రాగిణి – మొదటి భాగం sex stories in telugu

ఆంటీ.. ఆంటీ అంటూ ఇంట్లోకి వొచ్చింది రాగిణి.

ఇంట్లో ఎవరూలేరు.. లోపలి నుంచీ వినిపించింది !

ఆ మాటలు వినబడుతున్న గదివైపు అడుగులు వేస్తూ “ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోతే ఇల్లు మాటాడుతున్నాదా”, అంటూ చొరవగా ఆగదిలో చొరబడింది రాగిణి.

అక్కడ గదిలో కుర్చీ లొ కూర్చోని, మంచ మ్మీద కాళ్ళు పెట్టుకుని, వొళ్ళో writing pad పెట్టుకుని మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పుస్తకాలు చదువుకుంటున్నాడు వాసు. వాసు, రాగిణి కన్న రెండేళ్ళు పెద్ద వాడు. ఐతె రాగిణి ఇంటర్ ఐపోయాక ఆ వూరిలో డిగ్రీ కాలేజీ లేదని చదువు మానేసి అమ్మా వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన ప్రతీ పెళ్ళికొడుకు ముందు తలవొంచుకు కూర్చోవడం, వాళ్ళు అడిగే పిచ్చి ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పడం అలవాటుగా మారింది.

పెళ్ళికొడుకులు రాని రోజుల్లో, కనిపినిచిన ప్రతీ అడ్డమైన చెత్త పుస్తకాన్ని చదువుతూ కలల రాకుమారుడిని వూహించుకుంటూ వేడెక్కిపోవడం ప్రస్తుత దినచర్యగా మారి పోయింది. ఇప్పుడు ఈ ఆంటీ వాళ్ళ ఇంటికి రావడానికి కారణం గూదా అదే. ఏమైన పుస్తకాలు వుంటే తీసుకు వెళదామని వొచ్చింది.

ఐతే గత వారం పది రోజులుగా వీళ్ళ ఇంటికి రాకపోవడం వల్ల వాసు వొస్తున్న సంగతి రాగిణికి తెలీదు. వాసు ఎక్కడో ఆర్.ఇ. సి. ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో చడువుకుంటున్నాడు. అప్పుడప్పుడూ శలవులకి వొచ్చి వెళ్ళిపోతూ వుంటాడు. ఆ మధ్య వాసు వొచ్చిన టైములో రాగిణి వాళ్ళ మా మయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళింది. అందువల్ల రాగిణి వాసుకలుసుకుని సుమారుగా ఓ8, 10 నెలలు దాటింది.

గదిలోకి అడుగుపెట్టిన రాగిణి వాసుని చూసి మంత్ర ముగ్గ లా నిలబడిపోయింది. కారణం వాసు వొంటి మీద లుంగీ తప్ప మరో ఆచ్చాదనలేదు. విశాలమైన చాతీ ధృఢమైన చేతులు మగతనం వు పడుతూ అప్పుడే చాతీ మీద మొలకలెత్తుతున్న నల్లని జుట్టు. అప్పుడే యవ్వనంలోకి అడుగుపెడుతున్నగుర్తుగా నల్లని మీసకట్టు. ఒవ్… తను చూస్తున్న పెళ్ళికొడుకులందరి కంటే manly గా కనిపించేడు రాగిణి కళ్ళకి.

అలా తన వొంకే చూస్తున్న రాగిణి ని చనువుగా, ఓవ్.. నువ్వా రాగిణి. ఎంత కాల మయ్యింది నిన్ను చూసి. రా.. రా… వొచ్చి ఇలా కూర్చో అంటూ చనువుగా మంచం మీద కాళ్ళు తీస్తూ కూర్చోవడనికి సీట్ ఆఫర్ చేశాడు.

రాగిణి వాసుకు దగ్గరగా మంచం మీద కూర్చున్నది. కొద్ది సేపు ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు చెప్పుకున్నక ఎంటి చదువుతున్నవ్ అంటూ వాసు చేతిలోని పుస్తకంలోకి చూసింది. అది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ పుస్తకం. మోటార్ Engines బోరింగ్, పిస్టన్ గురుంచి/ చడువుతున్నాను అంటూ తాను ఏమి చదువుతున్నడో దానిని రాగిణికి విరవంగా చెపుతున్నాడు.

ఎడమ చేతి చూపుడు వేలు, బ్రొటనవేలు సున్నాలా చుట్టి, కుడిచేతి చూపుడు వేలుని ఆ సున్నలోపలికి బయటికి కదుపుతూ పిస్టన్ ల గురించి వివరంగా చెపుతుంటే, ఈ మధ్య తీరిక ఎక్కువై, అడ్డమైన చెత్త పుస్తకాలు చదివి బాగా వొంటికి పట్టించుకున్న బూతు పరిజ్ఞానంవల్ల రాగిణికి అతను చెపుతున్న ఇంజనీరింగ్ విషయం కన్న, మరేదో మనసులోకి వచ్చి, ఇంకేదో వూహించుకుంటూ పరద్యానంలోపడి పోయింది.

ఓ పదినిమిషాలు పాటు వివరంగా చెప్పిన వాసు, తన మాట వినకుండా ఏదో పరధ్యానంలో పడిపోయిన రాగిణిని చూసి, అయ్యో.. నీకు బోరు కొట్టించేస్తున్నానా అంటూ, వుండు వేడెక్కిపోయిన నీకు చల్లగా ఐస్ క్రీం తెస్తాను అని లేచి వొళ్ళో వున్న రైటింగ్ పాడ్ పక్కనే వున్న టీ పాయ్ మీద పెట్టి కిచెన్ లోకి వెళ్ళేడు.

మంచం మీద వెనక్కి రెండుచేతుల మీద వాలి గత వారం ఇంటికి పెళ్ళిచూపులకి వొచ్చి నచ్చలేదని ముఖం మీదనే చెప్పేసి వెళ్ళిపోయిన పెళ్ళికొడుకు, ఆతరువాత ఇంటిలో నాన్నగారు బాధ పడుతూ, దీనికి ఇంకా కల్యాణ మడియ వొచ్చినట్లు లేదు. ఓ 4 నెలలు ఏప్రయత్నాలు చెయ్య వొద్దు. ఆ వొచ్చిన వాళ్ళకి నచ్చక పోతే పోయె, అనవసరంగా పిల్లదాన్ని బాధ పెడుతున్నారు అంటూ అమ్మ దెగ్గర బాధ పడ్డ విషయాని తలుచుకుంటూ ఆలోచనలలో పడి కొట్టుకు పోతున్నది రాగిణి.

వచ్చిన దగ్గరనుండి చూస్తున్నాను ఎంటి అలా పరధ్యానంలో వున్నావు, అంటున్న వాసు మాటలకి వులిక్కిపడి, భుజ మీద వున్న నా వోటీ ని సర్దుకుంటూ వాసు చేతిలో ఐస్ క్రీం కప్పు అందుకోవడానికి ముందుకు వొచ్చిన రాగిణి మోచెయ్యి తగిలి వాసు అందిస్తున్న ఐస్ క్రీం తొణికి సరిగ్గా రాగిణి ఎడమసన్ను మీద పడింది.

దానితో వాసు ఖంగారుపడుతూ, అరెరే అంటూ ఆ ఐస్ క్రీం ని దులపడానికి తన కుడిచేయ్యని రాగిణి ఎడమ సన్ను మీద వేయ్యబోతూ వుండగా, ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన రాగిణి అతని చేతినుంచే తప్పించుకోవడానికి గబుక్కున లేచి నిలుచోబోయింది. దానితో వాసు చెయ్య వోణీ మీదుగా ఐస్ క్రీం ని రాగిణి సన్నుకి బలంగా అది మేసింది..

వాసు చేతి బిగువైన నొక్కుడికి మరిత ఖంగారు పడిన రాగిణి ముందు ఆ ఐస్ క్రీం తన వొంటి మీద వుంటే వాసు ఇంకెక్కడ చేతులు వేస్తాడో అని గబాలున వేసుకున్న వోణినితీసి విదిలించబోయింది. అలా ఇద్దరూ ఖంగారు ఖంగారుగా తత్తరపాటుగా ఆ మంచం గోడల మధ్య ఖాళీ ప్రదేశంలో కదలడంతో ఇద్దరూ unbalance ఐపోయి ముందుగా రాగిణి వెల్లకిల్లి మంచం మీద పడిపోయింది. తరువాత వాసు ఆమె మీద బోర్లా పడి పోయాడు.

బిర్రెక్కి, బిగిసి, నిక్కి నిలుచున్న 18 ఏళ్ళ పిల్ల పరువాలు, పైట లేకుండా, వెడల్పుగా, లోతుగా కట్ చేసిన జాకెట్ లో నుంచీ పసిడి ముద్దల్లా బయటకు పొంగుకొతున్న రాగిణి యవ్వన సంపద ఓపక్క అతని చాతీ కింద మెత్తగా నలిగిపోతుటే, అలా ఆమె మీద పడేటప్పుడు, ఆధారం కోసం మంచం మీద వెయ్యబోయిన అతని చేతులకి ఆమె సన్నని నడుము చిక్కడంతో, ఏమి పట్టుకుంటున్నాడో , ఎక్కడ పట్టుకుంటున్నాడో తెలియని ఖంగారులో రెండు పక్కలా ఆమె నడుం బలంగా వొడిసిపట్టేశాడు.

అసలే రాగిణికి నడుం, సళ్ళు చాలా sensitive, అక్కడ ఏమాత్రం వొత్తిడి కలిగినా రాగిణి వొంట్లో కోరిక వరదలై పొంగి నరాలని మెలి పెట్టేసి, ఎక్కడెక్కడో, ఏమేమో ఐపోతుంది.

అలాంటిది, నిలువెత్తు అంద గాడు నిలువునా మీద పడి, విశాలమైన చాతీ కింద ఆమె రెండు సళ్ళనీ అది చేస్తు, రెండుచేతులా నడుము రెండుపక్కలా వొడిసిపట్టేప్పటికి, తొలిసారిగా ఓ మగాడి వొంటి స్పర్శ, రాగిణికి ఏదో ఐపోతున్నది. బలమైన మొగాడి చేతిటి గింపులో ఓ ఆడది పొందే సుఖం. రాగిణి కళ్ళుమూసుకుని తనివితీరా అతని వొంటి స్పర్శాసుఖాన్ని తన్మయత్వంగా అనుభవిస్తున్నది.

ఇంతలో అప్పుడే గట్టిపడుతున్న అతని మొగతనం సరిగ్గా రాగిణి ఆడతనం మీద బలంగా వొత్తుకుంటున్నది. ఆ తాకిడిలోని సుఖాన్ని తట్టుకోలేక అసంకల్పితంగానే రాగిణి చేతులు వాసుని పెనవేసుకుపోయాయి.

రాగిణి పైన వున్న వాసు పరిస్థితి మరోలా వుంది. రాగిణి వొళ్ళు మెత్తగా అతని క్రింద నలుగుతూవుంటే, బంగారు ముద్దల లంటి సళ్ళు జాకెట్లోనుండీ కసిగా కవ్విస్తూ వుంటే, జాకెట్ అంచుల దగ్గర నుండీ, పరికిణీ కట్టు వరకు నగ్నంగా వున్న పొట్ట పసిమి చాయలో మత్తుగా కైపు ఎక్కిస్తున్నది.

తొడల మధ్యలో చిక్కడి పోయిన పరికిణి ఎత్తుగా వుబ్బిన ఆమె పూకు పాయల మడతల్లో వొత్తుకుంటున్న అతని మొడ్డ. బలంగా బలిసిన ఆమె తొడలు మెత్తగా వొంటికి వొత్తుకుంటుంటే, వాసు తమకాన్ని ఆపుకోలేక కోరిక నిండిన కళ్ళతో రాగిణి పెదవులని అందుకోవడానికి ఆమె ముఖంలోకి చూశాడు.

సరిగ్గా అదే సమయానికి క్రింది పెదవిని ముని పంట నొక్కి పెట్టి స్స్… అంటూ పరవశంగా కళ్ళు మూసుకుని స్పర్శ సుఖాన్ని పొందుతున్న రాగిణి రూపం కనబడే ప్పటికి వాసులో ఎక్కడిలేని ధైర్యం వొచ్చింది.

మరొక్క క్షణం గూడా వృధా చెయ్యకుండా, వాసు, రాగిణి మెత్తని పొట్టని మురుతూ తన రెండుచేతులని ఆమె సళ్ళమీదకు తెచ్చి రెండు సళ్ళని బలంగా పిసకడం మొదలెట్టేడు.

ఇదంతా జరగడానికి ఎంతోసేపు పట్టలేదు. కను మూసి తెరిచేలోగా ఇంత తతగం నడిచిపోయింది.

అలా వాసు చేతుల్లో తన సళ్ళు మెత్తగా నలిగిపోతుంటే ఈలోకంలోకి వొచ్చిన రాగిణి, ఏయ్ వాసు ఏం చేస్తున్నావ్ అని అతని చేతులని తన మీద నుండి పక్కకి తోసేసేలోపులోనే, ప్రమాదాన్ని పసిగట్టిన వాసు రాగిణి పెదవులకి తన పెదవులు చేర్చి బలంగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు.

మ.. ఆ.. వ్.. అని వాసు నుంచీ తన పెదవులని విడిపించుకుంటూ, వాసు ఏమి చేస్తున్నావు అంటూ అతని చేతుల్లోనుండీ విడిపించుకోవడానికి పెనుగులాడుతున్నది రాగిణి.
ఎక్కడ తనచేతుల్లోనించీ విడిపించుకుపోతుందో అని రాగిణిని బలంగా, మరింత దగ్గరగా కౌగలించుకుంటూ… రాగిణి please ఒక్క ముద్దు.. please వొద్దనొద్దు అంటూ మళ్ళీ ఆమె పెదవులని అందుకున్నాడు.

ఓపక్క రాగిణికి కూడా వాసు కౌగిలిలో మతేక్కిపోతున్నాది. కానీ మనసులో ఏమూలో భయం. మళ్ళీ తన పెదవులని విడిపించుకుంటూ వాసూ please ఎవరైనా వొస్తారు అంటున్నదే
గానీ వాసుకి ఆమెలో అంతకు ముందు వున్న ప్రతిఘటన కనిపించలేదు.

దానితో ధైర్యం వొచ్చిన వాసు ఆమె వీపంతా తడిమేస్తూ నెమ్మదిగా తన మొహాన్ని ఆమె మెడ వొంపులో చేర్చి మెడంతా తడి ముద్దులు పెట్టడం మొదలెట్టాడు. ఇంక ప్రతిఘటించడానికి రాగిణిలోవున్న శక్తి చాలలేదు. ఆమె మనసు వొద్దు వొద్దు అంటున్నా శరీరం మాత్రం అతని వశమైపోతున్నది.

రాగిణి కూడా ఇంక కోరికలని ఆపుకోలేకపోయింది. అంతే వాసుని బలంగా కౌగలించుకుంటూ కొంచెం జీరబోయిన గొంతుతో .. ఎంటి… నన్ను ఏమి చేస్తున్నావు.. నువ్వు ఎవరైనా వొస్తారనే భయం కూడాలేదానీ కు అంటూ మత్తుగా.. వాసుని అల్లుకు పోయింది.

ఎప్పుడైతే రాగిణి అతన్ని పెనవేసుకు పోయిందో దానితో అదే వూపున వాసు రాగిణి జాకెట్ ని పైకి తోసి పసిడి ముద్ద లాటి రాగిణి సళ్ళని నగ్నంగా చేతుల్లోకి తీసుకుని నలిపేస్తూ, మధ్య మధ్యలో వాటిని మార్చి మార్చి చీకుతూ, నిగిడిన ముచికలని వేళ్ళతో నలుపుతూ రాగిణిని పిచ్చెక్కించేసేడు.

వాసు చేస్తున్న పనులతో రెచ్చిపోయిన రాగిణి తనువుని అతనికి అప్పచెప్పేసి అతనందించే సుఖాన్ని మత్తుగా అస్వాదిస్తున్నది. అప్పటికే నిగిడిపోయి బిరటిగుసుకుపోయిన తన మొడ్డ బులపం తీర్చకోడానికి వాసు, రాగిణి కట్టుకున్న పరికిణీ ని లోలంగాతో సహా పొత్తిళ్ళదాకా పైకి లాగేసి, నిగిడిన తన మొడ్డశీర్షాన్ని చెమరించి పోయిన ఆమె పూకు పాయల మధ్యలో పెట్టి తన నడుం ని బలంగా ముందుకుతోశాడు.

బాగా నీరుపట్టిన వరినాట్లో దిగేసిన నాగలి లాగ వాసు మొడ్డ, రాగిణి పూకుని రెండుగా చీల్చుకుంటూ, కస్సున ఆమె లోతుల్లోకి దిగబడి పోయి ఆమె పూకు మట్టాన్ని తాకి ఆగింది.

ఆ.. ఆహ్… ఓ.. స్స్… తన మానాన్ని రెండుగా విడదీసుకుంటూ, ఎర్రని నిప్పుకణిక తన మానంలో దిగబడినట్లు గా రాగిణి ఒక్కసారిగా కెవ్వు మన్నది రాగిణి.

రాగిణి పెదాలని తన పెదాలతో మూసేసి.. ఆమె నడుం పిసుకుతూ… వీపు నిమురుతూ.. రాగిణి దృష్టిని కొంచెంసేపు పక్కదారి పట్టిస్తూ.. నెమ్మది గా రాగిణి పూకులో తన మొడ్డతో చిన్నగా దరువులెయ్యడం మొదలెట్టేడు.

చిన్నగా మొదలైన దరువులు క్రమంగా వూపందుకున్నయి. రాగిణి పూకులో మదనరసాలు వాసు మొడ్డని అభిషేకించేస్తున్నాయి. ఆమెకూడా ఆ సుఖాన్ని వొద్దనుకునే పరిస్థితి లోలేదు. అందుకే తనువుని మస్పూర్తిగా వాసుకి ఆర్పించి తొడలు విడదీసి మెత్త ఎత్తి తనివితీర దెంగించుకుంటూ, తొలి కలయిక లోని సుఖాన్ని తనివితీరా ఆనందిస్తున్నది.

వాసు నడుం ఎగరేసి ఎగరేసి దెంగుతున్నాడు. అతని మొడ్డ పోటు పూకులో తగిలినప్పుడల్లా… ఊ.. అవ్.. స్స్.. ఆహ్.. అబ్బా.. స్స్.. మ్.. ఓవ్.. స్.. అప్.. ఊ. ఊ.. ఆ.. స్.. అంటూ .. భావ ప్రాపుల మీద .. భావ ప్రాఫులు పొందుతూ.. సుఖాల మత్తులో సొమ్మసిల్లి పోయింది.

అలా రాగిణి పూకుని దంది దంచి ఆమె కన్నెతనాన్ని కొల్ల గుట్టుకుని ఎప్పటి కో వాసు ఆమె పూకు మడతలలోతుల్లో తన మొడ్డని అది మిపెట్టి వెచ్చని చిక్కని వీర్యాన్ని ఆమె లోతుల్లో నింపేశాడు.
వాసు వెచ్చగా తన పొత్తి కడుపు నిండుగా అతని వీర్యాన్ని నింపుతున్నప్పుడు మెలుకువలోకి వొచ్చిన రాగిణి, తొలిసారిగా తన కన్నెతనాన్ని దోచుకున్న మగ ధీరుడిని తుప్తిగా పెనవేసుకు పోయి, అతని చేతి నలుపుళ్ళతో, పంటి కొరుకుళ్ళతో, మొడ్డ దరువులతో తిమ్మిరెక్కిపోయి సుఖపడిపోయిన తన నగ్నశరీరంతో అతని నగ్నశరీరాన్ని లతలా పెనవేసేసి త్రుప్తిగా కళ్ళుమూసుకుంది.

రాగిణి కళ్ళు తెరిచేప్పటికి వాసు తన మీదనుంచీ పక్కకి దొల్లి పోయి పక్క మీద పడి నిద్ర పోతున్నాడు. రాగిణికి వాళ్ళమ్మ గుర్తుకు వొచ్చింది. అంతే ఒక్క వుదుటున లేచి బట్టలు సరిచేసుకుని తొడల్లో ఆరి పోతూ అట్ట కట్టి పోతున్న మదనరసాలని త్రుప్తిగా లంగాతో వొత్తుకుంటూ ఎలాగో వాసు వాళ్ళ ఇంటికి పదిళ్ళ అవతల వున్న తన ఇంటికి చేరుకుంది.

ఆ టైంకి రాగిణి వాళ్ళమ్మ పెరట్లో ఎదో పనిచేసుకుంటున్నది. బతుకుజీవుడా అనుకుంటూ రాగిణి తన గదిలో దూరి తలుపులు గడియవేసుకుని మంచం మీద వాలి పోయింది. ఎప్పుడో మధ్యాన్నం 2, 3 గంటలు కావొస్తూ వుండగా రాగిణి వాళ్ళమ్మ రాగిణి గదితలుపు కొడుతూ భోజనానికి రమ్మంటే అప్పుడు నిద్ర లేచి, ఎంతో మత్తుగా తీపులు పెడుతున్న తన వొంటిని సముదాయించుకుంటూ ఎలాగో లేచి రెండు ముద్దలు అన్నం గతికి మళ్ళీ మంచం మీద వాలి పోయింది.

రాత్రి మళ్ళీ 7 ఔతూ వుండగా మళ్ళీ గదిలోకి వొచ్చిన రాగిణి వాళ్ళమ్మ, మధ్యాహ్నం ఎండన పడి ఎక్కడికో వెళ్ళేవు, ఎవరివో దిష్టి కళ్ళు పడట్టుగా వున్నాయి. పిల్ల దాని వి ఎలా ఐపోయావో చూడు అంటూ, వంటింట్లోకి కి తీసుకు పోయి గుప్పెడు మిరపకాయలు దిష్టితీసి నల్లి బొట్టు పెట్టి అన్నం పెట్టి పడుకోపెట్టింది.

వాళ్ళమ్మ అలా వెళ్ళడం చూసిన రాగిణి ఓ novelgin tablet వేసుకుని పడుకుండిపోయింది. మర్నాడు నిద్రలేచేప్పటికి రాగిణి వొళ్ళు దూదిపింజలా తేలిపోతూ సుఖంగా అనిపించసాగింది. వొంటికి దొరికిన కొత్త సుఖం వల్ల వొంటికి అదో రకమైన కొత్త కులుకు వొచ్చింది. రాగిణి హుషారుగా వుండటం చూసి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నా చాలా సంతోషించారు.

రాగిణి వాళ్ళమ్మెతే ఓ 2 రోజుల పాటు రాగిణిని గడప దాటనివ్వలేదు. 3వ రోజు మధ్యాన్నం ఇంటిలో బోరు కొట్టి, భోజనం చేశాక అలా పొలంలోకి వాళ్ళ నాన్న దగ్గరకి వెళతానని చెప్పి పొలానికి బయలుద్రేరింది. రాగిణి. రాగిణి వాళ్ళ పొలానికి వెళ్ళాలంటే అడ్డదారిన మామిడితోపుల్లోనించీ వెళితే దగ్గరౌతుంది.

అలా మామిడితో పుల్లోకి అడుగువేసేసరికి ఎవరో రాగిణిని వెంబడిస్తున్నట్లుగా అని పించింది. వెకక్కితిరిగి చూస్తే ఎవరూ కనిపించలేదు. మరో నాలుగడుగులువేసేప్పటికి రాగిణి అడుగులు శబ్ద మేగాకుండా ఇంకెవరో రాగిణిని వెంబడిస్తున్నట్లు గా స్పష్టంగా తెలుస్తుంది.

భయంతో రాగిణి గుండె దడ దడా కొట్టుకోవడం మొదలయ్యింది. తిన్నగా

వెళితే రాగిణి వాళ్ళ పొలాలొస్తాయి. కొంచెం కుడిప్రక్కకి ఆ మామిడితోపుల్లోనే వెళితే తోటమాలి రామయ్య గుడిశ వుంటుంది. సాధారణంగా రామయ్య గుడిశలోనే వుంటాడు. రాగిణికి రామయ్య బాగా తెలుసు. అందువల్ల రామయ్య సాయం దొరుకుతుందని రాగిణి అతని గుడిశ కేసి గబగబా అడుగులేసింది.

రామయ్య గుడిశ కనబడే ప్పటికి రామయ్య.., రామయ్య… అంటూ రాగిణి గుడిశలో అండు గుపెట్టింది. లోపల ఎవ్వరూలేరుగానీ ఓ నులక మంచం మాత్రం వుంది. దాని మీద నీటుగా వుతికి అరేసిన దుప్పటి ఓ రెండు దిళ్ళు వున్నయి. కానీ మంచం మీద గది అంతా నలిగి ఒడిలిన పూల రేకులు కొంచెం పగిలిన గాజులు పడున్నయి. ఆ గది వాలకం చూస్తూ వుంటే అక్కడ ఏమిజరుగుతుదో అర్ధమౌతున్నాది.

అదిరే గుండెలతో ఇంక అక్కడ వుండటం ఆంత శ్రేయస్కరం కాదని వెళ్ళిపోదా మని వెనక్కితెరిగిన రాగిణి తుళ్ళిపడింది.
మొదటిబాగం ఇక్కడితో సరి మిగతాది రెండవ భాగంలో చూద్దామా?5927910cookie-checkరాగిణి – మొదటి భాగం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *