రాగిణి నాల్గవ భాగం sex telugu

దానికి రామయ్య నవ్వేస్తూ.. “ఓ అదా??.. అదో పెద్ద కథ. నాకు ఇప్పుడు వూళ్ళో పని వుంది గానీ.. రేపు మళ్ళీ ఇదే టైంకి ఇక్కడికి రా.. మొత్తం వివరంగా చెబుతాను. ఐతే రేపటి దాకా నీకు ఆసక్తిగా ఉండటానికి నీకు ఒక్క విషయం చెప్తాను విను.

నేను ఈ వూళ్ళో వున్న చిన్న, పెద్ద, ముసలి, ముతక పడుచు, పరువంలోఉన్న అందరు ఆడవాళ్ళని దెంగి దెంగి సుఖపెడుతూ ఉంటాను. అసలు నా చేత దెంగించుకోని ఆడదే ఈ వూళ్ళో లేదు. ఎందుకు? ఎలాగో? అంటే అది నా ఉద్యోగం. అదే మీ ఉద్యోగం అంటే ఆ సంగతి రేపు చెప్తాను”, అంటూ లుంగీ పంచె సవరించుకుంటూ రామయ్య వెళ్ళిపోయాడు.
అప్పటికే ఆలస్యం అయిపోతూ వుండటంతో, రాగిణి బట్టలు కట్టుకుని వడి వడిగా ఇంటి ముఖం పట్టింది.

==========================

ఇంక చదవండి :

ఆ మరుసటి రోజు పొద్దున్న నిద్రలేచిన దగ్గరనుండీ రామయ్య రంకు బాగోతం వినడానికి రాగిణి తహతహలాడి పోతూ, క్షణమొకయుగంలా గడిపింది. ఆరోజు 11 గంటలకే భోజనం చేసేసి 12 గంటలయ్యేప్పటికి పొలానికి వెళుతున్నానని చెప్పి ఇంట్లోనించి బయట పడింది.

రాగిణి మామిడి తోపుల్లో ఆ గుడిశ దగ్గరకి వచ్చేప్పటికి రామయ్య రాగిణి కోసం కాచుకుని కూర్చున్నాడు. చక్కగా ముస్తాబైన రాగిణి కన్నె పరువాలు చూస్తూ రామయ్య పెదాలు తడుపుకున్నాడు. గుడిసెలోకి వచ్చిన రాగిణిని తన ఒళ్ళో కూర్చోపెట్టుకుని, రాగిణి రెండు చేతుల కింద నుంచి రాగిణి వేసుకున్న వోణీ మాటున దాగి ఉన్న ఆమె ఎద ఎత్తులని ముద్దుగా నిమురుతూ తను కధ చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు.

రామయ్య చెప్పిన కథ:

ఈ సంఘటన జరిగి ఇప్పటికి సుమారు ఓ 32 ఏళ్ళు ఔతుంది. నేను ఒక అనాధను. అప్పటికి నా వయసు 14 ఏళ్ళు. అప్పట్లో నేను మన పూరి కరణంగారి ఇంట్లో పని చేస్తూ ఉండే వాడిని. నాలాగే మన వూళ్ళో మరో అనాధ వుండే వాడు. వాడు నాకన్న ఓ 5 ఏళ్ళు పెద్దవాడు. వాడు మన వూరి జమీందారు గారి ఇంట్లో పని చేస్తూ ఉండేవాడు.

ఎలా కుదిరిందో ఏమో, వాడికి జమీందారుగారి చిన్న కూతురికి తొడ సంబంధం కుదిరింది. జమీందారు ఇంట్లో ఆడవాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వూళ్ళో అడాళ్ళందరిని వేధించుకు తినేవాడు. దానితో అలా చిన్నకూతురి తో మొదలైన ఆ తొడ సంబంధం క్రమంగా జమీందారు గారి ఇంటి ఆడ వాళ్ళందరికి పాకింది. ఆఖరుకి జమీందారు గారి భార్య, ఆయన విధవ చెల్లెలు, మిగతా ఇద్దరు కూతుళ్లు కూడా వాడి పక్కలో పడుకోవడం మొదలుపెట్టేరు.

రంకు, బొంకు ఎప్పటికీ దాగవు, నిమ్మదిగా ఈ విషయం వూరంతా దావాలనంలా పాకి పోయింది. దుర్మార్గుడైన జమీందారు సంగతి తెలిసిన ఊరి జనాలు జమీందారుకు ఇలాంటి శాస్త్రి జరగాల్సిందే అని మౌనంగా సంతోషించే రే గానీ ఎవ్వరూ నోరు విడిచి విషయం ఆయన చెవిన వెయ్యలేదు. ఐతే ఇలాంటి విషయాలు ఆఖరుగా తెలిసేది ఇంటి వాళ్ళకె అనే నానుడి నిజం చేస్తూ.. అలాగే ఆఖరుగా విషయం జమీందారు చెవిన పడనే పడింది.

ఈ విషయం తెలిసిన జమిందారు కాలయముడు అయ్యడు. ఆ పాలేరు గాడిని చంపించడానికి మనుషులని పురమాయిస్తున్నాడని తెలిసిన జమీందారు ఇంట్లో ఆడ వాళ్ళంతా జమీందారుకి ఎదురుతిరిగారు. ఆ పాలేరుని ఏదైనా చేస్తే జమీందారుకే విషమిచ్చి చంపేస్తామని బెదిరించారు. ఆఖరికి జమీందారు గారి పెళ్ళాం స్వయాన ఆ పాలేరుని ఇంటి అల్లుడిని చేసుకోమని సలహా ఇవ్వడంతో అగ్గి మీద గుగ్గిలం ఐపోయిన జమీందారు, తన ఇంటిని వదిలి పెట్టి, వేరే ఇంట్లో మకాం పెట్టి, ఆ పాలేరుని చంపెయ్యమని మనుషులకి పురమాయించాడు.

జమీందారు ఎంత దుర్మర్గుడో తెలిసిన వూరిజనాలు, జమీందారు మీద ఎంత కోపమున్నాగానీ, ఎవ్వరూ కూడా ఆపాలేరుకు సాయం చేయడానికి భయపడ్డారు.

అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను వాడిని ఓ 20 రోజుల పాటు దాచి పెట్టేను. ఆ 20 రోజుల్లో, అతనూ, జమిందారి గారి చిన్న కూతురు ఓ 5, 6 సార్లు రహస్యంగా కలుసుకునే ఏర్పాట్లు కూడా చేశాను. నేను కూడా అనాధను కనుక, దానికి తోడు నేను పూరి కరణంగారి ఇంట్లో పని చేస్తూ ఉండటం వల్ల ఎవ్వరూ నన్ను అనుమానించలేదు. రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ జమీందారులో పట్టుదల పెరిగిపోతున్నది. జమీందారుకి తెలియకుండా వూరిలో పురుగు కూడా కదలలేని పరిస్థితి. ఇంక వాడిని దాచి పెట్టడం నావల్ల కాలేదు.

దానితో నేను జమీందారు చిన్న కూతురిని కలిసి ఏడ్చుకుంటూ ఇంక అతన్సీ కాపాడడం నావల్ల కాదని చెప్పాను. ఆ మరుసటి రోజు జమీందారు గారి చిన్న కూతురు నన్ను ఈ గుడిశలోకే రమ్మని కబురు చేరవేసింది. ఏమవుతుందోనన్న భయంతో గుండెలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ఎలాగో మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయానికి ఈ గుడి శని చేరుకున్నాను.

అప్పటికే నా గురించి ఎదురుచూస్తున్న జమీందారు గారి చిన్న కూతురు పెళ్ళికూతురిలా ముస్తాబై నా గురించి ఈ గుడిశలో ఎదురుచూస్తున్నది. ఆమెని ఆ రూపంలో చూసి నేను చాలా చలించి పోయాను. ఇప్పుడు తనకు పెళ్లి చెయ్య మంటుందేమోనని చాలా కంగారు పడ్డాను.

ఐతే నా ఊహలకి విరుద్దంగా, ఆమె నేను ఇన్నాళ్ళుగా ఆమెకు, ఆమె ప్రియుడికి ప్రాణాలకు తెగించి చేసిన సాయానికి ప్రతిఫలంగా తన యవ్వనాన్ని నాకు అందించింది. నేను నా 14వ ఏట ఓ పరిపూర్ణమైన స్త్రీ పొందులో మాధుర్యాన్ని తనివితీరా అనుభవించేను. ఆరోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుంచి 3 గంటల లోపు ఆమె పొందులో నేను 3 సార్లు సుఖ పడ్డాను.

ఆ సుఖాల మత్తులో నేను అలిసిపోయి అలాగే గుడిసెలోనే మత్తుగా నిద్ర పోయాను. సాయంకాలం 6 గంటలవుతుండగా నిద్ర లేచి నేను వూళ్ళో కొచ్చేసరికి తెలిసింది జమీందారు మనుషులు జమీందారు గారి కూతురు ని, వాళ్ళ పాలేరుని ఊరి అవతల తోటల్లో వేప చెట్టు క్రింద నగ్నంగా రతి జరుపుకుంటూ ఉండగా పలుగు తో పొడిచి చంపేశారు అని.

నేను పరుగు పరుగున ఆ స్థలానికి చేరుకుని అక్కడి పరిస్థితి చూసి చలించి పోయాను. ఆమె పొద్దున్న కొత్త పెళ్ళికూతురిలా కట్టుకున్న ఆమె చీర క్రింద పరిచి వుంది. దీనిపై ఆమె నగ్నంగా తొడలు విడదీసి పడుకుని ఉంటే, వాళ్ళ పాలేరు, ఆమె మీద నగ్నంగా పడుకుని రతిక్రియ జరుపుతున్నాడు. అతని మర్మాగం ఆమె మానంలో ఇంకా అలాగే ఉంది.

వూళ్ళో జనం గుంపులు గుంపులుగా వచ్చి చూసి పోతున్నారు గానీ ఎవ్వరూ తెగించి వాళ్ళ మీద ఓ గుడ్డ ముక్కైనా కప్పిన ఫాఫానికి పోలేదు. ఇంక నేనే తెగించి కట్టుకున్న లుంగీ విప్పి వాళ్ళ మీద కప్పేను.

ఈ సంఘటన జరిగిన క 3 సంవత్సరాల పాటు వూరిలో వాన చినుకు అన్నది కురవలేదు. నూతిలో నీళ్ళు ఇంకిపోయాయి. పొలాలు బీళ్ళు పట్టి పగుళ్ళిచ్చేశాయి. వూరిలో పశువులు కూడా చచ్చిపోయాయి. ఎవరైనా ధైర్యం చేసి వూరు వదిలి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటే వూరి పొలిమేరలు దాటకుండా వాళ్ళు రక్తం కక్కుకుని చనిపోతున్నారు.

పూరి జనాలు వూళ్ళో ఉండలేని పరిస్థితి, అలా అని వూరు వదిలి వెళ్ళిపో లేని పరిస్థితి. ఇదంతా జమీందారు కన్న కూతురు అని కూడా చూడకుండా, మైధునం జరుపుకుంటున్న మనుషులని అమానుషంగా, అన్యాయంగా చంపించేయ్యడంవల్లనే జరిగిందని, జమీందారు ఫాపంవల్లనే వూరు వూరంతా ఇక్కట్లు పాలౌతున్నాదని జమిందారుని ముఖం మీద నే తిట్ట సాగేరు.

అప్పుడు ఓరోజు ఆ వూరి గణాచారి మీద జమీందారు గారి చిన్న కూతురు పూనింది.

“తనను నిర్దాక్షిణ్యంగా చంపించినందువల్లనే వూరికి ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అని, వూరి వాళ్ళు ఎవ్వరూ తన ప్రేమను అర్థం చేసుకోలేదని, అంతేకాకుండా ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి పాలేరు తో పడుకున్న ” గుడిసేటిది” అని ముద్ర వేశారని అందువల్లనే ఇప్పుడు వూరి వాళ్ళు దానికి తగిన ప్రాయశ్చితం అనుభవిస్తున్నారని చెప్పి, పూరతా ఒక్కటై వస్తే తాను ఏమి చేయాలో చెబుతానని చెప్పి గణాచారిని వదిలి పెట్టి పోయింది”.

వెంటనే గ్రామ ప్రజలందరికీ గణాచారి ఇంటి దగ్గరికి రావలసిందిగా దండోరా వేయించారు. గ్రామ ప్రజలందరూ రెండు రోజుల పాటు ఎదురు చూడగా చూడగా 3వ రోజు నాడు జమీందారు కూతురు మళ్ళీ గణాచారిని పూనింది. అప్పుడు గ్రామ ప్రజలందరూ హారతులు పట్టి ఆమె పేరు మీద గుడి కట్టిస్తామని మాట ఇచ్చారు. ఐనా గాని ఆమె శాంతించలేదు.

ఆఖరుకి వూళ్ళో వాళ్ళంతా ఏకమై ఏం కావాలని అడిగారు. మీరంతా నన్ను “గుడిసేటిది” అన్నారు, అందుకే నన్ను ఎక్కడైతే చంపేరో అక్కడ నేను “గుడిసేటమ్మ”గా వెలుస్తాను. వూరిలో ఆడవాళ్ళందరూ రోజూ వచ్చి నగ్నంగా నా ఎదురుగా మీ మొగుళ్ళ తో కాకుండా నేను చెప్పేవాడినతో “గుడిసేటి” కార్యక్రమం జరిపించుకోవాలి. నన్ను నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోని ఈ వూరి ఆడ, మగాళ్లందరికీ ఇదే నా శాపం. అలా అయితేనే నేను ఈవూరిని కనికరించి వొదిలి పెడతాను. లేదా ఈ వూరు ఇలా పీనుగుల దిబ్బగా అయిపోవలసిందే అని చెప్పి గణాచారిని విడిచి పెట్టి వెళ్ళిపోయింది.

మరి వూళ్ళో వాళ్ళు ” గుడిసేటమ్మ వారు” పెట్టిన షరతులకు ఒప్పుకున్నారా? మరి వూరిలో అలాంటి వింత ఆచారాలు వుంటే ఆ వూరి వాళ్ళతో ఎవరైనా సంబంధాలు కలుపుకుంటారా? ఈ చిక్కు ముళ్ళు కు సమాధానాలు కావాలంటే ఐదవ భాగం చదవండి మరి !!!!

===================================================592811cookie-checkరాగిణి నాల్గవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *