పాత జ్ఞాపకాలు 12 వ భాగం – sex stories in telugu

రాత్రి తొందరగా పడుకోడంతో తెల్లవారె మెలుకువ వచ్చింది. పద్మ అప్పటికే ఆరు బయట నీళ్ళు చల్లి ముగ్గులు
పెడుతొంది.
నన్ను చూసి “అప్పుడే లెచిపోయావా? నువ్వు లేటుగా లేస్తావుగా” అంది.
తన మొహం లో ఎక్కడా రాత్రి జరిగిన విషయాలు
కనబడలేదు.
“నువ్వు వేసె ముగ్గులు చూద్దామని లేచా”
“ఒక్క నిమషం ఉండు, కాఫీ ఇస్తా” అంటూ ఇంట్లోకి వచ్చింది.
హాల్ లో కూర్చుని దీన్ని ఎలా ముగ్గులో దింపాలా అని ఆలోచించ సాగాను.
నాకు కాఫీ ఇస్తూ “ఈ రోజు శనివారం, షాంపు కావాలా, కుంకుడి కాయలు కావాలా స్నానానికి?” అని అడిగింది.

నాకు బలే అవకాశం వచ్చింది అనుకుంటూ “నువ్వు పోస్తానంటే కుంకుడి కాయలతొ చెయ్యాలని వుంది, చాలా రొజులైంది అలా స్నానం చేసి” అన్నా.
దానికి తను వెంటనే “దానికేం, తప్పకుండ పోస్తాను”
అంది.
బాత్ రూంలో పీట వేసి కుంకుడి కాయలు తెచ్చింది. నేను టవల్ కట్టుకుని పీట మీద కూర్చున్నా. తను పులుసు పోస్తోంటే నేను కావాలని మొహం తన సళ్ళ దగ్గరగా పెట్టా. తను మాత్రం ఏమి పట్టనట్టుగా తన పని చేసుకు పోతోంది.
నేను “పద్మా నాకు నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలని వుంది” అన్నా.
తన మొహంలొ భావాలు చూసే అవకాశం నాకు లేదు.
“ఏం, మాట్లడటం లేదు” అని అడిగా.
“నా స్నానం కూడా అయ్యాక చెబుతా”అంది.

నాకు ఒక చిలిపి ఆలొచన వచ్చి, నా టవల్ లూస్ చేసా, అది నేను నిలబడగానే వూడిపోయేలా. పద్మ పులుసు పొయడం పూర్తి చేసి, నీళ్ళు పొసుకుని రమ్మని తను వెళ్ళిపోవడానికి చేతులు కడుక్కుంటోంది. నేను లేచి నిలబడేసరికి నా టవల్ ఒక్కసారిగ నేల మీదకు
జారింది.
బాగా నిక్కి వున్న నా సుల్లని చుసి “చీ,చీ టవల్ సరిగా కట్టుకో” అంటూ తొందరగ వెళ్ళి పోయింది.
నేను హాల్ లొకి వచ్చి బట్టలు వేసుకున్నా. ఎంతసేపైనా పద్మ రాకపోయేసరికి నేనే వెళ్ళి చూసా. పద్మ ఎక్కడా కనపడలేదు. ఏమైంది చెప్మా అనుకుంటూ దొడ్లోకి వెళ్ళా. బాత్ రూం లోంచి కూనిరాగాలు వినబడుతున్నాయి. బాత్ రుం పెద్దదేగాని తలుపు సరిగా పడదు. నేను దైర్యం చేసి తలుపు మెల్లిగ తోసా.
తను పీట మీద
ತಿಕಿ ಗೆ కూర్చుని నీల్లు పొసుకుంటోంది. పూర్తి నగ్నంగా వుంది. నేను వెనకాల వుండటంవల్ల తనకి కనపడను. సబ్బు వళ్ళంతా పట్టించి వళ్ళు తోముకుంటోంది.

నేను “పద్మా వీపు రుద్దనా” అన్నా.
మీద కు
తను ఉల్లిక్కిపడి సిగ్గుతో మొహం కాళ్ళ పెట్టుకుని, తన సళ్ళని, పూకుని దాచేసింది. నేను మరింత చొరవగా దగ్గరకు వెళ్ళి తన చేతిలో సబ్బు తీసుకొని వీపు మీద రుద్దుతూ
“పద్మ, తల ఎత్తు, లేక పోతే నేను వెళ్ళిపోతా” అన్నా.
పద్మ కొద్దిగా తల ఎత్తి “హాల్ లొ కొర్చో, ఎవరైనా చూశారంటే బాగుండదు, ప్లీజ్”
“సర్, కాని ఒక షరతు ఈ రోజు నీవన్ని నాకు చూపించాలి” అన్నా.
దానికి పద్మ సిగ్గుతో తల వంచుకుంది. నేను హాల్ లొకి వచ్చి పద్మ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా.
మీద టవల్ కప్పుకొని
ఇంతలో పద్మ లంగా,జాకెట్ల గదిలోకి వెళ్ళింది. వెనక్కు ತಿಕಿ ಗೆ వోణి

కట్టుకుంటోంది.
వాటేసుకున్నా.
నేను
వెనక
నుంచి గట్టి గా
చూస్తారు” అని
పద్మ “వదులు, ప్లీజ్ ఎవరైన
బతిమాలుతోంది.
నేను అలాగే వదలకుండా వీపు మీద మూతితో రాస్తూ, మెల్లగా సళ్ళ మీద చేయి వేసా.

కొరుకుతూ
పద్మ మాత్రం గింజు కొంటూ ప్లీజ్, వదల మన్నానా, రాత్రి చేద్దువుగాని నీకు కావలసినవన్ని” అంది.
దానికి నాకు ఎక్కడలేని సంతోషం కలిగి పద్మని వదిలేసా. ఎలాగైనా పద్మని దెంగితే ఒక కన్నె పూకుని దెంగినట్టే, జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేయాలి.
పద్మ బట్టలు కట్టుకుని హాల్ లొకి వచ్చి “రవి, బొజనం చేసి మన పొలానికి వెల్దామా?”
“అలాగే, వెల్దాం” అన్నా.

భోజనం చేసి ఇద్దరం వాళ్ళ పొలానికి సెళ్ళాం. పాకలో మడత మంచం మీద కూర్చొని, చాలా కబుర్లు చెప్పుకున్నాం.
“రవి, ఆ పక్క మామిడి తోట మా నాన్న స్నేహితుడు మునసబుగారిది, అక్కడకు వెళ్ళి మా మిడి కాయలు కోసుకుందాం రా” అని తోటలోకి పరిగెత్తింది.
నేను వెనకాల వెళ్ళాను. ఒక కొమ్మకు రెండు మామిడి కాయలు వేల్లాడుతున్నయ్. పద్మ వాటిని అందుకోడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది. కాని అవి అందటంలేదు. పై పెకి ఎగురుతోంది, ఎగిరినప్పుడు పద్మ రెండు సళ్ళు పైకి ఎగిరి కళ్ళకు విందు చేస్తున్నయ్.
“పద్మ వుండు నేను నిన్ను పైకి ఎత్తుతా అప్పుడు కోద్దువుగాని” అని దగ్గరకు వెళ్ళా.
పద్మ రెండు కాళ్ళు పట్టుకుని పైకి ఎత్తా. కాయలు కోసాక మెల్లగ పద్మని నా గుండెల మీదుగా జార్చా. తన సళ్ళు నా గుండెలకు గుచ్చుకుంటూ నన్ను మరింత పిచ్చి ఎక్కించాయి. పద్మ అది గ్రహించి సిగ్గుగా పాకలోకి

వెళ్ళింది. నేను తన వెనకాలే పాకలోకి వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చున్నా.
“పద్మ ఏమీ అనుకోనంటే ఒక విషయం అడుగుతా”
“ఎమి అనుకోను అడుగు”
“మా అక్క నువ్వు రాత్రుళ్ళు ఏమైనా చేసుకుంటారా?”
పద్మ ఒక సారి బిత్తర పోయింది.
“పర్వాలేదు చెప్పు, నేను ఎవరికి చెప్పను”
“నీకు తెలుసు నాన్న మీ అక్కని బంధువుల బలవంతం వల్ల పెళ్ళి చేసుకున్నారు. నాకు 10 ఏళ్ళు వచ్చేవరకు మీ అక్క మా నాన్న బాగానే వుండేవారు. నేను ఎప్పుడు మీ అక్క పక్కనే పడుకునేదాన్ని. నన్ను మీ అక్క చాలా బాగా చూసేది. నేను పడుకున్నాక అమ్మా (అంటే మీ అక్క) నాన్న దగ్గరకు వెళ్ళి పని అయిపోయాక వచ్చి నా పక్కన పడుకునేది. నాకు ఒక సారి మద్య రాత్రి మెలుకువ వచ్చి చూస్తే అమ్మ కనపడలేదు. నాకు భయంవేసి గదిలోంచి బయటకు వచ్చి చూస్తే, హాల్

నాన్న అమ్మ ఏదో చేసుకుంటూ కనపడ్డారు. ఆ రోజు
నుండి నాకు అదే మిటో అని కుతూహలం పెరిగి రోజు దొంగ చాటుగా చూడ్డం మొదలు పెట్టాను.
ఒక రోజు నేను అలా చూడటం నాన్న చూసారు. ఆ రొజు నుండి నాన్న నేను ఇంట్లొ వుండగా మళ్ళీ అమ్మని తాకలేదు నేను ఎక్కడ పాడైపోతానో అని. మంచి వయసులొ వున్న అమ్మ కామాన్ని అణచుకోలేక పోయెది . మద్య రాత్రి లేచి స్నానం చేసి వచ్చేది. ఆ రోజులలో పట్నంలో చదువుతున్న మునసబు గారి అబ్బాయి శేఖర్ శెలవలకి వచినప్పుడు మన ఇంటికి తరచు వచ్చేవాడు. అమ్మకి అతనికి సంబందం వుంది అని వూళ్ళో చెప్పుకునే వారు. నేను స్కూలికి వెళ్ళడంవల్ల నాకు తెలిసేది కాదు. నాన్నకు తెలుసో లేదో తెలియదు, కాని అమ్మని ఎమి అనేవాడు కాదు. రాను రాను వాళ్ళిద్దరి విచ్చల విడి తనం పెరిగి పోయింది. రెండు మూడు సార్లు నేను లేననుకుని వాడు అమ్మ మీద చెయ్య వెయ్యడం నేను
చూసాను.
తరవాత వాడి కళ్ళూ పెద్ద మనిషినైన నా మీద పడ్డాయి. అస్తమానూ ఏదో వంకని నా మీద చేయి వెసేవాడు. పిర్రల మీద గిల్లడం, కావాలని నా రొమ్ములు తాకేలా దగ్గరకు

రావడం చేసేవాడు. ఒక రోజు నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు నా బుగ్గ కొరికి రొమ్ములు గట్టిగా గిల్లి వెళ్ళి పోయాడు. అది ఎంత మాత్రం నాకు ఇస్టం లేదు. దానితో అమ్మ వచ్చాక చెప్పాను. అమ్మ ఆ రోజు నుండి వాడిని మన ఇంటికి రానీయలేదు. ఆ కుర్రాడితో గడిపినన్ని రోజులు అమ్మకి కామం తీరింది. తరువాత మళ్ళి పరిస్తితి
మామూలే.

మెల్లగ అమ్మ నేను పడుకున్నప్పుడు నా వళ్ళు ని మురుతుండేది. నాది మొద్దు నిద్ర మూలంగా చాలా రోజులు తెలియలేదు. ఒక రోజు నాకు మెలుకువ వచ్చి చూసేసరికి అమ్మ నా జాకెట్ విప్పి నా రొమ్ములు పిసుకుతూ మూలుగుతోంది. పాపం అమ్మని చూస్తే నాకు చాలా జాలి వేసింది. నా మూలంగానే నాన్న అమ్మని ఏమీ చెయ్యటం లేదు, నేను తెలియనట్లు వుంటే అమ్మకు కొద్దిగా కోరిక తగ్గుతుంది అనుకుని ఏమి తెలియనట్లుగా నటించేదాన్ని. రాను రాను ఆమె చేసే పనులు నాకు ఒకింత తృప్తిని ఇచ్చేవి” అని అంతా పూసగుచ్చినట్లు చెప్పి ఈ విషయం ఎవరికి చెప్పోద్దంది.
సాయంత్రం అవడంతో మేమిద్దరం ఇంటి దారి పట్టాం, అంటే పద్మకి సెక్స్ గురించి బాగానే తెలుసన్నమాట. పాపం

తెలివితక్కువది అన్ని విషయాలు చెప్పేసింది అనుకున్నా. ఏమైనా ఈ రాత్రికి దీని దుమ్ము దులపాలి. పర్వాలేదు పిట్ట దారిలొకి వస్తోంది.
దారిలొ నేను “పద్మా నువ్వు ఎప్పుడూ అక్కడ వెంట్రుకలు తియ్యలేదా?”
“అమ్మ వొకసారి పట్నం వెళ్ళినప్పుడు ఏదో క్రీం లాటిది తెచ్చింది. అది
రాసుకుని 10 నిమషాలు తరువాత
గుడ్డతో తుడిస్తే అన్ని రాలి పోయేవి. కాని
అయి పోయింది ”
“పోనీ నేను రేజర్ తో తియ్యనా?”
క్రీం
“చీ అన్నీ ఛండాలం మాటలు నువ్వు” అని కసిరింది. తెలివి తక్కువ తనంతో ఏది అడిగినా చెప్పేస్తోంది.
“మరి ఈ రాత్రి ఏమైనా కనువిందు చేస్తావా?”
“అన్నీ చూసేసావుగా, ఇంక ఏముంది చూడటాని కి ?”

“నువ్వు సరిగ్గా చూడనిస్తే కదా, నేను వచ్చేసరికి నువ్వు వంగుని అన్ని దాచే సావ్”
“నీకు చూపిస్తే, అక్కడతో ఆగుతావా అని నా భయం”
“నువ్వు ఎక్కడదాకా వెళ్ళమంటే అక్కడ దాకానే వెళ్తాను”
“సరె, రాత్రి చూద్దాం”
కొన్ని గంటలలో రాబోయె ఆ స మయం కోసం చాలా ఆత్రంగా
ఎదురు చూడసాగాను.
(ఇంకా వుంది)853252cookie-checkపాత జ్ఞాపకాలు 12 వ భాగం

  • కొలీగ్ తో సెక్స్,డాక్టర్ తో రొమాన్స్

  • పిల్లల కోసం నగ్న పూజ-1

  • లెక్చరర్ పరిమళ మేడం vasu తో 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *