రాగిణి ఐదవ భాగం www telugu sex stories com

ఆఖరుకి వూళ్ళో వాళ్ళంతా ఏకమై ఏం కావాలని అడిగారు. మీరంతా నన్ను “గుడిసేటిది” అన్నారు, అందుకే నన్ను ఎక్కడైతే చంపేరో అక్కడ నేను “గుడిసేటమ్మ”గా వెలుస్తాను. వూరిలో ఆడవాళ్ళందరూ రోజూ వచ్చి నగ్నంగా నా ఎదురుగా మీ మొగుళ్ళ తో కాకుండా నేను చెప్పేవాడినతో “గుడిసేటి” కార్యక్రమం జరిపించుకోవాలి. నన్ను నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోని ఈ వూరి ఆడ, మగాళ్లందరికీ ఇదే నా శాపం. అలా అయితేనే నేను ఈవూరిని కనికరించి వొదిలి పెడతాను. లేదా ఈ వూరు ఇలా పీనుగుల దిబ్బగా అయిపోవలసిందే అని చెప్పి గణాచారిని విడిచి పెట్టి వెళ్ళిపోయింది.

==========================

ఇంక చదవండి :

చెప్పినట్లు గానే మర్నాడు తెల్లరేప్పటికి ఆమెను ఏ వేప చెట్టు కింద చంపేశారో అక్కడ పియుడిచేత దెంగించుకుంటున్న భంగిమలో నిలువెత్తు విగ్రహం వెలిసింది.

ఐతే “గుడిసేటమ్మ” పెట్టిన షరతులు గానీ అమలుచెస్తే ఇంక ఆ వూరి ఆడపిల్లలకు కానీ మగపిల్లలకు కానీ పెళ్ళిళ్ళు కావని వూరి జనం ఎవ్వరూ గుడిసేటమ్మ వారు పెట్టిన షరతులకి ఒప్పుకోలేదు.

మరో 2 నెలలు గడిచిపోయాయి. వూరిలో కరువు విలయతాండవం చేస్తున్నది. పొరుగూరి వాళ్ళు కూడా సహాయం చెయ్యడం మానుకున్నారు. ఇంక ఇలా అయితే లాభం లేదని వూరి జనం అంతా కలిసి గణాచారిని తీసుకుని “గుడిసేటమ్మవారి” విగ్రహం దగ్గరికి వెళ్ళి మరోదారి చూపించమని పూజలు చేశారు.

వాళ్ళ పూజలు ఫలించి ఓ రోజు “గుడిసేటమ్మ” మళ్ళీ గణాచారిని పూనింది. వూరి జనం ఒక్కటై మరో దారి చూపించమని వేడుకున్నారు.

అప్పుడు “గుడిసేటమ్మ”, సరే ఐతే నేను పేరు చెప్పను కానీ, కష్టకాలంలో నాకు నా ప్రియుడికి సాయం చేసిన ఓ వ్యక్తి ఉన్నాడు. వాడు ఈ గుడిలో ఉంటాడు. ఈ వూరి ఆడ వాళ్ళంతా ఒక్కొక్కరుగా వచ్చి వాడి దగ్గర పడుకుని సుఖించండి.

ఈ ఉరి మగాళ్ళకు ఇదే నా శిక్ష. ఏనాడైతే ఈ వూరి ఆడ వాళ్ళంతా అతనితో పడుకోవడం పూర్తి ఔతుందో ఆనాడు ఆఖరుగా నా తల్లి, నా చెల్లెళ్ళు, నా తండ్రి చూస్తుండగా అతనితో పడుకోవాలి.

ఇది జరిగాక ఈ గుడిలో ఎవరు ఆడ వాళ్ళతో పడుకుంటున్నారో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసినా, లేక ఈ గుడిలో ఆడవాళ్లు ఎవరితో పడుకుని సుఖపడుతున్నరో బయటకు చెప్పినా వాళ్ళు అక్కడకక్కడే రక్తం కక్కుకుని చస్తారు. ఇది నా శాపం. అదే కాకుండా నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోని ఈ వూరి మగవాళ్లకు శిక్ష గా మరో ఆడ కూతురు నాలా బాధ పడకుండా ఈ వూరి ఆడ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన మగ వాళ్ళకి నా కుంకు మని బొట్టు గా పెట్టి ఈ గుడికి రమ్మని తనివితీరా వాళ్ళతో సుఖ పడొచ్చు.

కానీ నా కుంకుమ బొట్టు పెట్టి ఏ ఆడది పిలవకుండా ఏ మగాడైనా ఈ గుడి చాయలకు వచ్చేడో అక్కడకక్కడే నెత్తురు కక్కుకుని చస్తారు. ఈ విధంగా ఈ వూరి ఆడ వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైన వాళ్ళతో తనివితీరా సుఖపడే అదృష్టం దక్కుతుంది.

ఇంక వూరి వాళ్ళకు పెళ్ళిళ్ళు కావని భయమక్కర్లేదు, ఇరుగుపొరుగు ఊళ్ళ వాళ్లకు మన ఈ రహస్య ఒప్పందం గురించి చెప్పకండి. అలా చెప్పేరో అలా చెప్పిన వాళ్ళు నెత్తురు కక్కుకుని చస్తారు.

చుట్టుపక్కల వూళ్ళ వాళ్ళకి మాత్రం నేను మంచి చేసే వరాల తల్లినే ఔతాను.

ఈ గుడిసేటి పూజలు నా గుడిలో నిత్యం ఆచారంగా జరుగుతూనే ఉండాలి. అలా జరిగినంత కాలం ఇంక ఈ వూరికి ఎటువంటి ఆపదా రాదు.

ఇదే నా ఆఖరి మాట ఇంక నా గుడి కట్టడం పూర్తి ఐ, నా గుడిలో గుడిసేటి కార్యక్రమం మొదలు అయ్యాక మీ వూరిలో తొలి వాన జల్లు కురిసే నాడే నాకు మీ మీద కోపం పోయిన ఆనవాలు. మరి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ గణాచారి మీద కి రాను. మీ అందరికీ ఇదే నా ఆఖరు దర్శనం అని చెప్పి గణాచారిని వదిలి పెట్టి వెళ్ళిపోయింది.

3 నెలలు తెరిగేప్పటికి గుడిసేటమ్మ వారికి ఓ విశాలమైన కోవెల తయారయ్యింది. అందులో ఆడవాళ్లు తనివితీరా తమకు ఇష్టమైన మొగవాళ్ళతో దెంగించుకుని సుఖపడటానికి అనువుగా మెత్తని పక్కలు, అమ్మవారి ఎదురుగా విశాలమైన ఆవరణం నిర్మించేరు. ఐతే బయట వాళ్ళకి గుడిలో ఏం జరుగుతున్నదో కనిపించ కుండా వుండేలా ఆలయ ప్రాంగణాన్ని తీర్చిదిద్దారు.

ఐతే ఆ 3 నెలలు వూరి జనాల మనసులో తొలిచేస్తున్న ఆలోచన వొక్కటే!! గుడిసేటమ్మ కు, ఆమె ప్రియుడికి వూరి వాళ్ళెవరికీ తెలియకుండా అంత రహస్యంగా సాయం చేసిన వ్యక్తి ఎవరు? ఇప్పుడు ఈ వూరి లో ప్రతీ ఆడదాన్ని దెంగే అదృష్టవంతుడెవరు?

కానీ ఎవరికీ ఈ మాట బయటకు అనడానికి ధైర్యం చాలక మనసులో మనసులోనే మధన పడసాగారు.

ఇంక గుడి నిర్మాణం పూర్తి ఐపోయాక గుడిలో గుడిసేటి కార్యక్రమానికి మొదటిగా ఎవరిని పంపాలి అని మరో ధర్మ సందేహం వచ్చింది. వూరిలో ఏ మగాడు ధైర్యం చేసి నా పెళ్ళాన్ని పంపుతాను అనే పరిస్థితి లేదు.

అప్పుడు ఆ వూరి కరణం గారి భార్య వూరి వాళ్ళ అందరినీ మళ్ళీ గణాచారి ఇంటి దగ్గర సమావేశపరిచి, మన అందరి కాపురాలు చల్ల గా ఉండాలంటే, మీ మగ వాళ్ళు అంతా ఓ నెల రోజుల పాటు ఆ గుడి ఛాయలకు రాకండి. కానీ మా వాళ్ళందరికీ ఆ గుడికి రోజూ భోజనాలు అవీ పంపిస్తూ ఉండండి.

మాలో మె మే వంతుల వారీగా ఒకరి తరువాత ఒకళ్ళు గుడిలో నిద్దర్లుచేసి వచ్చేస్తాం. అప్పడు ఎవరు లోపలికి వెళ్ళారు ఎవరు బయట ఉన్నారు వేరే మొగవాడికి తెలియదు కదా అని తన ఆలోచన వివరించింది. ఇది వూరి మంచి కోసం మనం అందరం ఒకప్పుడు చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అనుకోండి అంటూ సలహా ఇచ్చింది.

వూరి మగాళ్లందరికీ ఈ ఆలోచన నచ్చింది. కరణం భార్య చెప్పిన దానికి ఒప్పుకోవడం మినహా వూరి వాళ్ళకి మరో దారి కనిపించలేదు. కరణం భార్యతో ఒప్పందం ప్రకారం వూరిలో మగవాళ్ళంతా గుడిసేటమ్మ వారి గుడి చుట్టూ గుడారాలు వేశారు. ఆడవాళ్ళకి సఖల మైన ఏర్పాట్లు చేసి వెళ్ళిపోయారు. అక్కడి ఏర్పాట్లు అన్నీ పూర్తి అయ్యాక, మొదటగా కరణం భార్య ఆడ వాళ్ళందరిని సమావేశపరిచి నా భర్త ఈ గ్రామానికి అధికారి. అందువల్ల వూరి పెద్దగా ఆయనకు ఎంత బాధ్యత ఉందో నాకు అంతే బాధ్యత వుంది. అందువల్ల నేను ఈ వూరి క్షేమం కోరి నా శీలాన్ని ఈరోజు గుడిసేటమ్మ వారి పరం చేస్తాను. అని మొదటి సారిగా గుడిలోకి వెళ్ళి తలుపులు వేసుకున్నది.

గుడిలోకి వెళ్ళిన కరణం భార్య ముందుగా గుడిసేటమ్మ వారి విగ్రహానికి మొక్కి, కట్టుకున్న బట్టలన్నీ విప్పేసి నగ్నంగా నిలబడింది. నిగిడిన మొడ్డను చేత్తో పట్టుకుని విగ్రహం వెనుక నుండి బయటకు వచ్చిన రామయ్యని చూసి, రామయ్యా నువ్వా? అంది ఆశ్చర్యంగా.

ఔన అమ్మగారు నేనే ఆ 20 రోజులు వాళ్ళిద్దరిని కాపాడిన వాడిని అని తల వంచుకున్ను నన్ను చూసి, నా చేతిలో నిగిడి నిలుచున్న నా మొడ్డ size చూసి సరే అయి పోయిందేదో అయిపోయింది. ఇప్పుడు కాలయాపన ఎందుకు? వూరి వాళ్ళ కోసం వచ్చాను, ఇప్పుడు నా కోసం నా సుఖం కోసం నీ పక్కన పడుకుంటాను అంటూ నవ్వుతూ కరణం భార్య వచ్చి రామయ్యని కౌగలించుకున్నది.

3 సంవత్సరాల క్రితం ఇదే రామయ్య మొదటి సారిగా ఓ కన్నెపిల్ల కలిసాడు. అప్పుడతని వయసు 15 ఏళ్ళు. ఆనాడు తన ప్రియుడిని ప్రాణాలకు తెగించి రక్షించినందుకు కృతజ్ఞతగా ఆ కన్నెపిల్ల తన తనువు ఇచ్చింది. ఇప్పుడు రామయ్య వయసు 18 ఏళ్లు. ఈనాడు తన వయసుకు రెండింతల వయసున్న పౌడ ఈమె.

రామయ్య ఆ రాత్రి 3 సార్లు కరణం భార్యని దెంగి దెంగి సుఖపెట్టాడు. 18 ఏళ్ల వయసున్న కోడెకాడు. వయసులో ఉన్న కుర్రాడి వాడి, వేడి దరువులకి పరవశించిపోయిన కరణం భార్య మర్నాడు పొద్దున్న చీర కట్టుకొని బయటకు పోయేటప్పుడు రామయ్యతో చెప్పింది, నా మొగుడు కూడా నన్ను ఎప్పుడు ఇంతలా సుఖ పెట్టలేదు రా రామయ్య!! మనసై నప్పుడల్లా వచ్చిపోతూ ఉంటాను కాస్త నన్ను కనిపెట్టుకుని వుండు అని రామయ్య బుగ్గ మీద అల్లరి గా చిటికేసి వెళ్ళిపోయింది.

ఆమె బయటకు రావడం చూసిన వూరిలో మిగతా ఆడవాళ్ళకి లోపల ఎవరున్నారు? అతను కరణం భార్యని రాత్రంతా ఏమి చేశాడు అని తెలుసు కోవాలని కోరిక వున్నా, గుడిసేటమ్మ చెప్పిన విషయానికి భయపడి అదే పనిగా మాటి మాటికి కరణం భార్యను చూస్తున్నారు.

అలా చూసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఒక విషయం అర్థమయ్యింది.

అదేమిటంటే కరణం భార్య మొహంలో శీలం పోయిన బాధ కంటే అదో రకమైన సంతృప్తి, సంతోషం తో వెలిగిపోతున్నది.

ఆ ఆనందం కూడా ఓ ఆడది తనివితీరా ఓ మగాడి పొందులో నలిగిపోయి, పరవశించి పోయేక కలిగే సంతృప్తి & ఆనందం. దాన్నిబట్టి వూరి ఆడవాళ్లు అర్థం చేసుకున్నది ఏమిటంటే లోపల వున్న వాడు ఎవడో గానీ గొప్ప పోటుగాడు అని. దానితో వూరి ఆడవాళ్ళకి లోపల ఉన్న వ్యక్తిపై మనసు పెరిగి పోయింది. ఇంక అప్పటి నుంచి గుడిసేటమ్మ గుడి లోకి వెళ్ళడానికి చిన్నగా పోటీ మొదలయ్యింది.

మరో రెండు రోజులయ్యేప్పటి కి ఆ పోటీ ఎంతటి పరిస్థితి కి వచ్చింది అంటే మళ్ళీ కరణం భార్య కల్పించుకుని వూరి ఆడ వాళ్ళందరూ ఎవరి తర్వాత ఎవరు వెళ్ళాలో నిర్ణయం చెయ్యవలసి వచ్చింది. అలా ఓ రెండు నెలల పాటు వూరి ఆడ వాళ్ళంతా పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా వంతుల వారీగా గుళ్ళో పడుకున్నారు.

ఆ రెండు నెలల కాలం పాటు వూళ్ళో మగాళ్ళు రోజూ ఏదో ఒక సమయంలో మాత్రం వచ్చి ఆడ వాళ్లకు కావలసిన ఏర్పాట్లు చేసి వెళ్ళేవాళ్ళు.

ఆడ వాళ్ళు మాత్రం ఇదే అదనుగా గుడిలో రామయ్య పాటు గా వాళ్ళకు మనసైన మొగవాళ్ళకి గుడిలో అమ్మవారి కుంకుమతో బొట్టు పెట్టి గుడిలోకి పిలిపించుకుని తనివితీరా సుఖపడ్డారు.

ఇలా ఓ రెండు నెలలు గడిచి పోయాయి. వూరిలో ఆడ వాళ్ళు అంతా అయిపోవడంతో, ఆఖరుగా రామయ్య జమిందారు చూస్తూ ఉండగా జమిందారు పెళ్ళాన్ని, అతని మిగతా ఇద్దరు కూతుళ్ళని దెంగేడు. అప్పుడు తెలిసింది జమిందారు కి 3 ఏళ్ల క్రితం తన పాలేరుకి ఆశయం కల్పించిన వాడు మరో అనాధ అని.

దానితో చచ్చిపోతానని తెలిసినా సరే కోపాన్ని తట్టుకోలేక ఏదైతే అయ్యిందని రామయ్యని చంపించడానికి మనుషులని పురమాయించాడు. యధావిధిగా వూరి జమిందారు అతను నియమించిన మనుషులు వూరి పొలిమేరలో రక్తం కక్కుకుని చచ్చేరు.

ఇది జరిగిన వెంటనే ఆగకుండా 7 రోజులు వానలు వూరిని ముంచెత్తాయి. జమించారు. చావుతో వూరికి పట్టిన దరిద్రం వదిలి పోయింది అని వూరి జనాలు సంతోషించారు.

క్రమంగా మరో 6 నెలలలో వూరిలో మామూలు పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. రామయ్య రోజూ రాత్రిళ్ళు గుడిలో పడుకుని రాత్రిళ్ళు గుడికి వొచ్చేవాళ్ళని దెంగుతూ సుఖంగా రోజులు గడిపేస్తున్నాడు.

ఇది ఇలావుండగా ఓ రాతి పక్క వూళ్ళో ఓ ఇంటి కోడలిని ఆమె అత్త గారు పిల్లలు కనలేదని నానాబధలుపెడుతూ ఆ రాత్రి ఆమెను చంపెయ్యబోయింది. దానితో ఆ రాత్రి ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి వారెక్కడ తలదాచుకోవడానికి దారి లేక తిన్నగా వొచ్చి గుడిసేటి అమ్మవారి గుళ్లో పడుకుంది.

అలవాటు ప్రకారం రామయ్య ఆమె మీదెక్కి పోయాడు. దానితో ఆమె బిత్తరపోయి ఇదేమిటి అని అడిగింది. ఈ గుళ్ళో పడుకుంటే ఇంతే!!

అందుకే అమ్మవారికి “గుడిసేటమ్మ” అని పేరు. నేను నిన్ను ఈ రాత్రంతా దెంగుతూనే ఉంటా, నువ్వు మాత్రం నీమనసులో కోరిక ఏమిటో గుడిసేటమ్మవారికి చెప్పుకుని మనస్పూర్తిగా నిన్ను నా పరం చేసుకో, నీ కష్టాలు తీరి పోతాయి అని చెప్పి దెంగడం మొదలుపెట్టేడు.

ఏదో విధంగా పిల్లలను కనటం మే ప్రధానం అనుకున్న ఆమె అత్త చావాలని తనకు పిల్లలు కలగాలని, ఒక వేళ ముందు గా అత్త గారు గనక ఛస్తే మళ్ళీ గుడికి వచ్చి 3 నిద్దర్లు చేస్తానని గుడిసేటమ్మకు మొక్కుకున్నాది.

మర్నాడు తెల్లారేప్పటికి ఈ పిల్లని వెతుక్కుంటూ వచ్చిన పక్క ఊరి మనుషులు, గుడిసేటమ్మ గుడి పరిసరప్రాంతాలు లో తిరుగుతున్న ఈమెను చూసి ఈరోజు తెల్ల వారుఝూమున పాము కరిచి ఆవిడ అత్త గారు పోయారు అని , ఇంటిలో వాళ్ళాంతా ఆక్కడ నుండి తనను వెతకడం కోసం మనుషులని పంపించారు అని చెప్పి ఆమెను వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకు పోయారు. ఈ దెబ్బతో గుడిసేటమ్మ పేరు చుట్టు పక్కల గామాలకి కూడా పాకి పోయింది.

ఈ దెబ్బతో మగ వాళ్ళు గుడిసేటమ్మ వారి గుడి ఛాయలకి కూడా రావడం మానుకున్నారు. ఆడవాళ్ళు మాత్రం ఇష్టారాజ్యంగా తమకు మనసైన మొగ వాళ్ళందరికీ అమ్మవారి కుంకు మని బొట్టు గా పెట్టి గుడికి రప్పించుకుని తనివితీరా సుఖపడసాగేరు.

దానితో గుడిసేటమ్మ గుడికి వచ్చే భక్తుల సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోసాగింది. దానితో రామయ్య ఆంత మంది ఆడవాళ్ళని సుఖ పెట్టడం తన వల్ల కావడం లేదని గుడిసేటమ్మ కు మొరపెట్టుకున్నాడు. ఒకరోజు గుడిసేటమ్మ రామయ్య కలలో కనిపించి ఇక మీదట పతీ 7 ఏళ్ళు కు ఒక పిల్లవాడిని గుడికి నేనే పంపిస్తాను. మీలో జవసత్వాలు తగ్గినప్పటికీ ఆ కుర్రాళ్ళు కొంతవరకూ మీకు చేదోడు వాదోడుగా వుంటారని చెప్పింది.

అలా ఇప్పటికి ఆ గుడిలో 4 మనుషులం అయ్యారు అని అక్కడికి రామయ్య తన కధ చెప్పడం ముగించేడు.

మరి ఈ గుడిసేటమ్మ కథ రాగిణి జీవితాన్ని ఎటువంటి మలుపులు తిప్పిందో తెలుసుకోవాలంటే ఆరవ భాగం గురించి మీరు ఎదురు చూడక తప్పదు మరి !!!!592836cookie-checkరాగిణి ఐదవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *