తప్పెవరిది – Part 20 – sex telugu

వాళ్ళు భోజనం ఇంటి నించి పాక్ చేసి తెచ్చుకున్నట్లు ఉన్నారు. మేము తెచ్చుకున్న చపాతీలు తిని వెళ్ళి చేతులు కడుక్కుని వచ్చాక కూడా తాతా, మనవరాళ్ళిద్దరూ తింటూనే ఉన్నారు. నేను కిటికీ పక్కగా కూర్చుని బయటకు చూస్తుంటే శాస్త్రి ఇందాక నేను గంగాధరం గారి దగ్గర తీసుకున్న పుస్తకాన్ని తిరగేస్తున్నారు.
ఇంతలో తను తినడం పూర్తి చేసిన సుమన చెయ్యి కడుక్కునేందుకు లేచి వెళ్ళింది. తను అటు వెళ్ళగానే శాస్త్రి తన చేతిని నా వీపు మీదగా వేసి నా కుడి రొమ్ముని రవిక మీద నుంచే పట్టుకుని కసుక్కున పిసికారు.
తను చేసిన పనికి వులిక్కి పడి ఇటు తిరిగిన నా కళ్ళుతన ప్లేటులోని భోజనం తింటున్నట్లు నటిస్తూ మా ఇద్దరి వైపు దొంగ చూపులు చూస్తున్న గంగాధరం కళ్ళ పడ్డాయి. నా కళ్ళుతన వైపు పడగానే తను చటుక్కున తల దించుకుని భోజనం చెయ్యసాగారు.
నేను వెంటనే శ్రీ వారి వైపు తిరిగి “ఏమిటండి ఈ పని?” అన్నట్లు చూసాను.
మీద
తను నా చూపును పట్టించుకోకుండా రవిక మీద నుంచే నా ముచ్చికను నలప సాగారు. గత కొద్దిరోజులుగా జరుగుతున్న విషయాలతో నాకు ఆ యావ బాగా పెరిగి పోయినట్లుంది. తను అలా నా ముచ్చిక తాకిన మరుక్షణమే నా తొడల మధ్య జివ్వు మంది.
అందుకే శ్రీవారి చెయ్యి కనపడకుండా నా చీరను సర్ది నా చేతిని తన చేతి మీద వేసి నా ఎదకేసి గట్టిగా అదుముకున్నాను. తను మెల్లిగా నా రవిక హక్కులు ఒక్కొక్కటి వూడ తియ్యడం మొదలు పెట్టారు.
తను ఏ వుద్దేశంతో అలా చెయ్యడం మొదలు పెట్టారో గానీ తన చెయ్యి నా రెండో హుక్కు పిప్పి మూడో దాని మీదకు పోతుండగా చేతులు కడుక్కునేందుకు వెళ్లిన సుమన తిరిగి రావడంతో ఆ చేతిని చటుక్కున వెనక్కు తీసుకున్నారు శాస్త్రి.
అప్పటికే నాలోని అగ్ని పూర్తిగా రాజుకుంది. హాయిగా కూర్చుని ట్రైన్ కిటికీలోంచి ప్రకృతి అందాల్ని చూస్తున్న నన్ను అనవసరంగా రెచ్చగొట్టిన శ్రీవారి మీద ఎక్కడలేని కోపం వచ్చింది. సుమన లోపలకు రాగానే గంగాధరం గారు కూడా వెళ్ళి చేతులు కడుక్కుని
వచ్చారు.

తను తిరిగి వచ్చే సరికే సుమన అక్కడ వున్న వస్తువులన్నీ సర్దేసి తన బెర్త్ మీద కు ఎక్కేసింది. శ్రీవారు నా చెవిలో “ఈ పిల్ల తొందరగానే నిద్ర పోయేట్లుంది. ముసలాడు ఏమన్నా రెచ్చి పోతాడేమో చూడు. వాడు ఏమీ పట్టించు కోకుండా నిద్ర పోయాడనుకో నేను దిగి వస్తాను. పక్క బెర్త్ మీద అలా వాళ్ళిద్దరు ఉండగా, మనిద్దరం ఈ బెర్త్ మీద
చేసుకుంటుంటే..” అన్నారు.
తన మాటలకే నా నరాలన్నీ తోడేసిన ఫేలింగ్ కలగ సాగింది. అప్పటికే గంగాధరం గారు కూడా తన బెర్త్ మీద తలగడా, దుప్పటి వేసి పడుకునేందుకు రెడీ అవ్వసాగారు. అది చూసిన శ్రీవారు ” ముసలాడు పడుకో బోతున్నట్లున్నాడు. నేను బయటకు పోతున్నాను.. నీ టాలెంట్ అంతా ప్రదర్శించు” అని చెప్పేసి లేచి హడావిడిగా బయటకు నడిచారు.
నేను తల ఎత్తి పై బెర్త్ మీదకు చూసాను. అప్పటికే సుమన అటు వైపుకు తిరిగి పడుకుని ఉంది. ఇక ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అన్న వుద్దేశ్యంతో నేను లేచి నిలబడ్డాను. అలా లేచి నిలబడడం లో నా కాలు ఒక చెప్పు మీద పడింది. అంతే నాకు ఫ్లాష్ లా ఒక ఐడియా వచ్చింది. వెంటనే ఆ చెప్పుని విసురుగా గంగాధరం గారి వైపు ఉన్న బెర్త్ కిందకి తోసాను.
అప్పటికే పక్క సర్దుకోవటం పూర్తి చేసిన గంగాధరం గారు దాని మీద కూర్చుని కిటికీ లోనించి బయటకు చూస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా నా పైట కొంగును పూర్తిగా జార్చేసి గొంతు కూర్చుని కిందకి వంగి చెప్పు కోసం వెతుకుతున్నట్లు నటించ సాగాను.
శ్రీ
అలా వెతుకుతున్నట్లు నటిస్తూ నా తల వంచి ఎద వైపు చూసుకున్నాను. అంతకు ముందే శ్రీవారు రవిక పై రెండు హుక్కులు విప్పేసి వుండటంతో, నేను పైట కొంగు జార్చి అలా గొంతు కూర్చున్నప్పుడు నా రెండు రొమ్ములు సగం సగం ముచ్చికలతో సహా ముప్పావు వంతు పైగా దర్శన మిస్తున్నాయి.
మెల్లిగా ఓర చూపుతో గంగాధరం గారిని గమనించాను. తన కళ్ళునా ఎద వైపు అతుక్కుపోయి చూస్తున్నాయి. నా ఐడియా ఫలించిందన్న ఆనందంతో మరో కొద్ది నిమిషాల వరకూ చెప్పుని వెతుకుతున్న నెపంతో అలాగే వంగి కూర్చుని ఆయన కళ్ళకు పూర్తి గా విందు చేసాను.
కొద్ది ని మిషాల తరువాత నేను కావాలనే ఆయన బెర్త్ కిందకి తోసిన చెప్పుని బయటకు తీసి లేచి నిలబడి జారి పోయిన నా పైటను సరిచేసుకుని, చెప్పులు వేసుకుంటూ గంగాధరం గారి వైపు చూసాను.

ఆయన తలగడని తన తొడల మీద పెట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నారు. తన కుడి చెయ్యి తలగడ కిందగా తొడల మధ్యలోకి పోనిచ్చి ఉంది. అక్కడ ఏమి జరుగుతుందో నేను వూహించ గలను. నా ప్రయత్నం సక్సెస్ అయినట్లే అనుకుంటూ ఆ కూపే లోనించి బయటకు నడిచాను.
బయట డోర్ వద్ద నిలబడి ఉన్న శ్రీ వారితో జరిగిన విషయం చెప్పాను. తను నవ్వుతూ “అయితే ముసలాడు బాగా హీటెక్కి కొట్టుకుంటున్నాడన్న మాట” అన్నారు.
తన సంగతి ఏమో కానీ అనవసరంగా నన్ను రెచ్చ గొట్టారు” అంటూ బాత్రూం వైపు నడవ
బోయాను.
శ్రీవారు వెంటనే నా చెయ్యి పట్టుకుని “పోనీ.. నీతో పాటు నన్నూ బాత్రూం లోకి రమ్మంటావా?” అంటూ నవ్వుతూ అడిగారు.
“చీ.. చీ.. అసహ్యంగా బాత్రూం లోనా” అంటూ తన చేతిని విడిపించుకుని బాత్రూం లోకి నడిచాను. బాత్రూం లోకి రాగానే విడిపోయిన నా రవిక హుక్కులు సరి జేసుకుని, తల సర్దుకుని, బాత్రూములో పని పూర్తి చేసుకుని తిరిగి మా కూపేలోకి నడిచాను.
నేను వచ్చే సరికి గంగాధరం గారు పడుకుని ఉన్నారు. శ్రీవారు కూడా పై బెర్త్ మీద కు ఎక్కేసి ఉన్నారు. నేను కూడా బెర్త్ మీద తలగడ వేసి, ఇంటినించి తెచ్చుకున్న దుప్పటి కప్పుకుని పడుకుని నిద్ర పోయేందుకు ట్రై చెయ్యసాగాను. కానీ.. ఎంత సేపటికీ నిద్ర పడితే కదా.. నా వంటి నిండా కోరికలు.. పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలూ..
“గంగాధరం గారు నిద్ర పోగానే శాస్త్రి పై బెర్త్ మీదనించి కిందకి దిగి వచ్చి నన్ను వాయిస్తున్నట్లూ, అలా వాయిస్తున్నప్పుడు సడెన్ గా గంగాధరం గారికి మెలకువ వచ్చి తనూ లేచి వచ్చి మా ఇద్దరితో జాయిన్ అయినట్లూ ” ఇలా వూహించుకుంటు వంటి మీద దుప్పటిని పూర్తిగా కప్పుకుని, చీరా, లంగాల్ని బొడ్డు దాకా లాక్కుని బుజ్జిదాని మీద నా చేతిని వేసి నిమురుకుంటూ కళ్ళు మూసుకున్నాను.
అలా ఎంతసేపు ఉన్నానో తెలియదు కానీ నా మెడ కిందుగా వెచ్చని వూపిరి తగులుతుంటే మెల్లిగా కళ్ళు తెరిచాను. డిం లైట్ వెలుగు ఆ కూపే అంతా పరుచుకుని ఉంది. నా ఎదకు దగ్గరలో గంగాధరం గారి ముఖం కనపడుతుంది. చటుక్కున కళ్ళు మూసుకుని నిద్రపోతున్నట్లు నటిస్తూ జరుగుతున్న విషయాన్ని గమనించసాగాను.
జరుగుతున్న విషయం అర్ధం అయ్యే సరికి నాకు ఒక నిమిషం పైనే పట్టింది. నా చీరా, లంగాల్ని బొడ్డు పైకి లాక్కుని నా బుజ్జిదాన్ని సవరించుకుంటు అలానే నిద్రలోకి జారి

పోయినట్లున్నాను. అలా నిద్ర పోతున్నప్పుడు నా వంటి మీద ఉన్న దుప్పటి జారి కింద పడి పోయినట్లుంది.
దానితో నా బుజ్జిది హాయిగా చల్లగాలి పీల్చుకుంటూ బహిరంగ దర్శన మిచ్చినట్లుంది. ఆ దృశ్యం కాస్తా గంగాధరం గారి కళ్ళల్లో పడినట్లుంది. నేను పడుకుని వున్నబెర్త్ పక్కనే మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నాకు మెలకువ రాకుండా నా బుజ్జిదాన్ని తనివి తీరా చూసిన తను నా ఎద ఎత్తుల్ని కూడా దగ్గరనుంచి చూసేందుకు ప్రయత్నిస్తునట్లున్నారు.
ఆ ప్రయత్నం లోనే తను నాకు దగ్గరగా రావడంతో తన వేడి ఊపిరి నా మెడకిందుగా తగిలి నాకు మెలకువ వచ్చినట్లుంది. పై బెర్త్ మీద నించి శ్రీవారి గురక సన్నగా వినపడుతోంది. బహుశా ఆ గురక శబ్దం కూడా గంగాధరం గారికి మరింత ధైర్యాన్ని ఇచ్చినట్లుంది.
నా ఎద దగ్గరగా ముఖం పెట్టి ఉన్నతను మెల్లిగా నాకు మెలకువ రాకుండా జాగ్రత్తగా నా పైట కొంగుని తప్పించాడు. ఇప్పుడు పల్చటి రవికలోనించి పొంగుకు వచ్చిన నా రొమ్ములు డిం లైట్ వెలుగులో కూడా కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతున్నట్లున్నాయి. కాసేపు వాటి కేసి తదేకంగా చూసిన తను మెల్లిగా తన చూపు మళ్ళీ నా తొడల మధ్యకు మరల్చారు.
అలా నా తొడల మధ్యకూ, ఎద వైపూ చూపులు తిప్పుతూ తన కుడి చేతిని వేగంగా ఆడిస్తుండటం ఓర కళ్ళతో గమనించిన నాకు తన కుడి చెయ్యి అక్కడ ఏమి చేస్తుందో అర్ధం చేసుకునేందుకు ఎక్కువ టైం పట్టలేదు.
తన అవస్త గ మనించిన నేను నిద్రలో తిరిగినట్లుగా ఒక వైపు తిరిగాను. అంతే నాకు మెలకువ వచ్చింది అనుకున్నాడో ఏమో చటుక్కున కిందనించి లేచి తన బెర్త్ మీద కూర్చున్నారు. అలా కూర్చున్న తన వంటి మీద పంచ లేదు. తన అంగం ఠంగున గాలిలోకి లేచి పై బెర్త్ కేసి చూస్తోంది.
తన కుడి చెయ్యి ఇంకా అలానే దాని మీద వేసి కిందకీ పైకీ ఆడిస్తూ నా వైపే చూడ సాగారు. నేను మళ్ళీ నిద్రలో పొర్లినట్లే వెల్లకిలా తిరిగి పడుకున్నాను. మరో రెండు నిమిషాల తరువాత నేను నిద్రపోయి ఉంటానని నిర్ధారణ చేసుకున్నతను మళ్ళీ మెల్లి గా నా బెర్త్ దగ్గరకు వచ్చి మోకాళ్ళ మీద కూర్చుని నా తొడల మధ్యనే చూస్తూ తన చేతిని మరింత
వేగంగా ఆడించుకో సాగారు.
ఎలాగూ మా వారి దగ్గరనుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఉంది కనుక ఇంకా ముసుగులో గుద్దులాట ఎందుకన్నట్లు నేను చటుక్కున నే చేతిని చాచి తన కుడి చేతి మీద వేసి నా కళ్ళుతెరిచి తన వైపు చూసి నవ్వాను.

నేను అలా చెయ్యి పట్టుకుని కళ్ళుతెరవడంతో ఒక్క సారిగా బిక్క ముఖం వేసారు ఆయన. కానీ నా ముఖంలోని నవ్వు చూసి కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకున్నట్లున్నారు. నా దగ్గరగా రమ్మన్నట్లు సైగ చేసాను. నేను సైగ చేసిన వెంటనే నా ముఖం దగ్గరగా వచ్చిన తన తలని నా చేతితో పట్టుకుని దగ్గరకు లాక్కుని ఆయన చెవిలో “ఎదురుగా ఒక ఆడది అలా తెరుచుకుని పడుకుని వుంటే.. అనవసరంగా చేతికి పని పెడుతున్నారే” అన్నాను.
అలా అనేసిన తరువాత కానీ నాకు అర్ధం కాలేదు నేను బరితెగించి ఎంత పచ్చిగా మాట్లాడుతున్నానో. నా మాటలకు తను కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకుని “నువ్వు సరే అంటావో లేదో అనీ ..” అంటు గొణి గారు.
“ట్రైన్ ఎక్కినప్పటినించి చూస్తున్నా, అలా తినేసాలా చూడకుంటే.. కొంచెం ధైర్యం చేసి ఉండొచ్చు కదా” అన్నాను.
“మీ వారు..!” అంటూ ఏదో అనబోతున్న తన నోటి మీద చెయ్యి వేసి తన తలని అలాగే నా ఎదకు వేసి అదుముకుని “ఇంక మాటలు చాలు..” అన్నాను.
అప్పటికే నా తొడల మధ్య కుంపటి కొలిమిలా కాలి పోతుంది. గంగాధరం గారు నిద్రపోగానే కిందకి వచ్చి నా పని పడతానన్న శ్రీవారేమో హాయిగా గురక పెట్టి నిద్ర పోతున్నారు. అందుకే ఇంకా మాటలతో కాలాయాపన చెయ్యడం ఇష్టం లేక తనని నా ఎద కే సి అదుముకుని చేతల లొకి దిగ మన్నట్లు ప్రోత్సాహించాను.
నేనిచ్చిన ప్రోత్సాహంతో ధైర్యం తెచ్చుకున్న గంగాధరం గారు మెల్లిగా నా ఎద మీద ఉన్న తన తలని పైకెత్తి వణుకుతున్న చేతుల్తో నా రవిక హుక్కులు వూడదీయ సాగారు.
“ఇప్పుడు అది పిప్పాల్సిన అవసరమా?” అంటూ నేను మరో పక్కనుంచి హుక్కులు విప్పసాగాను.
“అవసరమా.. బంగరు కలశాల్లా పచ్చని చాయతో మెరిసి పోతుంటే.. రవిక మీదనుంచి చూస్తుంటే వాటిని అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపించింది” అంటు మెల్లిగా నా చెవిలో అన్నారు తను.
అప్పటికే రవిక హుక్కులన్నీ వూడి రవిక రెండు పాయలుగా చీలి నా బంతులు రెండూ తన కళ్ళకు నగ్నంగా దర్శన మివ్వ సాగాయి. పద్దెని మిదేళ్ళ మధు దగ్గర నుంచి, అరవై ఏళ్ళ గంగాధరం గారి వరకూ అందరిని ఆకర్షించ గలుగుతున్న నా చనుకట్టు మీద నాకే ఎంతో గర్వం కలిగింది.

రవిక వూడడంతో బయట పడిన రొమ్ముల్ని తనివి తీరా చూసుకుంటూ మెల్లిగా వణుకుతున్న తన చేతిని నా ఎడమ రొమ్ము మీద వేసి మృధువుగా దానిని వడిసి పట్టుకున్నారు ఆయన.
ఇక ఆపుకోవటం నా తరం అయ్యేట్లు లేదు. వెంటనే తన రెండు చేతులూ పట్టుకుని “వాటి సంగతి తరువాత చూద్దురు కానీ ముందు రండి” అంటూ తనని నా మీదకు లాక్కున్నాను.
వెంటనే తనూ నేనూ పడుకుని ఉన్న బెర్త్ మీదకు ఎక్కి నా కాళ్ళ మధ్య చోటు చేసుకుని నా మీద వాలారు. కింద పంచ లేక పోవటంతో తన జంభం నా తొడల మధ్య వెచ్చగా తగులుతోంది. జంభం చుట్టూ అడవిలో వెంట్రుకలు పెంచేసి ఉన్నారు.
మెల్లిగా నా చేతులు మా ఇద్దరి మధ్యకూ పంపి కోరికతో కాలి పోతున్న తన జంభాన్ని నా చేతిలోకి తీసుకుని రెమ్మల మధ్య సర్దుకుని “వూ” అన్నాను. నా పిలుపు అందుకున్న తను మెల్లిగా తన నడుమును నాలోకి దించ సాగారు.
శ్రీవారు కండోం వాడ మని మరీ మరీ చెప్పిన విషయం అప్పుడు గుర్తుకు వచ్చింది. అప్పటికే నాలో నిండుగా దిగబడి పోయి ఉన్న తనని బయటకు తీసి కండోం వేసుకుని పెట్ట మని అడిగేంత సహనం నాలో లేదు. కోరికతో కాలి పోతున్న నా వళ్ళు ఇంకా ఆలశ్యం చేస్తే తట్టుకునే పరిస్తితుల్లో లేదు.
అందుకే మరే మీ మాటలాడకుండా నా రెండు చేతులూ తన పిర్రల మీద వేసి నాలోకి బలంగా అదుముకున్నాను. దానితో నా రెమ్మల్ని రాసుకుంటూ కసుక్కున నా మొత్తలోకి
మరింత లోతుగా దిగి నా అడుగు తాకింది తన జంభం.
“ఉమ్..” అని మూలుగుతూ నా మొత్తని పైకెత్తాను.
నేను నా మొత్తను పైకెత్తిన మరుక్షణమే గంగాధరం గారు మెల్లిగా తన నడుముని కిందకీ పైకీ దించుతూ నా మీద వూగసాగారు. అటు రైలు బండి కుదుపులూ, ఇటు గంగాధరం గారి ఊపుడుతో నాకు స్వర్గం కనపడ సాగింది.
నా చేతులు అలాగే తన పిర్రల మీద వేసి అదుముకుంటూ నాలోకి మరింత బలంగా దించుకుంటూ నా నడుమును కూడా వూపుతూ ఆయన దంపుడికి ఎదొరొత్తులు ఇవ్వసాగాను. కాసేపట్లో నాలో ఉద్రేకం తారాస్తాయికి చేరుకో సాగింది.

తన పిర్రల మీద ఉన్న చేతులు తీసి తన తల మీద వేసి నా పెదవులు తన పెదవుల తో మెలేసి గట్టిగా ముద్దు పెడుతూ “ఉమ్.. మ్.. మ్.. ఓహ్.. మ..” మ..ఓహ్.. మ..” అంటూ కార్చేసాను.

అదే సమయానికి తనూ తన నడుము వూపుడులో వేగం పెంచి విపరీతమైన స్పీడ్ తో వూగుతూ “ఇష్ట్.. మ్..” అంటు నాలోకి బళుక్కున కక్కుతూ నా మీద వాలి పోయారు. ఎన్ని రోజులుగా స్టాక్ చేసి ఉన్నారో ఏమో కానీ తను కార్చిన మరుక్షణమే నా తొడల మీదకు జిగురు జిగురుగా ధారగా కార సాగింది.
అలా కారిన జిగురు అట్టలు కట్టి మరకలు మరకలుగా తయారు అవుతుందే మో వెళ్ళి కడుక్కుందామని మెల్లిగా కళ్ళుతెరిచి నా రొమ్ముల మీద తల పెట్టుకుని పడుకుని ఉన్న తనని లేవమని చెప్పబోతూ ఎందుకో పైకి చూసిన నా గుండె ఒక్క సారి గా జల్లు మంది.
అందుకు కారణం ఎప్పుడు లేచిందో ఏమో పై బెర్త్ మీద ఉన్న సుమన తన కళ్ళు పత్తి కాయల్లా చేసుకుని మా ఇద్దరి వైపే చూస్తుంది. ఒక్క నిమిషం వళ్ళంతా వణికినట్లు అయిపోయి వెంటనే మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకున్నాను.
తను చూస్తున్న విషయం గంగాధరం గారితో చెబుదామా వద్దా అనుకుంటూ మెల్లిగా తన తలని పట్టుకుని “ఇక వెళ్ళి పడుకోండి మళ్ళీ మా వారు లేస్తారేమో” అంటూ మెల్లిగా
అన్నాను.
నా మాటలు విన్నతను మెల్లిగా నా ఎద మీద నించి తల పైకి ఎత్తారు. తను అలా చెయ్యగానే నా కళ్ళుమెల్లి గా తెరిచి పై బెర్త్ వైపు చూసాను. సుమన అటు తిరిగి పడుకుని ఉంది. బహుశా తాత గారు లేవడం చూసి నిద్ర నటిస్తున్నట్లుంది.
గంగాధరం గారు నా మీద నుంచి లేవగానే నేను హడావిడిగా రవిక హుక్కులు పెట్టుకుని, చిందర వందరగా వూడి పోయి ఉన్న చీరను సర్దుకొని, లంగా తోనే నా తొడల మధ్య గంగాధరం గారు వొలక పోసిన జిగురును తుడుచుకుని శబ్దం చెయ్యకుండా దుప్పటి ముసుగు తన్నాను.
చేరవలసిన దానికన్నా 30 నిమిషాలు ఆలశ్యంగా వైజాగ్ స్టేషన్ చేరింది మేము ఎక్కినా ట్రైన్. స్టేషన్ లో ఆగే దానికి 5 నిమిషాల ముందే గంగాధరం గారు పై బెర్త్ మీద ఉన్న సు మనని నిద్ర లేపారు.
నిద్ర లేచి బెర్త్ మీద నించి దిగి రాగానే నా కళ్ళల్లోకి చూసింది సుమన. వెంటనే గిల్టీగా కళ్ళు దించుకున్నాను నేను. అప్పటికే శ్రీవారు లేచి కిందకి దిగి వచ్చి మా సూట్ కేసులు రెండిటినీ బెర్త్ కింద నించి బయటకు తీసి రెడీగా పెడుతున్నారు.

సుమన వెళ్ళి ముఖం కడుక్కుని వచ్చే సరికి ట్రైన్ స్టేషన్ లో ఆగడం జరిగింది. ట్రైన్ ఆగిన రెండు నిమిషాలకు ఎవరో ఒకతను మేము ఉన్న కూపే లోకి వచి గంగాధరం గారితో “బాగున్నారా అంకుల్” అంటూ పలకరించాడు.
“అహా.. బాగున్నామయ్యా ప్రభాకర్. నువ్వెందుకు రావటం, డ్రైవర్ని పంపుంటే సరి పోయేది కదా” అన్నారు.
“అయ్యో దానిదే ముంది అంకుల్ అంటూ” సు మన వైపు తిరిగి ఈ అమ్మాయి ఎవరన్నట్లు చూసారు. “ఇది సుమన, మా రెండో వాడి కూతురు” అంటు తనని పరిచయం చేసారు గంగాధరం గారు.
తరువాత మా వైపు తిరిగి “ఈయన శాస్త్రి గారు, ఆవిడ వారి భార్య లలిత. ఇద్దరూ నాకు బాగా కావలసిన వారు” అంటూ మా ఇద్దరిని పరిచయం చేసారు.
“పెద్దాయనకు రాత్రి చూపిన రుచితో మేము బాగా కావలసిన వాళ్ళమి అయిపోయినట్లున్నాము” అనుకున్నాను.
ముందుగా అనుకున్నట్లే గంగాధరం గారి కోసం వచ్చిన కారులోనే మేము కూడా ఎక్కి వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు దిగబోయే హోటలుకే బయలుదేరాము. ప్రభాకర్ గారే కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, గంగాధరం గారు తన పక్కన ముందు సీటులో కూర్చుంటే, నేను, మా వారు, సుమన వెనుక సీటులో కూర్చున్నాము.
వోటల్ దగ్గరకు రాగానే “మీరు రూం తీసుకుని స్నానం అదీ చేసి రెడీ అవ్వండి అంకుల్. నేను ఒక గంట తరువాత డ్రైవర్ ని పంపుతాను. వాడు మిమ్మల్ని ఇంటికి తీసుకొస్తాడు” అని గంగాధాం గారికి చెప్పి మా అందరి దగ్గరా శెలవు తీసుకుని వెళ్ళారు ప్రభాకర్
గారు.
తను అటు వెళ్ళగానే మేము ఒక రూం, గంగాధరం గారు మరో రూం తీసుకుని రిసెప్షన్ లో నించి బయట పడ్డాము. స్టేషన్ నుంచి కారులో వస్తున్నంత సేపు గానీ, వోటల్ రిసెప్షన్ దగ్గర కానీ సుమన, గంగాధరం గార్లు అసలు రాత్రి ఏమీ జరగనట్లే ప్రవర్తించ సాగారు. నాకు మాత్రం సుమన కళ్ళల్లోకి చూడాలంటేనే అదోలా ఉండింది.
మా రూములోకి వెళ్ళగానే శ్రీవారి వైపు తిరిగి “అవునూ రాత్రి గంగాధరం గారు నిద్ర పోగానే కిందకి వస్తానన్నారు.. మరి రానే లేదే?” అన్నారు.

“అలసటగా ఉండి బాగా నిద్ర పట్టే సిందోయ్. అయినా ఈ నాలు గు రోజులు మనిద్దరికే కదా” అంటు నవ్వారు శాస్త్రి.
“బాగానే ఉంది మీ సంబరం. వద్దు వద్దు అంటుంటే నా చేత ఆ ముసలాయన్ని
రెచ్చగొట్టించారా.. తను దానిని అలుసుగా తీసుకుని అర్ధరాత్రి వచ్చి మీద పడ్డాడు. నేను ముందు మీరే మో అనుకున్నా.. తరువాత కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఆయన..” అంటూ ఆపాను.
“తరువాత? ఏమైంది.. ఆ ముసలాడు నిన్ను వాయించాడా?” అంటు ఆత్రంగా ప్రశ్నించారు శ్రీవారు.
“లేదు.. నేను తనకి మెల్లగా నచ్చ చెప్పి.. వీలుంటే తరువాత చూద్దాం లేండి అంటూ పంపేసాను. ఆ క్షణాన మీ మీద నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందో తెలుసా?” అన్నాను.
“సారీ రా లలితా. నా సంగతి నీకు తెలుసుకదా. హాయిగా ఆ ముసలాడి చేత వేయించుకుని నీ
కోరిక తీర్చుకుని బాగా ఎంజాయ్ చేసి ఉండొచ్చు కదా? నేను చేసిన తప్పుకు ఇప్పుడే పరిహారం చెల్లి స్తాను” అంటు నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని నా రవిక మీద చెయ్యి వెయ్యబోయారు ఆయన.
ఇప్పుడు అసలు కార్యక్రమం మొదలు పెడితే నా తొడల మధ్య ఉన్న జిగురు మరకలు చూసి శ్రీవారు నేను సగం నిజమే చెప్పానన్న విషయం ఎక్కడ పసికడతారో అని “ముందు వెళ్ళి స్నానం చెయ్యాలి, వళ్ళంతా విసుగ్గా ఉంది” అంటూ బాత్రూం వైపు నడిచాను.
“నేనూ వస్తాను పదవోయ్” అంటూ నా వెనుకనే రాబోతున్న శ్రీ వారిని బలవంతంగా ఆపీ “అన్నట్లు మీకు చెప్పడం మర్చి పోయాను. నిన్న మధు గాడు వచ్చి ఈ పుస్తకాన్ని ఇచ్చి వెళ్ళాడు” అంటూ నేను సూట్ కేసులో పెట్టుకుని వచ్చిన ఫారిన్ బూతు బొమ్మల పుస్తకాన్ని తీసి తనకు చూపించాను.
దానిని చూడగానే ఆశ్చర్యంగా తన చేతిలోకి తీసుకుని పేజీలు తిరగెయ్య సాగారు శ్రీవారు. అదే అదునుగా నేను పెట్టేలోనించి టవల్ అందుకుని బాత్రూం లోకి దూరి గడియ పెట్టాను.
నేను స్నానం పూర్తి చేసి టవల్ చుట్టుకుని బయటకు వచ్చే సరికి ఇంకా ఆ పుస్తకాన్ని తిరగేస్తూనే ఉన్నారు ఆయన. కనీ నేను బాత్రూంలోకి వెళ్ళే ముందుకి ఇప్పటికీ ఒకే తేడా. ఇప్పుడు తన వంటి మీద షర్ట్ తప్పితే మరేమీ లేదు. ఆ పుస్తకాన్ని తిరగేస్తూ నిగిడి ఉన్న తన బుజ్జిగాడిని సవర దీసుకుంటూ దానిలోని బొమ్మల్ని చూస్తున్నారు తను.
“ఛీ.. ఛీ.. ఉదయాన్నే ఏమి పనండీ అది” అన్నాను రూంలోకి నడుస్తూ నేను.

“మరి ఉదయాన్నే ఈ పుస్తకాన్ని నాకు చూపించడం నీ తప్పు కాదా. నా చేతి పని చూడడానికి నీకు బాగాలేకుంటే ఆ టవల్ విప్పి పడేసి రా.. వచ్చి ఇదిగో వీడి తాపం తీర్చు” అంటూ చేతిని తన బుజ్జిగాడి కేసి చూపిస్తూ అన్నారు.
“బాగుంది చోద్యం. ఉదయాన్నే వేరే ధ్యాస లేకుండా. ముందు వెళ్ళి చక్కగా స్నానం చేసి రండి. ఆ ట్రైన్ ప్రయాణంతో వళ్ళంతా దుమ్ము కొట్టుకుని ఎలా ఉన్నారో చూడండి” అన్నాను.
ఏమను కున్నారో ఏమో వెంటనే నా మాటలకు బుద్దిగా తల వూపుతూ చేతిలో ఉన్న పుస్తకాన్ని తీసుకుని బాత్రూం వైపు అడుగు వేసారు.
“మళ్ళీ ఆ పుస్తకం ఎందుకు..” అంటు ఏదో అనబోతున్న నా మాటలకు అడొస్తూ “ఇష్..” అన్నట్లు నోటి మీద వేలు వేసి చూపి బాత్రూం లోకి నడిచారు శ్రీవారు.
తను అటు వెళ్ళగానే రూం మొత్తం పరిశీలనగా చూసాను. రోజుకు ఎంత చార్జ్ చేస్తున్నారో ఏమో కానీ రూం చాలా బాగుంది. గదిలో ఎయిర్ కండిషనర్, టి పి కూడా ఉన్నాయి. బెడ్స్ కు ఒక పక్కగా రెండు తలుపులు కనిపించడంతో అవి ఏమిటా అని టిసి చూసాను.
గా
అది ఒక నిలువెత్తు అల్మారా. అందులో కింద సూట్ కేసులూ వగైరా పెట్టుకునేందుకు కాబోలు ఖాళీ గా ఉంటే కొంచం పైన అరలు లాగా రెండు చెక్కలు వేసి ఉన్నాయి. వాటి మీద బట్టలు కానీ లేదా ఏవన్నా వస్తువులు కానీ పెట్టుకోవచ్చేమో అనుకున్నాను.
వెంటనే మా సూట్ కేసులు రెండు ఆ అల్మారాలోకి జరిపి, నా సూట్ కేస్ ఓపెన్ చేసి ఆ రోజు వేసుకునేందుకు ఉన్న బట్టల్లో కొంచం వళ్ళు కప్పగలిదేదిలా ఉన్న చుడీదార్ తీసుకున్నాను. లోపల బ్రా వేసుకుందామా వద్దా అని ఒక నిమిషం ఆలోచించి, ఒక వేళ వేసుకున్నా శ్రీ వారు రచ్చ చేసి తీసేయిస్తారు గనుక ఎందుకులే అని బ్రా, పాంటీ లే కుండా ఉత్త చుడీదార్ మాత్రం వేసుకున్నాను.
నా జీ వితంలో అలా చుడీదార్ వేసుకోవడం నాకు మొదటి సారి. అందుకే కొంచెం కొత్తగా, వింత గా అని పించినా అద్దం లో చూసుకున్న తరువాత నా మీద నాకే ముద్దిచ్చింది. లోపల వేసుకోక పోవడంతో నిక్కబొడుచుకున్న నా ముచ్చికలు చుడీదార్ టాప్ లోనించి కొట్టొచ్చినట్లు కనపడుతున్నాయి. వెంటనే పరుపు మీద ఉన్న చున్నీ తీసి నా ఎద కప్పుకున్నాను.

తల దువ్వుకుని, పౌడర్ రాసుకుని, బొట్టు పెట్టుకుని రెడీ అయ్యే సరికి శ్రీవారు స్నానం ముగించి బయటకు వచ్చారు. నడుముకు టవల్ కట్టుకుని, ఒక చేత్తో తను లోపలకు తీసుకెళ్ళిన పుస్తకాన్ని పట్టుకుని బయటకు వచ్చిన తను ఆ పుస్తకాన్ని పరుపు మీద వేసి నా వైపు తిరిగి “అబ్బా, ఈ చుడీదార్లో నువ్వు కుర్ర పిల్లలా భలే ముద్దోస్తున్నావోయ్” అన్నారు.
తన పొగడ్తలకు సిగ్గుగా తల వంచుకుని “పొగడ్తలు చాలు కానీ, ఆకలి దంచేస్తుంది. త్వరగా బట్టలు వేసుకోండి, వెళ్ళి ఏమన్నా తిందాము” అన్నాను.
“చిత్తం మహరాణీ” అంటూ శ్రీవారు బట్టలు వేసుకుని రెడీ అయ్యే సరికి మరొ అరగంట పైనే పట్టింది.
తను రెడీ కాగానే ఇద్దరం కలసి ఆ హోటల్ లోనే ఉన్న రెస్టారెంట్ కు నడిచాము. రెస్టారెంట్ లో కూర్చుని టిఫిన్ ఆర్డర్ చేసాక “ఈ హోటల్ చూడడానికే చానా గ్రాండ్
కనపడుతుంది. రూం రెంట్ ఎంతే మిటి ?” అని అడిగాను.
గా
అందుకు తను “చూడు డార్లింగ్, ప్రస్తుతం మనం సరదాగా ఎంజాయ్ చెయ్యడనికి వచ్చాము. ఇక్కడ కూడా నీ అణా పైసా లెక్కలు మానేసి హాటుగా ఎంజాయ్ చెయ్యి” అన్నారు.
తన మాటలకు నేను నవ్వుతూ “మీ ఇష్టం మహానుభావా” అంటూ తల తిప్పి అటు చూస్తే గంగాధరం గారు, సుమన నడుచుకుంటు రెస్టారెంట్ లోకి వస్తున్నారు.
మమ్మల్ని చూడగానే నవ్వుతూ పలకరించారు ఇద్దరూ. వాళ్ళని చూడగానే శ్రీవారు “రండి, రండి” అంటూ మేము కూర్చుని ఉన్న టేబుల్ వద్దకు వాళ్ళను ఆహ్వానించారు.
దానితో గంగాధరం గారు శ్రీవారి పక్కనా, సుమన నా పక్కనా సెటిల్ అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా టిఫిన్ ఆర్డర్ చేసాక అదీ ఇదీ మాటలాడుతూ కూర్చున్నాము.

మాటల మధ్యలో గంగాధరం గారు తన స్నేహితుడి కొడుకు తన కోసం కార్ పంపాడనీ, తను బయలు దేరి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నానని చెప్పి ” మీరు రూం లోనే ఉంటారా? లేదంటే ఏమన్నా ప్రోగ్రాం ఉందా?” అన్నారు.
దాని కి శ్రీ వారు “ప్రోగ్రాం అంటూ ఏమీ లేదండీ. మా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వరకూ వెళ్ళి అక్కడ ఒక పాకెట్ డ్రాప్ చేసి రావాలి. అది అవగానే ఇక మేము ఇద్దరం కలిసి ఈ విశాఖ అందాలు చూడడ మే” అన్నారు.

శ్రీవారి మాటలకు పెద్దాయన ” మీ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎక్కడొ చెప్పు. నేను వెళ్ళే దారిలోనే అయితే నిన్ను అక్కడ దించి వెళ్తాను కదా” అంటు తను ఎటు వెళ్తున్నారో చెప్పారు.
వెంటనే శ్రీ వారు “మా బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అటు వైపే” అన్నారు.
“ఇంకేం అయితే? మీరూ నాతో రండి. నేను మిమ్మల్ని అక్కడ వదిలేసి వెళ్తాను” అన్నారు
గంగాధరం గారు.
“అయితే నేను రూం వరకూ వెళ్ళిఆ పాకెట్ తీసుకుని ఇప్పుడే వస్తాను” అంటూ శ్రీ వారు లేచి మా రూంకు వెళ్ళారు.
వారు అటు వెళ్ళగానే నేను, గంగాధరం గారు, సుమన అక్కడ మిగిలాము. రాత్రి జరిగిన సంఘటన తలుచుకుంటే నాకు ఆ ఇద్దరిలో ఎవరి ముఖం చూడాలన్నాబెరుకుగా
ఉంది.
“ఈయన త్వరగా వచ్చేస్తే బాగుండునురా దేవుడా” అనుకుంటూ కూర్చుని ఉన్నాము.
ఇంతలో గంగాధరం గారు “అవునూ, మీరు కూడా వెళ్ళాలా? లేక శాస్త్రి గారు ఒక్కరే వెళ్తారా?” అని అడిగారు.
అందుకు సమాధానంగా నేను “ఆయన గారి ఆఫీసుకు నేను ఎందుకండీ, తను ఒక్కరే వెళ్ళి వస్తారు” అన్నాను.
వెంటనే గంగాధరం గారు “అలా అయితే మరీ మంచిది. మా సుమన ఆ చావు ఇంటికి నేను ఎందుకు తాతయ్యా నాకు అక్కడ ఎవరూ తెలియదు కూడా, నేను రాను అంటూ ఒకటే గోల. మీకు అభ్యంతరం లేకుంటే కాసేపు మీరు ఇద్దరూ కలసి కాలక్షేపం చెయ్య వచ్చు” అన్నారు.
అందుకు నేను “అయ్యో, దానిదే మీ భాగ్యం. తప్పకుండా. మా వారు రాగానే మేము సిటీ చూసేందుకు వెళ్తున్నాము. తనూ కావాలంటే మాతో రావొచ్చు కూడా” అన్నాను.
ఇంతలో రూముకి వెళ్ళిన శ్రీవారు తన చేతిలో పాకెట్ తో తిరిగి వచ్చారు. తను అలా వస్తుండగానే వెయిటర్ మేము ఆర్డర్ చేసిన టిఫిన్ ప్లేట్స్ తో రావడంతో అందరం టిఫిన్ తినడం మొదలు పెట్టాము.

టిఫిన్ తినడం పూర్తి కాగానే గంగాధరం గారు చేతులు కడుక్కునేందుకై లేచి వెళ్ళారు. తను అటు వెళ్ళగానే శ్రీవారు నా వైపు తిరిగి, “నీ పుణ్యమా అని మనకు ఎంత స్పెషల్ ట్రీట్ మెంటో కదా. ఆఫీస్ పని పూర్తి చేసేందుకు హాయిగా కార్ లో..” అంటూ ఏదో అనబోయారు.
నేను తన మాటలకు అడ్డిస్తూ “ఇష్..” అంటూ సు మన వైపు చూపించాను. సుమన రాత్రి నన్ను, గంగాధరం గారిని చూసిన విషయం శ్రీవారికి చెప్పి ఉండాల్సింది. తనకు అర్ధం కాదు అనుకున్నారో ఏమో తన ముందే అలా అన్నారు. నేను వారించ కుండా ఉంటే ఇంకే మీ
అనే వారో.
ఇంతలో చేతులు కడుక్కునేందుకు వెళ్ళిన గంగాధరం గారు తిరిగి వచ్చారు. మేము ముగ్గురం స్పూన్ స్ తో తినడం వల్ల చేతులు కడుక్కునేందుకు వెళ్ళలేదు. గంగాధరం గారు ఇటు వచ్చి కూర్చోగానే వెయిటల్ బిల్ తెచ్చి ఇచ్చారు. శ్రీవారు ఎంత వారిస్తున్నా వినకుండా “పెద్దవాడిని నేను ఉంటే.. మీరు ఏంటయ్యా” అంటు గంగాధరం గారే అందరికీ బిల్ కట్టారు.
బిల్ కట్టాక అందరం లేచి బయటకు నడిచాము. గంగాధరం గారు సుమన వైపు తిరిగి “నీకు ఏమన్నా అవసరం అయితే ఆంటీ ని అడుగమ్మా. నేను వీలయినంత త్వరగా వచ్చేస్తాను.: అంటు జాగ్రత్తలు చెప్పి కారు వైపు నడిచారు.
శ్రీవారు కూడా “నేను త్వరగా పని పూర్తి చేసుకుని రెండు మూడు గంటల్లో రూంకి వచ్చేస్తాను. రెడీ గా ఉండు, ఎటన్నా బయటకు వెళ్తాము” అని చెప్పి గంగాధరం గారి వెనుకనే కార్ వైపు నడిచారు.
వాళ్ళు అటు వెళ్ళీ వెళ్ళగానే సుమన నా వైపు తిరిగి “ఆంటీ, రాత్రి.. మీరూ.. మా తాతయ్యా..” అంటు గొణిగింది. ఏ టాపిక్ అయితే మా ఇద్దరి మధ్య రాకూడదనుకున్నానో టాపిక్ రావడంతో నా గుండె జల్లు మంది. తన మాటలకు ఏమి సమాధానం చె ప్పాలా అని ఆలోచిస్తుంటే మళ్ళీ తనే
“ఆ విషయం అంకుల్ కు.. అదే మీ వారికి.. కూడా తెలుసు కదూ?” అంది.
“ఈ పిల్ల చానా తెలివైన పిల్ల లాగుంది” అనుకున్నాను. తనకు ఏమీ సమాధానం చెప్పాలో అర్ధం కావడం లేదు.
“ఏమిటి ఆంటీ.. మీరు ఏమీ మాటలాడడం లేదు” అంటు తను నన్ను నిలదీసింది. అప్పుడే.. ఆ క్షణానే.. నా మెదడులో ఒక బ్రహ్మాండమైన ఐడియా ఫ్లాష్ అయింది. అంత తక్కువ టై ములో అంత చురుకుగా అలోచించినందుకు నన్ను నేనే అభినందించుకున్నాను.

ప్రశ్న మీద ప్రశ్న అడుగుతూ నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్న తన నోరు ముయ్యించాలంటే నాకు వచ్చిన ఈ ఐడియా ను వెంటనే అమలు చెయ్యాలి. అందుకే..
“సీ ప్రశ్నకు తీరికగా సమాధానం చెబుతాను కానీ.. ముందు మా రూం కు వెళ్లాము పద.. నేను అర్జెంట్ గా బాత్రూం కు వెళ్ళాలి” అంటూ లిఫ్ట్ వైపు నడిచాను.
తను ఇక మరేమీ మాట్లాడకుండా నా వెనకే నడిచింది. మా రూం తలుపు తీసుకుని రూంలోకి అడుగు పెడుతూ ఓరగా బెడ్ వైపు చూసాను. ఇందాక శ్రీవారు బాత్రూం నించి బయటకు తెచ్చిన ఆ విదేశీ బొమ్మల పుస్తకం అలాగే బెడ్ మీద పడి ఉంది. నాకు కావాల్సింది అదే.
ఆపుస్తకం అక్కడ ఉంది అని నిర్ధారణ చేసుకో గానే, తలుపు లోపలనించి బోల్ట్ పెట్టి సుమన వైపు తిరిగి “కూర్చో.. నేను ఇప్పుడే వస్తాను” అంటు బాత్రూంలోకి నడిచాను. బాత్రూం లోకి నడిచిన నేను బయట ఉన్న సుమనకు అనుమానం రాకుండా ఉండేందుకు టాప్ తిప్పి నీళ్ళు కారేలా చేసి ఒక రెండు, మూడు నిమిషాలు అలాగే వెయిట్ చేసాను.
తరువాత బాత్రూం తలుపుని అతి జాగ్రత్తగా శబ్దం రాకుండా కొద్దిగా తీసి మెల్లిగా నా తలని తలుపు సందులో పెట్టి బయట రూంలోకి తొంగి చూసాను. నా ప్లాన్ లోని తరువాతి భాగం కూడా సక్సెస్ ఫుల్ అయ్యింది. రూంలో పరుపు మీద కూర్చుని ఆ పుస్తకంలోని బొమ్మల్ని తదేకంగా చూస్తుంది సుమన.
నేను అనుకున్నది అనుకున్నట్లే జరుగుతున్నందుకు నన్ను నేనే అభినందించుకుని నా ప్లాన్ లోని తరువాతి భాగాన్ని అమలు పర్చడానికి రెడీ అయ్యాను. తను అలా తల వంచి పుస్తకంలోని బొమ్మల్ని చూస్తుంటే నేను మెల్లిగా శబ్దం రాకుండా బాత్రూం తలుపు పూర్తిగా తెరిచి చిన్నగా రూంలోకి నడిచాను.
అలా పిల్లిలా మెల్లిగా అడుగులో అడుగు వేస్తూ రూంలోకి నడిచిన నేను, తను కూర్చుని ఉన్న చోటుకు కొంచెం దగ్గరగా రాగానే “ఏంటి? అంత దీక్షగా చూస్తున్నావ్?” అన్నాను.
(.. ఇంకా ఉంది..)867232cookie-checkతప్పెవరిది – Part 20

  • RUKSANA THO RAASALEELA

  • తప్పెవరిది – Part 18

  • లెక్చరర్ పరిమళ మేడం vasu తో 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *