తల్లి తనయుల రతి కేళి – 16 | Telugu new sex stories

అమ్మ:రాధ ఆంటీ రా మా ముగ్గురిని నువ్వే చూసుకోవాలి రా కొడకా నువ్వు దాని గుద్దల మీద నీ కన్ను పడినది కదా అందుకే రా నీ కోసం

తల్లి తనయుల రతి కేళి – 15→

నేను:ఏమిటి అమ్మ మరి మనల్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేసిన దానిని ఎలా అమ్మ
అమ్మ:అవును రా కానీ తనకి మొగుడి సుఖం లేదు వాడు ఏమో ఇంకా వొడిలేసాడు తనని నాకు చెప్పి బాధ పడి నది లే
అను:సరే నాకు ఎలాగో ఒక ఆడది కావాలి నేను తనకి తాళి కడతాను తనే నాకు కావలసిన సుఖం ఇవ్వాలి
అమ్మ:సరే రండి కిందకి వెళ్దాం నీకు కావలసిన రాధ కింద ఉన్నది
నేను:సరే పదండి వెళ్దాం
మేము మగ్గరం కిందకి వెళ్ళాం రాధ ఆంటీ ఒక రకం అయిన బాధ తో కూర్చొని ఉన్నది సోఫా లో
మా మగ్గురును చూసింది ఆంటీ
రాధ:నేను నా తప్పు నేను తెలుసుకున్న నన్ను స్వీకరించండి ప్లీజ్

అను:సరే నేను నీకు తాళి కడతాను నీకు సరే అయితే మేము మాలో కలుపుకుంటం
అమ్మ:అవును రాధ నా అక్కని నువ్వు చూసుకోవాలి
రాధ:సరే నేను కట్టించుకుంటాను ఎప్పుడు మన పెళ్లి ఎప్పుడు చెప్పండి
నేను:సరే ఈ రోజు రాత్రి నా అమ్మ పెద్దమ్మ నీ నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను రేపు మా పెద్దమ్మ నీ మెడ లో తాళి కడుతుంది

అను:నాకు ఒకే ఈ రోజు సరేనా సరే రా ఈ రోజే తనకి తాళి కడతాను
రాధ:సరే ఈ రోజు ముగ్గుర్నీ పెళ్లి చేసుకునే మొనగడివి సూపర్ రా కృష్ణ
నేను:అవును మీ ముగ్గురికి నేను చాలు లే
అమ్మ:సరే రా నేను నా ఫ్రెండ్ యశోద నీ పిలుస్తాను రా
నేను:సరే అమ్మ పిలువు మనకి ఉంటారు కదా ఇంకోటి నేను మీ ముగ్గురికి బట్టలు లేకుండా ఉంటారు నేను అప్పుడు కడతాను లే

అమ్మ:అవును రా ఊహించుకుంటేనే కసిగా ఉన్నది
అను:అవునే నువ్వు చాలా కసినా కొడుకుని కన్నావు ఇప్పుడు వాడు మన కసి తీరుస్తాడు
రాధ:అవును లే ఇంత కసిగా ఉన్న ఫ్యామిలీ లో నేను ఎలా ఉంటానో నా కూతుర్లు ఏమి అనుకుంటారు
అమ్మ:ఎలాగో మీ ఆయన నిన్ను వొదిలేసి పోయాడు మా కసిని అనుభవించు
రాధ:సరే బలే ఉంటుంది లే కానీ ఇప్పుడు మా ముగ్గుర్నీ వేస్తావా లేదా
నేను:సరే రండి అమ్మాయిలు పదండి బెడ్రూం కి

ఇంకా మేము నలుగురం బెడ్ రూం కి వెళ్ళాం నన్ను ముగ్గురు పడుకో పెట్టారు అమ్మ ఏమో నాకు లిప్ కిస్ చేస్తుంది అను ఇంకా రాధ ఏమో
నా బట్టలు విప్పేసారు ఇంకా నా మోడ్డ తీసుకొని పొట పోటీగా చీకుతూ ఉన్నారు
నేను:ఏమి చేస్తున్నారో ఏ మీ బట్టలు విప్పండి ఎ
అను:నీది విప్పాను కదా రా చాలు రా లంజ కొడకా
రాధ:సరే రా మా బట్టలు నువ్వే విప్పాలి రా

నేను:సరే మీ ఒకరి బట్టలు ఒకరు విప్పుకొని నా మీద పదండి ఎ చాలా కసిగా ఉంటుంది
అమ్మ:సరే ఆపు రా మరి నువ్వు ఏమి చేస్తావు రా మోడ్డ కొట్టుకోటవ ఏమి
నేను:కదే ఆ మొడ్డతో మీ ముగ్గురిని తల్లులు చేస్తానే
అను:రండి అమ్మాయిలు వచ్చి నాది విప్పండి
ఇంకా ఇద్దరు వెళ్లి అను యొక్క నైటీ విప్పేసి పక్కన పెట్టారు ఇంకా అను యొక్క సంపదలు బాగా కానీ పించయి మాకు పెద్ద పెద్ద సళ్ళు పిర్రలు పుకూ నిండా ఆతులు అన్నీ బాగా ఉన్నాయి ఇంకా కొంచం పొట్ట దగ్గర కొవ్వు పట్టి ఉన్నది

అమ్మ:నా చీర విప్పండి
ఇంకా అను ఇంకా రాధ ఇద్దరు కలిసి అమ్మ చీర బ్రా ప్యాంటీ అన్నీ విప్పేసి పడేశాడు రాధ నీ కూడా అక్క చెల్లి ఇద్దరు కలిసి బట్టలు లేకుండా చేశారు
ఇప్పుడు మా నలుగురికి ఎవరికి బట్టలు లేవు
అమ్మ:ఎలా ఉన్నాం రా
నేను:ఇప్పుడే పుట్టిన పాపాలు లాగా ఉన్నారు కానీ చాలా పెద్ద వాళ్ళు
అను:అబ్బా చాలా ఉన్నాయి రా నీకు ఫస్ట్ ఎవర్ని వేస్తవు మాలో
నేను:పంటలు వేసుకోండి

ఇంకా ముగ్గురు పంటలు వేసుకున్నారు రాధ ఆంటీ గెలిచింది
రాధ:రా రా మగడా నువ్వు ఇప్పుడు నన్ను దెంగాలి రా అను నువ్వు ఏమో మీ అమ్మ ఏమో నా పుకూ నాకుతుంది మీ పెద్దమ్మ నా సళ్ళు పిసుకుతూ ఉంటుంది
నేను:అబ్బా ఏమి కసి ఆలోచన ఈ దెంగుడు తర్వతా 4 అదండీ
అమ్మ:ఇంకా రండి మొదలు పెడతాము
రాధ ఆంటీ నా దగ్గరకి ఇద్దరు తీశారు నేను ఆంటీ ఇద్దరు కీస్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అమ్మ ఏమో పుకూ నాకుడు మొదలుపెట్టింది అను ఏమో తన పుకూ నీ రాధ ఆంటీ నాలుక దగ్గర పెట్టింది రాధ ఆంటీ అను పుకూ నాకుతున్నది సళ్ళు కూడా పూరీ పిండిని పిసికినట్లు పిసుకుతున్నాడు ఉన్నది
అను:రెయ్ ఎంత సేపు కీస్ చేస్తావు రా నీ మోడ్డ పెట్టీ దెంగుడు సుఖం చూపించరా నా పెళ్ళానికి
ఇద్దరు hifi కొట్టు కున్నరు అను
అమ్మ పుకూ నాకుతూ ఉంటె రాధ ఆంటీ కీ కారి పోయింది
నేను ఇంకా నా ముద్దులు అపేశి నేను రాధ ఆంటీ పుకూ దగ్గరకి వచ్చాను

అమ్మ:రార నా మోడ్డ గాడా ఇదిగో నీ మూడో పెళ్ళాం పుకూ ఏది నీ మోడ్డ నేనే లోపల పెడతా నువ్వు దేంగు
నేను:సరే అమ్మ నువ్వు గుద్దా పెట్టు అమ్మ ఆంటీకి
రాధ:కొడుకు ఏమో పుకూ దెంగుడు అమ్మ ఏమో గుద్దా నాకుడు పెద్దమ్మ ఏమో సళ్ళు పిసుకుతూ అబ్బా ఏమి ఫ్యామిలీ రా మీది ఒక్క రోజులోనే స్వర్గం చూపిస్తూ ఉంటే మీతో లైఫ్ అంత ఉంటే రోజు స్వర్గమే
అను:అబ్బా నీ మాటలకీ కారిపోయింది ఏ ముండా
రాధ:అవునే నీ రసం చాలా తస్తెగా ఉన్నది అమ్మ

రెయ్ మగడా దెంగుడు మొదలు పెట్టు రా
నేను:దెంగుతానే లంజ ముండా
అమ్మ:రెయ్ దీనికి నీ ప్రతాపం చూపార కొడకా
ఇంకా అమ్మ నా మొడ్డని రాధ ఆంటీ పుకూ లో పెట్టింది ఇంకా నేను దెంగుడు మొదలు పెట్ట అమ్మ ఏమో గుద్దా నాకుడు మొదలు పెట్టింది
నేను స్త్రోకేస్ ఇస్తూ ఉంటే ఆంటీకి కుసాలు కదిలి పోతు ఉన్నాయి
రాధ:హ మ్మ్ హ్హ్ స్ ఉమ్మ్ హ స్ మ్మ్ హ స్ హ ఉమ్మ్ హ మ్మ్ స్ మ్మ్ హ దెంగరా దెంగు అలానే దెంగు అంటూ
నాను ఇంకా రెచ్చగొడుతూ ఉంటే నేను ఇంకా నా మడ్డని లాగి లాగి దేన్గుతూనే దెంగుతానే లంజ దెంగుతా ఇప్పుడు చూడు నిను
నేను:ఈ దెంగుడికి కి నీ కూతుర్లు నీకు పురులు పోస్తారు ఏ ముండా తర్వతా వాళ్ళని కూడా తల్లులని చేసి నా రాంకు ముండలు కింద ఉంచుకుంటే నీకు ఉంటుంది
అమ్మ:రెయ్ నువ్వు మా ముగ్గురు ఇంకా ఫ్రెండ్ పుకూ లో తప్ప ఇంకా ఎవరి పుకూ లో అయిన మోడ్డ పెట్టవో నీది కోసి చేతికి ఇస్తాం జాగర్త
నేను:అబ్బో పెద్ద వారింగ్ ఏ మీది సరే చూద్దాం
అని ఇంకా స్పీడ్ పెంచాను
ఇంకా నేను ఆంటీని దెంగుతూ ఉంటే పెద్దమ్మ పుకూ నాకించుకుంటూ కర్చు కున్నడి
దాదాపు 30 mins రకరకాలు గా దేన్గాను లాస్ట్ లో రాధ ఆంటీ పుకూ లో కార్చేసి ముగ్గురికి నా మోడ్డ చీకుతూ మిగిలిన రసం పంచుకున్నారు
రాధ:ఏమి ఉన్నది రా నీ దెంగుడు ఈదే దెంగుడు ఇంకొక 2నెలలు చేస్తే నేను నెల తప్పడం కన్ఫర్మ్
రా లవ్ యూ రా కృష్ణ
అమ్మ:అట్లా ఉంటుంది నా కొడుకు అంటే that’s my boy రా కృష్ణ
అను:సూపర్ రా ఇంకా నుంచి మేము నీ మొడ్డకి గులంలం రా ఎప్పుడు లంగా ఎత్త మంటే లంజ లాగా ఎత్తి దేన్గించు కుంటము రా

నేను:థాంక్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ రౌండ్ వేద్దామా
రాధ:ఇప్పుడే కదా రా అంత దెంగావు మళ్ళీ లెగిసి ఉన్నది ఏమిటి రా
ఇంకా అలాగ దాదాపు 4 సార్లు పంటలు కాకుండా
మామూలుగా వంతుల వారీగా దెంగించుకున్నాను లాస్ట్ లో అమ్మ పుకూ లో విత్తనం వేసి నలుగురం కలిసి బాత్ చేశాం
అమ్మ:రెయ్ పెళ్లి రా ఎప్పుడు చేసుకుందాం రా
నేను:అమ్మ కొన్ని రోజులు అగవే అమెరికా కి వెళ్లి పోయి చేసుకుందాం
అను:అవును వేరే దేశం లో సెటిల్ అవుదాం
రాధ:ఎలాగో మా అల్లుడ్లు అక్కడే విసా imigration లో పని చేస్తారు మన పని వాళ్ళు చేస్తారు లే 1 నెల లో మన వీసాలు వస్తాయి
నేను:సరే మన పెళ్లి అమెరికా లోనే నేను కూడా ఒక జాబ్ చూస్తాను నాకు
అమ్మ:రెయ్ టైం చూస్తే 9 అయ్యింది రా వంట చేసి తిన్న తర్వతా షవర్ లో దెంగరా నన్ను
వాళ్ళు ఇద్దరు పుకూ లో పెట్టుకుంటారు

ఇంకా అమ్మ వంట చేసింది మేము నలుగురం కలిసి తిని ఉన్నాం అమ్మ నేను షవర్ లో వేసుకొని
స్నానం చేశాం మేము నలుగురం బట్టలు లేకుండా నిద్ర పోయాం596373cookie-checkతల్లి తనయుల రతి కేళి – 16

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *