నా అనుభవం పార్ట్ 19 – Telugu sex story Telugu Sex Stories

అందుకే ఒక మహా కవి అన్నాడు, “మనసున్న మనిషికీ సుఖము లేదంతే” అని అది పచ్చి నిజం అనిపించింది నాకు. నా మనసు తను ఒక్క నిముషం కనపడక పోయినా, తను తన మొగుడు పిల్లల తో కలసి ఉన్నా తట్టుకోలేక పోతూంది. ఈ నా పరిస్తితి ఎంతవరకూ వెల్తుందో ఏమో. ఇలా ఏదో పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనల తో ఉంటే ఒక్క సారిగా వాళ్ల ముందు గది తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. నేను టైము చూసా. 11-15, తన మొగుడు బైటకి వచ్చాడు. వెనకే తనూ వరండా గేట్ దాకా వచ్చి సాగనంపి, వెనక్కి తిరిగి నన్ను చూసింది. నేను తన కళ్ల లోకి చూసా. మా ఇద్దరి కళ్లు కలసుకున్నాయి. తను కనీసం నవ్వను కూడా లేదు. వెంటనే వెళ్లి పోయి తలుపు వేసుకుంది.
నేను వెంటనే మా పెరటి గది తలుపు తీసి వెళ్లి వాళ్ల వాటా కేసి చూసా. తను వస్తున్న సూచనలు కనపడటం లేదు. ఏమి అయ్యింది తన కీ, అనుకుంటూ, మా వంట గది లో ఏదో కావాలని చప్పుడు చేస్తూ, అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నా. ఉహూ తను ఏమి చప్పుడు చెయ్యడం లేదు. సరే అనుకుంటూ నేను అలా మా పెరటి తలుపు దగ్గరకు వేసి ఉంచి, మళ్లీ వీధి గది లోకి వెళ్లి, అలా మా వరండా లో పచార్లు చేసి వాళ్ల ముదుగది తలుపు కేసి చూసా. వేసే ఉంది. చీ ఎందుకు నన్ను ఇలా ఏడిపిస్తూందీ, ఇంక ఎప్పుడూ తన తో మాట్లాడ కూడదు అనుకుంటూ వెళ్లి నా మంచం మీద పడుకున్నా.
గుండెల్లో ఏదో బాధ, గుండెలు బరువెక్కి పోయి గుటక పడటం లేదు. లేచి వెళ్లి మంచి నీల్లు తాగుదాం అని మా వంట గది లోకి వెళ్లి చూసా. రెండు రోజుల క్రితం పెట్టిన నీల్లు ఉన్నాయి. కొద్దిగా తాగి వచ్చి మంచం మీద పడుకున్నా. కొద్ది సేపటి కి మా వంటగది తలుపు తీస్తూన్న

చప్పుడు అయ్యింది. నేను అలాగే కళ్లు మూసుకుని పడుకున్నా. తను వచ్చి నా మంచం ప్రక్కనే నిలబడినట్టు చప్పుడు. తను బావా, బావా చూడవా అంటూ నన్ను తట్టి, కుదుపుతూ ఉంటే నేను మంచం కి అటు వైపుకు తిరిగి పడుకుండిపోయా. బావా ఏంటి మాటాడవా నా తో ఊ ఎందుకు ఇలా ముభావం గా ఉన్నావ్, ప్లీజ్ ఇలా తిరుగు అంటూ తను నా మంచం మీద కూర్చుని నా భుజం మీద చెయ్యి వేసి నన్ను తన వైపు కి తిప్పుకుంది.
నా కు ఎక్కడ లేని బాధ, గుండెలూ ఇంకా బరువుగానే ఉన్నాయి. కళ్లు విప్ప లేదు, ఊపిరి కూడా బరువుగానే వస్తున్నట్టు గా ఉంది. తను నా గుండెలు మీద చేతిని పెట్టి బావా ప్లీజ్ కళ్లు తెరు, నా తో మాటాడు. ఒక్క సారి అంటూ నన్ను కుదిపేస్తూ ఉంటే నాకు ఒక్క సారి గా ఏదో దుఃఖం వచ్చి తనని గట్టిగా హత్తుకుని, అలా ఉండి పోయా. నా కళ్లు కొద్ది కొద్దిగా చెమర్చడం మొదలెట్టాయి. తను చూసి బావా ఏంటి ఇది ఊ ఎక్కడకి వెళ్లి పోయావ్ ఆ రోజు, ఊ చెప్పు బావా అంటూ ఒకటే కంగారు పడి పోయింది.
నేను తన ని అలా గే హత్తుకుని, నిన్ను ఒదిలి ఉండలేనేమో, నాకు చాలా బాధగా ఉంది నిన్ను చూడకుండా ఉండాలంటే, అంటూ తన పెదాలూ, బుగ్గలూ ముద్దు పెట్టుకుంటూ, ప్లీజ్ నాతోనే ఉంటావ్ కదా, నన్ను ఒది లీ పెట్టవ్ కదా అంటూ ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా మాటాడేస్తున్నా. తను బావా ఏంటి ఉండు ఎప్పుడు వచ్చావో, కాఫీ చేసి పట్టుకు వస్తా, అన్నం తరువాత ఇద్దరం కలసి తిందాం, రా మా ఇంటి లో కూర్చుందాం అంటూ నన్ను బ ల వంతం గా తన ఇంటి లోకి తీసుకు వెళ్లింది.
అలా నన్ను తన తో తీసుకు వెళ్లి వాళ్ల మంచం మీద కూర్చోమని, బావా ఉండు కాఫీ చేసి పట్టుకు వస్తా అంటూ నా పెదాలు ముద్దు పెట్టుకుని వెళ్లి కొద్ది నిముషాల్లో కాఫీ ఒక గ్లాసు తో పట్టుకు వచ్చింది. బావా కాఫీ

తాగి స్నానం చేసి ఫ్రెష్ గా తయారయ్యి రా. ఈ లోగా మన ఇద్దరికీ మంచి కూర చేస్తూ ఉంటా. ఇద్దరం కలసి అన్నం తిని కబుర్లు చెప్పుకుందాం, మరి తొందరగా వెళ్లు అంటూ కాఫీ గ్లాసు నా చేతి కి ఇచ్చింది. నేను సగం తాగి తన కి ఇచ్చా, తను కొద్దిగా తాగి మళ్లీ నాకు ఇచ్చింది. అబ్బా ఇలా ఎంగిలి కాఫీ తాగి ఎన్ని రోజులు అయ్యిందీ అంటూ తన ఎంగిలి కాఫీ అంతా తాగే సా. తను నవ్వుతూ, బావా మరి వెళ్లి స్నానం చేసి రా అంటూ నన్ను బలవంతం గా బాత్ రూం లోకి పంపి తను కూర వండటం లో
పడింది.
నేను స్నానం చేసి మా ఇంటి లోకి వెళ్లి మంచి నైట్ సూట్ వేసుకుని వచ్చా. అబ్బా ఇప్పుడు ఎంత అందంగా ఉన్నావో చూసుకో అంటూ తను వచ్చి నా బుగ్గలు ముద్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటే నేను తన ని గట్టిగా హత్తుకునీ, పెదాలు ముద్దు పెట్టి నా నాలుక తన నోటిలో కి పెట్టి తన ఎంగిలి అంతా జుర్రుకున్నా. తను నన్ను బల్లి లా అల్లుకు పోయి బావా అబ్బా ఎన్నో రోజులు అయినట్టుగా ఉంది నీ పొందు లేక, బావా నా ముద్దుల బావా అంటూ నా పెదాలు బుగ్గలూ కొరుకుతా నన్ను అలా పెనవేసుకు పోయింది. మళ్లీ తనే ఉండు బావా అన్నం తినేసి కబుర్లు చెప్పుకుందాం లే అంటూ, వంట పని మొదలెట్టింది.
అలా తొందరగా వంట పూర్తి చేసి రెండు కంచాలు వేసి బావా రా అంటూ పిలచింది. నేను తను కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఎంగిలి ముద్దలు తినిపించుకుంట అన్నం తినడం పూర్తి చేసాం. నేను వెళ్లి తన మంచం మీద పడుకున్నా. తనూ వంటగది లో పని పూర్తి చేసి వచ్చి నా ప్రక్కనే పడుకుని, నా మీద కాలు వేసి బావా ఇప్పుడు చెప్పు ఆ రోజు బేగ్ తో ఎక్కడకి వెళ్లి పోయావ్, ఏమీ చెప్పకుండా అంది. నేను అన్నీ పూస గుచ్చినట్టుగా చెప్పి తన ని నా గుండెల్లోకి తీసుకుని తల నిమురుతూ, చూడు నువ్వు లేకుండా నేను ఉండలేనేమో అనిపిస్తూంది. ఇలా గే నీ తో ఉండాలని ఉంది, ఇది నీ మీద ఉన్న కోరికో, లేక పోతే

ప్రేమో నాకు అర్ధం కాడం లేదు అంటూ తన ని హత్తుకు పోయా. తను బావా అక్క ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది డాక్టర్ డేట్ ఇచ్చారా ఇలా అన్నీ నా పెళ్లాం గురించి వివరంగా అడిగింది.
తను నా కౌగిలి విడిపించుకుని, పిచ్చి బావా నాకు నీ మీద ప్రేమ ఉంది, కానీ మనం ఇద్దరం పెళ్లి అయ్యిన వాళ్లం, మనం జాగ్రత్తగా ఉండక పోయామో ఇద్దరికీ కష్టాలు వస్తాయి, సరే నా ఇంక ఈ సారి నుంచి నా మొగుడు సెలవ్ పెట్టినప్పుడు నీకు ఏదో లా కబురు చెప్పి వెళ్తాను లే సరే నా అంటూ నా పెదాలు ముద్దు పెట్టుకుంది. నా కూ కసి ఎక్కి పోతూంది. నేను తన వైపు కి తిరిగీ కసిగా హత్తుకుని, తన చీర విప్పేసి బ్లౌజు మీదే సల్లు రెండూ పిసుకుతూ ఉంటే తను బావా అబ్బా ఎంత హాటుగా ఉంది నీ పొందు, అంటూ నా తల మీద చేతి తో రాస్తూ ఉంది.
నేను తన ని పూర్తి గా నగ్నం గా చేసి నేనూ బట్టలు విప్పుకుని తన మీద పడుకుని తన అంగాలు అన్నీ, నుదురు, కళ్లు, బుగ్గలూ, పెదాలు, సల్లు, పొట్ట, బొడ్డు, పొత్తి కడుపూ అలా క్రిందకి నాకుతూ వచ్చిపూకు మీద నా నాలుక తో రాస్తూ ఉంటే తను బా….వా….ఆ….ఆ…..ఆ…..ఆ, అబ్బా ఈ సుఖం చాలు బావా నాకు, అంటూ మత్తుగా మూలుగుతూ ఉంది.
నెను తన పూకు రెమ్మలు విడదీసి నా నాలుక ని నెమ్మది గా తన పూకు లో పెట్టి, నాకుతూ, గొల్లి ని నాలుక తో పొడుస్తూ ఉంటే తను బా…..వా….అంటూ తన పిర్రలు కదిలిస్తూ నన్ను ఇంకా తన పూకు కి నొక్కుకుంటూ,హా……ఆ……ఆ…..ఆ….ఆ…. బావా…….ఆ…..ఆ…..ఆ…..ఆ.
—-
ఆ…..ఆ.. అంటూ కార్చేసుకుంది. తన కామ రసాలు నా నోటిలోంచి అలా నా గొంతులోకి వెళ్లి ఎంతో హాయిగా ఉన్నట్టు ఉంది. నా పెదాలు తన కామ రసాలు తో తడి తడి గా ఉన్నాయి. నేను తన మీద పడుకుని నా లేచి పోయి ఉన్న మొడ్డని తన పూకు మీద పెట్టి రాస్తున్నా.

తను నా మొడ్డని తన పూకు లో సర్దుకుని బావా కుమ్మెయ్యి, బావా మహా దూలగా ఉంది అంటూ నా పెదలు చీకుతూ, తన చేతులు నా నడ్డి మీద వేసి నొక్కుకుంటూ ఉంది. నేను క్రింద నా మొడ్డని నెమ్మది గా ఊపుతూ ఉంటే తను కాల్లు రెండూ నా పిర్రల మీద లంకె వేసి క్రింద
నుంచి తన
ని పైకి పైకె ఆడి స్తూ బా…..వా….. అబ్ ….బ్బా….ఊ…… అలాగే ….. బా…. గా…..చె ….య్యీ……ఊ నా బా…..వా………ఎక్కడకి పోయావ్ ఊ….. నన్ను ఒదలకూ బావా అంటూ ఏదో మత్తుగా మాటాడుతూ, తన మొత్తకి కుదిపేస్తూ ఉంది.
ఆడిస్తూ
బావా లే
నేను తన పూకు లో నా మొడ్డని గట్టి గా ఊ…..ఊ…..ఊ……ఊ…ఊ…ఊ…. అబ్బా ఎంత సుఖం ఇస్తున్న…… వే అంటూ హత్తుకు పోయా. ఇద్దరం అలా అల్లుకు పోయి ఉండి పోయాం. మా రసాలు అలా కారి పోయి తొడలు జిడ్డు జిడ్డుగా ఉన్నయి. తుడుస్తా అంటూ తను నన్ను ప్రక్కకి పడుకో మని తన లంగా తీసి నా మొడ్డ తుడిచి తన పూకు తుడుచుకునీ, నా గుండెల మెద పడుకుని బావా, నాకు మాత్రం నీ తో ఇలా జీవితాంతం ఉండాలని ఉండదా చెప్పు, ఏదో ఊహించుకుని బాధ పడకు, అంటూ నన్ను హత్తుకుని పడుకుంది.
అలా కొద్ది సేపు పడుకున్నాం. ఇంక పిల్లలు వచ్చే వేళ అయ్యింది అని నేను లేచి బట్టలు కట్టుకుని వెళ్తా అన్నా. తను ఉండు బావా టీ చేసి ఇస్తా అంటూ నాకు తన కీ టీ చేసి ఇద్దరం ఎంగిలి టీ తాగి, నేను వెలుతూ ఉంటే బావా రాత్రి 9-30 కి వస్తా నీకు చాలా చెప్పాలిలే అంది.
ఇంకా ఉంది- మీ రమణ.852165cookie-checkనా అనుభవం పార్ట్ 19

  • First time Friend sister tho – Part 5

  • Girl friend tho modhati anubhavam

  • Pinni tho dengulata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *