సంధ్య కల 2 – sex stories telugu

నీకెలా ఇష్టమో అలా “చెయ్!
మనోజ్…. పనుందన్నావ్. మస్సాజ్ మధ్యలో ఆపకిక!

చేసే పనేదో పూర్తిగ చేసి ముగించిన తరువాత వెళుదువుగాని!

మస్సాజ్’ పూర్తయ్యాక కలలోకూడ ఊహించలేదని మీరే అంటారు!
మీరేం అనుకుంటున్నారో అలాగే ఉంటుంది!”
మనోజ్.. ఈ రవిక కూడ ఏప్పెయ్యనా? దీనిక్కూడ నూనె మరకలు అంటుకునేల ఉన్నాయి!

మీరన్నది నిజమే! రవికని నేనే విప్పుతాను ఉండండి. మేడం!
మనోజ్… దీన్ని పూర్తిగ విప్పడానికి కొంచెం హెల్ప్ చెయ్!

సంధ్య మేడం.. ఈ బ్రాకూడ విప్పేస్తే మంచిది!
మ్… మనోజ్ ఇప్పుడు సరేనని చెప్పేవరకు కూడ ఆగడంలేదు!

ఇప్పుడు బాగుంద మేడం

మేడం ఈ చీర మాటిమాటికీ అడ్డు తగులుతోంది!
దీన్ని కూడ విప్పేస్తా!
సంధ్య మేడం ఇప్పుడు ఒట్టి ప్యాంటి తోO.. ఉన్నారు.
దాదాపు నగ్నంగ ఉన్నట్లే!
మనోజ్ వేళ్ళు నా పూకు దగ్గర దగ్గరే కదులుతున్నాయి!

మేడం కొంచెం వెల్లికిలా తిరగండి.
మీ ముందు వైపు మస్సాజ్ చెయ్యాలి!
నా పిరుదులకి ఏదో తగులుతోంది!
మనోజ్.. ఇది ఇంకా వేసుకోవడం ఏవన్నా బాగుందా?
వెంటనే విప్పేయ్!

దీన్ని ఉపయోగించేది ఎలా?
అది చేస్ పనులు చాలానే ఉన్నాయి!
ఇక అది చేసే మస్సాజ్ ఎలా ఉంటుందో ఓసారి చూసి చెప్పండి!

నిజమా మనోజ్?
అయితే నేను దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగ చూసుకోవాలన్నమాట!
ఎంత పెద్దదిగ ఉంది? ఇంతకీ ఇది పని ఎప్పుడు మొదలెడుతుందో?
మేడం.. మీరలా చేస్తూ ఉంటే త్వరలోనే వాడు పని మొదలెడతాడు!!

మనోజ్… అసలు మస్సాజ్ నువ్వు నాకు చెయ్యడంతో మొదలుపెట్టి, ఇప్పుడు నాతో నువ్వు, మస్సాజ్ చేయిస్తున్నావు!
నాతో చేయించుకుంది చాలు. మళ్ళీ నా సళ్ళని కొంచెం మస్సాజ్ చెయ్యి.
కాని, మస్సాజ్ ఈ సారి నీ నోటితో!
అలాగే మేడం. కాని ఆయిల్?
అవసరం లేదనుకుంటా… తరువాత నా దాంట్లోంచి సిసలైన ‘ఆయిల్’ మీ దాంట్లో పోస్తాను!
మనోజ్.. నువ్వలా నా సళ్ళని చీకుతుంటే చాల బాగుంది!

మేడం.. మస్సాజ్
మొదలుపెట్టినప్పటినించి వాడి పరిస్థితి అలాగే ఉంది. ఇక ఆగలేను. లోపల పెట్టనా?

అప్పుడే వద్దు)

ముందు నీ పెదాలతో నా కింది పెదాల రుచిచూడు!
వికాస్ని పదిసార్లు అడిగితే ఒక్కసారి చేస్తాడు!

నాకు మనోజ్.. నా పూకుని బాగ నాకు

సంధ్య మేడం (నా పూకు నాకుడిని బాగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు.
కమ్మటి మదపు వాసనకి నా మొడ్డ ఇంకా బిరుసెక్కింది!

మేడం నా మొద్ద బిర్ర బిగిసుకుపోయింది!
చాలా నొప్పెడుతోంది..
మీ పూకులో పెట్టేస్తా!
అయ్యో పాపం! నిజంగానే బాగా బిగుసుకుపోయింది!
దూరేసి నీ ఇష్టం వచ్చినట్లు దెంగు!

ఉండు. (నా పూకులో దూరడానికి సహాయం చెయ్యనీ!
మేడం మీ పూకు ఇంతగ తడిసినా కూడ చాల టైటుగా ఉంది!

మనోజ్.. ఇద్దరి మొత్తలూ అతుక్కుపోయేలా మొడ్డని లోపల తొయ్
నీ మొడ్లతో (నా పూకుని మస్సాజ్…!
వకుళ పూకునికూడ నీ మొడ్డతో మస్సాజ్ చేసావనే అనుకుంటా! అనుమానం లేదు

మీ అనుమానం (నిజమే మేడం! ఇద్దరి పూకుల బిగువులో మాత్రం ఎలాంటి తేడా లేదు!
ఇంకా లోతుకి తోసి ఊగు మనోజ్!
ఉండు.. ఎలాగో నేను చూపిస్తా

ఇప్పుడు సరిగ్గా దెంగుతున్నానా మేడం?
ఇప్పుడు నీ మొడ్డ పూర్తిగ నా పూకులో ఉంది!

నీ బలాన్నంతా నడుములోకి తెచ్చుకుని మొడ్డని ఆడించు మనోజ్!
నేను కా… ర్చుకునేల ఉన్నా

నేను కూడ మీ పూకులోపలే కారుస్తున్నా!
తృప్తిగా దెంగావు మనోజ్.
నా పూకు తీర్చేసావు!

మనోజ్.. నిజంగానే నీ ‘మస్సాజ్’ చాల బాగుంది!
నా ఒళ్ళంతా జిడ్డు జిడ్డుగ ఉంది.
స్నానం చెయ్యాలి. కొంచెం వేడి నీళ్ళు పెట్టు.
ఇద్దరం ఒకళ్ళకొకళ్ళు స్నానం చేయించుకుందాం. ఆ తరువాత…..
మరోసారి ఫుల్బాడి మస్సాజ్!!!
శుభం!925385cookie-checkసంధ్య కల 2

  • సంధ్య కల

  • Pakkinti thalli kuthurlu 88

  • Bus juryni lo aunty to….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *