ఫోన్ ఐదవ భాగం – sex stories telugu

జరిగిన కధ:- పేరు స్వాతి, నేను ఒక Environmental Consultanting Company లొ పని చేస్తున్నాను. ఒక మీటింగ్ లొ రవి తో పరిచయం అయింది. తరువాతి రోజు తను నన్ను వాళ్ళ ఆఫీస్ కి పిలిచాడు.. వాళ్ళ ఆఫీస్ కి వెళ్ళిన నాకు అతి అవి ఎదురై నాయి. తడ మడాలు,చి వరి s ప్యాంటీ అనుభ వాలు ఏమిటంటే, పిసకడాలు, ఆనంద క ర మైన తడవడాలు. అలాంటి అనుభవాలు నేను నా జీవితం లో యెప్పుడు ఎరుగను. చివరికి సిటీ బస్సు లలో కూడా. సాయంత్ర ము దాకా, ఇద్ద రం కలిసే తిరిగాము. నేను ఇంకా ఏదో జరగబోతున్నదని ఆశ పడ్డాను. కానీ, ఒక ఫోన్ వచ్చి, తను ముంబాయి కి వెల్లిపోవలసి వచ్చింది. కొన్ని రోజుల తరువాత .. ఒక రాత్రి తననుండి ఫోన్ వచ్చింది…ఆ ఫోన్ లో తను నన్ను చాలా tempt చేసాడు. లో గొంతుతో గొంతుతో నన్ను నా చల్లు పట్టుకో మన్నాడు. వత్తు కో మన్నాడు. ఇంకా
ప్రస్తుత ము:- నాకు…ఏదో అయిపోతున్నది…. నాపై తన పెదవులు ఆడుకొంటున్నట్లు అనిపిస్తోంది. చిన్నగా మృదువుగా ముద్దులు పెడుతున్నట్లు, నాలిక తో నా చల్ల చుట్టూ రాస్తున్నటు. తన పళ్ళా తో నా చనుమొనల ఆహ్..ఆ….హ్… కొరుకుతున్నట్లు. తన మొహం మొత్తం నా యెదపై ఉంది. నా చేతితో తన తలని మత్తుగా, బలంగా నా కేసి హత్తుకున్నా. ఉఛ్వాసాలనిశ్వాసాల వేడి తెలుస్తోంది. నా పెదవులు అదురుతున్నాయి… “రవీ…ఇంకా..గట్టీ గా కొరుకు” યુ మన స్సు మూలుగుతోంది.

రవి : “స్వాతీ” నేను పలుకలేదు. రవి : “స్వాతీ” నేను : ఊహ్…..! రవి: స్వాతినీ చేతిని మెల్లగా క్రిందకి అక్కడి కి జరుపు. అక్కడ నేను ఉన్నాను. నా పెదవులు ఆరి పోయాయి. నాలుక తో తడుపుకోసాగాను. మెల్ల గా…నా వ్రేళ్ళు, నా యెద యెత్తుల పై నుంచి… నా బొడ్డు మీదు గా…నా తొడలను చేరాయి…… నా…చెయ్యి…అక్కడ కు…చేరి…. నా… క్రింద పెదవులను తా కాయి…..అంతే!

నా శరీరము ఒక్కసారిగా ఒక మంచు తెమ్మర హటాత్తు గా అనుకోకుండా తాకిత వళ్ళు కంపించింది. భయం వేసినింది……మెందుకు భయం…? జలదరించినటు నా వేళ్ళు … చిన్నగా…నా పూకు మీద పాముతున్నాయి… అప్పటి కే …..అక్కడంతా… తడి తడి గా ఉంది.. తన ఉనికి నాకు తెలుస్తూ ఉంది… అక్కడ…. నా రెమ్మలను బయటకు లాగ గానే …..తన వేడి ఊపిరి….నా పూకుకి తగిలింది. నేను చమ్మగా…నా రె మ్మలని…. మసాజ్ చెయసాగాను…. How could I be doing this? I was losing control. I had to stop. తరువాతి భాగం దాకా ఆగండి.

రవి : “Now feel me.”
నేను : హా.!
రెండు సెకనులు నిశబ్దం. నాకు ఏమి చెప్పాలో తోచటం లేదు . I had to stop and think about what was happening, ఐతే అవుతుంది. దాని వలన నష్టం కానీ కష్టం కానీ యేమీ లేవుకదా అని కూడా అనిపిస్తోంది. అవును ఇది చాల బాగుంది. అచ్చం కలలోలాగా. కానీ. కొంచెం భయం కూడా ఉంది. ఇక్కడే ఆపెయ్యాలని ఫోన్ ని వదిలి వెళ్ళి పోవాలనీ ఉంది.
(నిజం చెప్పాలంటే “Tonight, when I go to sleep, I’ll hold one breast and think of this phone call.”)
రపి: “And that it is my cock next to you, hard, pressing against you?”
రవి: స్వాతీ…..

రవి: స్వాతీ….
రవి: స్వాతీ….
నేను: యెస్. అవును. i can feel
రవి : గుడ్ నైట్. స్వాతీ…
నేను: ధ్యాంక్యు!
రవి : యెందు కు?
నేను: for the greatest pleasure which u’ve given రవి : O.K. Good night. I’ll talk to you soon. Good night. Sleep tight.
ఫొన్ పెట్టేసాను. నా గుండె చప్పుడు నాకే తెలుస్తోంది. నా పూకు బాగా వేడెక్కిదాని demand తెలియచేస్తూ, నన్ను ఇంకా కాలుస్తోంది.నా సళ్ళు నా చేతి పిసుకుడికి బాగా నొప్పి పుట్టిస్తున్నా బాగానే ఉంది. నా కాళ్ళు విడివడి నా రెండో చెయ్యి, మెల్లగా నా పూకుని చేరింది మెల్లగా చిన్నగా నా దిమ్మ మీద massage చేయసాగింది, కొన్ని సార్లు వత్తుతూ, కొన్ని సార్లు ఆగుతూ. నా రెమ్మలు నా మెత్తబడి మృదువుగా నాలో తేమని మొత్తం తనలో నింపుకొని స్పాంజి లా తయరు అయ్యాయి.
I didn’t have to go deep. Response was everywhere.

కానీ, నేను మెల్లగా నా వ్రేళ్ళని నా రెమ్మల పై రాస్తూ, చిన్నగా నా దివ్య పధం లోకి కదలించాను. నా వజీనా మెల్లగా కరగటం మొదలు ఐనది. నా వ్రేళ్ళుఎంత లోపలికి వెళుతున్నాయో అంత గట్టిగా నా చెయ్యి నా సళ్ళను పిసక సాగింది. నా ఆలోచనలు మళ్ళీ రవి చుట్టే
తిరుగుతున్నాయి.
తను ఏమీ చెస్తున్నాడో…
పళ్ళు తో ముకుంటున్నాడా?….లే క టీవీ చూస్తున్నాడా?… లేక మందు తాగుతున్నాడా?…లే క …
నిద్ర పోవాలని ట్రయ్ చేస్తున్నాడా?…లేక …..
ఫీల్
చేతి
నా నోట్లో పెట్టి నా నోరు గట్టిగా బిగించినట్లు అవుతూ వేడెక్కిన తన మడ్డ ను కొట్టు కొంటున్నాడా.? లేక ….
తనునా వేడెక్కిన నా పూకు పగలదీసినాకుతున్నాన ని ఫీల్ అవుతున్నాడా….

మూసుకొని
ఆనందంతో,
నా
juice

కళ్ళు
త్రాగుతున్నాడా.?
ఒక ప్రోగ మంచు కమ్మి ఉన్న ప్రదేశానికి….., ఒక క్రొత్త లోకం లోకి..ఒక వింత ప్రదేశములోకి.. నేను అడుగు పెట్టాను….
it is a place of a mystic space, a space of serene sensuality. What | seek will be mine. I can now take mytime. There is no urgency.
వ్రేళ్ళు నా భావాలకు అనుగుణముగా కదులుతున్నాయి. నా వ్రేళ్ళ కదలిక కు నా ఆడతనము . నొప్పి ని
పెంచుతూ,
ఆ నొప్పి తీయగా ఉండి నాలో ఇంకా
భావోద్రేక ము భావోద్రేకపు ర సాల కి పుట్ట కాసాగింది..
కలిగించ సాగింది. నా మెదడు నా
My vagina, clitoris, labia, fingers, breasts, all there, reaching for each other, coming together.

నా ఉచ్ఛ్వాస, నిస్వాసాలు బరువుగా ఉన్నాయి. ఎంత బరువుగా ఉన్నాయి అంటే వేగముగా ఉన్నాయి. జీవితాంతం ఇలాగే ఉండి పోవాలని అనిపిస్తోంది. నా లోని భావాలకి నా ఆడతనము కరిగి రసమై బయటకు రావడానికి సిద్ధం గా ఉంది అని నాకు తెలుస్తున్నది. నా వ్రేల్లు చాలా వేగముగా నా మదన సామ్రాజ్యం ని జయించ సాగాయి. నా చెయ్యి, నా పాల పుంతలని విపరీతమైన ఆవేశములో యుద్ధం చేయసాగింది. Still more and then more. sensuality, eroticism, lust కలబోసిన నా భావోద్రేకపు సాగరం లో నేను ఈదుతున్నాను. నేను కుర్చీ లోనే ఉన్నాననే విషయం స్పురణకు వచ్చింది. నేను మంచం మీద వెళ్ళి పడుకొని జరిగిన, జరుగుతున్న ఈ నెమరువేసుకొంటూ ఆలోచిస్తూ, నిద్ర పోవాలి. కానీ ఇప్పుడు కాదు. కానీ నేను బెడ్రూం వైపు నడవసాగాను. seem to విషయాలను have lost control. ణుకుతున్నకాళ్ళతో, నడవలేకగోడను పట్టుకొని మెల్ల గా నా బెడ్ ్చం దాని మీద పడ్డాను

I lay between my sheets with a promise to keep. My hand cups and softly presses my breast. My eyes close. I sigh. Good night. Sleep tight హాయ్ రీడర్స్….. క్షమించండి.ఈ భాగం లో ఎక్కువ English పదాలు, వాక్యాలు వచ్చాయి. యేమి చేస్తాము. కొన్ని కొన్ని సారు మన భావాలకు తగిన పదం మన భాష లో వెంటనే తట్టదు. ( sorry మన భాష చాలా గొప్పది. నాకే కొన్ని పదాలు దొరకలేదు). ఇక నుంచి English వాడకం తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నా ఈ చాంతాడంత కధ బాగుందా.? లేదా. చిన్నది గా వ్రాయాలా.? అసలు వ్రాయవద్దా అనేది మీరు తెలిపితే నా తరువాత కధకు రంగం సిద్ధం చేసుకుంటాను. లేదంటే మళ్ళా సైలెంట్ రీడర్ గానే ఉంటా. టాటా..బై …బై . మీ8936022cookie-checkఫోన్ ఐదవ భాగం

  • Ma inti kasi lanjalu-2

  • Free Use Family: Ep – 9 : Asalu katha sidham kaabothundi

  • Priyanka puku pacahadi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *