నా అనుభ వం 7 వ భాగం | Telugu Sex Stories

సరిగ్గా 12-10 అవుతూ ఉండగా (నా చేతి watch S time చూస్తూ ఉండటమే నా పని కదా). మా వంటగది తలుపు చప్పుడు అయ్యింది. నేను వెళ్ళి తలుపు నెమ్మదిగా తీసా. తను నన్ను నెమ్మదిగా వాళ్ళ వంట గదిలోకి తీసుకువెళ్ళి తలుపు వేసేసింది. తను ఈ రోజు తెల్లటి పువ్వులు ఉన్న nighty వేసుకుంది. ఆ nighty తన కి చాలా బాగుంది. నాకు ఒకటే భయం. తను నెమ్మదిగా అక్కడ కి తను తెచ్చిన చిన్న పరుపు (వాళ్ళ పిల్లలకి వేసేది అనుకుంటా), చాప, దిండ్లూ అన్నీ తీసి మాకు పక్క వేసి నాకేసి చూసి ” ఎలా ఉంది” అంది. నేను నవ్వుతూ ” ఊ బాగానే ఉంది. కానీ ఏమైన చప్పుడు చేస్తే మరి కస్టం కదా” అన్నా. అలాగే ఇద్దరం క్రింద వేసుకున్న పరుపు మీద కూర్చున్నాం.

నేను తన చెవి లో “నువ్వు ఈ nighty లో ఎంతో బాగున్నావ్” అన్నా. “బావా నీ కోసం రోజూ చక్కగా తయారై వస్తా” అంటూ నన్ను పట్టుకుని పెదాల మీద ముద్దులు పెట్టుకుంది. నేను తన ని హత్తుకుని, నెమ్మదిగా చెవిలోనే గుస గుస గా “రేపు మీ అ అమ్మ గారు వెళ్ళి పోతారు కదా, ఇంక నాకు పగలు కూడా నీ అందాలు చూడచ్చు” అన్నా. “పాపం ఆశ, సరే నీ ఇష్టం బావా వీలు కుదురి తే నీ కు ఏమి కావాలన్నా తీసుకో” అంది. నేను తన ని పడుకో పెట్టి నెమ్మది గా nighty ని విప్పేసి కసిగా దున్నడం మొదలెట్టా.

తను కూడా నన్ను హత్తుకు పోతూ నాకు సహకరించింది. అలా వాళ్ళ వంట గది లో రెండుసారులు తన ని దెంగి ఇంక నేను వెళ్తా” అన్నా. “ఉండు బావా కొద్ది సేపు ఏమీ కాదులే, మా వాళ్ళు నిద్దర పోతే లేవరు. కొద్ది సేపు నా తో ఉండవా” అంటూ అడిగే సరి కి నేను కాదన లేక పోయా. “సరే నేను ఒక సారి వెళ్ళి మా అమ్మ పడుకుందా లేదా చూసి వస్తా ” అన్నా. ” “సరే బావా నీకు ఈ లోగా పాలు వేడి చేసి ఉంచుతా అంది తను. నేను “రోజు ఎందుకు ఇలా పాలు” అంటే “బావా నువ్వు నా కు ఎంతో సుఖం ఇస్తున్నావు కదా. నువ్వు అలసి పోకుండా” అంటూ నవ్వేసింది. నేను నెమ్మదిగా వెళ్ళి మా అమ్మ ఉన్న గది లోకి చూసి మా అమ్మ ఆద మరచి పడుకున్నారని నిర్ధారించుకుని మళ్ళీ తన వంటగది లోకి వెళ్ళా. అప్పటి కే తను పాలు వెచ్చ చేస్తూ ఉంది. నేను పరుపు మీద కూర్చున్న. తను పాలు ” నాకు ఇచ్చింది.

నేను కొద్దిగా తాగి తనకి ఆ పాలు ఇచ్చా. అలా ఇద్దరం మొగుడూ పెళ్ళాల లాగా పాలు తాగి, పడుకున్నాం. ” నేను తన ని నా గుండెల మీద తల పెట్టుకుని పడుకోమన్నా. తను అలాగే పడుకుంది. కొద్దిసేపు చెవిలో గుస గుస లాడుకుని మళ్ళీ ఇంకో సారి దెంగి, time చూసా. 3-00. మరి నేను వెళ్తాను, నువ్వు కూడా పడుకో. రేపు ఎలానూ ఉండదు. మళ్ళీ ఎల్లుండి రాత్రి కి గాని నిన్ను ముట్టుకో లేను” అన్నా. “బావా నాకు ఇలాగే నీ గుండెల మీద తల పెట్టుకుని పడుకోవాలని ఉంది” అంది తను. “సరే లె అదీ చేద్దువు గాని మరి నేను వెల్త్” అంటూ తన కి ముద్దు పెట్టి నేను వచ్చి నా వంట గది తలుపు గడియ వేస్తూన్నాను. తను “బావా ఒక ముద్దు పెట్టి వెళ్ళు అంటూ నా పెదాలు చీకి “ఇంక పడుకో బావా” అంది. మరునాడు నేను లేచేసరికి మా అమ్మగారు పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. నేను లేచి తొందరగా స్నానం చేసి మా అమ్మ తో కొద్దిసేపు మాటాడి బైటకి వెళ్ళి పోయా. నేను బైటకి వెళ్ళి వచ్చేసరి కి గుమ్మం లో రిక్షా ఉంది. వాళ్ళ వాటా వీధి తలుపులు తీసి ఉన్నాయి.

వాళ్ళ అమ్మగారు ఊరు వెళ్ళి పోతారన్న సంగతి గుర్తు వచ్చింది. నేను మా ఇంటి లో కి వెళ్ళిపోయా. ఆరోజు అంతా తనని చూడటం కుదరలేదు నాకు. ఎందుకో తను పెరటి తలుపులు తీసుకుని బైటకి రాలే దు. నాకు ఒకటే ఆత్రంగా ఉంది. ఎందుకు తను బైటకి రాలేదూ అని. మా పడక గది తరువాత గది లోంచి వాళ్ళ మాటలు మాకు కొద్దిగా వినపడతాయి. నేను అటూ ఇటూ తిరుగుతూ ఏమైనా మాటలు వినపడతాయేమో అని వింటున్నా. ఉహల ఏమీ అలికిడి లేదు. ఏమయ్యిందో అని నా మనసులో ఒకటే దిగులు. (మా ఇద్దరి మధ్యన ఉన్నది అక్రమ సంభందమే అయినా తను నా మీద చూపెట్టే ప్రేమ కి నేను తన మీద ప్రేమని పెంచుకున్నా. తను నాకు ఒక్క శరీరమే అప్పగించ లేదు, నన్ను తన సొంత బావ లాగా చూసుకుంటూంది కదా). నేను సాయంత్రం మా అమ్మని అడిగా. “అమ్మా తను నీకు కనపడిందా” అని. “లేదురా వాళ్ళ ఆయన ఉన్నాడు ఉంది, అస్సలు పెరటి తలుపులు కూడా తియ్యలేదు, అదే మి మనిషి రా అతను” అంది మా అమ్మ.

“సరే లే ఏమి చేస్తాం” అంటూ నేను ఇంక ఇంటిలో ఉండ లేక అలా బైటకి వెళ్ళి రెండు గంటలు తిరిగి వచ్చా. నేను స్నానం చేసి వచ్చి మేము అన్నం తిందాం అని కూర్చుంటూ ఉంటే వాళ్ళ పెరటి తలుపు తీస్తున్న చప్పుడు అయ్యింది. నేను అలా చూస్తూ ఉన్నా. తను బాతు రూము కి వెల్తూంది. తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు మాకేసి చూసి నవ్వింది. తన మొహం చూస్తే కళ్ళు రెండూ ఉబ్బి ఉన్నాయి. మొహం నీరసం గా కూడా ఉన్నట్టు అనిపించింది నాకు. దొంగ వెధవ కొట్టేడేమో అనుకున్నా నేను. నాకు సరిగ్గా అన్నం తిన బుద్ధి కాలేదు.

ఏదో తిన్నట్టుగా తిని లేచి పోయా. మా అమ్మ “ఏంటిరా ఈ తిండి” అంది. “నాకు ఆకలి లేదు అమ్మా, బైట కి వెళ్ళా కదా ఏదో తిన్నా. కదా ఏదో తిన్నా. ఆకలి లేదు లే” అనే సా. అలా మా భోజనాలు అయ్యాకా నేను వెళ్ళి TV చూస్తున్నా. మా అమ్మ గారు కూడా వచ్చి కూర్చున్నారు. నా కు TV చూడాలని కూడా లేదు. గుండెలు బరువెక్కి బరువెక్కి పోయాయి. ఆ వెధవ తననె ఏమి చేసాడు. ఎందుకు కొట్టాడు అని ఒకటే ఆలోచనలు. ఇలా పర ధ్యాన్నం గానే ఉండి TV లో వార్తలు వచ్చే దాకా నాకు time కూడా తెలీలేదు.

మా అమ్మ లేచి వంట గది లో పనులు చూసి మంచి నీళ్ళు తీసుకు వస్తూ ఉంటే, వాళ్ళ గదిలోంచి ఏదో ఏడు పులా విన పడిందట. నాదగ్గరకి వచ్చి “ఒరేయి, వాళ్ళ ఇంటిలోంచి ఏదో ఏడుపు లా విన పడుతూంది రా” అంది. నేను గబాలున లేచి వెళ్ళి మా గోడకి ఉన్న joint తలుపుకి చెవి ఆంచి వినడాని కి ప్రయత్నం చేసా. అలా వినడం తప్పు అని తెలుసు. కానీ మనసు ఒప్పుకోడం లేదు. ప్రక్క గది లొ ఏడుస్తూ ఉన్నది నాకు స్వర్గ సుఖాలు ఇస్తూ ఉన్న నా ప్రియురాలు కదా. తను ఏడుస్తూంది దేనికో మరి, అలా కొద్దసేపు పిన్నా.

నేను ఇంక వినలేక వచ్చేసా. మా అమ్మ నెమ్మదిగా పాపం అ పిల్ల కి ఎన్ని కస్టాలో అంది. నేను ఏమి అనలేక “ఏమి చేస్తాం అమ్మా మీరు వెళ్ళి పడుకోండి” అని నేను TV ఆపేసి నా మంచం మేద పడుకున్నా. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా నా కంటి మీద కునుకు రాడం లేదు. కళ్ళు రెండూ పొడిగా అయ్యి పోయాయి. అలా తెల్లవార్లూ జాగరం చేసా తన ని తలచుకుంటూ.

సహజం గా ప్రక్క ప్రక్క వాటాలలో అద్దెకి ఉన్న వాళ్ళు కనీసం hello పలకరించుకుంటారు. అని అయినా ఒక సారి కానీ అతను ఎప్పుడు నాతో మాటాడ లేదు. మొదటి సారి ఇల్లు కావాలని వచ్చినప్పుడు మాటాడటమే. ఇది నిజంగా తన మీద నాకు ఉన్న ప్రేమా, లేక కామమా, ఏమో మరి నాకు తెలీని పరిస్తితిలొ ఉన్నా. నా అనుభవం మీరు చదువుతున్నారు కదా మీ అభిప్రయాలు నాకు రాయండి సుమా. ఇంకా ఉంది.6676619cookie-checkనా అనుభ వం 7 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *