నా కొడుకు ప్రేమించి ఒక్క అమ్మాయిని 2 | Telugu sex stores

మామ : నేను నా పంచ విప్పి నా మొడ్డని బయటకి తీసి కోడలితో బ్లో చేయమన్న. నా మొడ్డ హార్డ్ అవుతుంది కొడాలి మొహం నా మొడ్డ దెగర ఉనందుకు.

నా కొడుకు ప్రేమించి ఒక్క అమ్మాయిని 1→

కోడలు మెల్లగా నా మొడ్డని ని చేతిలోకి తీస్కొని jerk ఇస్తుందు నాకు స్వర్గం లో ఉన్నటు ఉంది. నేను వెంటనే నా మొడ్డ ని కొడాలి నోట్లో దూర్చాను అబ్బా ఆ స్పర్శ అసలు వివరించలేనిది. కోడలి నోట్లో నా మొడ్డ పెట్టి వెనక్కి ముందుకి తీస్తున్న. కొంచంసేపు అయ్యాక మొడ్డని తీసి కొడలి సన్నులపైన కార్చేసాను.

తరువాత కోడల్ని లేపి హాగ్ చేసుకొని లిప్ కిస్ ఇస్తూ అలానే వంటగదిలో కాసేపు.

కోడలు : మామయ్య రఘు ఎం చేస్తున్నాడు.

మామ : అవును కదా ఎం చేస్తున్నాడు నేను అసలు పాటించుకోలేదు. చూదాం అని వేళ్లను హాల్ లోకి, టీవీ చూస్తూ నిద్రపోతున్నాడు. హమ్మయ్య వీడు నిద్రపోయి మంచిపని చేసాడు అని అనుకున్న.

కోడలు : రఘు లేవండి తిందురు.

రఘు : మీరు తిన్నారా.

మామ : హ తిన్నాం రా నువ్వు పడుకున్నావ్ అని లేపలేదు బాగా అలిసిపోయావ్ కదా వర్క్ బిజీలో.

రఘు : అవును నాన్న చాలా.

మామ : సరే వెళ్లి తిన్ను కోడలు నేను తిన్నాం బాగా. ఈ రోజు చాలా బాగుంది వంట హాట్ హాట్ గా ఉన్నపుడే తినేసాను నువ్ వెళ్లి భోజనం చెయ్.

కొడలి వైపు చూసాను నా మాటలకి మెల్లగా నవీంది,నాకు చాలా హ్యాపీ వేసింది. ఇంకా ఆరోజు నైట్ గడిచిపోయింది. తరువాత రోజు పొద్దున్న కోడలు ఉదయాన్నే లేసి కల్లాపు చల్లి ముగ్గు వేస్తుంది. నేను ఇంట్లో నుంచి చూస్తున్న తన బాడీ ని చూసి మతిపోతుంది. అసలు ఎంత అందగత నా కొడుకుకి దాకిందేది అని బాధ.

మామ : కొడలిపిల్లా అని కేక వేసి పిలిచాను.

కోడలు : ఏంటి మామయ్య.

మామ : కాఫీ కావాలి అమ్మ అన.

కోడలు : హ మామయ్య ఉండండి తెస్తాను.

తను కాఫీ తీస్కొని వచ్చింది, నేను తాగుతూ కాస్త తాగింది అమ్మ అని పేస్ అదోలా పెట్టాను.

కోడలు : ఎం తాగింది మామ్మయ్య? కాఫీ పౌడర్ ఆ సరిగానే వేసానే, చెక్కరణ?

మామ : కాస్త మిల్క్ తాగింది కొన్ని మిల్క్ ఇస్తావా.

కోడలు : హ తెస్తాను ఉండండి మామయ్య.

మామ : నాకు ప్యూర్ మిల్క్ కావాలి అవి నీవే కావాలి.

కోడలు : షాక్ గా మామయ్య మీ అబ్బాయి ఇంకా ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. ఒక్కవేల చూస్తే అంతేయ్ సంగతులు.

మామ : నువ్వు ఎం బయపడకు వాడి రూమ్ లాక్ చేశాను ప్లీజ్ రా.

కోడలు : మామ్మయ్య మీరు చాలా కన్నింగ్ మైండెడ్.

మామ : ఏమో తెలియదు నువ్వు వచ్చి మిల్క్ ఇవ్వు ప్లీజ్.

కోడలు : ఓకే మామ్మయ్య ఇస్తాను కానీ నేనే తీస్కొని వస్తాను ఉండండి.

మామ : నేనే తీసుకుంటాను.

కోడలు : ఎలా.

మామ : నేను వెళ్లి తనని నేను కూర్చున్న సోఫాలో నా ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్న.

మెల్లగా సన్నులని ఒక్క హ్యాండ్ తో ప్రెస్ చేస్తూ ఇంకో హ్యాండ్ తో తన నడుముని తడుముతు ఉన్న. తను నా ఒళ్ళో కూర్చునందుకు తన ass నా మొడ్డకి తగులుతుంటే మూడ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది,

కోడలు : మామయ్య త్వరగా.

మామ : నేను నా ఫింగర్స్ ని తన లిప్స్ కి పెట్టి ఉష్ అన్న, మెల్లగా తన పేదలని నా వెలతో రుద్దుతూ ఎంజాయ్ చేస్తున్న. మెల్లగా జాకెట్ హుక్స్ ఓపెన్ చేసి ఒక్కసాన్నుల నుంచి మిల్క్ సిప్ చేస్తూ కాఫీ తాగుతున్న. ఇలా సిప్ చేస్తూ ఇలా కాఫీ తాగుతూ మేనేజ్ చేశాను.

కొడుకు : మామయ్య ఓకే కాఫీ అయిపోయింది ఇంకా చాలు అని జాకెట్ హుక్స్ పెట్టుకొని వంటగది లోకి వెళ్లిపోయింది.

రఘు : డోర్ తీయండి ఆఫీస్ కి టైం అవుతుంది అని అరుస్తున్నాడు.

నేను మర్చిపోయా వీడి డోర్ క్లోజ్ చేసిన విషయం అని వెళ్లి తీసాను.

రఘు : ఎవరు నాన్న డోర్ క్లోజ్ చేసింది అని అడిగాడు.

నేను : నేనే మర్చిపోయి క్లోజ్ చేశాలేరా అన్నాను, నువ్వు వెళ్లి రెడీ అవ్వు ఓఫ్ఫ్యూస్ కి టైం అవుతుంది ఇంత మొద్దు నిద్దర ఉంటే ఎలా వేళ్ళు.

వాడు ఓకే నాన్న అని వెళిపోయాడు ఫ్రెష్ అవడానికి. నేను టీవీ చూస్తున్న, కోడలు కూడా వచ్చి టీవీ చూస్తుంది. నేను తనవైపే చూస్తున్న, తనని లాగి నా వొళ్ళో కూర్చుబేటుకుందాం అనుకుంటూ ఉండగా. ఇంతలో నా కొడుకు వచ్చి, కోడల్ని టిఫిన్ పెట్టు అన్నడు. నేను కూడా లేచి నాకూడా పెట్టు అమ్మ ఆకలిగా ఉంది అన.

తను మా ఇద్దరికి వడిస్తుంది కాస్త ఆ చెట్నీ వేయి అమ్మ అన, తను వచ్చి వేస్తుండగా తన బ్యాక్ ని టచ్ చేశాను. తను టేషన్ పడుతుంది, కొడుకు ఉనందుకు, నేను అలానే రుద్దుతూ ఉన్న. కోడలు వెంటనే వెళ్లిపోయింది వంటగదిలోకి టెన్షన్ లో. తరువాత వచ్చింది.

రఘు : ఎం అయింది?

కోడలు : ఎం లేదు వంటగదిలో రైస్ పెట్టాను చూసి వచ్చా.

మామ :- కోడలివైపు చూసి flying కిస్ ఇచ్చాను, తను రఘు ఉనందుకు టేషన్ పడుతుంది.

వాడు తినేసి వెళిపోయాడు ఆఫీసు కి. కోడలు రూమ్ లో ఉంది ఎం చేస్తుంది అని వేళ్లను, సారీ మార్చుకుంటుంది. డోర్ వేసుకోలేదు, నేను అలానే చూస్తున్న తను గమనించి చూసి లైట్ గా నవుతుంది. నాకు అర్థం అయింది కోడలు కావాల్సికనే డోర్ వేసుకోకుండా డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటుంది అని.

నేను వెంటనే వెళ్లి తనని పట్టుకున్న వెనకాల నుంచి, తనని నా వైపు తిప్ప. నేను తన మొహం తను నా మొహం చూసుకుంటూ ఉన్నాం. మెల్లగా కిస్ చేశాను పెదవులను ఈ సారి తను బాగా కో ఆపరేషన్ ఇస్తుంది. తన సన్నులని ఒక్క హ్యాండ్ తో టచ్ చేస్తు ఇంకో హ్యాండ్ తో తన గుద్దని తాకుతూ కిస్ చేస్తున్న.

తరువాత తన సారీ లాగి, ఇంకా జాకెట్ లాంగతో ఉంది. లంగా కూడా విపను ఇపుడు జాకెట్ మరియు కింద డ్రాయర్ తో ఉంది.

మామ : జాకెట్ విప్పు కోడలా, నీ సన్నులు బలే ఉంటాయి చూపించు.

తను విపుతుంది ఇపుడు బ్రా అండ్ డ్రాయర్ తో ఉంది. నేను నా డ్రెస్ విప్పేసి మంచం మీద నేను కూర్చొని తనని నా వొళ్ళో కూర్చో బెట్టుకున్న. తన గుద్ద నా మొడ్డకి బాగా టచ్ అవుతుంది. కోడలు నావైపు హాట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తుం., కొడాలి బ్రా విప్పి తన సన్నులని నోట్లో పెట్టుకున్న, తను హ్మ్ హ అని ములుగుతుంది.

నన్ను గట్టిగా నా తాళ్ల పటుకుంది, సన్నులు ప్రెస్ చేసినందుకు మొడ్ద పెరిగినట్టు ఉంది. వెంటనే అలానే ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని. తన రెండు కాలు జరిపి కొడాలి డ్రాయర్ పైనుంచి పూకుని రుద్దుతూ కిస్ చేశాను. ఇంకా తను లేచి మోకాలు ఉండి నా మొడ్డని తీస్కొని జెర్క్ ఇస్తుంది.

నేను షాక్ అయ్యాను తనంతకు తానే లేచి మొడ్డ పటుకుంది, ఇంకా ఫుల్ హపోయి తరువాత.

నేను : ఎలా ఉంది నా మొడ్డ అన, నా కొడుకు కంటే బాగుందా అన.

కోడలు : వదిలేయండి మామయ్య రఘు ఎందుకు మధ్యలో వద్దు.

మామ : ప్లీజ్ జస్ట్ చెప్పు నాకు మూడ్ వస్తది ప్లీజ్ ఊరికే నేను అడిగిన వాటికీ చెప్పు మూడ్ కోసం.

కోడలు : హ్మ్మ్.

మామ : ఎలా ఉంది నా మొడ్డ.

కోడలు : బాగుంది.

మామ : నా కొడుకు కంటే పెద్దదా.

కోడలు : హ అవును.

మామ : ఆ లంజకొడుకు సుఖపెట్టాడు నేను సుఖపెడుతాను వాడ్ని వదిలేయి.

కోడలు : హ సరే వదిలేస్తాను అని ఫ్లో లో అనింది. మామయ్య ఏంటి మీరు అని గట్టిగా నా మొడ్డని కొడుతుంది.

మామ : నేను నవ్వాను.

తను కూడా నవీంది, తరువాత తనని లేపి మంచం మీద పడేసాను. తరువాత నేను న్యూడ్ అయ్యి తన రెండు కాలు జరిపి పుకు నాకుతూ ఉన్న. తను హ్మ్మ్ హా మామ్మయ్య హ్మ్ హ హ్మ్మ్ హ్మ్మ్ అని ములుగుతూ నా తనపటుకుంటుంది. నేను కాసేపు పుకు నాకి నా మొడ్డ తీసి పూకులో తోశాను, తను గట్టిగా అరిచింది. నేను మూవ్ చేస్తున్న.

మామ : అబ్బా కోడలా నీ పుకు బలే మజాగా ఉంది అంటూ కసిగా దేంగుతున్న.

కోడలు : హ్మ్ హ్మ్ హ హ హ్మ్ అబ్బా హ్మ్మ్ అంటుంది.

తను ములుగుతుంటే నాకు ఇంకా మూడ్ వస్తుంది, పూకులో నుంచి తీసి తనని ఒంగోపెట్టి గుద్దలో తీసాను. మొడ్డని తను ఇంకా తట్టుకోలేదు నేను కసిగా దెగను కొడాలి గుద్దని తను అరుస్తుంది. హాహా హా హ్మ్ హ్మ మామ హ్మ్మ్ అంటుంది, తరువాత గుద్దలో నుంచి తీసి మళ్ళీ పూకులో పెట్టాను.

పూకులో నుంచి తీసి నోట్లో పెట్టి కాసేపు లోడిపాను తను నా మొడ్డ కసిగా సీకుతుంది. మంచం మీద పడుకొని తన ఒక్క చేయి నా మీద మీదకి వేసుకొని నా నోటిని కొడాలి నోట్లో పెట్టి. నా మొడ్డని తన పూకులో కి పెట్టాను. అబ్బా దాన్ని పుకు నా మొడ్డ వార్ నడుస్తుంది నేను ఫాస్ట్ గా రైడ్ చేశాను.

తను ములుగుతూ నా వైపు చూస్తుంది, తను అలా చూస్తుంటే నేను ఇంకా గట్టిగా దెగను. అబ్బా కొడాలి పుకు లో నా మొడ్డ పెట్టాను అని హ్యాపీ గా ఫీల్ అయ్యాను. తను కూడా సటిస్ఫై అయింది అని తన ఎక్స్ప్రెషన్ చూసి అర్థం చేసుకున్న. ఇంకా అలానే దేంగుతూ కాసేపటికి తన పూకుపైన కార్చేసాను.

తరువాత ఇద్దరం కోడలు నా వైపు చూసి నవ్వి స్నానం చేయడానికి బాత్రూం కి పోయింది. నాకు ఫుల్ హ్యాపీ ఇంకా తనని నా దానిని చేసుకోవాలి అని అనుకుంటూ అలానే బెడ్ పైన నిద్రపోయాను. తను రెడీ అయ్యి వచ్చి.

కోడలు : మామయ్య లేవండి ఫ్రెష్ అవండి తిందురు.

మామ : ఫుల్ మీల్స్ మళ్ళీ పెడతావా అని అన్న.

కోడలు నావైపు చూసి నవీంది. ఇంకా తరువాత ఇద్దరం చేసిన పనులు చాలా ఇంటరెస్టింగ్ ఉండబోతుంది.583517cookie-checkనా కొడుకు ప్రేమించి ఒక్క అమ్మాయిని 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *