రాగిణి పదమూడవ భాగం sex telugu

ఆ రాత్రి మరో 3 rounds వేశాక వెంకటేశం రాగిణిని అల్లుకుపోయి అలసటగా నిద్రలోకి జారిపోయాడు.
అంత దమ్మున్న మగవాడిని తనకు భర్తగా ప్రసాదించినందుకు గుడిసేటమ్మ కు మనసులోనే ధన్యవాదాలు అర్పించుకుంటూ రాగిణి గూడా సుఖాల మత్తులో పడి పరవశంగా నిద్ర పోయింది.
===================================================
ఇంక చదవండి:

రాగిణితో వాళ్ళ ఇంట్లో ఆ 3 నిద్దర్లు ఐపోగానే వెంకటేశం రాగిణిని కాపురానికి పట్నం తీసుకుపోయాడు. వెంకటేశం సహచర్యంలో ఓ 3 నెలలు 3 ముద్దులు 6 గుద్దులులా గడచిపోయాయి. రాగిణికి.

వాళ్ళ ఇంట్లో ఓ వంటావిడ కూడా వుంది. దానితో రాగిణికి ఇంట్లో వాంటచేసేపనిగూడా లేకుండా పోయింది. ము పొద్దులా తినడం, పడుకోవడం (వెంకటేశం ఇంట్లో వుంటే బట్టలు లేకుండా, వెంకటేశం ఇంట్లో లేకుంటే బట్టలేసుకుని.. అంతే తేడా..)

ఓ రోజు రాతి వెంకటేశం రాగిణి ఒకరి పొందులో ఒకరు ఓ 2 సార్లు కరిగి పోయేక అందరు ఆడ వాళ్లలాగే వెంకటేశాన్ని రాగిణి ఓ ప్రశ్న అడిగింది. “నీలో ఇంత వేడి ఇంత కోరికలు ఉన్నాయి కదా? మరి పెళ్ళికాక ముందు ఒంటరిగా ఆడ తోడు లేకుండా ఎలా ఉండేవాడివి”, అని.

దానికి వెంకటేశం “నిజం చెప్పమంటావా? అబద్ధం చెప్పమంటావా?”, అని అడిగాడు.

వెంకటేశం అలా అడిగినప్పటికీ ఎందుకో రాగిణి గుండెలు గుబగుబలాడాయి. ఏమైతే అయింది అని రాగిణి తనకు తాను ధైర్యం చెప్పుకుంటూ” అడిగింది నిజం తెలుసుకోవాలని గా.. నాతో నీకు ఏది చెప్పడం సరియైనదనిపిస్తే అదే చెప్పు”, అన్నది రాగిణి.

రాగిణి అడిగిన ప్రశ్నకి వెంకటేశం ఎం సమాధానం చెప్పేడంటే వెంకటేశం చెప్పిన సమాధానానికి రాగిణి డంగై పోయింది. ఇంతకూ వెంకటేశం ఎం చెప్పాడో అతని మాటల్లోనే వినండి.

“నాకు చాలా మంది పెళ్ళైన ఆడవాళ్ళతో పరిచయాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి నా దుడ్డు లాంటి మొడ్డ కావాలి. నాకు ఏదైనా సరే వెచ్చని తడి పూకు కావాలి. వాళ్ళ అవసరానికి నన్ను పిలిచే వాళ్ళు, నా అవసరానికి నేను వెళ్ళేవాడిని”, అన్నాడు .

“ఓహో.. అయ్య గారు మహా రసికులు అన్నమాట”, అన్నది రాగిణి .

దానికి వెంకటేశం చెప్పిన సమాధానం విని రాగిణికి ఈసారి మూర్చవొచ్చినంత పనయ్యింది.

మరి వెంకటేశం ఏమన్నాడంటే “నా సంగతి సరే కానీ నువ్వు కూడా చాలా జాణవే సుమా..”, అన్నాడు.

“అదేంటి ఒక్క సారిగా అలా నా మీద నిందలు వేస్తున్నావు?”, అన్నది రాగిణి అదిరే గుండెలను చిక్కబట్టుకుంటూ.

దానికి వెంకటేశం “ఎంతో అనుభవం వున్నా ఆంటీలే నేను వాళ్ళ లోతుల్లో పోట్లు వేస్తూ వుంటే అమ్మో.. అబ్బో.. అంటూ అల్లాడిపోతుంటారు. అలాంటిది ఏ అనుభవములేని కన్నెపిల్ల వైతే నన్ను ఇంతలా నన్ను ఎలా భరించగలుగుతున్నావు చెప్పు”, అన్నాడు.
దానితో రాగిణి ఒళ్ళంతా చిరుచెమటలు పట్టేశాయి. అనవసరంగా ఇటువంటి ప్రస్తావన తెచ్చినందుకు తనని తానే నిందించుకుంటూ గుండెలు దడదడ లాడుతుండగా కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకొని రాగిణి “ఐతే నువ్వు నన్ను అనుమానిస్తున్నావా ..?”, అని అడిగింది.

అలా అంటూనే.. మొన్న హోటల్ లో నీతో తొలిసారి కలిసినప్పుడు నిన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టేను.. అందుకే ఈరోజు నీకు జీవితంలో మరచిపోలేని రోజు గా మిగిలిపోవాలని ఎంతో ప్రేమతో నీకు సహకరిస్తే నువ్వు నన్ను ఇలా అనుమానించడం .. అంటూ రాగిణి కళ్లనీళ్లు పెట్టుకుని ఏడవడం మొదలుపెట్టేప్పటికి..

దానికి వెంకటేశం ముందుగా రాగిణిని కౌగిలిలోకి తీసుకుని ఓదార్చి, ఆ పైన కొద్ది సేపు ముద్దులాడి “నువ్వు ఇంకా నన్ను అర్థం చేసుకోలేదు. నీకు కొత్త కదా? నన్ను పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత కాలం పడుతుంది. మరి నాపంధాలోకి రావడానికి నీకు చాలా కాలం పట్టవచ్చు కూడా..”, అని ఓ నిమిషం పాటు మౌనంగా వుండి గుండెల నిండా గాలి పీల్చుకుని మళ్ళీ చెప్పడం ప్రారంభించాడు.

“సరే, నేనేమిటో నా పద్ధతులు ఏమిటో నీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. నువ్వు విని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించు. నీకు నచ్చితే నాతో పాటూనాపద్దతిలో నీ జీవితాన్ని సుఖమయం చేసుకోవొచ్చు. లేదు నీకు నచ్చిన విధంగా నువ్వు జీవించు.. నాకు నచ్చిన విధంగా నేను జీవిస్తాను”, అన్నాడు.

రాగిణి వెంకటేశం ఏమీ చెప్పబోతున్నాడో అని ఉత్సాహంగా చెవులు రిక్కించి వినసాగింది.

వెంకటేశం: “మిగతా మగవాళ్ళ లా శీలం అనేది ఒక్క ఆడ వాళ్లకే అనుకునే రకం మనిషిని నేను కాను. శీలం అనేది. భార్యాభర్తలు ఇద్దరికీ వర్తిస్తుంది అని నమ్మే వాడిని. మనిషికి ఆకలి, నిద్ర ఎలాంటిదో సెక్స్ కోరికలు కూడా అలాంటిదే. భోజనంలో రకరకాల రుచులు ఎంత అవసరమో సెక్స్ లో కూడా వివిధ రకాల రుచులు కోరుకోవడం మానవ నైజం”, అని చెబుతూ రాగిణి వింటున్నాదో లేదో అని చెప్పడం ఆపి రాగిణి కళ్ళలోకి చూసాడు.

రాగిణి ఆశ్చర్యంతో కళ్ళు ఇంత చేసుకుని వెంకటేశం వైపే చూద్దాం గమనించి, రాగిణి శ్రద్దగా వింటున్నాదని నమ్మకం కుదరడంతో వెంకటేశం తాను చెబుతున్న విషయం కొనసాగించాడు.

వెంకటేశం: “చూడూ మగవారిలో కోరికలు కలిగినప్పుడు ఇతర ఆడవాళ్ళని ఎలా కోరుకుంటారో, అలాగే ఆడవాళ్ళు కోరిక కలిగినప్పుడు మరో మగవాడిని కోరుకోవడంలో తప్పేంటి చెప్పు?”, అంటూ.. “ప్రపంచంలో మిగతా వాళ్ళ సంగతి నాకు తెలియదు.. నాకు సంబంధించినంత వరకు పెళ్లి అనేది ఒక మొగ ఒక ఆడ ఒకరి ఆసరాతో ఒకరు జీవించడానికి సంఘం ఏర్పరచిన కట్టుబాటు మాత్రమే!! కానీ సెక్స్ కోరికల విషయంలో మాత్రం ఆడమగా కోరిన వారి పొందు అనుభవించడానికి ఈ పెళ్ళి అన్నది అడ్డు కాదు, కారాదు. ఐనా మగ వాడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఆడవాళ్లని చాటుగా కానీ, public గా కానీ ఉంచుకుంటే, వాడిని పూలరంగడు, సరదా పురుషుడు, కులాసా పురుషుడు అంటారు, అదే పని ఆడది చేస్తే, ఆమెను వ్యభిచారి, కులట అంటారు.. మగాడు తప్పు చేస్తే సమర్ధించే మన సంఘం, ఎప్పుడైనా కోరిక పుట్టి ఆడది మరోకరి పొందులో సుఖపడితే ఎందుకు తప్పు అవుతుందో నాకు అర్థం కాదు.. !!”, అని ఆగాడు.

తన భర్త వెంకటేశం నోటి వెంట ఒక ఉపన్యాసంలా అనర్గళంగా వస్తున్న మాటలకు రాగిణికి దిమ్మతిరిగిపోయింది. లోకంలో ఇలాంటి మగ వాళ్ళు కూడా ఉంటారా అని ఆశ్చర్యంగా వెంకటేశాన్ని చూడసాగింది.

వెంకటేశం రాగిణిని తన వొళ్ళో కి లాక్కుని, రాగిణి పూకు పాయల మధ్య వేళ్ళు పోనిచ్చి రాగిణి పూకు పాయల మడతల్లో వేళ్ళు చొప్పించి నిమురుతూ…

“చూడు రాగిణీ.. రేపొద్దున నేను ఏదో పని మీద ఓ పది రోజులు ఏ వూరు వెళితే, ఇంతలో ఈ లంగాలో బంగారానికి దురద పుట్టింది అనుకో.. (అని రాగిణి పూకుని వెంకటేశం బలంగా నొక్కేటప్పటి కి.. రాగిణి స్స్… మ్మ్మ్మ్.. అబ్బా.. వెంకటేశం .. అని మత్తుగా మూలిగింది) అలా ఆ దురద పెరిగి పెరిగి వాటంగా పూకులో మొడ్డ దోపి కసిగా పూకుని దొబ్బే మొగాడు కావాలి అని నీపూకు గోల చేసిందేఅనుకో.. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? నిన్ను పగలదీసి నీ జిల తీర్చి నీ కడుపు నిండా మొడ్డ దోపే వాడు ఊరెళ్ళాడు, వాడు వచ్చేదాకా పస్తులు పడుకో అంటావా?”, …

“ఇంక నా పరిసితి చూడు.. పెట్టుకోవడానికి ఓ వెచ్చని తడి పూకు కావాలి. నా చేతుల జిల తీరేలా నిలుపుకోవడానికి బంగినపల్లి మామిడి పళ్ళ లాంటి సళ్ళు కావాలి (అని అంటూ వెంకటేశం రాగిణి సళ్ళని బలంగా పిసికాడు.. రాగిణి అబ్బా.. వెంకటేశం .. చంపేస్తున్నావ్ … అని మళ్ళీ మత్తుగా మూలిగింది) పక్కన నువ్వు లేవని పస్తు పడుకుంటానా చెప్పు? సుబ్బరంగా నా secretary నో లేక పోతే నేనుండే hotel receptionist నో … నా పక్కలోకి లాగేసి నిగిడిన నా లింగాన్ని వాళ్ళ పూకీ పాయల్లో దోపుకుని రాత్రంతా చక్కగా చలి కాచుకుంటాను……..

అని చెబుతూ.. వెంకటేశం, రాగిణి ని వెల్లకిలా పడుకోబెట్టి నిగిడిన తన దండాన్ని వెచ్చని రాగిణి పూకు మడతల్లో కసిగా దెగేశాడు.. “మ్.. అది.. ఆహ్… హబ్బా.. ఆడదాన్ని ఎలా సుఖపెట్టాలో నీకు బాగా తెలుసు… వెంకీ..”, అంటూ రాగిణి వెంకటేశాన్ని బలంగా అల్లుకుపోయి కాళ్ళని వెంకటేశం నడుం చుట్టూ మెలి వేసింది. వెంకటేశం పట్టులాంటి రాగిణిని పూకు మడతల్లో మెత్తగా తన మగతనాన్ని బిగపట్టిన రాగిణి యోని మడతల బిగువును ఆస్వాదిస్తూ చిన్నగా దరువులు వేస్తూ రాగిణికి తన మనసులోని భావాల్ని చెప్పసాగాడు.

“ఐనా చలి కాచుకోవడానికి నాకు పక్కలో పిల్ల ఎంత అవసరమో.. వయస్సు వచ్చినప్పటి నుంచి.. ఆడదాని పంగ పగలదీసి తన మొడ్డని ఆమె పూకులోతుల్లోకి తోసి oil నింపి, బొక్కని lubricate చేసి fit condition లో పెట్టే మొగవాడి అవసరం ఆడదానికి ఎంతైనా వుంది.. అందుకే పెళ్ళికి ముందే ఎవరన్నా నీ పూకుని పగలదీశారా లేదా అన్నది నాకు అంత ముఖ్యం కాదు. పెళ్ళి అయ్యాక నా పెళ్ళాం నాకు ఎంత సుఖం పంచుతున్నాది అన్నది నాకు ప్రధానం. ఐనా కన్నె పిల్లలకంటే సెక్స్ లో అనుభవమున్న పిల్ల పొందులోనే ఎక్కువ సుఖం మజా వుంటాయి. అయినా రోజూ నువ్వు నా పక్కన పడుకుంటే variety ఏముంటుంది. చెప్పు? అప్పుడప్పుడు కొత్త కొత్త వాళ్ళ పక్కలో కూడా నలుగుతూ వుంటే నీకూ కొత్త కొత్త అనుభవాలతో thrilling గా ఉంటుంది. అదీకాక నీకు కూడా సెక్స్ లో కొత్త కొత్త techniques తెలుస్తూ ఉంటాయి”, అంటూ వెంకటేశం రాగిణి లోతుల్లో కుమ్మేస్తూ వుంటే…

రాగిణికి కొత్త కొత్త మొడ్డలు, కొత్త కొత్త అనుభవాలు అన్న వెంకటేశం మాటలకు తన గ్రామంలో మొదటి సారిగా వాసు చేతిలో నలిగిన తొలి నాటి అనుభవాలు మొదలుకుని గుడిసేటమ్మ వారి కోవెల్లో రామయ్య, రాములు, పెళ్ళికి ముందు తన మామయ్య తో పంచుకున్న తన కామ కోరికల మధురానుభూతులన్నీ గుర్తుకొచ్చి రాగిణి పూకులో ఊటబావిలో ఊరే జలలాగ ఉధృతంగా రసాలు వూరి ఒక్కసారిగా రాగిణి పూకు తవతవలాడిపోవడం మొదలయ్యింది.

దానితో వెంకటేశం రాగిణిని ఆటపట్టిస్తూ.. “అబ్బో.. కొత్త రుచుల పేరు చెప్పగానే అమ్మయిగారికి పాత జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వచ్చినట్టున్నాయి?.. పూకంతా రసాలతో నిండి పోయి రొచ్చు రొచ్చు అయిపోయింది అంటూ రెండు చేతుల మీద తన శరీరాన్ని గాలిలోకి లేపి రాగిణి పూకులో బలంగా దరువులెయ్యడం మొదలెట్టాడు.

వెంకటేశం అలా దరువులు వేస్తూనే “ఆఖరు మాటగా నేను నీకు చెప్పేదేమంటే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా నీ వెంట పడ్డారు అనుకో.. .. ఛీ .. ఫో.. అనకుండా సందు చూసి సై అని పూకు ఇచ్చేసి సుఖపడు.. నీకు అంత ధైర్యం లేకపోతే నాకు చెప్పు.. నేనే ఇంటికి పిలిచి విందుచేసి.. పసందుగా నీపక్కలో పడుకోపెడతాను..”, అని చెపుతూ రాగిణి పూకుని కసకసా దెంగ సాగేడు..

రాగిణి ఓ పక్క “ఛి.. ఏమిటా మాటలు .. సిగ్గులేకుండా.. “, అంటూనే మరో పక్క వెంకటేశం మాటలకి .. పాత తలపుల మధురస్మృతులు గుర్తు వస్తుండడంతో వేడెక్కిపోయి .. తన మెత్తని ఎగరేసి ఎగరేసి వెంకటేశం చేత కుతిగా దెంగించుకోసాగింది.. ఆ సరికే వెంకటేశం కూడా బాగా వేడెక్కిపోయి వుండడంతో మరి మాట్లాడ కుండా రాగిణి పూకులోకి తన మొడ్డని ఎగరేసి ఎగరేసి దెంగసాగేడు.. అలా ఓ 15 నిమిషాల సేపు ఇద్దరూ వేడి వేడిగా.. వాడి వాడి గా దెంగుకునేప్పటికి… రాగిణికి అప్పటికే తెరలు తెరలుగా వొస్తున్న భావప్రాప్తులకు తట్టుకోలేక వెంకటేశాన్ని బలంగా కౌగలించుకుని …

“మ.. అబ్బా.. వెంకీ.. నాకు ఐపోతోంది.. ఉహ్.. మ్మ్మ…. స్స్… ఒవ్… ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ.. “, అని పెద్దగా అరుస్తూ కార్చేసుకున్నది.

వెంకటేశం కూడా రాగిణి.. అలా అరుస్తూ తనని వాటేసుకోవడం తో ఆపుకోలేక.. “మ… అబ్బా.. రాగిణి.. ఎంత సుఖం ఇస్తావే నువ్వు.. స్స్.. సెక్స్ లో.. అ.. వ్.. నీ తడి పూకుని …. మ్మ … “, అంటూ ఒక్క సారిగా తన మొడ్డని రాగిణి లోతుల్లో కంటా అదిమిపెట్టి.. రాగిణి పొత్తి కడుపు నిండా వెచ్చగా చిక్కని వీర్యాన్ని నింపేశాడు.

కొద్ది సేపటికి వెంకటేశం రాగిణి పైనించి లేచి రాగిణిని తన కౌగిలిలోకి తీసుకుని “ఇప్పుడు చెప్పు, మనం మొదటి సారి కలిసినప్పుడు నీలో ఇంత వాడి, వేడి లేవు!! కానీ మన 1st night లోపల ఎవరో బాగా నీ పూకుని service చేసి oiling చేసి lubricate చేసి పెట్టారు. నీకు అభ్యంతరం లేకపోతే చెప్పు. నువ్వు చెప్పకపోయినా నేను ఏమీ అనుకోను. కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం నేను నీకు promise చేస్తున్నాను….”.

“రేపొద్దున్న మీ వూళ్ళో నీ పాత friend ఒచ్చి హలో అన్నాడనుకో.. నేనున్నానని మొహమాట పడకుండా ఏ పక్క గదిలోకో పక్క సద్దే వంకను.. లేకపోతే ఏ బజారులోనో shopping చేసే వంకతో… పక్కకి తీసుకువెళ్ళి పాత రుచులని నెమరు వేసుకో…”, “లేదు.. ఒకేసారి ఇద్దరు మగాళ్ళను సర్దుకునే ఓపిక కనుక నీకు ఉంటే .. మన బెడ్రూంలో ఆ కార్యక్రమానికి ఏర్పాటు చేసుకో.. నాకు తోచిన సహాయం నేను చేసి పెడతాను”… అన్నాడు వెంకటేశం.

అంతటితో రాగిణి .. అతని మాటల మాయాజాలంలో పడి తాను ఎక్కడ నిజాలు కక్కేస్తుందో అని భయపడి “వెంకటేశం ఇంక నువ్వు ఈ విషయాన్ని ఇక్కడతో ఆపకపోతే నేను ఈ పక్క మీద నుంచి లేచిపోతాను.. ఇంక ఎప్పుడూ ఈ పక్క మీద కేరాను..”, అని గట్టిగా చెప్పియ్యడంతో ఇంక ఆ రోజుకి వెంకటేశం silent ఐపోయాడు.

కానీ వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వెంకటేశం సెక్స్ లో freedam గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. అలా చూస్తూ ఉండగానే మరో 3, 4 నెలలు గడిచిపోయాయి. క్రమంగా సెక్స్ లో మరో మగాడి ప్రసక్తి వచ్చినప్పుడు ఇదివరకులా రాగిణి, వెంకటేశాన్ని ఖండించడం మానేసింది. అంతే కాక తాను మరో మగాడి చేతిలో నలుగుతూ వుంటే చూసే శక్తి వెంకటేశానికి ఉన్నదా అని తిరిగి ప్రశ్నించ సాగింది.

క్రమంగా వెంకటేశం రాగిణి ల శృంగార సామ్రాజ్యంలో బయటి వ్యక్తులు ప్రస్తావన ఊహల్లో వాళ్ళ తలపులు.. ఒక్కో సారి అలా బయటి వ్యక్తుల పేర్లు తో ఒకళ్ళనొకళ్ళు పిలుచుకుంటూ రతి సాగించడం వాళ్ళ శృంగారంలో ఓ భాగమైపోయింది.

ఆ తరువాత ఏం జరిగిందో 14వ భాగం లో చదవండి.592990cookie-checkరాగిణి పదమూడవ భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *