పాత జ్ఞాపకాలు 11 వ భాగం – sex stories telugu

నేను అక్క ఇంటికి వెళ్ళేసరికి అక్క వొక్కర్తె వుంది.
నన్ను చూసి “ఏరా, ఎణ్ణాలైంది మా ఇంటికి వచ్చి, అక్కని చూడాలని పించలేదా?”
“లేదు అక్కా, చదువు మూలంగ రాలేకపోయాను”
ఆమె వాళ్ళ పాలేరుని పిలిచి, నా పెట్టె, మేడ మీద గదిలో పెట్టమని పురమాయించి, రా స్నానం చెసి, టిఫిన్ తిందువుగాని” అంది.
“బావ గారు లేరా?” అని అడిగా. పద్మ లేదా అని అడ గ లేక .
“నీకు తెలుసుగా అయనది వ్యవసాయం, తెల్లారగట్ట వెళ్ళి, సాయంత్రానికి గాని రారు, భోజనం కూడా పాలేరు పట్టికెత్తాడు. ఇదే మొ (పద్మ) గుడికి వెళ్ళింది

నేను టిఫిన్ చేసి, “అక్కా, పొలానికి వెళ్ళి, బావనిచూసి, సాయంత్రం వస్తాను, నాకు కూడ బావతో భోజనం పంపు” అని పాలేరుని తీసుకుని పొలానికి వెళ్ళా.
నేను పొలానికి వెళ్ళేసరికి, బావ గట్టు మీద పాకలో కూర్చుని పనులు పురమాయిస్తున్నాడు.
నన్ను చూసి “రా ఇదేనా రావడం? నాన్న కులాసాగా వున్నరా?” అని పల క రించాడు.
“నీ చదువెలావుంది? తరువాత ఏమి చదువుతావ్?”
“సీట్ వస్తే ఇంజినీరింగ్ చేద్దామనుకుంటున్నా”
అలా మేమిద్దరం సాయంత్రం వరకు పొలంలొ గడిపి ఇంటి కిబయలుదే రా ము. ఇంటికి వచ్చాక అక్క నాకు స్నానానికి వేడి నీల్లు పెట్టించి, స్నానం చెయ్యమంది.
మా
నేను మేడ మీదకు వెళ్ళ బోతోంటే, “ఈ పూటకి మా టవల్ ఇస్తాగాని, ముందు స్నానం చెయి, నీళ్ళు వేడి తగ్గి
పోతాయి” అంది.

స్నానం చేసి బట్టలు మార్చుకోడానికి మేడ మీదకు వెళ్ళా. పద్మ ఇంతవరకు కనబడలేదు. అడగాలంటే సిగ్గుగా వుంది.

ఇంతలో మామయ్యా, ఎలా వున్నావ్?” అంటూ మేడ మీదకు వచ్చింది.
బాగా పొడుగు ఎదిగింది. వళ్ళు కాస్త తగ్గింది. పెళ్ళి కళ వచ్చినట్లుగా బాగా అందంగా వుంది. పైట వెనకాలనుంచి రెండు సళ్ళు పూర్ణ కుంభాల్లా నాకు స్వాగతం చెబుతున్నాయి. నేను తననే అల నిశితంగ చుస్తుంటె,
“ఏం, మావయ్య అలా చూస్తున్నావ్? చాల రోజులైంది నిన్ను చూసి. బాగా మెది గావ్” అంది.
“అవును, నువ్వు కూడా బాగా మెదిగి పోయావ్, పెళ్ళి కళ కూడా వచ్చింది”
“పో మావయ్యా, అందరూ నన్ను ఇలాగే మేడిపిస్తున్నారు, నువ్వు తొందరగా బట్టలు వేసుకుని వస్తే, భోజనం చేద్దువుగాని,నాన్న నీకొసం యెదురు చూస్తున్నారు” అని కిందకు వెళ్ళి పొయింది.

పద్మ ఎంత బాగా తయరైంది, రెండేళ్ళ క్రితం లావుగా వుండేది, ఇప్పుడు లావుకు తగ్గ పొడవుతో మిసమిస లాడు తోంది. ఆవకాశం వస్తే ఒక పట్టు పట్టాలి అనుకుంటూ కిందకి వెళ్ళా.
భోజనాల దగ్గర అక్క బావగారితొ “ఏమండి, మన వూరు కరణంగారు, పంతులు గారు కలసి తిరుపతికి బస్ వేసారట. తిరుపతి, కాళహస్తి, విజయవాడ చూపిస్తారు. శుక్రవారం వెళితే, సోమవారం వచ్చెయ్యచ్చు, టికెట్ కూడా మనిషికి 150/- అని చెప్పారు, పద్మకి సాయంగా వాడు ఎలాగూ వున్నాడు, మనం కూడా వెళ్ళి చాల రోజులైంది”

దానికి బావగారు “ఐతే, రేపు మన పాలేరుని పంపి రెండు టికెట్లు వుంచ మని చెప్పు” అన్నారు.
నేను భలే అవకాశం వచ్చింది అనుకున్నా.
ఆ రోజే శుక్రవారం, అక్క చాలా హడావిడి పడిపోతోంది, ప్రయాణానికి. బావగారి బట్టలు, తనవి అన్ని సద్దింది. దారిలొ తినడానికి అటుకులు సిద్దం చేసుకుంది.

సాయంత్రం బస్ ఎక్కేముందు నన్ను పిలిచి “ఒరే నువ్వు ఇంట్లో కాపలాగా వుంటావనే, మేము వెల్తున్నాం, ఇల్లు జాగ్రత్త. తలుపులు జాగ్రత్తగా వేసుకోండి, మన పాలేరు వీధి అరుగు మీద రాత్రి పడుకుంటాడు. యేదైనా అవసరమైతే వాడిని పిలవండి” అని చెప్పి ఇద్దరు వెళ్ళిపోయారు.
నేను సాయంత్రం కొద్దిసేపు వూరిలొ తిరిగి, ఇంటికి వచ్చేసరికి రాత్రి 8 గంటలైంది. నేను రాగానే పద్మ
“యేమిటి మావయ్యా, ఇంత ఆలస్యం నాకు 7 గంటలకు భోజనం చెయ్యడం అల వాటు, తొందరగా రా” అంది.
నేను తొందరగా తెమిలి భోజనానికి వెళ్ళాను. పద్మ రెండు నేల పీటలు మెదురు యెదురుగా వేసి, కంచాలు పెట్టింది. నేను ఒక పీట మీద కూర్చున్నాను. పద్మ వచ్చి కూర, అన్నం వంగి నా కంచంలో వడ్డిస్తోంది. అప్పుడు దాని సళ్ళు నాకు బాగా కనబడుతున్నాయి, పైట కొద్దిగా పక్కకి తొలిగిందేమో, సళ్ళ మధ్య లోయ బాగ లోతుగా వుంది. సళ్ళు రెండూ కొబ్బరి బొండాలు లాగ వున్నాయి. ఒక చేతిలో ఇమడవు. నేను తన సళ్ళ వంక చూస్తున్నానని గ్రహించి, పైట సరి చేసుకుంది.

నాకు వడ్డించి వెళ్ళి తన పీట మీద కూర్చుని తను కూడా వడ్డించుకుంది. పీట మీద కూర్చున్న తీరులో కుందనపు బొమ్మలాగ వుంది. ఆన్ని విషయలు మాట్లాడుకుంటూ భోజనం పూర్తి చేసాం. నేను వెళ్ళి హల్ లో కూర్చున్నా. తను సామానులన్ని సద్దుకుని చేతులు పైటకు తుడుచుకుంటూ వచ్చింది.
వస్తూనె ” మామయ్యా, ఈ 3 రోజులు నువ్వు నాకు సాయంగా పడుకుంటావా? నాకు ఒక్కదాన్ని పడుకోడం భయం”
అంది.
ఈరోజుకి పద్మ రోజు రాత్రుళ్ళు మా అక్క పక్కనే పడుకుంటుంది. బావ హాల్ లో పడుకుంటాడు. వయస్సు తేడా మూలంగా అక్కా బావ ఎక్కువ శృంగారం చేసుకోరనుకుంటా.
పద్మ వెళ్ళి అక్క గదిలో మంచం మీద పడుకుంది. నేను కొంచంసేపు అక్కడ ఉన్న పుస్తకం చదివి గదిలోకి వెళ్ళా. అప్పటికే పద్మ గురక తీస్తోంది. చాల మొద్దు నిద్ర అనుకుంటా, పైట పక్కకు పోయి జాకెట్ లోంచి సళ్ళు పొడుచుకుని ఉన్నాయ్. నడుము దగ్గరా, పొట్ట తెల్లగా మెరుస్తోంది. నేను మంచం మీదకు చేరి పద్మ పక్కకు

జరిగా, బెడ్ రూం లైటులో పద్మ అందం నన్ను రెచ్చగొడుతోంది. నేను దైర్యం చేసి నిద్ర నటిస్తు నా చేయి పద్మ సళ్ళ మీద వేసా. పద్మలో ఏమీ చలనం లేదు.
అలాగే మొద్దు నిద్ర పొతోంది. నేను కొద్దిగా దగ్గరకు జాకెట్ హుక్స్ తప్పించా, ఒక్కసారి స్వేచ్ఛ వచినట్లుగా రెండు సళ్ళు బయటకు వురికాయ్. పట్టుకుంటే ఒక చెయ్యి చాలటం లేదు. మెల్లగా సళ్ళని నలపడం మొదలు పెట్టాను. ముచికలు చాలా లేతగా వున్నయి. అలాగే సళ్ళు నలుపుతూ ఒక చేత్తో లంగా పైకి ఎత్తాను. తొడలు అరటి బోదెల్లా వున్నాయి.
తొడల
మీద రాస్తూ పూకు మీద చెయ్య వేసి నిమురుతున్నా. పూకు చాలా లేతగా వుంది. బొచ్చు ని తీయలేదు. నేను ఇన్ని చేసినా పద్మలో చలనం లేదు. నిద్ర నటిస్తోందా లేక మెలుకువ రాలేదో తెలియదు. అయినా అభ్యంతరం లేనప్పుడు మన పని కానివ్వడమే అనుకుని అలాగే ఒక సన్ను పిసుకుతూ ఒక సన్ను చీకడం మొదలు పెట్టాను.
పద్మ పక్కకు పడుకున్నదల్లా నిటారుగా తిరిగింది. నాకు ఇప్పుడు ఇంకా వీలుగా వుంది. దాని

కాళ్ళు రెండూ ఎడంచేసి పూకులో వేలు పెట్టి ఆడిస్తున్నాను. పద్మ మెల్లగ మూలుగు తోంది. నేను నా వేలు స్పీడు పెంచాను. పద్మ పూకులోంచి రసాలు వూరుతున్నాయి. కాని అది మాత్రం కళ్ళు తెరిచి చూడ లేదు. నాకు పద్మ ఇంత సులువుగా పడుతుంది అనుకోలేదు. పద్మ యేదో కలవరిస్తున్నట్లు మాట్లాడుతోంది. ఏమిటో అర్ధం కావటంలేదు. నేను నా స్పీడు ఇంకా పెంచాను. ఒక పక్క నా సుల్ల లేచి నాకు అయిపోయెలా వుంది.
ఇంతలొ పద్మ “ఇంక చాలె అమ్మ, ఇవాల్టికి, ఇంక నిద్ర వస్తోంది” అంటూ నా చెతులు పక్కకు నెట్టి అటు తిరిగి
పడుకుంది.
నాకు ఇదేదో వింతగా వుంది. అంటే, అక్క పద్మ కలిసి ఏదో చేసుకుంటారన్నమాట . ఏ వి షయం రేపు తెలుసుకోవాలి అనుకుని, ఆ రాత్రికి చేత్తో పని జరిపి
పడుకున్నా.
(ఇంకా వుంది)853275cookie-checkపాత జ్ఞాపకాలు 11 వ భాగం

  • పిల్లల కోసం నగ్న పూజ-2

  • I fuck swapna infront of her mother

  • పాత జ్ఞాపకాలు 10 వ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *