతుంది.

పోయినసారి అమ్మ పెద్దనాన్న తో వైద్యం చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చాక అలా వైద్యం చేసేటప్పుడు పిల్లలు రాకూడదు అని కోపడింది. బాబాయ్ అమ్మ వెనుక ఉండి తన రెండు చేతులు అమ్మ సంకల్లోంచి పెట్టి జాకెట్ హుక్స్ విప్పుతూ వస్తున్నాడు. చివరి రెండు హుక్స్ రావటం లేదు.

నేను తీస్తాను ఉండయ్యా అంత ఆవేశం ఎందుకు అంది. బాబాయ్ వినిపించుకోలేదు తన రెండుచేతులతో అమ్మ జాకెట్ ని రెండు పీసులుగా చింపి అవతల పారేశాడు. అందులో ఒక పీసు పక్కింటి డాబా మీద ఉన్న
లాలప్ప తాతయ్య మీద పడింది. ఆ ఫోర్సు కి అమ్మ సళ్ళు ఒక్కసారిగా బయటకు తన్నుకొని వచ్చి ఎగురుతూ ఆగాయి.

బాలముని ఏంటయ్యా నీ ఆవేశం మెల్లిగా నేను ఎక్కడికి పోను అంటున్నగానే. బాబాయ్ మా అమ్మ నడుము పట్టుకొని తన వైపుకు తిప్పుకున్నాడు. తన రెండు చేతులు అమ్మ గుద్ద వెనుక పెట్టి తన రెండు అరచేతితో అమ్మ రెండు పిర్రలు. గట్టిగా నొక్కి పట్టి తనవైపుకి అమ్మను అమాంతం లాక్కున్నాడు.

అమ్మ సళ్ళు మొత్తం వెంట్రుకలతో నిండి ఉన్న మా బాబాయ్ ఛాతిని బాగా అత్తుకొని ఉన్నాయి. అబ్బా మరిది నీ వెంట్రుకలు గుచ్చుకుంటున్నాయి అయ్యా. అంటున్న వినిపించుకోకుండా అమ్మ బలిసిన పిర్రల సందుల దగ్గర నుండి బాబాయ్ అమ్మ లంగాని పరపరా చించి పడేసాడు.

అమ్మ ఇప్పుడు మొత్తం బట్టలు లేకుండా ఉంది. వదినా నిన్ను ఇలా చూస్తాను అని కలలో కూడా అనుకోలేదు
ఇక నేను ఆగలేను వదిన. బాబాయ్ కూడా మొత్తం బట్టలు తీసి వేసాడు. అమ్మ బాబాయ్ మడ్డని చూసి ఏమిటయ్య అంత పొడవుగా ఉంది. 9 inches 60mm వదిన అన్నాడు బాబాయ్.

అయ్యా బాలముని ఇంత పెద్దది మీ రాఘవ అన్నయ్యకు కూడా లేదు అయ్యా. అందుకే అనుకుంటా వదిన మనల్ని ఆ దేవుడు కలిపాడు నీకు నచ్చిందా నా మడ్డ అన్నాడు. అంటే మరిది బానే ఉంది కానీ అంటూ నసుగుతూ. నాకు ముట్టుకోవాలని ఉందయ్య అనేసి వెంటనే తన చేతితో నోరు మూసేసుకుంది.

ఎం పర్లేదు వదిన సిగ్గు పడకండి పట్టుకోండి అని అమ్మ చేతిని తన మొడ్డ పై ఉంచాడు. అమ్మ మోడ్డ పై తన చెయ్యి జస్ట్ తగిలి తగలనట్టు పెట్టి ఉంచి అమ్మ కొద్దీ సేపు ఆలోచిస్తూకళ్ళు మూసుకొని ఉంది. అప్పుడు వెంటనే అమ్మ చేతి వేళ్ళన్నీ ఒక్కొక్కటిగా బాబాయ్ మడ్డ చుట్టు చుట్టేసి మడ్డని గట్టిగా పట్టుకున్నాయి.

ఇంత వేడి గా ఉందేంటి అయ్యా అంటూ అమ్మ తన రెండో చేతి చూపుడు వేళ్లు. మా బాబాయ్ మడ్డ పై పొంగి ఉన్న నరాలను రాస్తూ మొడ్డ చివర దగ్గర ఆపి. ఆ గుండు కింద ఉన్న నరాన్ని అమ్మ సున్నితంగా రుద్దుతూ ఎలా ఉంది మరిది. నచ్చిందా అని అడిగింది.

ఆహా వదిన నీ చేతిలో ఏదో మహత్యం ఉంది వదిన అలానే చెయ్యవ సమ్మగా ఉంది అంటూ ఉండగా. తన రెండు గోరింట చేతుల గాజుల సవ్వడితో బాబాయ్ మడ్డను ముందుకి వెనక్కి అంటుంది. బాబాయ్ కళ్ళు మూసుకుని వదినా వదిన అంటుంటే.

ఇప్పుడు నేను చేయబోయేది తెలిస్తే ఏమవుతాడో మరిది అనుకుంటూ అమ్మ నవ్వుతూ. తన నాలుక బయటకు పెట్టి బాబాయ్ మడ్డని తన నాలుక పై ఉంచుకొని. నాలుకని మడ్డతో సహా లోపలికి లాకుంటున్నపుడు నోటిలో సరిపోవటం లేదు. అప్పుడు అమ్మ ఇంకొంచెం నోరు బాగా తెరచి అమ్మ తల బాబాయ్ ముందుకు రాణిస్తూ.

ఒక 4 inches వరకు లోనికి పోనించి తన పెదవులను బాబాయ్ మడ్డకు మృదువుగా బిగించి. బాబాయ్ మడ్డని తన నోట్లో 4 inches వరకు lockup చేసింది. బాబాయ్ మడ్డకు చల్లగా అమ్మ ఎంగిలి అమ్మ పెదవులు నాలుక తగలడం వల్ల బాబాయ్ మైమరచి పోతున్నాడు.

ఆహ్హ్ ఆహ్హ్ వదినా అంటూ అమ్మ తల పట్టుకొని ఇంకా తన వైపుకి లాక్కుంటున్నాడు. అమ్మ గొంతులోకి ఇంకా మడ్డ దిగుతూ పోతుంది. బాబాయ్ ఆ సుఖాన్ని అదుపు చెసుకోలేక అమ్మ మెడ వెనుక చెయ్ వేసి బిగించి 9 inches మడ్డ మొత్తం దింపేశాడు. అమ్మ హ్మ్ హ్మ్మ్ . హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ .హ్మ్మ్ అంటూ ముక్కుతో సౌండ్ చేస్తుంది.

బాబాయ్ వినిపించుకోకుండా వెన్నక్కి లాగి మళ్ళీ తోసాడు అలా మెల్లిగా కస కస కస అమ్మ నోరోని బాగా నురగ వచ్చేవరకు. తన మడ్డ అమ్మ కంఠం దాటి పోతుందని తెలియకుండా దెంగుతున్నాడు. అమ్మ రెండు చేతులు విదిలిస్తుంది చిన్నపిల్లల అప్పుడు బాబాయ్ కండిషన్స్ గుర్తువచ్చి.

అయ్యో sorry వదినా అంటూ మడ్డ బయటకు లాగాడు. ఏంటయ్యా ఇది ఈ నోరు పంచామృతాలు తీర్ధాలు తాగిన నోరు ఈ నోటి నుండి నురగలు వచ్చేలా చేస్తావా. నీ అంగం నా ఛాతీ వరకు వెళ్ళింది తెలుసా అయ్యా నీకు? అలాగే చేస్తూ ఉంటే నా నోట్లోనే కార్చేస్తావ్. అదేనా నీ కోరిక, అంతేనా నీ కోరిక, ఇంకా ఎక్కడ కార్చవ.

బాబాయ్ కి అర్థం అయింది అమ్మని పైకి నించోబెట్టి. కాంపౌండ్ గోడకి ఆంచి వెనక నుండి అమ్మ చెవిలో నీ రుణం ఈ జన్మలో తీర్చుకోలేను వదినా. ఆ మైకంలో నోట్లో కార్చేసేవాన్ని. నీ తేనె పట్టు గురించి ఆలోచించలేదు అంటున్నాడు. సరే సరే ఇలా గోడకి ఆంచావ్ ఎవరైనా చూస్తారేమో అంటుండగానే.

అమ్మ పుకు రెమ్మలకు మడ్డ ఆంచి రుద్దడం మొదలు పెట్టాడు. అమ్మ హ్హ్హ్ హ్హ్హ్ హ్హ్ హ్మ్మ్ మరిది మత్తెక్కిస్తున్నావ్ అయ్యా. బాబాయ్ తన చేతిలోకి ఎంగిలి పూసుకుని అమ్మ పూకుకి అంటించి. ఆ పూకు జిగటలో బాబాయ్ మడ్డ పై పైన అలా రుద్దుతూ ఉంటే.

అమ్మ కు పిచ్చి పట్టిన్నట్టు నా వల్ల కావటం లేదు మరిది అంటూ తన చేతి వేళ్ళని బాబాయ్ జుట్టులోనికి పోనించి
తన జుట్టు పిడికిళ్ళలో పెట్టుకుని. మరిది నీకు చెప్పాను కదా, నిరోధ్ వాడవయ్య అంది. ఎక్కడ ఉన్నాయి వదినా అంటూ ఉండగా. తను వాటర్ ట్యాంక్ దగ్గర అంది.

బాబాయి తగిలించుకొని రెడీగా ఉన్నాడు. అమ్మ దెంగు మరిది నన్ను అని పచ్చిగా అనటం తో బాబాయ్ కూడా ఆగలేక. అమ్మ పూకులోకి గట్టిగా దింపాడు ఆఅహ్హ్హ్ అంటూ అమ్మ మూలిగింది. ఇంకా బాబాయ్ మొదలు పెట్టాడు దెంగటం అమ్మ బొడ్డు గోడ అంచున లోతుగా నొక్కుకు పోయింది.

ఆ కాంపౌండ్ గోడ పై అమ్మ ని ఒంగో పెట్టాడు ఆ గోడ మొత్తం అమ్మ పొట్టకి వొత్తుకొని ఉంది. బయట నుండి చూస్తే మా అమ్మా ఎవరికైనా కనబడుతుంది. అమ్మ నడుము పట్టుకొని బాగా దెంగుతున్నాడు మా బాబాయ్. హ్మ్మ్ హ్ అబ్బా మరుది ఆఅహ్ ఆఅహ్ అబ్బా ఉఫ్ ఉద్ఫ్ ఆహ్హ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఆఅహ్ ఆఅహ్ అంటూ అమ్మ కేకలు మొదలు పెట్టింది.

బాబాయ్ దెబ్బకు అమ్మ సళ్ళు ఊగుతున్నాయి అమ్మ గట్టిగా అరుస్తుంది. బాబాయ్ ఫుల్ మూడ్ లోకి వచ్చినట్టు ఉన్నాడు ఏమో ?? అమ్మని కాంపౌండ్ గోడకి ఒక వైపుగా ఆంచి. అమ్మ ఎడమ కాళ్ళు లేపి తన భూజం మీద వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు అమ్మ పుకు చాలా స్పష్టంగా దెంగటానికి చాలా వీలుగా ఉంది.

పక్కింటి మేడ మీద నుండి ఎవరో దగ్గుతున్నారు ఎవరో లేచారు బాలముని అన్నాకుడా వినలేదు. బాబాయ్
అమ్మ బాగా ఆతులు పెంచుకొని ఉంది బాబాయ్. ఈ సారి అమ్మ గుద్దలో పెట్టడానికి మడ్డని అమ్మ గుద్ద బొక్క దగ్గరగా తీసుకువెల్లాడు. మరిది వద్దు ఇంత వరకు ఎవ్వరు దెంగలేదు.

నేను తట్టుకోలేను వదిలేయ్ అంది. నేను నీ బొక్క లూస్ చేస్తానులే వదినా, నీ సీల్ గుద్ద నేనె ఓపెన్ చేస్తా అంటూ మెల్లిగా గుద్దలో మడ్డ దూర్చాడు. అమ్మ గట్టిగా కళ్ళు మూలుకొని పంటితో తన పెదవులను కోరుక్కుంది
బాబాయ్ అన్నట్టుగానే మెల్లిగా ధింపుతున్నాడు. ఇంకొంచెం దింపుతున్న వదినా అంటూ అడిగి పూర్తిగా దింపాడు.

అలా మెల్లిగా దెంగుతున్నపుడు అమ్మ తొడలు వణుకుతున్నాయి అమ్మ నిలబడలేక పోతుంది. బాబాయ్ అమ్మాయికి సపోర్ట్ ఇస్తూ వీర దెంగుడు దెంగటం మొదలు పెట్టాడు. అమ్మా అని గట్టిగా అరిచింద అమ్మ ఏమైంది అంటూ జనాలు లేచారు మా ఇంటి వైపు లైట్ వేశారు. అమ్మ బాబాయ్ గోడ చాటున దాకున్నారు అమ్మ గుద్దలో నుండి రక్తం కారుతుంది.

బాబాయ్ దాన్ని చూసి కన్నీరు పెట్టుకున్నాడు క్షమించు వదినా అంటూ కాళ్లపై పడ్డాడు. అమ్మ నొప్పిని దిగమింగి నువ్వు ముందు ఇక్కడ నుండి వేళ్ళు బాలముని. నీ కోరిక తీర్చలేక పోయాను సగంలోనే ఆపేస్తున్న మళ్ళీ ఎప్పుడైనా చూదాం. నువ్వు జాగ్రత్తగా వేళ్ళు అని బాబాయ్ ని పంపించింది.

అమ్మ కారుతున్న రక్తం తో అలానే కిందకు వచ్చింది. అమ్మ చీర లంగా నిరోధు మొత్తం అక్కడే పెట్టి బెడ్ రూంకి వచ్చేసింది. మిగిలిన కథ వచ్చే పార్ట్ లో.58357103cookie-checkఎప్పుడైనా చూదాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *