శృంగారయాత్ర -1 & 2 | telugu sex stories

శృంగారయాత్ర -1
ఏమీ తెలియని ఒక యువకునకు చదువుకునే రోజులలో ఒక ఆడది అతనిని ఎలా చెడగొట్టింది; అతని జీవితాన్ని ఒక ఆడది తన కామతృష్ణకోసం అబ్బాయికి ఆడది అంటే ఏమిటో; కామం ఏమిటో తెలిపింది.
అలా చదువుకునే రోజులలోనే ఆడది లేకపోతే నిద్ర పట్టని పరిస్థితికి వచ్చి, ఆ ఆడదాని కోసం ఎంతకయినా తెగించి ఆడదాన్ని లొంగదీసు కోవడం అతనికి నేర్పింది ఒక ఆడది. అతనికి ఈ కామ, శృంగార యాత్రలో ఎవరయినా గాని ఒక ఆడది కావాలి. వావి వరుసలేదు. అతనికి కావలసింది ఒక ఆడది.
ఆ ఆడదే ఆనాడు అదే చదువుకునే రోజులలో తారసపడకుండా, ఆడదాని రుచి అతనికి తెలుపకుండా వుంటే అతను ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగే వాడు.
కాని ఒక స్త్రీ తన కామవాంఛను తీర్చుకునే దానికి అతనిని వాడు కుంది. అతను ఆమె ద్వారా ఆమె పరిచయస్తులను లొంగదీసుకునేవాడు. మంచి చేసినా, చెడు చేసినా ఆడదే!
యిక చదవండి ప్రియమైన శృంగార పాఠకులూ….

ఈ శృంగార యాత్రను ….
అది నేను చదువుకునే రోజులు. స్కూలుకు పోయి చదువుకుని ఆడుకునే వయను, అప్పుడు నా వయసు 16 సం॥లు.
లావుగాక సన్నముగాక వుంటాను. రింగుల జుత్తుతో, కోల ముఖంతో చామనఛాయతో వుంటాను. సుమారు నాలుగున్నర, అయిదు అడుగుల ఎత్తుగా వుంటాను. మా ఇంటికి స్కూలుకు సుమారు మూడు మైళ్ళ దూరం వుంటుంది.
ఉదయం 9 గం.కు క్యారేజు తీసుకుని పోయి మధ్యాహ్నం భోజనము చేసి సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చేవాడిని.
నేను 10వ తరగతి నెలూరు ఆర్. యస్. ఇర్. లో చదువుకునే వాడిని. నేవు ఉండేది నెల్లూరులో మండపాల వీధిలో.
మా యింటి ఎదురుగా మా స్కూలులోనే పనిచేసే మా క్లాసు టీచరు రమాదేవి వుండేది. అప్పుడప్పుడు ఆమెతో పాటుగా ఆమె రిక్షా లోనే స్కూలుకుపోయి, ఆమె క్యారేజీలోనే యిద్దరం తినేవాళ్ళం. ఆప్పు డప్పుడు ఆమె నన్ను సినిమాకు కూడా తీసుకుని వెళ్ళేది.
మా అమ్మ చనిపోయినందువల్ల మా నాయన వేరే ఆమెను ఉంచు కున్నాడు.
ఆమె పేరు సుజాత.
ఆమె వాళ్ళ ఇంటి నుంచి వచ్చి వంటచేసి తిరిగి రాత్రి పదిగంటల ప్రాంతంలో వెళ్ళిపోయేది..
మేము మంటపాల వీధిలో బ్రాహ్మల యింటిలో అద్దెకు వుండే వారము. మేము వుండేది మిద్దెమీద పోర్షన్లో. ఆ మిద్దెమీద మా రూంకు ఎదురుగా వీణ వాయించే టీచరు, ఆమె కూతురు రజని వుండేవారు.
మా యింటిగలవానికి సుమారు 35 సం॥లు వుంటాయి. ఆమెకు భర్త చనిపోయాడు. ఒక కొడుకు, కోడలు ఉన్నారు. కొడుకు ఏదో అంగడిలో గుమాస్తాగా వున్నాడు.
కింద యిల్లుగల ఆవిడ కోడలు,కొడుకు వుండేవారు. ఆమె పోర్షన్ యిటుప్రక్కగా డాక్టరు, ఆయన విధవరాలు అయిన పాతిక సంవత్సరాల కూతురు రజని వుండేవారు.
యిది ఆ ఇంటి వాతావరణము. ఆ యింటి పరిస్థితి.
ప్రతిరోజు వేకువజామున నాలుగు గంటలకు లేచి ఎక్సర్ సైజు చేసుకునే వాడు మా నాయన. మేము ఉండేది ఒకే గది కావడంచేత యిల్లుగల ఆవిడ కవిత వచ్చి వేకువజామున నాలుగు గంటలకు నన్ను లేపి క్రింద ఆమె గదిలో పడుకోమనేది. కారణం మా నాయన ఎక్సర్ సైజు చేసు కుంటాడు తలుపులు వేసుకుని.
యిల్లుగల ఆవిడ కొడుకు కోడలు ముందు గదిలో పండుకునే వారు. ఆ యింటికి యింట్లో నుండి మిద్దెమీదికి మెట్లున్నాయి.
కొడుకు కోడలు తలుపు గడియవేసుకుని పండుకునేవారు. యిటువైపు గడియవేసి యింటి ఓనరు కవిత పండుకునేది. వేకువ జామున నేను వచ్చి ఆమె గదిలో ఆమె ప్రక్కన పండుకునేవాడిని.
ఆడది అంటే నాకు తెలిసేది కాదు…. అంత అనుభవం లేదు…. చూసేదానికి ముద్దుగా ఉంగరాల జుత్తులో ఉండేవాడిని
నా పేరు మధు.
ఒకరోజు….

అదే ఆ రోజే ప్రారంభమయింది స్త్రీతో నా పతనం.
మామూలుగా ఆ రోజు వేకువజామున కవిత వచ్చి నన్ను నిద్ర లేపింది.
యిద్దరం కల్సి క్రిందికి దిగివచ్చాము. క్రింద గదిలో చాపవేసి వుండి. ఆ చాపమీద పరపు దిండ్లు వేసి వున్నాయి. రోజు ప్రకారం నేను పశుపుమీద ఒక ప్రక్కగా పండుకున్నాను.
నిద్రపట్టింది.
కవిత నాలుగున్నర అడుగుల ఎత్తులో సన్నగా ఎర్రగా గుండ్రటి ముఖంతో పిరుదుల వరకు జడతో చూడముచ్చటయిన సను గుబ్బలతో ఉంటుంది. ఒక రాత్రప్పుడు మెలకువ వచ్చింది. లేవబోయాను. అప్పుడు నా ఒడిలో తొడలవద్ద తలవుంచి వుంది కవిత.
నా నిక్కరు విప్పదీసి వుంది. మొండి మొలతో వున్నాను. ఆ గదిలో బెడ్రూం బల్బ జీరోది నీలంరంగుది వెలుగుతున్నది. ఆ చిరు వెలుగులో చూసాను. కవిత నోటిలో నా మొద్ద వుంచుకొని చీకుతున్నది.
నాకు భయం వేసింది.
వెంటనే లేచి కూర్చున్నాను. కవిత తలను దూరంగా నెట్టి…. ఏమండీ! వద్దు! ఏమి చేస్తున్నారు? అని లేచి సిగ్గుతో నేను
నిక్కరు వేసుకున్నాను.
ఏమండీ! మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఏమిటిది? అడిగాను.
“మధూ….!

“ఏమండీ?”
చూడు మధు…. నీకు ఏమి భయంలేదు. నీకు నేను వున్నాను. నీకు ఏమీకాదు. అన్నీ నేను చూసుకుంటాను.
కాని నీవు యిక్కడ జరిగేది ఏది కూడా ఎవ్వరికీ చెప్పకు.
నీకు ఈ రోజు నుండి నీ ఖర్చులు, నీ బాగోగులు అన్నీ. నేను చూస్తాను. నీకు ఏది కావాలన్నా, నీ మనసులో ఏమున్నా నాకు చెప్పు. నీకు అన్నీ చేస్తాను. నేను చెప్పినట్లు నీవు నడుచుకో. యిక్కడ జరి గేది ఏదీ నీవు ఎవ్వరికీ చెప్పకు అంటూ కూర్చో అని నన్ను పరుపు మీద కూర్చోబెట్టి నా ప్రక్కన కవిత కూర్చుని నా భుజంమీద చేయివేసి ముఖాన్ని తన దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దు పెడుతూ చిన్నగా నా నిక్కరు బటన్సు విప్పి నా నిక్కరు క్రిందకు జార్చి నా మొడ్డను చేతితో పట్టుకుని పిసకసాగింది కవిత.
కవిత నా మొడ్డను పట్టుకొని పిసుకుతూంటే, అది గట్టిపడి బాగా లావు అయింది.
అలా కవిత చేస్తుంటే నాకు ఎలాగో వుంది.

“ఏమండీ” అన్నాను.
“చూడు “మధూ” ఈ రోజు నుండి నీవు నన్ను కవితా అని పిలవాలి. ఎవరయినా వున్నప్పుడు మాత్రం “ఏమండీ” అని కాకుండా “ఆంటీ” అని పిలువు. ఒంటరిగా వున్నప్పుడు మాత్రం నన్ను కవితా అనే పిలవాలి అన్నాను.
-“అలాగేనండి” అన్నాను.
“ఏయ్….ఏమి చెప్పాను?”
“ఆ…. కవి అన్నాను”
అది యిది బాగుంది. ఇప్పటి నుండి నన్ను ముద్దుగా “కవి” అని
‘నేను తల ఊపాను.
“కవీ” .
“ఏమిటి మధు?”
నీవు ఇలా చేస్తుంటే నాకు ఎలాగో ఉంది? – “ఎలా ఉంది?”
“ఏమీ చెప్పలేకున్నాను”

నీవు ఏమీ చెప్పవద్దు కాని నేను చెప్పినట్లు చేయి?
“అలాగే కవి”.
ఆ పిలుపుతో గట్టిగా నా పెదాలపై ముద్దు పెట్టింది.
కవిత తలవంచి నా రాడ్ ను నోటిలో ఉంచుకుంది.
కుదరలేదేమో…. మరి.

మధు లేచి కూర్చో అంది. నేను లేచి గోడకు ఆనుకుని కూర్చు న్నాను.
కవిత నా తొడల మీద తల ఉంచి బోర్లా పండుకుని తన నోటిలో ‘ ఆమె నా “మొడ్డను” ఉంచుకుని చీకసాగింది.
నాలో ఏదో అలజడి…. అది ఏమిటో అర్థం కావడంలేదు.
నేను కవిత తలను పట్టుకొని నా తొడలకేసి అదుముకున్నాను.
చిన్నగా కవిత తలను పైకి క్రిందకు వూపసాగింది, వూపుతూ నా రాడ్ను చీకసాగింది.
కాసేపు కవిత అలా చేసేసరికి నా రాడ్ నుంచి ఉచ్చ వస్తున్నట్లుగా వుంది.
కవి నాకు ఉచ్చ వస్తోంది.
కవిత నోటిలో నుండి రాడ్ను బయటకుతీసి చిన్నగా మధు అదీ ఉచ్చగాదుగాని వస్తే నోటిలోనే నీ రాడ్ ఉంది కదా! పోసేయ్ అంది.
నీ నోరు చెడిపోదా?

మధు…. నేను చెప్పినట్లు చేయి అని తిరిగి నా రాడ్ను నోటిలో ఉంచుకుని చీకసాగింది.
ఒక ఐదు నిమిషాలు కవిత నన్ను అలా చేసేసరికి నా రాడ్లో నుండి ఉచ్చ స్పీడుగా వచ్చింది.
ఆ సమయంలో నా చేయిని ఆమె తలపై వేసి గట్టిగా అదిమి ఉంచాను.
నా రాడ్లోంచి వచ్చిన దానిని ఆత్రంగా మింగింది కవిత.
ఇప్పుడు కవిత ఆనందంగా లేచి కూర్చుని మూతి తుడుచుకొని నన్ను దగ్గరకు లాక్కుని ముద్దులు పెడుతూ….
“మధూ! నీ రాడ్ లోంచి ఇప్పుడు వచ్చింది ఉచ్చగాదు. దానిని ఇంద్రియం అంటారు. మామూలుగా అయితే మీకు ఉచ్చ వస్తుంది. కాని ఒక ఆడ, మగ కల్సుకున్నప్పుడు ఇలా చేసుకున్నప్పుడు మాత్రం రాడ్ లోంచి ఇంద్రియం వస్తుంది అని చెప్తూ తన దిమ్మను చూపి ఇందులో నీ రాడ్ను పెడితే నీ రాడ్ లోంచి వచ్చే ఇంద్రియంతో పిల్లలు పుడతారు అంది.
నీకు అందులో పెడితే పుడతారా?
పుడతారు…. కాని పుట్టకుండా మాత్రలు వేస్తాను అంది.
ఇంతలో నేను లేచాను.
ఎక్కడకు మధు?
పాస్కు పోవాలి అన్నాను.
రా అని ఆమె కూడ లేచి నా వెంబడి వచ్చి బాత్రూమ్ లో లైట్ వేసింది.
ఆమె ఎదురుగా ఉచ్చపోయాలంటే సిగ్గుగా ఉంది.

నీపు పో కవి అన్నాను.
ఫరవాలేదు మధూ! ఇద్దరం పోసుకుందాం అని చెప్పి కవిత దీర లంగాను నడుము పైకిఎత్తి గొంతు కూర్చుని ఉచ్చ సయ్మని పోయ సాగింది. నేను ఉచ్చపోసాను. వెంటనే కవిత నా రాడ్ను పట్టుకొని తోలు వెనక్కిలాగి నీరు పోసి కడిగింది. ఆమె తన పూకు మీద నీళ్ళుపోసి కడుక్కుంది. ఇద్దరం కల్సి లోపలకు వచ్చాము.
ఇద్దరం కరుచుకొని పండుకున్నాము. ముద్దులు పెడుతూ నా నడుం మీద ఒక కాలు వేసి పండుకుని….
“మధూ యీ విషయం నీవు ఎక్కడా చెప్పకు . యీ రోజు నీకు కొత్త. ఇప్పటికే అలిసిపోయావు” రేపు రా దానిలో పెట్టుకుంటాను అంది ఆ రాత్రి అలా గడిచిపోయింది నాకు. నా పతనానికి ప్రారంభం అయింది ఆ రోజే…. అదే నా జీవితంలో తొలిరాత్రి….7175031cookie-checkశృంగారయాత్ర -1 & 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *