తీట తీరిన వేళ పార్ట్ 2-3 | Sex stories telugu

ఇంటికి వచ్చి అన్నం తిని పడుకున్నా. నిద్రలో రామ్ తో నేను చేసిన పచ్చి శృంగారమే కలలా వస్తోంది. ఒకసారిగా మెలకువ వచ్చింది. నవ్వుకుంటూ లేచి టైమ్ చూస్తే అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట మంచినీళ్లు తాగి మళ్ళీ పడుకున్నా.

తీట తీరిన వేళ పార్ట్ 2-2→

మళ్ళీ కల అలాగే నిద్రపోయా. పొద్దున్న ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే లేచా. సుహా ఏంటే ఇంకా లేవలేదా తొందరగా లేచి రెఢీ అవు నేను బావ వస్తున్నాం. మనం రామ్ ఆఫీసుకు వెళ్లి అక్కడ నుంచి షాపింగ్ కి వెళ్ళాలి అంది మహా. ఓకేనే మీరు వచ్చేలోగా నేను రెఢీ అవుతా అని బాత్రూం లోకి దూరి అన్ని పనులు పూర్తి చేసి మంచి చీర తీసి కట్టుకుని కిందకు వచ్చా. అమ్మ టిఫిన్ తయ్యార్ చేసి ఆ లేచావా మహా వస్తోంది అంది. ఆ అది ఫోన్ చేసింది అందుకే లేచా అని టిఫిన్ పూర్తి చేసి గుమ్మం వైపు చూశా. బయట కారు ఆగింది. అమ్మ నేను వెళ్ళుతున్నా అని బయటకు వచ్చి కారు ఎక్కా.
ఏం పిల్ల రాత్రి బాగా నిద్రపోయినట్లు ఉన్నావు. అలిసిపోయావుగా నిద్ర పట్టే ఉంటుందిలే అన్నాడు బావ. లేదు బావ అంతా కలలతోనే నిండిపోయింది అన్నా. అంతేలే ఇప్పటి కలలే రేపటి ప్రయోగాలు అంది మహా నవ్వుకుంటూ రామ్ ఆఫీసు చేరాం. అప్పటికే అక్కడ రామ్ మాకోసం చూస్తూ వెలకమ్ మై డియర్ పాట్నర్స్ అని బొకే ఇచ్చాడు. హే రామ్ ఏమిటి ఇది అవసరమా అని లోపలకి వెళ్ళాం. తను స్టాఫ్ అందరినీ పిలిచి మమ్మల్ని తన కాబోయే పాట్నర్స్ గా నన్ను తన కాబోయే భార్యగా పరిచయం చేశాడు. అందరూ చప్పట్లు కొడుతూ మమ్మల్ని చుట్టుముట్టడంతో చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు. తర్వాత మమ్మల్ని తన రూమ్ లోకి తీసుకువెళ్లి పి.ఎ.ని పిలిచి పేపర్లు తెమ్మన్నాడు. వాటి మీద మేము సంతకాలు చేయాల్సిన చోటు చూపించి ఇక్కడ అక్కడ అంటూ గైడ్ చేశాడు. ఇంతలో మాకు కాఫీలు వచ్చాయి. తాగి బోర్డు మీటింగ్ రూమ్ కి వెళ్ళాం. మేము సంతకాలు చేసిన ఫైల్ ని ఎక్కడకి పంపాలో పి.ఎ.కి చెప్పుతూ ఈరోజు నుంచి మన కంపెనీ ఎలా పనిచేయాలో అందరికీ చెప్పి మా పెళ్లి రోజు దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి మేము ఆఫీసు లో ఉన్నా లేకపోయినా పని స్పీడు గా జరగాలని చెప్పాడు.
మధ్యాహ్నం వరకు ఆఫీసులో ఉండి అక్కడ నుంచి షాపింగ్ కు వెళ్ళాం మేము. చుట్టాలకు మాకు కావలసిన బట్టలన్నీ కొని ఇంటికి పంపించమని నావి మహావి జాకెట్టు కుట్టడానికి ఇచ్చి ఇంటికి వచ్చేటప్పటికి రాత్రి తొమ్మిదో అయింది. మహా బావ రామ్ ఇంటికి రా భోజనం చేద్దాం అన్నారు. నన్ను పిలవరా అన్నా. వస్తే రావే మళ్ళీ నిన్ను దింపాలంటే కష్టం అందుకని అంది మహా. రేపటి పోగ్రామ్ ఏమిటి అన్నా రేపు కార్డులు వస్తాయి సెలెక్ట్ చేసి ప్రింటింగ్ చేయించాలి. కొత్త ఆఫీసు బిల్డింగ్ పనులు మొదలు పెట్టాలి అన్నాడు బావ. ఓకే అయితే ఇప్పుడే వస్తా ఉండండి అని నేను ఇంటికి వెళ్లి బట్టలు తీసుకుని అప్పటికే మహా అమ్మకి పిన్ని ఇది నాదగ్గర ఉంటుంది. ఈ పెళ్లి పనులు ఆఫీసు పనులు కలిసి చేయాలి కాబట్టి పెళ్ళికి రెండు రోజుల ముందు అందరం వస్తాం. నువ్వు గాబరాపడకు అని చెప్పి పదవే అంది.
మహా ఇంటికి వస్తూనే కృష్ణ లిక్కర్ ఉందా ఈరోజు చాలా ఆనందంగా ఉంది తలో పెగ్గు వెద్దాం. త్వరగా భోజనం చేసి పడుకొని పొద్దున్నే లేచి పనులు మొదలుపెట్టాలి అంది. నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ మహా అని బావ డ్యూట్ తెచ్చాడు. నేను తలో పెగ్గు పోసి ఛీర్స్ అన్నా. రామ్ నెమ్మదిగా తాగుతూ అన్ని పేపర్లు ఇంత తొందరగా రెఢీ అవుతాయనుకోలేదు. రేపటికి కంపెనీ రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తవుతుంది.

మనది గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీ గా మారిపోతోంది మీకు చాలా చాలా ధ్యాంక్స్ అన్నాడు. మేమే నీకు ధ్యాంక్స్ చెప్పాలి రామ్ మా మీద నమ్మకంతో నీతో కలుపుకున్నావు. నా కల నిజమౌతోంది ఈరోజు దీనికి నువ్వే కారణం అని బావ తనని కౌగిలించుకొని ధ్యాంక్స్ అన్నాడు.
ఆ మరి నేను ఏం చెప్పాలి మీకు మంచి కుటుంబలోకి నన్ను కలుపుకొని ఓ మంచి రేసుగుర్రం లాంటి పిల్లని పెళ్ళం చేస్తున్నారు మీరు మిమ్మల్ని ఏమని పొగడాలి అన్నాడు. నన్ను రేసుగుర్రం అంటావా మరి తమరేమిటో అంటూ సుహా రామ్ మీద పడింది. ఏమే ఇక్కడ ఇప్పుడు దుకాణం పెట్టకు మధ్యాహ్నం నుంచి ఏమి తినలేదు మనం. కావాలంటే తిన్న తర్వాత నీ ఇష్టం అంది అక్క. సరే తల్లి ఈరోజు నీకు రామ్ కావాలంటే వాడుకో అంతేగాని నన్ను అనవసరంగా అనకు అని భోజనం వడ్డించా. నవ్వుకుంటూ అందరం తిన్నాం.

బావ ఏంటి నేను కావాలా మా అక్కని దున్నుతావా చెప్పు అంటే మీ ఇష్టం రామ్ ఎవరంటే వాళ్ళు అన్నాడు. నాకైతే సేఫ్ పిరియడ్ ఎవరైనా నాకు ఓకే ఒకరౌండ్ వేసుకోవడానికి అంది మహా. అయితే నాతో నీకు ఓకేనా అన్నాడు రామ్. సరే సిగరెట్ కాల్చి గదిలోకి వెళ్ళదామా అంది మహా. అందరూ సిగరెట్లు వెలిగించి కూర్చున్నాం.
ఇంక నా మాటలలో ………

రామ్ తో టైన్ లో పడుకున్నప్పటి నుండి నాకు ఎంతో సరదాగా ఉంది. మా కల నిజమవ్వడం పైగా తను మా ఇంటివాడవ్వడం మంచి మనిషితో పరిచయం మా ఆయన కూడా అర్థం చేసుకుని సహకరించడం మాటల్లో చెప్పలేను. ఓ పదినిమిషాలు కూర్చుని ఇంకా పడుకుందామా అన్నా. సరే బావ పద ఈరోజు నీ ఆనందం కోసం ఏమైనా చేయి నన్ను అని సుహా ఆయనని లాగింది. ఉండవే మరదల అంత తొందరపడకు అని దానిని లాగి కూర్చోబెట్టారు. వచ్చి ఆయన ఒళ్ళో కూర్చుని గారాలుపోతుంటే నేను రామ్ ని సైగ చేశా.

ఇద్దరం గదిలోకి వెళ్లి తలుపు వేశాం. తలుపు వేయగానే నన్ను వెనక నుండి కౌగిలించుకొని మహా నిన్ను కలవడం దగ్గర నుండి నాకు ఎంతో మంచి జరుగుతోంది. యువార్ మై లక్కీ లేడీ మై ఫస్ట్ ఫక్ విత్ యూ ఆల్ సో ఏ మెమరబుల్ గిఫ్ట్ ఫర్ మీ అని సళ్ళ లోతుల్లోకి ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. ధ్యాంక్స్ రామ్ యూ ఆల్ సో మై స్వీట్ లవర్ అని గట్టిగా కౌగిలించుకొని బెడ్ వైపు తీసుకువెళ్ళా.

వెనక నుంచి నా చీర విప్పి జాకెట్ బటన్ లు తీసి నా గుబ్బలు పట్టుకుని పిసుకుతున్నాడు. నేను తన వైపు తిరిగి రామ్ బట్టలు విప్పి వళ్ళంతా ముద్దులు పెడుతూ సుహాతో ఎలా ఉంది నీకు బాగుందా నీకు బాగా నచ్చిందా దానికి అల్లరి ఎక్కువ అంటంంటే తను నన్ను మంచం మీదకి తోసి అంతే వేగంగా నా దిమ్మలో తన స్తంభం నాటాడు. అంతే వేగంగా దెంగడం మొదలు పెట్టాడు. నేను హా…….హా.హా.హా.హా.హా.హా. హ. హ. హ. హ. హ. హ…హమ్మా…… హా……..హ్మ్మ్………హా….హహహ… హా….. హమ్మా…. హమ్……. హ్మ్మ్…….. అమ్మా……. మా…….. స్స్………. హా.హా.హా.హా.హా.హా.హా.హా… దేన్గర ఇంకా దేంగు ఎం దెంగుతున్నావు రా నా కొడకా.. నీ లవర్ ని దూలతీర చేయరా హా..హా.హా…….. దేన్గర.. దేంగు…. ఇంకా….. హా..అమ్మా…….. రా…. హా….. హా.. హమ్మా…..అని అరుస్తూ ఎదురొత్తులిస్తూ ఉన్నా నాకు మొదటి సారి త్వరగా నాకు ఐపోతుంది నా పప్ప కార్చేసింది..రామ్ ఇంకా స్పీడుగా దంచుతూ ఓసే నా పూకుదాన అప్పుడే కార్చుకున్నావా నాది కారడంలేదు అని నన్ను డాగీ లా వంగమని లోపలికి తోశాడు.

పప్ప లోకి తిన్నగా తుపాకీ గుండులా సుల్ల దూరుతుంటే ఓరే రామ్ గా నా సళ్ళు పిసకరా పూకు దంచడంతో కాదురా సళ్ళు పగలపిసకరా అన్నా. వెనక నుండి వాటంగా అందుకొని ముచికలు నలుపుతూ దడేల్ దడేల్ మంటూ పూకులో దంచుతుంటే ఓయమ్మో ఏం పడుతోందిరో నీ మొడ్డపోటు పప్ప లోపలి అంతుచూస్తోందిరా కుమ్ముకోరా నా రంకుమొగుడా అబ్బబ్బ అది అలా దంచాలి మంచం మీద కాలుపెట్టి దంచరా నిలువుగా దిగుతుంది కసిగా కుమ్ముకో హా…….హా.హా.హా.హా.హా.హా. హ. హ. హ. హ. హ. హ…హమ్మా…… హా……..హ్మ్మ్………హా….హహహ… హా….. హమ్మా…. హమ్……. హ్మ్మ్…….. అమ్మా……. మా…….. స్స్………. హా.హా.హా.హా.హా.హా.హా.హా… వావ్……ఆహా ఇస్ హా హా ఇస్ హ్మ్మ్ హూ హా హా ఇస్ స్స్స్ ఎస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహహా అహహా అహ్హ అబ్బా ఎస్స్ ఇస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక ఆపకు ఆపకు ఆపకు హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక కానీ ఆపకు హ్మ్మ్ హూ హమ్మ్మ్మ్ ఆఆ ఆ ఆఆ అబ్బా అదిరా పోటు ఇత్తడైపోతోందిరా వారేవా ఇది సుల్లకాదురా బంగారు కడ్డీరా అని నేను పెడుతున్న కేకలకి గది రీసౌండ్ ఇస్తోంది.

ఓసి నా లంజ ఏం గుడుస్తున్నావే మొడ్డ పగిలేలా అబ్బో ఓహా ఆహా అంటూ పిర్రల మీద దరువు వేస్తూ వామ్మో ఇంత గులలంజలే మీ ఇద్దరూ అబ్బబ్బ ఏం పట్టుకుందే నా మొడ్డని నీ పూకు నా లంజకన దెంగించుకోవే నీ దూలతీర దెంగుతున్నా వావ్……ఆహా ఇస్ హా హా ఇస్ హ్మ్మ్ హూ హా హా ఇస్ స్స్స్ ఎస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహహా అహహా అహ్హ అబ్బా ఎస్స్ ఇస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ చీకు చీకు హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక కానీ ఆపకు హ్మ్మ్ హూ హమ్మ్మ్మ్ ఆఆ ఆ ఆఆ అబ్బా నా మొడ్డ పగులుతోంది పట్టవే నీ పూకుచిప్ప కుతితీర నా మొడ్డపాలు తాగు తాగు అంటూ సర్రు సర్రున పిచకారి కొట్టాడు. తనకి అయిపోవడంతో ఇద్దరం మంచం మీద అడ్డగా పడ్డాం.

పక్క గదిలో నుండి బావ ఇంకా గట్టి పోటు కావాలి నాకు దరువు వేస్తే చుక్కలు కనపడాలి అలా దెంగు బావ ఇంకా స్పీడుగా దంచు అని సుహా అరుస్తుంటే తను వేగం పెంచినట్లు ఉన్నాడు. తపక్ తపక్ తపక్ మంటూ పెద్దపెద్ద శబ్దాలు వస్తున్నాయి. బావో అదిరా అదిరిపోతోంది సళ్ళు పిసకరా పప్ప లో దరువువేస్తుంటే నా కూసాలు కదులుతున్నాయి రా ఆహా ఓహో అది అలా సమ్మగా దంచు పూకులోతుకి మొడ్డ దిగాలిరా అని గట్టిగా అరుస్తోంది. దించుతానే నీ పూకు పగిలేలా దెంగుతా నా లంజ మరదల ఇంత తీట ఎక్కడ దాచావే ఇన్నాళ్ళు. ఓసి నీ యమ్మ నీది పూకా లేక ఓ.ఎన్.జీ.సి బావా మొడ్డ మొత్తం మింగుతోంది నా లంజ అంటూ గట్టిగా దంచుతున్నాడు. మంచం కిర్రు కిర్రుమంటూ ఉంటే తపక్ తపక్ మని మొత్తలు గుద్దుకుంటున్నాయి.

బావ బావ నాకు హా…….హా.హా.హా.హా.హా.హా. హ. హ. హ. హ. హ. హ…హమ్మా…… హా……..హ్మ్మ్………హా….హహహ… హా….. హమ్మా…. హమ్……. హ్మ్మ్…….. అమ్మా……. మా…….. స్స్………. హా.హా.హా.హా.హా.హా.హా.హా… వావ్……ఆహా ఇస్ హా హా ఇస్ హ్మ్మ్ హూ హా హా ఇస్ స్స్స్ ఎస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహహా అహహా అహ్హ అబ్బా ఎస్స్ ఇస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక ఆపకు ఆపకు ఆపకు హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక కానీ ఆపకు హ్మ్మ్ హూ హమ్మ్మ్మ్ ఆఆ ఆ ఆఆ అబ్బా అదిరా పోటు ఇత్తడైపోతోందిరా వారేవా ఇది సుల్లకాదురా బంగారు కడ్డీరా ఆహా ఇస్ హా హా ఇస్ హ్మ్మ్ హూ హా హా ఇస్ స్స్స్ ఎస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహహా అహహా అహ్హ అబ్బా ఎస్స్ ఇస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక ఆపకు ఆపకు ఆపకు హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక కానీ ఆపకు హ్మ్మ్ హూ హమ్మ్మ్మ్ ఆఆ ఆ ఆఆ అబ్బా అంటూ మూలుగుతూ నాకు కారుతోంది అని అరుస్తుంటే నాకు కూడానే మరద వంపనా చుక్క కూడా బయటకు రాకుండా చూడు అంటే లోపల పోయి నీ మొడ్డపాలతో నా పూనోరు నింపరా అని బలంగా పట్టుకొని చీకుతున్నా అహా అది అలా దెంగు అంది సుహా. అబ్బో ఏం ఉందే నీయమ్మ నా పంగపాప నాకు……కారిపోయేట్లు గా ఉంది తాగు తాగు ఇస్ హా హా ఇస్ హ్మ్మ్ హూ హా హా ఇస్ స్స్స్ ఎస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అహహా అహహా అహ్హ అబ్బా ఎస్స్ ఇస్స్ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ ఇంక ఇంక ఆపకు ఆపకు ఆపకు పట్టి పట్టి పిండవే హ్మ్మ్ చీకు చీకు హ్మ్మ్ అంటూ పస్ పస్ మని పూకులో పడేలా రసం వదులుతుంటే కమ్మగా సుహా పూకూ నింపాడు.

వాళ్ళ అరుపులు వింటూ వీళ్లు ఇంత కసిగా దెంగుకుంటే మంచం విరుగుతుందేమో అన్నాడు రామ్. విరగని మనకన్నా మంచి దూల మీద ఉన్నారు అని తన చుట్టూ చేతులేసి కౌగిలించుకొని పడుకున్నా. రామ్ లిప్లాక్ చేసి సళ్ళు పట్టుకుని పిసుకుతూ పడుకున్నాడు. పొద్దున్న ఆరు గంటల దాక ఆదమరిచి పడుకొన్నాం మేము. నేను లేచి చూసుకుంటే వంటిమీద బట్టలు లేవు. రామ్ కూడా అలాగే పడుకుని ఉన్నాడు.

నేను బాత్రూమ్ కి వెళ్లి వచ్చి చీర కట్టుకుని పక్క బెడ్రూంలోకి చూశా నగ్నంగా ఉన్న ఇద్దరు కౌగిలించుకొని పడుకున్నారు. సుహా కృష్ణ మీద కాలేసుకొని సళ్ళు నోటి దగ్గర ఉండేలా పడుకుంది అది చూసి నవ్వుకున్నా. పాలుకాచి కాఫీలు కలిపి ముగ్గురిని నిద్రలేపా.

వాళ్ళు లేచి చూసుకొని గట్టిగా నవ్వుతూ గుడ్ మార్నింగ్ అన్నారు. గుడ్ మార్నింగ్ అని లేవండి మనం మిగిలిన పనులు మొదలు పెట్టాలన్నా. రామ్ స్నానం చేసి నేను ఇంటికి వెళ్ళతా మీరు తర్వాత రండి అన్నాడు. రామ్ నువ్వు కూడా పెళ్లి వరకు ఇక్కడే ఉందువుగాని బట్టలు సర్దుకో అన్ని పనులు అందరం కలిసి చేసుకుందామన్నా. అవును అలా చేయి రామ్ అన్నారు కృష్ణ సుహా ఓకే అలాగే అని తను వెళ్ళాడు. నేను వంట చేస్తా మీరిద్దరూ స్నానం చేసి రండి అని వాళ్ళని పంపించా.

ఇంకా ఉంది……..599034cookie-checkతీట తీరిన వేళ పార్ట్ 2-3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *