నా సొంత అమ్మ – telugu sex story

ఇది రియల్ స్టొరి పుర్తిగా చదవడి మీరు కచ్చితంగా సుఖ పడతరు ప్లస్ సుఖ పెడతారు కుడ టిప్స్ కు ఇన్స్టగ్రం లొ మెస్సెజ్ చెయండి.
mail id : incetrelationship@gmail.com

profile lo lady beach lo nilabadi untadi

హాయ్ నా పెరు షాదుల్లా వయసు 22 మా అమ్మ వయసు 43 పెరు పాతిమా మాది కడప జిల్లా ఊరి పెరు చెప్పకుడదు లెండి ఈ స్టొరి నాకు మా అమ్మకు మద్య జరిగింది ఈ మద్య నె 10 రొజుల ముందె జరిగిన కత మా నాన్న కువైట్ లొ ఉంటాడు ఇంట్లొ అమ్మ నెను చెల్లి ఉంటాం నెను స్తొరిస్ చదివె వడ్ని బట్ ఎప్పుడు అమ్మథొ సెక్స్ చెయలి అనుకొ లెదు బట్ ఒక రొజు న్నైట్ 11:20 ఆ టైం లొ పస్ కు అని లెచను అప్పుడు అమ్మ రుం లొ నుండి మొబైల్ లైట్ కనబడింది కిటికి దగ్గరికి వెల్లి చుస్తె షక్ అయ్య ఊ యమ్మ మా అమ్మ బట్టలు అన్ని విప్పుకొని ఉల్లు సెక్స్ విడియొలు చుస్తుంది ఎంత కసిగా చుస్తుందొ మా అమ్మ కొద్దిగా లవుగా ఉంటది అచ్హం బిగ్బొస్స్ లొకి వచ్చినా షకిలా ఆంటి లా ఉంటది కసెపు నకు ఎం చెయలొ అర్తం కావట్ లెదు చెల్లి ఎమొ హాల్ లొ మంచం మీద పడుకుంది నెను ఎమొ అమ్మ ను చుడకుండ వెల్లలెక ఉండ ఎమైన కాని అని చుస్తు ఉన్న పైగా మడ్డ బాగ లెచింది టైట్ గా ఉంది అని జిప్ ఒపెన్ చెసను మా అమ్మ మత్రం విడియొలొ లీనం ఇఅంది మొబైల్ ని ఎదురుగా పెట్టుకొని ఒక చెత్తొ పుకు రుద్దుకుంటు మరొచెత్తొ సల్లులు పిసుక్కుంటు పుకులొ పెట్టినా వెలుని నొట్లొ పెట్టుకొని చికుతు ఉంది ఇవన్ని చుస్తూన్న నాకు ఎమొ కసి పెరిగింది . మా అమ్మ మత్రం ఇంకా కసితొ బొర్లొ పడుకొని పిర్రెలు పిసుక్కుంటు గుద్దబొక్కలొ వెల్లు పెట్టుకొని నొక్కుకుంటు ఉంది కసెపటికి అమ్మ కర్చు కొని నైటి వెసుకుంటుంది వష్ చెసుకొడనికి బయటికి రవలని నెను వెంటనె నా బెడ్ మీదకు వెల్లి పడుకున్న.

ఇకా రత్రి అంతా ఒకటె ఆలొచన అమ్మను ఎలా గైనా దెంగాలి అని. బాగ ఆలొచించి ఒక ప్లన్ వెసాను మా అమ్మ నార్మల్ గానె ఉంది మార్నిగ్ చెల్లి కాలెజ్ కు వెల్లింది నెను డుమ్మకొట్టి ఇంట్లొ కుర్చున్నా అమ్మ వచ్చి కాలెజ్ కు ఎం పొనిది అంటె నెను బొడ్డు దగ్గర 2 రొజుల నుండి నొప్పి అన్నను ఇంటికి ఒక్కడినె కద వరసుడ్ని అని నా మీద ప్రెమ ఎక్కువా నెను నొప్పి బాగ ఉంది అని ఎడుస్తున్న మా అమ్మ చచ్చి షట్ విప్పు అంది విప్పను నొప్పి ఎక్కడా అంటె బొద్దు కిందా చుపిచ్చను అంతె వెంటనె ఆముదం తీసుకొని అక్కడ మసాజ్ చెస్తుంది నెను డ్రయరు కుడ వెసుకొ లెదు నా ఆతులు కొద్దిగా కనబడుతున్నై పైగా నా మొడ్డ టైట్ గా లెచింది ప్యంట్ లొ నుండి బాగ కనబడు తుంది అది మా అమ్మ గమనిబ్చింది అది నెను చుసాను మా అమ్మ సిగ్గుపడుతు మస్సజ్ చెస్తుంది నెను మెల్లిగా రుద్దె అమ్మ అంటున్నా. కాసెపు రుద్ది మా అమ్మ వెల్లిపొఇంది మా అమ్మకు అలొచించెలా చెసాను నెను వయసుకు వచ్చాను అని మెల్లిగా నైట్ ఐంది ఇంకా నొప్పిగానె ఉంది అన్న చెల్లెలు వచ్చి తబ్లెట్లు ఇచ్చింది అవి పదెసి వెసుకున్న అన్నను . నెను అమ్మ తొ అన్నను ఉదయం మసాజ్ చెసావ్ గా అల చెస్తావ కొద్దిగా బెటర్ గా ఉంది అన్న సరె అంది నెను నీ రుం లొనె పడుకుంటాను అన్నను సరె అంది. అమ్మ నైటి వెసుకుంది నెను షట్ వెసుకిని ఉన్న టి షట్ విప్పెషాను రుద్దలి కద.

అని వెప్పెసాను మా అమ్మ ఇక మొదలు పెట్టింది రుద్దడం నెను కల్లు ముసుకున్న అంటె నటిస్తున్నను అనుకొండి ఇక రుద్దుతూ ఉంది మెల్లిగా నా మొడ్డ లెచింది అది బాగ కనబడుతుంది మా అమ్మ ముసిముసి నవ్వులు నవ్వుకుంటుంది నెను అమ్మ కొద్దిగా కిందకు కుడా రుద్దుమా అక్కడె ఎక్కువాగా నొప్పిఅన్న అంతె సరె అని రుద్దుంతుంది అంటె అక్కడ నా ఆతులు బాగా తగులుతున్నై ఐన రుద్దుతుంది అలా రుద్దె టప్పుడు లెచిన నా మొడ్డకు మా అమ్మ మొచెఇ తగిలింది నెను ఉలిక్కి పడ్డ మా అమ్మ ఆ తరువాతా కచలనె తగిలిస్తుంది ఎలా ఉందిరా అంటుంది బాగనె ఉంది అమ్మ అన్న సరె ఇక నీ రుం లొకి పొ అంది నెను ఇక్కడె పడుకుంటా అన్న సరె లె అని అంది రొజు పుకు గెలుక్కొవడం అలవటు ఐన అమ్మకు నిద్ర పట్టదం లెదు నెను పడుకొ అదం చుసి మొబైల్ ఒపెన్ చెసి సెక విడితొలు ఒపెన్ చెసి చుస్తుంది నెను కావలనె కదిలాను మా అమ్మ బయపడి సెల్ ఆఫ్ చెసింది నెను నా చెఇ ని మా అమ్మ పుకు మీదనుండి చెఇ వెసి పడుకున్న మా అమ్మ బాగ వెడిగా ఉంది ఆ సెగ బగ తెలుస్తుంది నెను కావలనె నిద్రలొ మమ ఆ ఔంటి చుద్రా గుద్ద ఎలా ఊగుతుందొ అన్న దాన్ని దెంగాలిరా అన్న అంతె ఇక మా అమ్మకుద అర్తం ఐంది వీడు రెడి అని మా అమ్మ కామం తట్టుకొలెకా నాన్ను లెపింది నెను ఒకటి అడుగుతా చెస్తవ అంది ఆ చెస్తా అన్న ప్దయచెసి నన్ను సుఖ పెడతావా అంది మీ నన్న లెక ఉన్నా కుడ సరిగ దెంగలెడు నెను తట్టుకొలెక ఉన్న దెంగుతావా అనింది నెను అసలు విషయం చెప్పను మా అమ్మ తొ ఆ రొజు చుసింది అంతా తను షక్ ఐ గట్టిగా ముద్దు పెట్టింది వెంటనె ఇంట్లొ ఉన్న తెనె వాటిల్ తెచ్చింది ఎందుకు అన్నను చెప్తాను అని దొర్లు అన్ని ముసింది నాను దగ్గరకు రమ్మని నా చెత్తొ తన నైటి బ్రా అన్ని విప్పమంది సరె అని ఒక్కొటి స్పీడ్గా విప్పి న తరువాథ మా అమ్మ నా బట్టలు విప్పింది నాచి విప్పె టప్పుడు మత్రం మొడ్డను నొట్లొ పెట్టుకుంది నెను లెపి ఎం ఐంది మా తొందర పడకు అన్న మా అమ్మ నా తాపం అలా ఉందిరా నీకు అది తెలియదులె అంది సరె అని తన తెచ్చినా తెనె బాటిల్ నా చెతికి ఇచ్చి ఒకా మాట చెప్పింది ముందు నన్ను సుఖ పెట్ట రా ప్లీస్ అనింది నాకు పపం అనిపించింది సరె మా అన్నను మద్యలొ ఒక జొక్ వెసను

నెను: అమ్మ లవుకు ఈ బటిల్ తెనె సరిపొతుందా అన్న ను
అమ్మ: సరిపొద్దిలెరా ఎదవ అని నవ్వింది
నెనె : సరె ఇప్పుడు ఎం చెయలి అన్నను
అమ్మ : ముందు ఆ తెనె మొత్తాన్ని నా బాడి మొత్తం పుసెఇ అని వెంట్రుకమందం కుడా గ్యప్ వదలకు అని పడుకుంది. నెను 30 నిమిషాలు పట్టింది పుసె సరికి ఎందుకంటె మస్సజ్ చెస్తు పైగా మా అమ్మ లవు కద అందుకు నెను తెనె పుసె టప్పుడు మా అమ్మ ఎంత అనంద పడిందొ తెనె పుసిన తరువాత
అమ్మ : ఇప్పుడు పుసిన తెనె మొత్తం నీ నాలుకథొ నాకరా అనింది
నెను : నాకలా సరె మా అని మొత్తం తెనె అంతా నాకెసా ను మెడలపైన. సల్లులపైన. సంకలు ఐంతె ఎక్కువ సెపు నాకించుకుంది వీపు మీద అలా మీదపడి నాకె టప్పుడు నా మొడ్డ అమ్మ బడి కి తగులుతుంతె
అమ్మ: రె నాన్న నీ మొడ్డ తగులుతుందిరా దాని జుర్రెస్తా చెప్తున్నా అనింది
నెను : నువ్వు జుర్రుతె నెను నీ గుద్దలొ చెక్కుతా అన్న
అమ్మ : సర్లెరా నకొడక చెక్కుకొ అని నవ్వుకుంది. నెను పొట్టమీద బొడ్డు మీద పుకు మీద పిర్రలు గుద్ద బొక్కలొ థొడల మీద కాల్లు మాల్కి సంకలొ నాకమనిది సరె అని మల్లి నాకని అన నకె ప్రసెస్ లొనె కర్చుకుంది మా అమ్మ అంతా కసిగా నాకను మా అమ్మతొ నెను
నెను : అమ్మ ఇంక పుకులొ పెట్ట మంటావ మొడ్డని అన్నను.

అమ్మ : సరె పెట్టు కని పెట్టి రెండు సార్లు పెట్టి తీసెఇ అనింది
నెను: ఎందుకుమా మల్లి తియ్యటం అన్నను. అమ్మ/ చెప్పింది చెఇరా నాన్న అనింది నెను పెట్టినా వెంటనె అహాఅ సమ్మగా ఉండిరా అని రెండునిమిధాలు అలానె కదలకుబ్డా ఉండమనింది లనె ఉన్న కని ముద్దులుమత్రం పెడుతున్న తరువాత బయటికితీసి న తరువాత నిలబడరా అనింది సరె అని నిలబడ్డ మా అమ్మ మొక్కల్లమీడ నిలబడి
అమ్మ : రె నన్న నీ మొడ్డను ఇప్పుడు నా జడలొ కల్లపై ముక్కులొ చెవిలొ గొంతులొనొట్లొ మెడపై సంకలొ సల్ల ంద్యలొ బొడ్డులొ థొడలమద్య పిర్రల మద్య గుద్దలొ షరీరమంతా తాకించరా అని ఎఫొ సరుకుల లిస్త్ చెప్పినాట్టు చెప్పింది సరె అని మొత్తం అనిచ్చను లాస్త్లొ గుద్దలొ పెట్టినప్పుడు మత్రం నెను కర్చెసాను మా అమ్మ నా మొడ్డను అలనె నొట్లొ పెట్టుకొని మొత్తం జుర్రెసింది మల్లినా మొడ్డ లెచింది మా అమ్మ అప్పటికె రెండు సార్లు కర్చుకుంది.
అమ్మ : రె నన్న ఇపౌడు పెట్టర పుకులొ మొడ్డ అని కుక్క లాగా వంగింది. నెను జుట్టుపట్టుకొను వెనకనుండి పుకులొ మొడ్డ పెట్టి తప గప తప అని దెంగుతుంటె మా అమ్మ ఆ ఆఅ ఆఆ హాఆ హూఊ ష్హ్హ్ ఆఆ అని అరుస్తుంది మా చెల్లెలు లెస్తాది అని వెరె యాంగిల్లొ తిప్పి పెదాలథొ నొటిని ముసెసి ఇక దెంగడం స్తర్ట్ చెసాను ఒక 20 నిమిషాలకు కారింది.

మా అమ్మ : రె కన్న ఇప్పుడు నీ మొడ్డను నా నొత్లొ పెట్టి నీ నొటిని నా పుకు దగ్గర పెట్టి నాకరా అనినిది. నెనె మా పైన పడుకొనె రివర్స్ లొ పుకును జుర్రెసాను ఇకా రత్రి అంతా అలనె పండుకున్నను ఆ రొజు రత్రి అసలైన స్వర్గం చుసాను. అది సెక్స్ అంటె. ఎదొ దెగడం అంటె దెంగడం కాదు చెబితె నమ్మరు కాని సుమా రు నాకుగు గంటల పాటు సెx జరిగింది అంతె ఫొర్ప్లెతి కలిపి అందుకె మా అమ్మ సుఖ పడింది నాథొ ల్ది జరిగి 10 దయ్స్ అవుతుంది అంతె ఇప్పటికి మొడటి సారి నెనుదెంగినా ఆడది మా అమ్మ మత్రమె నిజం గానె. నెను చెప్పెది. ఇది రెయల్ స్టొరి తిప్స్ కవలంటె చెప్పండి మా స్టొరి లైక్ చెయండి షరె చెయండి టిప్స్కు ఇన్స్టగ్రం లొ మెస్సెజ్ చెయండి.

ఇన్స్ట ఐడి : ఇమమ్హుస్సెన్41 ఒక అమ్మై బీచ్ లొ యొగ్గ చెస్తు నిలబడి ఉంటుంది లెదా మెఇల్ చెయండి
Mail id :incetrelationship@gmail.com

Give me feedback8621736cookie-checkనా సొంత అమ్మ

  • తప్పెవరిది – Part 11

  • తప్పెవరిది – Part 10

  • ఫ్రెండ్ భార్యతో vasu 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *