పాత జ్ఞాపకాలు 10 వ భాగం – telugusexstories

పరీక్షలు అయిపోయేదాక గౌరి, నేనూ పోటీగా చదివాము. పరీక్షలో వచ్చిన మార్కులు బట్టి నా గమ్యం ఉంటుంది. నాకు చాలా టెంషన్ గా ఉండేది. రోజులు చాలా భారంగా గడుస్తున్నాయి. ఈ మధ్య అంకుల్ ఇంటిపట్టునే ఉంటున్నారు.

పాత జ్ఞాపకాలు 9 వ భాగం→

ఖ్యాంపులకు వెళ్ళటం లేదు. దానితో నాకు ఆంటీని దెంగే అవకాశం దొరకడం లేదు. అంకుల్ లేనప్పుడు ఏమైనా మాట్లడదా మన్నా గౌరి ఉంటోంది.
ఒకరోజు నేను ఒక్కడినే నా గదిలో కూర్చుని సెక్స్ బుక్కు చదువుతునన. నాన్న కౌర్ట్ కి వెళ్ళారు. సుమారు 11 గంటలయింది. పుస్తకం చదువుతున్న నాకు గౌరి రావడం తెలీలేదు. తను నా వెనకాల నిలబడి తనుకూడా పుస్తకం చదువుతోంది. ఎందుకో ఏమరుపాటుగా వెనక్కు చూసిన నాకు గౌరి కనబడింది. నేను పుస్తకం మడిచి, బీరువాలో పెట్టాను. గౌరి సిగ్గుగా నవ్వి, పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పోయింది.
2 రోజులు నాకు కనబడకుండా తప్పించుకు తిరిగింది. ఆ రోజు శుక్రవారం. ఆంటీ గుడికి వెలుతోంది అని తెలిసి, ముందుగానే నేను వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళా. ఆంటీ స్నానం చేసి తల దువ్వు కున్యోంది.
“ఏం రవీ, రిజల్ట్స్ వచ్చాకా ఏమి చేద్దామను కుంటున్నావు?”
“ఇంజనీరింగ్ చేద్దామనుకుంటున్నా సీట్ వస్తే, మరి గౌరి ఏమి చదువుతుంది?”
దాన్ని దిగ్రీ పూర్తి చేయించి పెళ్ళి చేసేస్తామయ్యా అంటూ

గౌరీ వచ్చి హాల్ లో కూర్చో, నేను గుడికి వెళ్ళి వస్తాను.
బాబూ రవీ, నేను గుడికి వెళ్ళి వస్తానయ్యా, మీరిద్దరూ మాట్లాడుకుంటూ ఉండండి అని ఆంటీ గుడికి వెళ్ళింది.
ఎంత సేపయినా గౌరి తన గదిలోంచి రాలేదు. నేనే చొరవ తీసుకుని గౌరి గదిలోకి వెళ్ళా. నేను రావడం చూసి గౌరి తన రెండు చేతులతో కళ్ళు మూసుకుంది. నేను దగ్గరకు వెళ్ళి చేతులు రెండూ పక్కకు తీసి గౌరి మొహం లోకి చూస్తూ
ఏమి మొహం చాతు వేసి తిరుగుతున్నావు? అన్నా.
ఎందుకో, ఆ పుస్తకం చదివిన తరువాత నీ మొహం చూడాలంటే సిగ్గుగా ఉంది.
ఆడదానికి సిగ్గే సింగర మట, ఇంతకీ పుస్తకం నచ్చిందా?
ఏది పూర్తిగా చదవ నిస్తేకదా, నువ్వు నన్ను చూసే సరికి రెండు పేజీలు కూడా చదవ లేదు. సరే గాని, నీకు ఆ పుస్తకం ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది. అలాంటి పుస్తకాలు చదవడం తప్పు కదా
అలాంటి పుస్తకాలు చదవక పోతే థీరీ యెలా తెలుస్తుంది?
ఎన్నాళ్ళ బట్టి చదువుతున్నావు? ప్రాక్టికల్స్ కూడా మొదలెట్టావా?
ప్రాక్టికల్స్ మొదలు పెట్టడానికి లేబొరటరీ దొరకడంలేదు అన్నా.

దానికి గౌరి నవ్వుతూ అన్ని instruments ఉన్న ల్యాబ్ ను ఎదురుగా పెట్టుకుని ఎక్కడో వెదికితే ఎలా? అని నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది.
గౌరితో చాల సున్నితంగా డీల్ చెయ్యాలి. ఎందుకంటే తనకి మొదటి అనుభ వం, ఏమైన తేడావస్తే మొదటికే మోసం రావచ్చు అనుకున్నా.
అయితే ఎప్పటి నుండి ప్రారంబించను ప్రాక్టికల్స్
ముహూర్తం పెట్టించుకురా అని నవ్వుతూ తల దించుకుంది.
నేను మరికొంచం చేరువుగా వెళ్లి గెడ్డం కింద నా చెయ్యి పెట్టి, గౌరి తల పైకి ఎత్తి, కళ్ళ లోకి చూసా. గౌరి సిగ్గుగా కళ్లు రెండూ మూసుకుంది. నేను మెల్లిగా గౌరి పెదాల మీద సుతారంగా నా పెదలతో ముద్దు పెట్టా. ఒక్కసారి గౌరి లేచి గట్టిగా నన్ను కౌగలించుకుంది. ఆమె రెండు సల్లు నా గుండెలకు గుచ్చు కుంటున్నాయి.
నేను అలాగే పట్టు వదలకుండా నా చేతులు ఆమె చుట్టూ వేసి, వీపు నలప సాగాను. గౌరి తమకం తో తన మొహం, మూతి నా భుజాలకు రాస్తోంది. నేను ఒక చేత్తో ఆమె పిర్రలు నొక్క సాగాను. గౌరి మరింతగా నన్ను కరుచుకు పోసాగింది. నేను ఇదే అదనుగా వీపు మీద నుంచి నా చెయ్యి తీసి మెల్లిగా గౌరి సల్ల మీద వేసి నిమురుతున్నా.
అదే మొదటి పురుష స్పర్శ కాబోలు, గౌరి మత్తుగా మూలుగు తోంది. నేను నెమ్మదిగా సల్లు పిసకడం మొదలుపెట్టాను.
గౌరి వాటిని పిసకద్దు, నాకు ఏదోల ఉంది అంది.
మరి నువ్వేగా ప్రక్టికల్స్ చెయ్య మన్నావు?

పెళ్ళి కాకుండా అలా పిసికించుకుంటే మెత్త పడిపోవా?
ఏమీ మెత్తబడవు. మరింత పెద్దవి అవుతాయి అంటూ నేను నా చేతిని గౌరి జాకెట్లోకి తోసి ఒక సన్ను పట్టుకున్నా.
ముచికలు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి. మెల్లిగా ఒక ముచికను గిల్లి, మరో సన్ను పట్టుకున్నా. గౌరి కళ్ళు మూసుకుని సుఖాన్ని అనుభ విస్తోంది.
నేను మెల్లిగా నా చెయ్యి తీసి గౌరీ, ఒకసారి నీ జాకెట్ విప్పితే, నీ సల్లు చూడాలని ఉంది అన్నా.
అమ్మో నాకు సిగ్గు, అయిన ఎవరైన వస్తే అంటూ నన్ను దూరంగా తోసింది.
నేను మళ్ళీ దగ్గరగా వెళ్ళి, కౌగలించుకుని పెదాలు రెండూ పెదాలతో మూసి మెల్లీగా పరికిణీ ఎత్తడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా.
వద్దు మామయ్యా, నాకు భయం అంటూ ఏడవసాగింది.
నా
నాకు చాలా భయం వేసి సరేలె, ఇంక నిన్ను ఏమీ చెయ్యను. ప్లీస్ ఏడవద్దు అని ఊరు కోబెట్టాను.
కొద్దిగా నెర్వస్ అయినట్లుంది. మొదటి అనుభవ్ కదా అనుకుని నా కామాన్ని అనచి పెట్టుకున్నా.
గౌరి బాత్ రూం లోకి వెళ్ళి మొహం కడుక్కున్ని వచ్చింది. నాకు దూరంగా నిలబడి కిటికిలోంచి బయటకు చూస్తోంది.

“ఏం గౌరీ, కోపం వచ్చిందా?”
“లేదు, ఎందుకో మనం తప్పు చేస్తున్నామేమో”
“నీకు ఇష్టం లేక పోతె నిన్ను ఏమీ చెయ్యనని చెప్పాను గా”
చాలా ఇష్టం మామయ్యా, కానీ ఎందుకో ఆ పని
“నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా
చెయ్యడం నాకు ఇష్టం లేదు”
అను మానం రాకుండా
ఇంతలో ఆంటీ గుడి నించి రావడంతో, మేమిద్దరం ఏమీ తెలియని నంగ నాచుల్లాగా ప్రవర్తించాం. ఏమైన ఆంటీ కి చూసుకోవాలి లేకపోతే ఆంటీ పొందు కూడా దక్కదు అనుకుని కొంచం సేపు వాళ్ళింట్లో గడిపి మా ఇంటికి వచ్చేసా.
ఇంటికి వచ్చి, నాలో నేను మధన పడసాగాను. ఆంటీని దెంగితే పర్వాలేదు కాని, గౌరిని నేనే పాడు చేస్తున్నానేమో అని మనసు కొంచెం బాధ కలిగింది. అయినా ఆంటీని దెంగాకా, ఆమె కూతుర్ని దెంగవచ్చా అని మీమాంస వచ్చింది. సుందరమ్మ కూడా అందుకేగా నన్ను ఆ పని చెయ్య నియ్యలేదు. అయినా ఈ రంకు భగవతానికి వావి వరసలేంటి, అనుకుని నా మనసుని సరి పెట్టుకున్నా.
(ఈ కధ రాస్తున్న సంధర్బంలో నాకు వయసు వచ్చి, ఉద్యోగం చేస్తోంటే జరిగిన ఒక విషయం గుర్తుకు వచ్చింది. నేను ముంబై లో ఉద్యోగం చేసేవాడిని. నా చిన్నప్పటి క్లాస్ మేటు ఒకడికి ఆటో మొబైలు షాపు ఉంది. వాళ్ళ నాన్నగారు స్పేరు పార్ట్స్ కొనడానికి ముంబై వచ్చేవారు. ఆయన ముంబై వచ్చినప్పుడు నా రూం లోనే దిగి, సామాంలు ఖరీదు చేసి,

మర్నాడు వెళ్ళి పోయేవారు. ఆయన నాతో చాలా క్లోసుగా ఉండేవారు. ఆయన కు అన్నీ వ్యసనాలు ఉండేవి.
ఒక సారి ఆయన ముంబై వచ్చినప్పుడు, నాకు ఆ రోజు సెలవు కావడంతో అంకుల్ ఈ రోజు నేను మీ కూడా బజార్కి వస్తాను అన్నాను.
అల గే లే వోయ్, అయితే తొందరగా తెములు అన్నారు.
మేమిద్దరం కలసి, ముంబై మార్కెట్లో ఆయనకు కావలసిన స్పేర్స్ కొని, పార్సెల్ బుక్ చేసి పనులు పూర్తి చేసేసరికి సాయంత్రం 7 గంటలు
అయినది.
ఆయన ఏమయ్యా, రవీ, ఎక్కడైనా మందు కొట్టి, భోజనం చేసేద్దాం. మళ్ళీ రూం కి వెళ్ళి వండుకోవడం దేనికి అన్నారు.
సరే అంకుల్ నాకూ ఏమి ప్రోబ్లం లేదు అన్నా.
ఇద్దరం కలసి దగ్గరలో ఒక బార్ కి వెళ్ళాం. ఆయన సీట్ గా 4 పెగ్గులు పీకి భోజనం చేసారు. నేను మాత్రం, రోటి తిని కూల్ డ్రింక్ తో ఆయనకు కంపెనీ ఇచ్చాను.
బార్ లోంచి బయటకు వచ్చాకా ఆయన రవీ, నువ్వు ఏమీ అనుకోక పొతే, ఇక్కడ నాకు తెలుసున్న తెలుగు వాళ్ళ కంపెనీ (సాని కొంప ఉందయ్యా. ఒక సారి చూసి పోదాం అన్నారు.
నేను ఎప్పుడూ వెళ్ళలేదండీ. నేను ఎక్కడైనా వైట్ చేస్తాను. మీరు వెళ్ళి
రండి అన్నా.

సరే అయితే అని నన్ను నావెర్టీ థియేటర్ దగ్గర ఉండమని, ఆయన టాక్సీ లో వెళ్ళారు. నేను సుమారు రెండు గంటల సేపు వైట్ చేసాకా ఆయన వచ్చారు. ఇద్దరం కలసి, టాక్సీలో మా రూం కి బయలు దేరాం.
దారిలో ఆయన ఈ రోజు భలే తమాషా జరిగిందోయ్
ఏమిటండీ ఆ తమాషా
నేను వెళ్లిన కంపెనీ ఓనర్ నాకు 5 మంది అమ్మాయిలను చూపించింది. అందులో నాకు ఇద్దరు బాగా నచ్చారు. మళ్ళీ రేపు రాలేము కదా. అని నాకు ఆ ఇద్దరు కావాలని అడిగా.
దానికి ఓనర్ నవ్వుతూ, “అలాగే పంపుతా గాని, వాళ్ళిద్దరూ తల్లి కూతుల్లు” అంది.
ముందు కూతురుని
నాకు మీమాంస వచ్చి, “ముందు తల్లిని దెంగితే, దాని కూతురు నాకు కూతురు వరస అవుతుంది కదా, అందుకని దెంగి ఆ పైన తల్లిని దెంగానయ్యా” అన్నారు.
నాకు ఆ లాజిక్ అర్ధం కాలేదు. నాకు అర్ధం కాలేదని గ్రహించేరు.
ముందు కూతురిని దెంగితే, దాని తల్లి నాకు అత్త అవుతుంది కదా, అత్తని దెంగటానికి అర్హురాలేనని వాత్సాయనుడు చెప్పాడోయ్ అన్నారు.
నాకు చాలా ఆశ్చర్యమేసింది, దీనికి ఇంతగా ఆలోచించాలా అని.)

ఒక రోజు నాన్న నన్ను పిలిచి “ఒరే రవీ, మీ అక్క ఉత్తరం రాసిందిరా. నీకు ఎలాగూ సెలవలిచ్చారు కదా, ఒకసారి వాళ్ల ఊరు పంపించమని . మళ్ళీ ఏదైనా కాలేజీలో చేరితే వెళ్ళలేవు కదా. పోనొ ఒ 10 రోజులు ఉండి రా అన్నారు.
సరే, ఆలోచిస్తాను అని ఆలొచనలో పడ్డా.
నేను మా అక్క ఊరు వెడితే, ఆంటీని,
గౌరిని కొన్నాళ్ళు
వదులు కోవాలి . ఇప్పుడిప్పుడే గౌరి లైను లోకి వస్తోంది. అక్క ఇంటికి వెళ్ళి చాలా రోజులు అయింది. వెళ్ళక పోతే చాలా బాధ పడుతుంది.
మా అక్క మావయ్యకు రెండవ భార్య. మొదటి భార్య చనిపోతే అక్కని ఇచ్చేరు. అక్క పెళ్ళినాటికి తాంకి ఒక సవతి కూతురు. ఫేరు పద్మ 5 ఏళ్ళ పాప. ఇప్పుడు అక్కకి 31 ఏళ్ళు. ఫద్మ నా ఫద్మ నా వయస్సే, 18 ఏళ్ళు
తనకి.
పద్మని కూడా చూసి చాలా రోజులయింది. దానికి పెళ్ళి సంబంధాలు కూడా చూస్తున్నారు.
పద్మ చిన్నప్పటి నుండీ పల్లెటూరు వాతావరణంలో పెరగడంతో కొద్దిగా అమాయకంగ ఉంటుంది. పెద్దగా చదవలేదు. 10 వ తరగతి చదివింది. తెల్లగా అందంగానే ఉంటుంది. కొంచెం లావు. తింగరిది, నన్ను ఎప్పుడు ఆట పట్టించేది. ఏదో ఒక పేరు పెట్టి ఏడిపిస్తుండేది. భాత్ రూం లొకి ఉచ్చ పోయడానికి వెళ్ళి నప్పుడు, తలుపులు వేసుకునేది పొరబాటుగా అటువెలితే లంగా పిర్రల పైదాక ఎత్తుకుని నేల మీద కూర్చుని ఉచ్చ పోయడం కనబడేది.
కాదు.

నేను చాలా సార్లు చూసి, వీళ్ళ ఇంట్లో ఎవరూ ఉండరు కదా అందుకని అలాగ అలవాటై ఉంటుంది అనుకునేవాడిని. అప్పట్లో నాకు సెక్స్ లో అనుభ వం, ప్రావీణ్యం కూడా లేవు కదా.
ఒక సారి నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు, నాకు మేడ మీద గది మకాం గా ఇచ్చారు. మేడ మీద ఒకటే గది. ఎవరైనా గస్టులు వస్తే అది ఇచ్చేవారు. చుట్టూ డాబా. ఒక రోజు నేను పొద్దున్న లేచి డాబా మీదకు వెళ్ళాను. డాబా మీద నుండి వాళ్ళ బాత్ రూం కనబడుతుంది.
ఆ రోజులలో బాత్ రూం ఇంటి బయట కట్టించేవారు. పైన సీలింగ్ ఉండేది కాదు. పెద్ద ఎత్తైన మేడలు లేక పోవడం వల్ల, ఎవరికీ కనపడేవారు కాదు. యధాలాపంగా చూసిన నాకు, పద్మ స్నానం చేస్తూ కనబడింది. పీట మీద కూర్చుని చేతులు ఎత్తి సబ్బు రాసుకుంటోంది. నాకు అంత క్లియర్ గా కనబట్టం లేదు.
సడన్ గా ఎందుకో పైకి చూసిన పద్మకి నేను కనబడ్డాను. నేను తనని చూస్తున్నానని తెలిసి వంగుండి పోయింది. తను ఏమైనా అక్కా వాళ్ల కి చెబుతుందే మోనని నాకు చాలా భయం వేసి, రూం లోకి వచ్చేస. కాని పాపం ఏమి చెప్పలేదు.
ఇప్పుడు ఎలా ఉందో చూడాలి. ఆంటీ, గౌరి ఎలాగా మన చేతుల్లోనే ఉన్నారు అనుకుని ఊరు వెళ్ళడానికి నిర్నయించుకున్నా. సాయంత్రం ఆంటీకి, గౌరికి ఈ విషయం చెప్పి, ఒక వారం రోజులలో వస్తానన్నాను. రాత్రి నాన్నగారికి చెప్పి, డబ్బులు తీసుకుని, తెల్లవారే మా అక్కా వాళ్ల
ఊరు బయలుదేరాను.
(ఇంకా ఉంది)853294cookie-checkపాత జ్ఞాపకాలు 10 వ భాగం

  • పిల్లల కోసం నగ్న పూజ-2

  • I fuck swapna infront of her mother

  • పాత జ్ఞాపకాలు 11 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *